- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

ابطال ۳۵۲ کارت جعلی سربازی

سردار سیدحمید صدرالسادات با بیان اینکه با هوشمندسازی کارت‌های قدیمی معافیت و پایان خدمت، امکان جعل کارت‌های الکترونیکی خدمت وظیفه‌عمومی وجود نخواهد داشت، گفت: بازرسان سازمان وظیفه‌عمومی ناجا، در سال گذشته پنج باند را که از طریق دسیسه و تقلب در جعل کارت نقش داشتند، شناسایی و در این راستا ۱۰ تن را نیز دستگیر کردند.

رییس سازمان وظیفه‌عمومی ناجا با بیان اینکه ۳۵۲ کارت جعلی مربوط به وظیفه‌عمومی نیز باطل شد، گفت: آمار کشف دسیسه و تقلب در طول سال گذشته، با توجه به حجم بالای درخواست‌های مشمولان، بسیار ناچیز بود.

صدرالسادات با بیان اینکه به منظور کاهش سوءاستفاده‌های احتمالی در فرآیند رسیدگی به معافیت پزشکی، اقدامات موثری در دستورکار قرار گرفت که برخی از آنها در استان تهران در حال اجرا است.

وی استفاده از بیمارستان‌های نیروهای مسلح برای معاینات تخصصی و برقراری ارتباط سیستمی در تبادل اطلاعات و مکاتبات با این بیمارستان‌ها را یکی از اقدامات صورت گرفته عنوان کرد و افزود: نتایج معاینات پزشکی بیمارستان‌ها نیز از طریق پیک یا نماینده تعیین شده وظیفه عمومی تحویل وظیفه عمومی استان می‌شود که البته این شیوه در حال حاضر در استان تهران در حال اجرا است و در آینده نزدیک در سایر استان‌ها نیز اجرا خواهد شد.

به گزارش ایسنا،به نوشته پلیس، رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا با اشاره به اهمیت معاینات اولیه پزشکی مشمولان تصریح‌کرد: تعیین قریب به ۱۵۰۰ پزشک نظامی به عنوان پزشک، گام مهمی در راستای بهبود وضعیت معاینه اولیه مشمولان و کاهش دسیسه و تقلب خواهد بود.

وی اضافه کرد: برای پیشبرد این اهداف، اقدامات لازم برای دریافت اطلاعات اولیه مربوط به سلامت دانش‌آموزان از طریق وزارت بهداشت صورت گرفته است.