- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

بکارگیری مشمولان غایب در دستگاه های دولتی و غیر دولتی ممنوع است

سرهنگ “رضا یاسمی” اظهار داشت : از سربازان به عنوان سفیران نیروی انتظامی در جامعه یاد کرد که حامل پیام امنیت و آرامش برای مردم هستند .

وی گفت: امر مقدس خدمت رسانی یکی از دوران پر خاطره زندگی جوانان امروز است که تجربیات گرانبهای را برای زندگی آن ها در آینده رغم خواهد زد .

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان ایلام افزود: براساس قانون هر جوان ایرانی پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی باید دین خود را با خدمت مقدس سربازی در جای جای ایران اسلامی ادا نماید .

وی تصریح کرد: فرار از این وظیفه باعث از بین رفتن اعتماد به نفس مشمول غایب می شود .

سرهنگ” یاسمی” خاطر نشان کرد: هیچ یک از ادارات و دستگاه های دولتی و غیر دولتی مجاز به استخدام و بکارگیری مشمولان غایب و فراری از خدمت سربازی در سازمان متبوعه خود نیستند .

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تعیین محل خدمت سربازی به صورت سیستمی و بر اساس نیاز انجام می شود گفت: سعی براین است که حداکثر مشمولان را برای ادامه خدمت سربازی در حوزه استحفاظی استان نگه داریم .