• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۰۸  ۰۱:۰۱     Arya Zanganeh
 • ۰۷/۰۱  ۰۱:۰۱     ببس سب
 • ۰۷/۰۱  ۰۱:۰۱     نیما بیلب
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی

 • telegram_channel

  قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ابلاغ شد

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی ، قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که با عنوان طرح به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم شده بود، پس از تأیید شورای نگهبان از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
  بر اساس این قانون، هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می‌رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.
  بر این اساس ، مدت خدمت دوره ضرورت (۲۴) ماه است و درصورتی‌که مشمولان مازاد و یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشد ستادکل با کسب اجازه از فرماندهی‌کل آن را به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر می‌دهد و همه مشمولین قادر به خدمت و بلامانع، به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شوند و پس از فرا گرفتن آموزشهای نظامی لازم در ابتداء خدمت، بقیه خدمت دوره ضرورت را انجام می‌دهند.
  بر این اساس،‌تعیین ترتیب تقدم و سهمیه‌بندی مشمولین وظیفه بین هر یک از نیروهای مسلح، توسط ستاد کل با تصویب فرماندهی کل صورت می‌گیرد.
  بر اساس این قانون، نحوه تأمین سهمیه هر یک از نیروهای مسلح از مشمولین هر دوره، به وسیله کمیسـیونی انجام می‌شود که از نمایندگان نیروهای مزبور به ریاست رئیس سازمان تشکیل می شود.
  همچنین سپاه می تواند مشمولین مورد نیاز خود را در هر دوره طبق ضوابط خاص پذیرش سپاه، از بین بسیجیان دارای برگه اعزام به خدمت به میزان سهمیهای که ستاد کل تعیین میکند، انتخاب نموده و قبل از تاریخ اعزام آنان فهرست اسامی آنها را به واحدهای تابعه سازمان اعلام کند. این مشمولین برای انجام خدمت وظیفه عمومی در اختیار سپاه قرار می‌گیرند و نیروهای مسلح میتوانند مشمولین متخصص مورد نیاز خود را در سطح کارشناس و بالاتر به میزان سهمیهای که ستاد کل تعیین میکند به عنوان مشمول خاص از ستاد کل درخواست کنند.
  بر این اساس ، وزارت آموزش و پرورش موظف است فارغ التحصیلان تربیت معلم در مراکز آموزشی، از طریق سازمان آنان را به مراکز آموزشی نظامی برای طی دوره آموزش رزم مقدماتی اعزام کند و دولت موظف است همه ساله اعتبارات لازم را برای آموزشهای فوق در اختیار سپاه قرار دهد.
  بر این اساس،‌ آن عده از محصلین مراکز آموزش کادر ثابت نیروهای مسلح که قبل از پایان دوره آموزش مستعفی یا اخراج شوند، فقط از طی دوره آموزش نظامی معاف می‌شوند، لکن باید خدمت دوره ضرورت را انجام دهند. درصورتیکه محصلین به علت بیماری یا عدم صلاحیت که ناشی‌از اعمال ارادی آنان نباشد برکنار شوند، مدت تحصیل جزء خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می‌شود و افسران و درجه داران نیروهای مسلح، در صورتیکه قبل از نیل به درجه به موجب مقررات استخدامی مربوط از خدمت مستعفی یا اخراج شوند، فقط از طی دوره آموزش نظامی معاف می‌شوند لکن باید خدمت دوره ضرورت را انجام دهند و اگر بعد از پایان دوره آموزش از خدمت مستعفی یا اخراج گردند و خدمت آنان از مدت دوره ضرورت کمتر باشد بقیه دوره ضرورت را انجام می‌دهند.
  بر این اساس ، مشمولین و کارکنان وظیفه داوطلبی که با داشتن حداقل گواهینامه پنجم ابتدائی و سپردن پنج سال تعهد خدمت نظامی یا شش سال تعهد خدمت کارمندی، بهصورت پیمانی در نیروهای مسلح استخدام می شوند، خدمت آنان به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می شود و پس از پایان تعهد از کارت پایان خدمت برخوردار میگردند. در صورتی که قبل از خاتمه تعهد از خدمت مستعفی یا برکنار گردند، چنانچه مشمول معافیتهای قانونی نباشند، خدمت دوره ضرورت به نسبت چهار ماه خدمت یک ماه از خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می‌شود و بقیه خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام می‌دهند، مگر این که علت رهایی، بیماری یا عدم صلاحیت ناشی از اعمال غیر ارادی آنان به تشخیص هیأت بدوی سازمان مربوط باشد که در اینصورت مدت تعهد انجام شده به نسبت از مدت خدمت دوره ضرورت کسر می شود.
  بر این اساس ، کسانی که به سن هجده سال تمام میرسند، پس از انتشار آگهی ‌احضار، موظفند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف ششماه تکلیف مشمولین وظیفه را تعیین نماید و آنها را به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف کند.
  همچنین سازمان ثبت احوال کشور مکلف است صورت اسامی متولدین ذکور شهرستانها و بخشهایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.
  بر این اساس ، دانش‌آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و یا مورد تأیید آن وزارت و دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزههای ‌علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا میرسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند.
  بر این اساس ، صدور معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط است و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیلات در هر مقطع می باشد.
  همچنین ، مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت میباشند پذیرفته شوند تا زمانیکه وفق تبصره (۱) ماده (۳۳) به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک بار داده می شود.
  بر این اساس ، مشمولیندارای مدرک کارشناسی و بالاتر و معادل آن در حوزه‌های علمیه علاقمند به تحصیل درخارج از کشور درصورتیکه از نظر مقررات اینقانون و وزارتخانههای علوم و بهداشت، حائز شرایط ادامه تحصیل در خارج ازکشور باشند و دانشگاهها و رشته‌های آنها مورد تأیید وزارتخانه‌های فوق باشد، می توانند با سپردن تضمین‌های لازم با استفاده از مقررات این قانون برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند.
  بر اساس این قانون، ایرانیان مقیم خارج از کشور، فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین کسانی که قانوناً تحت کفالت، یا ولایت قانونی آنها می‌باشند، چنانچه در حین تحصیل در مدارس ایرانی مستقر در خارج از کشور و یا مؤسسات آموزشی کشورهای خارج مورد تأیید آموزش و پرورش و طلاب حوزه‌های علمیه مورد تأیید شورای ‌عالی حوزه‌های علمیه به سن مشمولیت برسند از معافیت تحصیلی بهرهمند میگردند و ادامه تحـصیل آنان تا سقف یک سال پس از فراغت از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خارج از کشورکه مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت هستند بلامانع میباشد.
  بر این اساس ، همه مشمولین وظیفه باید قبل از اعزام به خدمت توسط یک پزشک از نیروهای مسلح معاینه شوند و در صورت نبودن پزشک از نیروهای مسلح، توسط پزشکان غیرنظامی متعهد که صلاحیت آنان به وسیله نیروی انتظامی تأیید شده باشد، معاینه گردند.
  بر این اساس ، چنانچه رئیس سازمان یا نماینده او اطمینان حاصل نماید که رأی شورای پزشکی مطابق مقررات صادر نشده است، پرونده را برای بررسی به شورای عالی پزشکی که از سه پزشک متخصص نیروهای مسلح تشکیل میگردد ارجاع میدهد. نظر این شورا قطعی و لازم الاجراء است.

  بر اساس این قانون، مشمولین زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشند:
  · یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.
  · یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر
  · تنها برادر تنیِ سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غیرمحجور
  · تنها برادرِ سرپرستِ برادرِ کبیرِ نیازمندِ مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیر محجور و فاقد شغل
  · یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام
  · یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند
  · مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است و یا همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.
  · از چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از برادران میتواند تا اتمام خدمت او از تعویق اعزام استفاده نماید.
  · در مورد معافیت از انجام خدمت ضرورت یک نفر از فرزندان خانواده‌‌ای که دو برادر آنان خدمت سربازی را انجام داده‌اند، ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم‌گیری می‌کند.
  · یکی از فرزندانِ پسر سربازی که در حین خدمت سربازی فوت کند و یا یکی از فرزندان ذکور خانواده‌ای که یک فرزند آن خانواده در حین انجام خدمت سربازی فوت نموده باشد.

  بر این اساس ، نحوه معافیت از خدمت فرزندان ذکور مددجویان به شرح زیر است:
  · یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزیستی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است.
  · مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند.
  · تنها پسر خانواده‌هایی که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معافند.
  · مشمولانی که با معلولان اناث دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند و پس از گذشت پنجسال از استمرار ازدواج آنها معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می‌شود.
  بر این اساس ، مشمولانی که پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر آنان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن شهید یا جانباز یا اسیر یا جاویدالاثر شده یا بشوند و مراتب مورد تأیید نهادهای ذیربط باشد به شرح ذیل از انجام خدمت سربازی معاف میشوند:
  · همه فرزندان ذکور شهدا و جاویدالاثران(مفقودین) از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
  · به ازاء هرشهید یا آزاده با حداقل بیست و چهار ماه سابقه اسارت یا جانباز با حداقل (۲۵%) جانبازی یا جاویدالاثر(مفقود) فاقد فرزند ذکور یک نفر از برادران آنها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.
  · به ازاء هر بیست و چهار ماه آزادگی، (۲۵%) جانبازی و سی ماه سابقه حضور در جبهه یک نفر از فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان معاف می‌گردد.
  · این امتیازات برای بهره‌مندی از تسهیلات این بند قابل جمع است و درمورد معافیت کسانی که مدت جانبازی یا حضور در جبهه یا مدت آزادگی و اسارت آنها در حد معافیت یک فرزند آنان نیست، با درصد جانبازی و مدت حضور در جبهه و مدت دوران اسارت محاسبه می‌شود.
  · همه مشمولین جانباز دارای حداقل ده درصد (۱۰%) جانبازی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
  · یک فرزند خوانده قانونی ذکور جانبازی که برابر گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران صاحب فرزند نمی شود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شود.
  · مشمولانی که با جانبازان اناث دارای درصد جانبازی بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند و پس از گذشت پنجسال از معافیت موقت آنان در صورت استمرار ازدواج معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می‌گردد.
  · بر این اساس ،همه مشمولینی که برای انجام خدمت وظیفه عمومی اعزام میشوند، همچنین کسانی که از انجام خدمت معاف میگردند، باید آموزشهای نظامی و انتظامی اعم از عمومی و تخصصی را مطابق دستورالعملی که توسط ستادکل با همکاری سازمانهای نیروهای مسلح تهیه می‌شودو به تصویب فرماندهی کل میرسد، طی کنند.
  بر این اساس ، نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته و سایر دستگاهها که کارکنان وظیفه را در اختیار دارند مکلفند با توجه به اعتبارات مصوب، امکانات زیست، پوشاک، خوراک، بهداشت و درمان متناسب آنان در محل خدمت را فراهم کنند.
  همچنین دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز برای زیست، پوشاک، خوراک، بهداشت و درمان سربازان وظیفه را به شرح ذیل در اختیار نیروهای مسلح و سایر دستگاههای بهکارگیرنده کارکنان وظیفه قرار دهد:
  · خوراک کارکنان وظیفه به میزان دوبرابر خوراک کارکنان دولت
  · پوشاک و زیست سربازان وظیفه به میزان سههزاربرابر ضریب ریالی
  · هزینه‌های بهداشت و درمان برابر سرانه مصوب دولتی
  بر این اساس ، افسران و درجه‌داران وظیفه در صورت اعزام به مأموریت یا انتقال یا خدمت در مناطق محروم و بد آب و هوا و مناطق عملیاتی مشمول مقررات فوقالعاده و مزایای مربوط به افسران و درجه داران کادر ثابت نسبت به حقوق آنان می‌باشند. سایر کارکنان وظیفه در موارد مذکور از دوسوم فوقالعادهها و مزایای درجه گروهبان دومی کادر ثابت برخوردار می‌شود.
  بر اساس این قانون، دولت موظف است اعضاء خانوادهِ تحتِ تکفلِ کارکنان وظیفه را در طول مدت خدمت تحت پوشش قرار دهد و به آنان مستمری پرداخت کند.
  همچنین مشمولین خدمت دوره ضرورت چنانچه در مدت آموزش اولیه و یا در حین خدمت مرتکب غیبت یا فرار گردند به نحوی که ادامه خدمت آنان مستلزم تجدید دوره آموزش باشد، ضمن رسیدگی قانونی به غیبت یا فرار آنان، مجدداً به دوره آموزش اعزام می‌شوند و پس از پایان آموزش در یگان قبلی به خدمت ادامه می‌دهند. مدت آموزش قبلی این افراد جزء خدمت آنان محسوب نمی شود.
  بر این اساس ، همه کارکنان وظیفه که در اجراء ماده فوق در اختیار دستگاههای دولتی و نهادها قرار میگیرند باید قبل از بهکارگیری، دورههای آموزش نظامی مورد نیاز را در نیروهای مسلح طی نمایند.
  بر اساس این قانون، به‌منظور ارتقاء منزلت و بهینه‌سازی اوقات فراغت کارکنان وظیفه باید زمینه‌های استمرار آموزشهای نظامی، عقیدتی، سیاسی، ورزشی، خدماتی، فنی و حرفه‌ای و سوادآموزی در ضمن خدمت فراهم شود.
  همچنین در مراکز و پادگانهای آموزشی و یگانها دفتر مشاوره و راهنمایی برای کمک به سربازان و ارتباط با خانواده آنان در موارد لازم تشکیل میگردد. این دفاتر موظف‌اند به محض ورود سرباز به پادگان و یگان محل خدمت بر اساس فرمهای از پیش طراحی‌شده محل آموزش و محل خدمت فرد و نحوه ارتباط خانواده با مشمول و یگان را به خانواده اطلاع دهد و نظرات خانواده را درمورد استعدادها، تواناییها و ویژگیهای خاص فرد جویا شود.
  بر این اساس ،همه کارکنان وظیفه و عائله تحت تکفل آنها مطابق آییننامهای که از سوی وزارت دفاع با همکاری وزارتخانه‌های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و پس از تأیید ستادکل به تصویب هیأت وزیران میرسد تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار میگیرند.

  فایل ضمیمه + کل قانون

   


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 33,836 | آذر ۲۵ام, ۱۳۹۰

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. مهمان - MAJHOL
   #1 | ۰۷:۲۸ - ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

   راسته میگن خدمت از اول آبان ۱۳۹۰ شده ۲۴ ماه .؟؟
   من از سربازای فعلی پرسیدم ها.

   MAJHOL IP Address is : hidden
   • مهمان - سام
    #2 | ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۲

    نه دوست خوبم شایعه درست نکن ۱ دی گفتن همون ۱۷ ماهه برای لیسانس

    سام IP Address is : hidden
  2. مهمان - علی
   #3 | ۱۶:۳۳ - ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

   مهمان – پادشاه مردمی÷ :

   از زبان یکی از سروان های نظام وظیفه شنیدم که قانون جدید تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ اجرا نمی شود

   شما مطمئنی؟برای اعزام اول دی خبری داری؟آقا رچی هست بگو. ما طاقت شنیدن داریم

   علی IP Address is : hidden
   • مهمان - arash
    #4 | ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۲

    agha az 1dey shod 24 mah motmaenam

    arash IP Address is : hidden
    • مهمان - سام
     #5 | ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۲

     شما دقیقا از کجا اطمینان داری؟ ۱ دی میدون سپاه بودی شما هم؟

     سام IP Address is : hidden
  3. مهمان - علی رضا
   #6 | ۲۱:۲۲ - ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

   آقا تو رو خدا یکی راهنمایی کنه من الان داشتم برای معافیت کفالت اقدام می کردم دفترچه ام هم پر کردم .. قبول می کنند یا نه ؟ 😥

   علی رضا IP Address is : hidden
   • مهمان - دانشمند
    #7 | ۰۱:۰۹ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۱

    سریع اقدام کنی ان شاالله قبول می کنن.

    دانشمند IP Address is : hidden
  4. مهمان - ارشد
   #8 | ۰۰:۲۷ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۱

   مهمان – مشخص نیست :

   سرباز یعنی باختن سر از جان گذشتن جان برکف سرباز اختیار از خودش نداره .حالا کسی که قبل از خدمت زن میستونه باید به فکر دوران خدمت سربازی هم باشه خیلی سادست اگه سربازی و زن داری و حقوق خدمت کمه می تونی بعد از ظهرا که بیکاری بهت میدن یه کار ازاد واسه خودت دستوپا کنی

   سربازی برای همه سخته زن دار و بی زن نداره
   اگر قرار باشه که با زن گرفتن آدم از سربازی معاف بشه که همه میرفتن یه خانمی رو عقد میکردن و بعد اینکه معافیت رو گرفتند طلاقش میدادند.
   آدم باید همیشه به فکر آخر عاقبت کاراش باشه.
   اگر دختری واقعا آدم رو بخواد اون یک سال و نیم سربازی هم میتونه صبر کنه تا دلبرش برگرده.اینها همه بهانه هست الان از هرکسی بپرسی حتما یک بهانه ای داره برای سربازی نرفتن.

   ارشد IP Address is : hidden
  5. مهمان - alireza
   #9 | ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۱

   ما که رفتیم سربازی و هر چه هم که از سال ۹۰ فاصله می گیریم وضعیت داره بدتر میشه . الان ( البته اگه دیر نشده باشه ) هنوز وضعیت بد نیست. سال ۹۱ حتما سرباز کم میارن. رشد جمعیت کم شده خان….

   alireza IP Address is : hidden
   • مهمان - عابر پیاده
    #10 | ۱۶:۱۷ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۱

    کجا جمعیت کم شده اتفاقن بخاطر گرفتن یارانه جمعیت رو به رشد است هر که فرزندش بیشتر یارانه اش بیشتر :mrgreen:

    عابر پیاده IP Address is : hidden
  6. مهمان - خشایار
   #11 | ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۱

   سلام خدمت مدیر محترم
   میخواستم بدونم آیا خبر دارید که این بخش صحبت های سردار “موسی کمالی” افزود: «در صورت ابتلا پدر یا مادر به سرطان فرزند آن‌ها از خدمت سربازی معاف می‌شود
   این قانون الان در حال اجرا میباشد یا قرار است روزی اجرا شود؟
   باتشکر

   خشایار IP Address is : hidden
  7. مهمان - کمکیار
   #12 | ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۲

   قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی دقیقا از کی اجرا میشه؟
   چرا در باره اجرا چیزی گفته نشده؟
   اگر ابلاغ بشه مگه نباید اجرا بشه؟
   مدیر جان خبر داری یا نه؟

   کمکیار IP Address is : hidden
   • مهمان - سام
    #13 | ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۲

    حداقل ۱۵ روز و حداکثر ۶ماه فرصت دارن حالا تا آیین نامه اجرایی بیاد بعد باید در هیئت دولت تصویب شه!
    به عمر ما قد نمیده عزیز…

    سام IP Address is : hidden
  8. مهمان - سجاد
   #14 | ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۲

   تو رو به اون خدایی که روزی باید بهش جواب پس بدین .تو رو به شرافت … انقدر این جوونای بدبختو اذیت نکنین .آخه گناه اینا چیه که با عمر و جوونی و زندگیشون بازی میکنین؟خودتون اون بالا دارین … دیگه چی میخواین از اینا؟ اول قانون میزارین همه دلشون خوش میشه بعد اجرا نمیکنین.حد اقل نمیخواین معاف کنید دیگه تو دهنشون نندازین که معاف میشید معاف میشید.اینا هم جوونن آرزو دارن هزار و یک جور مشکلو بدبختی دارن با این وضعیت مملکتو بیکاریو فقرو مسکن و……با این وضعیت چطور میتونن برنامه ریزی کنن واسه آیندشون؟ بزارید یه ذره دلشون خوش باشه.مگه شما ….مدیر محترم سایت تو رو به هرکی میپرستی حرف ذل منو این جوونای … رو به گوش این مسِولین برسونید.

   سجاد IP Address is : hidden
  9. مهمان - سعید
   #15 | ۲۱:۳۰ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۲

   سلام برادر من ۶ ماه سربازم ۲ تا از برادرام هم خدمت سربازی رو رفتم آیا من مشمول معافیت می شم ممنون می شم کمی راهنمائیم کنید

   سعید IP Address is : hidden
  10. مهمان - bahman
   #16 | ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۳

   من قرار تا ۱۸ دی دفترچه رو بفرستم،حالا من شامل ۱۸ ماه خدمت میشم یا ۲۴ ماه؟

   bahman IP Address is : hidden
  11. مهمان - هومن
   #17 | ۱۲:۱۵ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۳

   بابا به قرآن خسته شدیم دیگه.هر روز یه قانون می زارین.همه استفاده کردن حالا که نوبت ما شد معافیت تک بسری ورداشته شد.این همه برنامه ریزی همش یک شبه به باد رفت.

   هومن IP Address is : hidden
  12. مهمان - هومن
   #18 | ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۳

   یک خواهش دارم از شما:یکی میگه تک بسری هست یکی می گه نیست.من بابام ۶۰ سالش شدش و هیچ مشکلی خدارو شکر نداره.منم تک بسرم.حالا می تونم بگیرم مهافیت یا نه؟

   هومن IP Address is : hidden
  13. مهمان - amir
   #19 | ۰۱:۴۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۵

   سلام به همه دوستان,من هم بهمن امسال پدرم ۶۰ می شه,مدارکمم ارسال کردم.اگه کفالت رو بردارن زندگی من به هم می ریزه.امروز نظام وظیفه بودن کلی این ور و اونور رفتم تا یکی جواب منو بده.بعد کلی سوال و جواب, بهم گفتن که ۵۹ سال فعلا داره اجرا می شه.تا زمانی که ابلاغ قانون جدید به ما برسه.پرسیدم ابلاغ جدید کی میرسه دستتون,گفت:معلوم نیست شاید هفته دیگه شاید ۶ ماه دیگه.خلاصه به جواب سوال نرسیدم آخر.هنوز هم این قوانین شفاف سازی نشده,پس هنوز هم امیدی هست.دعا و پیگیری یادتون نره دوستان

   amir IP Address is : hidden
  14. مهمان - کمکیار
   #20 | ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۶

   سلام
   بچه ها کسی خبر داره اگر دانشجو باشیم همزمان می تونیم از معافیت های جدید استفاده کنیم یه باید تحصیل تمام بشه ؟

   کمکیار IP Address is : hidden
  15. مهمان - amir
   #21 | ۰۰:۲۸ - ۱۳۹۰/۱۰/۰۷

   برای اینکه قانون کفالت ۵۹ سال برداشته بشه باید از چند ماه یا سال قبل اطلاع رسانی می شد.نه این که با اعلام یکباره این خبر باعث این همه نگرانی می شدن.من عاجزانه تقاضا دارم حداقل تا پایان امسال این قانون اجرا بشه.چون خیلی ها مثل خودم رو این قانون برای امسال حساب کردن و برنامه ریزی کردن.خدا کنه ۱ گوش شنوا این حرف ها رو بشنو.انشاالله

   amir IP Address is : hidden
  16. مهمان - فرهاد
   #22 | ۱۷:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۳/۲۷

   بنده تا به حال با کسی دعوا نکردم توی خدمت یک بار با اشتباهی دعوا کردم ومنو بردند زندان الان جز سو سابقه ام حساب میشه؟

   فرهاد IP Address is : hidden
  17. مهمان - amin
   #23 | ۱۹:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

   سلام مدت خدمت سربازی در یگان ویژه اهواز چقدر است لطفاجواب روبه ایمیلم بفرستید باتشکر؟؟؟؟؟؟

   amin IP Address is : hidden
  18. مهمان - فرهاد
   #24 | ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۳

   سلام من تحت پوشش سازمان بهزیستی هستم پدرم مفقوداثره و مادرم ازدواج کرده و یه برادر و دوخواهر ناتنی دارم آیا از سربازی معاف میشم؟ممنون میشم جواب بدین

   فرهاد IP Address is : hidden
  19. مهمان - حمید
   #25 | ۱۳:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۷

   با عرض سلام خدمت همه دوستان
   دوستان لطفا راهنماییم بفرمایید
   من تاریخ ۹۲/۰۶/۳۰ در مقطع ارشد فارغ التحصیل شدم ، برادرم ۸ ماه از خدمتش در اراک گذشته، ایا با توجه به اینکه برادرم در حین خدمته میتونم تا زمان اتمام خدمت برادرم من به خدمت اعزام نشم یا همون قانون هم زمانی خدمت؟ اگه میشه چگونه باید اقدام نمایم؟
   با تشکر فراوان از همه دوستان

   حمید IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.

  نظر شما چیست ؟

  XHTML: شما می توانید از این برچسب ها استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>