- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

تحقیقات راهبردی موجب معافیت سربازی می‌شود

به گزارش خبر‌گزاری فارس از کرمان، کوروش احمد‌یوسفی پیش از ظهر امروز در نشست مطبوعاتی با اشاره به حمایت پلیس از اختراعات و ایده‌های دانشجویی اظهار داشت: دانشجویان دارای اختراع و فعالیت‌های تحقیقاتی که نتیجه فکر آنان به ثبت رسیده و منجر به رفع مشکلی شود، طی سه سطح مورد حمایت پلیس قرار می‌گیرد.
وی بیان داشت: در سطح سه، اختراعاتی که قابلیت اجرایی در محیط مأموریت‌های جغرافیایی ناجا را دارند‌ از حمایت‌های معنوی،‌ اجرایی، مالی و نیز شش ماه کسر خدمت سربازی بهره‌مند می‌شوند.
احمدیوسفی افزود:‌ دانشجویانی که نتیجه اختراع و فعالیت‌های تحقیقاتی آنها در سطح دو شامل قابلیت اجرایی در محیط مأموریت‌های تخصصی ناجا باشد‌ با بهره‌مندی از حمایت‌های مادی، ‌معنوی و اجرایی از ۱۲ ماه کسر خدمت سربازی بهره‌مند می‌شوند.
وی ابراز داشت:‌ همچنین در صورتی که نتیجه اختراع و فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان در سطح یک با قابلیت استفاده در محیط مأموریت‌های راهبردی و کلان ناجا باشد‌ به حذف خدمت سربازی آنها منجر می‌شود.
رئیس مرکز تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان بیان داشت: در حوزه فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی بر اساس اولویت‌های پژوهشی پلیس استان کرمان در سطح یک که حوزه تأثیرگذاری آنها در رفع مشکلات عمده سازمانی بوده و تأثیرگذاری شاخصی در بهبود عملکرد ناجا داشته باشد‌ نیز‌ به حذف خدمت سربازی منجر می‌شود.
وی تصریح کرد: در حوزه فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در صورتی که حوزه تأثیرگذاری در حوزه مأموریت‌های تخصصی ناجا و حوزه بهبود عملکرد پلیس استان کرمان باشد به ترتیب حداکثر ۱۲ ماه و شش ماه از دوره خدمت سربازی آنها کسر می‌شود.
احمد‌یوسفی خاطر‌نشان کرد: در حوزه تألیف و ترجمه نیز در ارتباط با مطالعات مربوط به نظم و امنیت در سطح یک که دارای نقش مهم و تأثیرگذاری در محیط مأموریت‌های راهبردی ناجا است، علاوه بر بهره‌مندی از حمایت‌های مادی،‌ معنوی و اجرایی تا ۱۲ ماه کسر مدت زمان خدمت سربازی ارائه می‌شود.
وی افزود: ‌در این بخش برای تألیف و ترجمه‌های دارای نقش مهم و تأثیرگذار در محیط مأموریت‌های تخصصی ناجا و تأثیرگذاری در مأموریت‌های جغرافیایی ناجا با بهره‌مندی از حمایت‌های مادی، ‌معنوی و اجرایی‌ تا سقف شش ماه کسر مدت زمان خدمت سربازی بهره‌مند می‌شوند.
احمد یوسفی ابراز داشت: در راستای حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و یا رساله‌های دکترا نیز در سطح یک که شامل رساله‌های دانشجویی دکترا در رشته‌های فنی است، علاوه بر بهره‌مندی از حمایت‌های مادی، ‌معنوی و اجرایی‌ از کسر مدت زمان خدمت سربازی تا حداکثر ۱۲ ماه لحاظ می‌شود.
وی عنوان کرد:‌ در سطح دو پایان‌نامه رشته‌های فنی و رساله‌های دانشجویی دوره دکترا در رشته‌های علوم انسانی‌‌ و سطح سه شامل پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد در حوزه علوم انسانی که موضوع آنها از سرفصل‌های دفتر تحقیقات ناجا باشد‌ با ارائه حمایت‌های مادی و معنوی و اجرایی‌ تا سقف شش ماه کسر مدت زمان خدمت سربازی نیز انجام می‌شود.
رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس استان کرمان‌ گفت: در بخش نوآوری به معنای ایجاد روشی جدید در انجام کار که منجر به تولید محصول شود،‌ حمایت‌های معنوی،‌ مادی و اجرایی به دانشجویان ارائه می‌شود.
احمد‌یوسفی افزود:‌ از ایده‌های علمی در سه سطح دارای قابلیت اجرایی در محیط مأموریت‌های راهبردی و کلان،‌ محیط مأموریت‌های تخصصی و محیط مأموریت‌های ناجا، حمایت‌های معنوی شامل تقدیرنامه و هدیه انجام می‌شود.
وی ابراز داشت:‌ دانشجویان تمام‌ دانشگاه‌ها در رشته‌های علوم انسانی و فنی می‌توانند از این شرایط استفاده کنند.