- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

جزئیات مربوط به معافیت کفالت پدر نیازمند مراقبت در خدمت سربازی

سرهنگ دلدار در تشریح خبر فوق بیان داشت: یکی از موارد اصلاح شده در قانون خدمت وظیفه عمومی ، تغییر شرط سنی در معافیت کفالت پدر، از ۵۹ سال تمام به ۶۵ سال تمام بوده است که در این بین از مشمولانی که تا چهارم فروردین ماه سال جاری واجد شرایط معافیت کفالت پدر۵۹ سال تمام بوده اند ممکن است به دلیل عدم آگاهی و یا برخی مشکلات نتوانسته باشند تا تاریخ مذکور درخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی( پلیس +۱۰) به ثبت برسانند.

سرهنگ حیدر دلدار اعلام کرد:مشمولانی که همچنان واجد شرایط معافیت کفالت پدر بالای ۵۹ سال تمام می باشند با مساعدت سازمان وظیفه عمومی فقط تا سی ویکم شهریور ماه سال جاری مهلت دارند تا درخواست خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) به ثبت برسانند و در این صورت برابرمقررات سال ۹۰ به وضعیت آنان رسیدگی می شود.

وی خاطرنشان کرد : با توجه به اینکه تاریخ در نظر گرفته شده برای مشمولان واجد شرایط معافیت کفالت پدر ۵۹ سال تمام در برخی از رسانه ها به اشتباه تاریخ دیگری عنوان گردیده لذا لازم است به این نکته توجه شود که مهلت در نظر گرفته شده تا پایان شهریور ماه سال ۹۱ صرفا به مشمولانی تعلق می گیرد که تا تاریخ چهارم فروردین ماه سال جاری واجد شرایط معافیت فوق می باشند.