- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

فرزند ذکور با خواهر یا برادر مبتلا به سرطان، از سربازی معاف می‌شود

ایلنا: «در صورت پیشنهاد سازمان بهزیستی، تنها فرزند ذکورخانواده که خواهر یا برادر مبتلا به سرطان داشته باشد، از سربازی معاف می‌شود.»

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: «تاکنون در جدول بیماری‌های زیر پوشش سازمان بهزیستی، سرطان جزء معلولیت‌ها به شمار نمی‌رفته و در صورت پیشنهاد بهزیستی مبنی بر اینکه این بیماری در زمره معلولیت‌ها قرار گیرد، ستاد کل نیروهای مسلح به این موضوع به صورت مساعد پاسخ می‌دهد.»

سردار “موسی کمالی” افزود: «در صورت ابتلا پدر یا مادر به سرطان فرزند آن‌ها از خدمت سربازی معاف می‌شود همچنین مطابق قانون جامع حمایت از معلولان تمامی معلولانی که از لحاظ روانی، شنوایی، گفتاری و حرکتی مشکل معلولیت داشته باشند تنها برادر آن‌ها از خدمت سربازی معاف می‌شود.»

وی ادامه داد: «نمی‌توانیم به حوزه بهزیستی ورود پیدا کنیم ولی در صورت پیشنهاد بهزیستی برای معافیت مشمول در صورت ابتلا خواهر یا برادر آن به سرطان، این موضوع را با نظر مثبت بررسی می‌کنیم.»

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: «خبرهای خدمت سربازی از ستاد کل نیروهای مسلح و مسایل اجرایی آن از طریق سازمان وظیفه عمومی اعلام می‌شود بنابراین از خانواده‌ها می‌خواهیم به خبرهایی که از این دو سازمان ارائه می‌شود توجه کنند وبه شایعات دامن نزنند.»