- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص اعزام به خدمت مشمولان دیپلم و زیر دیپلم در اسفندماه ماه ۱۳۹۰

سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه ای کلیه مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ هیجدهم و نوزدهم اسفندماه سال ۱۳۹۰ را فراخوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا، به اطلاع کلیه مشمولان دیپلم و زیر دیپلم (غایب و غیرغایب) و متولدین سال های ۱۳۵۵ تا پایان سال ۱۳۷۱ که برگ آماده به خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا به تاریخ‌های هیجدهم و نوزدهم اسفند ماه ۱۳۹۰ دریافت داشته اند می‌رساند که برای اعزام به خدمت می‌بایست به شرح ذیل اقدام نمایند.
۱- در تهران( مشمولان ساکن تهران بزرگ)

کلیه مشمولان دیپلم غایب و غیر غایب که زمان اعزام آنها در برگ آماده به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا اسفند ماه سال ۱۳۹۰ قید گردیده است می‌بایست در ساعت ۶صبح روز شنبه مورخ بیستم اسفند ماه ۱۳۹۰ و کلیه مشمولان عادی(زیر دیپلم) غایب و غیر غایب در ساعت ۶ صبح روز یکشنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه ماه ۱۳۹۰ به محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح ابلاغ گردیده است حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.۲- در استانها( مشمولان ساکن شهرستانها)

کلیه مشمولان دیپلم غایب و غیر غایب که زمان اعزام آنها در برگ های آماده به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا اسفند ماه سال ۱۳۹۰ قید گردیده است در ساعت ۷ صبح روز شنبه مورخ بیستم اسفندماه ماه ۱۳۹۰ و کلیه مشمولان عادی(زیر دیپلم) غایب و غیر غایب در ساعت ۷ صبح روز یکشنبه مورخ بیست و یکم اسفند ماه ۱۳۹۰ به معاونت وظیفه عمومی استان محل سکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.

لذا آندسته از مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح نگردیده اند می توانند به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه و نسبت به دریافت برگ مذکور اقدام و براساس اطلاعات مندرج در آن رفتار نمایند.