- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

مجلس تصمیم گیری درباره معافیت ۳ برادری را به ستاد کل نیروهای مسلح تفویض کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایجاد تغییراتی در طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی به منظور تامین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که در باره معافیت از انجام خدمت ضرورت یک نفر از فرزندان خانواده ای که دو برادر آنان خدمت سربازی را انجام داده اند ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم گیری می کند.به گزارش خبرنگار پارلمانی خراسان متن این مصوبه پیشتر به این صورت بود که از خانواده ای که دو برادر خدمت سربازی را انجام داده باشند صرفا یک نفر از فرزندان از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است که این متن در جلسه علنی دیروز اصلاح شد و تصمیم گیری در باره این معافیت به ستاد کل نیروهای مسلح تفویض شد.درخور ذکر است که پیشنهاد اصرار بر مصوبه قبلی مجلس نیز در جلسه علنی دیروز مطرح شد که با مخالفت نادر قاضی پور مواجه شد که معتقد بود در شرایط کنونی که کشورمان با تهدیدات غربی ها مواجه است باید تصمیم گیری در این زمینه به ستادکل نیروهای مسلح تفویض شود و نمایندگان نیز به این پیشنهاد رای ندادند.وکلای ملت همچنین درخصوص تامین بار مالی این طرح نیز مصوبه ای داشتند و به منظور تامین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که “اجرای احکام مواد ۳۰، ۳۸، ۴۰ و مواد الحاقی ۷۴ و ۷۸ و ۸۱ این قانون در سال‌های عادی منوط به تأمین بار مالی مورد نیاز در بودجه‌های سنواتی است” .