- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

شرایط معافیت مشمولان دارای خواهر فاقدپدر ، همسر و یا فرزند پسر سالم

“سردارسرتیپ سیدحمیدصدرالسادات “ رئیس این سازمان در خصوص معافیت کفالت خواهر فاقد پدر ، شوهر ویا فرزندپسرسالم بیان داشت : ازجمله شروط اصلی این نوع از معافیت ، تنها مراقب و نگهدارنده سالم بالای ۱۸سال خواهر فاقدپدر ، همسر ویا فرزند پسرسالم و همچنین غیر غایب بودن مشمولین متقاضی می باشد.

سردارصدرالسادات درادامه افزود: در گذشته از شرایط اصلی بهره مندی از معافیت کفالت خواهر، مجرد بودن وی و داشتن شرط سنی (تا سن ۲۴ سالگی )مطرح بوده وهمچنین در مواردی که همسر خواهر فوت کرده ویا از همسر خود طلاق گرفته بودنداحراز نیازمندی آنان به مراقبت توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی می توانست منجر به معافیت مشمول گردد که با توجه به اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی شرایط مذکور از جمله شرط سنی حذف شده است.

در پایان این مقام مسئول تاکیدنمود:مشمولان غیرغایبی که یگانه مراقب و نگهدارنده خواهر تنی خود بوده و متقاضی معافیت کفالت خواهر فاقدپدر، شوهر ویا فرزند پسرسالم باشند می توانند برای ثبت درخواست خود به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه نمایند.