- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

سالانه ۱۰۰هزار معافیت پزشکی برای مشمولان صادر می‌شود

سردار موسی کمالی در جلسه مجمع پیشگیری از جرائم نیروهای مسلح با بیان اینکه سربازی خدمتی است مقدس که جزء نیازهای اول جامعه محسوب می‌شود، گفت: این افراد به سربازی رفته تا در برابر تهدیدات دشمن از مال و نوامیس مردم حفاظت کند.

وی افزود: هزینه‌های یک سرباز در جامعه امروزی ۲ میلیون تومان در سال است با تمام مسائل رفاهی که اگر هزینه کل آنها را محاسبه کنیم به رقم بالایی دست خواهیم یافت که دولت برای تامین آن به مشکل برخواهد خورد.

کمالی گفت: کشورهای غربی تجهیز محورند اما در کشور ما انسان محوری در راس امور قرار دارد.

وی تصریح کرد: ما مانند آمریکا نیستم که از آن سر جهان آمده و به عراق و افغانستان لشکرکشی کرده مزدورانی را در قالب سربازان حرفه‌ای استخدام می‌کند بلکه سربازی برای تربیت نیروهای معتقد ایجاد شد.

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح گفت: بنابر ضرورت‌های موجود ما همچنان خدمت سربازی را خواهیم داشت و تصمیمی مبنی بر فروش و معافیت گسترده و استخدام سرباز حرفه‌ای وجود ندارد.

وی با بیان اینکه متاسفانه نتوانستیم در این مدت قانون خدمات کشوری را در بین نیروی های مسلح به طور کامل اجرا کنیم، اظهار داشت: سالانه ۱۰۰هزار معافیت پزشکی برای مشمولان صادر می‌شود اما در صد کمی از این معافیت به صورت غیر واقعی به متقاضیان داده می‌شود.

کمالی افزود: در قانون جدید سربازی ورود سربازان را به تهران محدود کردیم و افرادی که اعتیاد داشته باشند کارت پایان خدمت برایشان صادر نخواهد شد.