- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

دانش‌آموزان نخبه از خدمت دوره ضرورت معاف نمی‌شوند

سرهنگ محمدرضا اکبرحلوایی گفت: دانش‌آموزان نخبه افرادی هستند که در المپیادهای علمی، جهانی و بین‌المللی یا داخلی جزء نفرات برگزیده اول تا سوم باشند که برابر مقررات موجود هیچ‌یک از مشمولان بدلیل شناخته‌شدن به عنوان نخبه از خدمت دوره ضرورت معاف نمی‌شوند.

وی به امتیازات مشمولان نخبه اشاره کرد و گفت: امتیازاتی نظیر ایجاد تسهیلات برای تحصیل در مقاطع بالاتر در داخل و خارج از کشور، مساعدت در خروج از کشور برای شرکت در همایش‌ها، امکان استخدام در سازمان‌ها قبل از انجام خدمت دوره ضرورت، بهره‌مندی از کسر خدمت سربازی در حین تحصیل در قبال ارائه پروژه‌های تحقیقاتی مورد تایید ستادکل نیروهای مسلح، همچنین تعویق در زمان اعزام به خدمت برای آنان در نظر گرفته می‌شود.

معاون مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومی افزود: نخبگانی که با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز درسطح ملی یا نیروهای مسلح را به انجام برسانند با تایید مراجع ذیربط به عنوان کسر از خدمت دوره ضرورت آنان محسوب و پس از طی دوره آموزش نظامی کارت پایان خدمت دریافت خواهند کرد.

وی گفت: پروژه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این قبیل اشخاص چنانچه دارای حوزه‌های تعیین شده نباشد در شمول کسر خدمت قرار نمی‌گیرد.

حلوایی گفت: نخبگان مرتبط با بنیاد ملی نخبگان به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح معرفی و با معرفی این بنیاد به وظیفه عمومی می‌توانند از امتیازات لحاظ شده بهره‌مند شوند.