- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

اعلام شرایط جدید معافیت تک‌فرزندها

سرهنگ محمدرضا اکبر حلوایی به ایسنا گفت: برابر قانون خدمت وظیفه عمومی، شرط بهره‌مندی مشمولان غیرغایبی که یگانه مراقب و نگهدارنده پدر هستند، نیازمندی پدر به مراقبت است که باید از سوی شورای پزشکی وظیفه عمومی احراز شود و اشخاصی که دارای کهولت سن باشند، نیازی به طرح پرونده آنان در شورای پزشکی وظیفه عمومی نیست.

وی افزود: برابر بررسی‌های صورت گرفته توسط ستادکل نیروهای مسلح اتمام ۶۵ سالگی به‌ عنوان کبر‌سن تعیین شده و در نتیجه از ۵ فروردین ماه ۹۱ مشمولان غیرغایبی که پدر آنان وارد ۶۶ سالگی شود، بدون طرح پرونده در شورای پزشکی وظیفه عمومی مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت.

درخصوص پدران کمتر از ۶۵ سال تمام، اعطای معافیت منوط به تعیین نیازمندی پدر مشمول به مراقبت توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی است.

معاون مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره رسیدگی به درخواست‌هایی که مربوط به مقررات سابق یگانه مراقب پدر بالای ۵۹ سال بوده، اعلام کرد: افرادی که درخواست خود را تا پایان روز ۴‌فروردین ماه ۹۱ در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+ ۱۰) به ثبت رسانیده باشند، مشروط به این ‌که هنگام ثبت درخواست در سن مشمولیت بوده و واجد شرایط معافیت باشند، رسیدگی به درخواست آنان بلامانع است.