- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

تغییرات اساسی در قانون نظام وظیفه

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در ماه های آینده با تصویب لایحه جدید نظام وظیفه، قانون نظام وظیفه تغییر اساسی می کند.

کرمی راد  با اعلام این مطلب گفت: قانون جدید شامل ۸ فصل است که تاکنون ۵ فصل آن در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که استفاده از نظرات مردمی به ویژه جوانان از ویژگی های این طرح است، گفت: اقدامات کارشناسی انجام شده بر روی این طرح می تواند بسیاری از مشکلات جوانان را در مورد خدمت سربازی مرتفع کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه با بیان این مطلب که گروهی متشکل از کارشناسان ستاد کل ویژه نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی بر روی این طرح نظارت دارند، گفت: تصویب نهایی این قانون یکی از مهمترین دغدغه های امروز نمایندگان در کمیسیون قضایی است و امیدواریم که تا دو ماه آینده مورد تصویب نهایی قرار گیرد.

کرمی راد در ادامه با اشاره به این مطلب که نیاز به تغییرات اساسی در قانون نظام وظیفه غیرقابل اجتناب است، گفت: با هماهنگی های به عمل آمده با ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی شرایط و مفاد این قانون به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.