- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا

یا ضامن آهو ما محتاج گوشه چشمی از تو هستیم تا دلمان بسوی تو به پرواز در آید.
التماس دعا