- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

معافیت سربازی تنها یک فرزند مادران فاقد همسر تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد

سردار موسی کمالی در توضیح بیشتر در مورد خبر معافیت فرزندان مادران بدون همسر تحت پوشش سازمان بهزیستی اظهار داشت: این خبر که به این صورت و با این گستردگی گفته شده است که تمام فرزندان مادران فاقد شوهر تحت پوشش سازمان بهزیستی از خدمت سربازی معاف می‌شوند به این صورت نیست و اشتباه است.

وی افزود: اول اینکه خود قانون را برج ۱۰ سال جاری زمینه اجرای آن را فراهم کردیم و بسترهای لازم را در حال فراهم کردن هستیم چون بایستی تغییراتی در سامانه‌های وظیفه عمومی و پلیس + ۱۰ برای توجیه بیشتر صورت گیرد.

سردار کمالی ادامه داد: ولی اجرای قوانین مربوط به نیروهای مسلح بایستی به استحضار مقام معظم فرماندهی کل قوا برسد و اجازه و تنفیذ شود.

وی در تشریح بیشتر این مساله‌ای که عنوان شده است فرزندان ذکور زنان بی‌سرپرست تحت سرپرستی سازمان بهزیستی از خدمت معاف می‌شوند، گفت: این مسئله به این صورت نیست بلکه درستش این است که یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از انجام خدمت سربازی معاف می‌شوند نه همه آنها.

سردار کمالی به نکته دوم نیز اشاره کرد و گفت: نکته بعدی در این رابطه این است که اگر قبلأ یکی از فرزندان معاف شده که قاعدتأ چون یکی از فرزندن مادران فاقد شوهر قبلا معاف می‌شد و حال اگر قبلا یکی معاف شده فرد دوم نمی‌تواند معاف شود لذا این دو نکته در این رابطه باید رعایت شود، چون خدای نکرده ممکن است بعضی از افراد متوجه این قضیه شوند و مرتکب غیبت شوند که این غیبت آنها بعدها مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

وی در توضیح بیشتر نیز افزود: قانون اصلاح مواردی از قانون خدمت وظیفه عمومی که دارای ۸۴ ماده است از سوی رئیس جمهور در تاریخ ۲۲ آذر به نیروهای مسلح و دیگر مبادی ذیربط ابلاغ شده است که این موضوع نیز یکی از بندهای آن قانون بند ۳۳ طرح اصلاح است که باید توسط رهبری تنفیذ شود که ما نیز در حال حاضر زمینه‌های اجرا و بستر آن را آماده می‌کنیم.

سردار کمالی خاطرنشان کرد: چون وقتی فرد به پلیس + ۱۰ مراجعه می‌کند باید آن فرد توجیه شود و سامانه نیز اصلاح شود که این کارها را شروع کرده‌ایم، ولی زمان اجرای دقیق آن متعاقبأ اعلام می‌شود.