- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

فراخوان مشمولان متولد ۱۳۷۳ جهت اعزام به خدمت وظیفه عمومی

سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطلاعیه ای اعلام داشت : برابر ماده (۲) قانون خدمت وظیفه عمومی ، هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن ۱۸ سال تمام می رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است و همچنین برابر ماده (۱۹) همین قانون ، کسانی به سن ۱۸ سال تمام می‌رسند موظفند ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف وضعیت خدمت وظیفه عمومی و یا اعزام به خدمت ، خود را از طریق دفاتر پلیس+۱۰ به مراکز وظیفه عمومی معرفی نمایند و مشمولان مقیم خارج از کشور نیز می‌بایست به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود و در صورت نبود آن ، به نزدیک‌ترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت ایران مراجعه نمایند.

این اطلاعیه می افزاید : دانش‌آموزان ، دانشجویان و طلاب علوم دینی که در حین تحصیل به سن مشمولیت(۱۸ سالگی تمام ) می رسند ، می بایست از طریق مراکز آموزشی مربوط، درخواست معافیت تحصیلی نمایند.

سازمان وظیفه عمومی همچنین در این اطلاعیه با اشاره به تنبیهات غیبت اعلام کرد : برابر ماده (۵۸) قانون خدمت وظیفه عمومی ، مشمولانی که برای رسیدگی و یا اعزام به خدمت احضار می‌شوند چنانچه در مهلت یا موعد مقرر خود را معرفی نکنند، غایب شناخته شده و پس از معرفی و یا دستگیری، با آنان به ترتیب زیر رفتار می شود:

۱- مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان تا سه ماه باشد ، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان بیشتر از سه ماه باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبیه می گردند.

۲- مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان از یک سال تجاوز نماید ، علاوه بر شش ماه اضافه خدمت ، فراری محسوب می‌شوند و به مراجع قضایی معرفی می گردند.

سازمان وظیفه عمومی در این اطلاعیه ، آخرین مهلت معرفی مشمولان را به شرح زیر اعلام کرد:

۱) افرادی که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل نموده و یا فارغ التحصیل شده اند ، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ، می بایست ظرف مدت شش ماه خود را معرفی نمایند و پس از آن وارد غیبت خواهند شد .

۲) دانش آموزان ، دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول که با داشتن معافیت تحصیلی و برابر سقف سنوات تعیین شده، مشغول تحصیل هستند، در صورت ترک تحصیل ، انصراف ، اخراج و یا فراغت از تحصیل می‌بایست حداکثر ظرف یک سال خود را معرفی نمایند و پس از آن وارد غیبت خواهند شد.

۳) متعهدین خدمت در نیروهای مسلح یا دستگاههای دولتی که قبل از اتمام تعهد به هر دلیل از خدمت رهایی می‌یابند می‌بایست جهت انجام بقیه خدمت دوره ضرورت ، حداکثر ظرف شش ماه خود را معرفی نمایند.

۴) مشمولانی که معافیت موقت پزشکی و یا کفالت دریافت داشته‌اند ، پس از انقضای مدت اعتبار آن می‌بایست ظرف یک ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نمایند.