- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

مجلس دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی را کاهش داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ سقف دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی را ۲۴ ماه تعیین کردند.

براساس این مصوبه مجلس در صورتی که مشمولان، مازاد و یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشند ستاد کل با کسب اجازه از فرماندهی کل آن را به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر می دهد.

نمایندگان همچنین مقر کردند دوره ضرورت خدمت برای مشمولان دارای مدرک دکترای تخصصی یا معادل آن ۱۰ ماه، مدارک کارشناسی ارشد یا معادل آن ۸ ماه، مدرک کارشناسی یا معادل آن ۶ ماه، مدرک فوق دیپلم یا معادل آن ۴ ماه و مدرک دیپلم یا معادل آن ۲ ماه کاهش یابد.