- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

آغاز تعویض کارت های پایان خدمت سال های ۶۰ به بعد

 سردار” ابراهیم کریمی” جانشین این سازمان، ازاجرای فاز سوم طرح تعویض کارت های قدیمی پایان خدمت با کارت هوشمند خبرداد و گفت : دارندگان کارت های قدیمی پایان خدمت مربوط به سال های ۱۳۶۰ به بعد ،از مهرماه می بایست برای تعویض کارت های قدیمی پایان خدمت خود، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی( پلیس+۱۰) مراجعه نمایند.
وی افزود: فازدوم طرح تعویض کارت های پایان خدمت قدیمی با کارت هوشمند،با تعویض کارت های قدیمی پایان خدمت مربوط به سال های ۱۳۷۰ به بعد از تیرماه سال جاری آغاز شده بود.
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا با اعلام این مطلب که مهلت تعویض کارت های قدیمی پایان خدمت با کارت هوشمند تا پایان سال جاری می باشد،گفت : افراد مذکور در صورتیکه برای تعویض کارت های قدیمی خود تا پایان سال جاری، اقدام ننمایند، کارت آنان فاقد هرگونه ارزش قانونی بوده و در این صورت دارندگان آن با محرومیت هایی نظیر ممنوعیت اخذ یا تمدید گذرنامه و همچنین اخذ گواهینامه رانندگی و …مواجه خواهند شد، لذا واجدین شرایط می بایست هرچه زودتر برای ارائه درخواست خود در این زمینه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) مراجعه نمایند.