- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

پاداش نامعلوم برای سربازان کشف کننده مواد مخدر

به گزارش ایرنا، بهرام نوروزی بدون اشاره به میزان و نوع این پاداش افزود: راه‌اندازی این مرکز آموزشی تاکنون توانسته به حفظ و حراست از زندان‌ها، کنترل زندانیان و متهمان کمک کند و بسیار اثرگذار باشد.

وی، تعامل، ارتباط میان سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی را خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: امروزه این تعاملات را می‌توان در اقدامات پیشگیرانه، ارائه آموزش‌های لازم، مشارکت سازمان‌های مختلف در جهت کنترل شدید ورود مواد مخدر، برخورد و مقابله با این پدیده شوم در کنترل، بازرسی ملاقات‌ها، وسایل و اقلام زندانیان مشاهده کرد و در طول این مدت نیز کشفیات خوبی در سازمان زندان‌ها صورت گرفته است.

نوروزی ادامه داد: اگر فردی در هنگام ورود زندانیان، کنترل، بازرسی وسایل و اقلام آنان، موفق به کشف مواد مخدر شود، در همان لحظه به وی پاداش معنوی و مالی اعطا می‌شود؛ چرا که این اقدام سریع و به‌موقع در سطح کشور، انگیزه افراد را در خدمتگزاری بیشتر می‌کند.

وی تصریح کرد باید برای افرادی که قصد آلوده کردن محیط زندان دارند، پرونده تشکیل و اشد مجازات برای آنان لحاظ شود و اگر خلای‌ قانونی در این خصوص باشد، ستاد مبارزه با مواد مخدر آمادگی لازم را برای همکاری و سیر مراحل تصویب قوانین دارد.

نوروزی با بیان اینکه نباید زحمات مربیان و مشاوران آموزشی، پزشکان ، هزینه‌های دارویی ، درمانی که به‌منظور سالم‌سازی، بازگشت زندانیان و محکومان صورت می‌گیرد، به هدر رود، گفت: ما مقابله جدی را در حوزه مبارزه با مواد مخدر با سازمان زندان‌ها در سراسر کشور اجرا می‌کنیم و به دقت برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: افرادی که در محیط و محله نامناسب بزرگ می‌شوند، با دوستان ناباب رفت و آمد دارند و از مربی و آموزش درستی برخوردار نیستند، دچار برخی گرفتاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی می‌شوند.

نوروزی گفت: اینها انسان‌هایی هستند که دچار خطا و لغزش شده‌اند، باید برای بازسازی آنها از دانشگا‌هیان، مشاوران، مددکاران و جامعه‌شناسان کمک گرفت و حتی برای هر فردی، یک مشاور تعیین کرد تا بتواند با صحبت کردن و آموزش‌های مناسب، وی را از درون متحول کند و به جامعه برگرداند و این یکی از اقدامات مهمی است که می‌توان در حوزه درمان انجام داد.