- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

خدمت سربازی، زکات عمر است

«محمد رضا باهنر» نماینده مجلس شورای اسلامی، خدمت سربازی را زکات عمر دانست و افزود: بزرگترین مطالبه انسان ها، امنیت است که تحقق آن با کمک شهروندان انجام می گیرد.
«محمد رضا باهنر» در حاشیه بازدید از سازمان وظیفه عمومی ناجا به خبرنگار ما، گفت: استفاده از تکنولوژی های روز و تکریم ارباب رجوع از جمله اقدامات خوب سازمان وظیفه عمومی در سال های گذشته بوده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خدمت سربازی را زکات عمر دانست و افزود: بزرگترین مطالبه انسان ها، امنیت است که تحقق آن با کمک شهروندان انجام می گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: سرباز نظام جمهوری اسلامی بودن، مایه افتخار است.

محمد رضا با هنر ادامه داد: مسئولان و مدیران باید از مشمولان در زمینه های تخصصی استفاده کنند تا خدمت سربازی افراد پر ثمرتر شود همچنین، بحث آموزش های ضمن خدمت از اهمیت بالایی برخوردار است که موجب اشتغال مشمولان پس از پایان دوره سربازی می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس در رابطه با حقوق دریافتی سربازان گفت: میزان حقوق دریافتی سربازان قطعاً کافی نیست اما باید به این نکته نیز توجه کرد که در حال حاضر، امکانات کشور در این میزان است.

وی ادامه داد: با این وجود میزان حقوق سرباران نسبت به سال های گذشته، افزایش پیدا کرده است و ما امیدواریم، سربازان ما در آینده حداکثر حقوق را، دریافت کنند.

محمد رضا باهنر در مورد نحوه برخورد پلیس با هنجارشکنان گفت: یک سری از رفتارها در کشور از روی بی توجهی است اما زمانی باید به این هنجارشکنی ها حساس شد، که از روی برنامه باشد.

وی تاکید کرد :طبیعی است که وظیفه حاکمیت، حفظ معیار ها و ارزش های مقدس است، همچنین مردم مطالباتی از مسئولان دارند که ما باید به عنوان خدمت گزاران آنها، به این مطالبات، پاسخ مثبت بدهیم اما به این مسئله نیز باید توجه شود که در کنار اقدامات بازدارندگی، کار فرهنگی نیز لازم و ضروری است