- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

معافیت های جدید سربازی اعلام شد

سردار کمالی گفت: باتوجه به استقبال گسترده جوانان کشور جهت انجام به موقع خدمت سربازی و تأمین مشمولی مورد نیاز کشور بنا به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و موافقت فرماندهی معظم کل قوا تسهیلات جدیدی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برای مدت خدمت محققان فوق لیسانس و بالاتر به ازای تحقیق یا اختراعی که در زمینه مسائل نیروهای مسلح ارائه کنند دو ماه تا یک سال کسر شد.
سردار کمالی گفت: مدت خدمت مشمولان لیسانس یک ماه فوق لیسانس ۲ ماه دکترا ۳ ماه و فوق دکترا ۴ ماه کسر شد.
رئیس اداره مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح افزود: بسیجیانی که از سن ۱۶ سال تمام عضو بسیج نیروی مقاومت سپاه پاسداران باشد و به طور منظم با آن نیرو همکاری کند هر سال خدمت آنان متناسب با میزان فعالیت معادل ۴۵ روز تا ۳ ماه جزء‌ خدمت وظیفه محسوب و حداکثر نه ماه از خدمت دوره ضرورت آنان کسر می‌شود.
وی اظهار داشت: باتوجه به اینکه یکی از فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر از خدمت دوره ضرورت معاف هستند خدمت سربازی یکی از فرزندان جانبازان کمتر از ۲۵ درصد به تناسب میزان جانبازی کسر ولی در هر حال آموزش نظامی را طی خواهند کرد.
سردار کمالی افزود: باتوجه به اینکه یکی از فرزندان رزمندگان دارای ۳۰ ماه سابقه جبهه از انجام خدمت به دوره ضرورت معاف هستند خدمت یکی از فرزندان رزمندگانی که کمتر از ۳۰ ماه سابقه جبهه دارند به تناسب مدت‌زمان مورد نظر از خدمتشان کسر ولی آموزش نظامی را طی خواهد شد.
وی اظهار داشت: یکی از فرزندان خانواده‌هایی که سه فرزند آنان خدمت دوره ضرورت را انجام داده از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است.
سردار کمالی گفت: مشمولینی که دارای فرزند معلول هستند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.
وی اظهار داشت: یکی از فرزندان خانواده‌هایی که یک فرزند آنها در حین خدمت فوت کرده از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شود.
مدیرمشمولان ستادکل نیروهای مسلح تأکید کرد: مهلت اجرای این مصوبه از تاریخ ۱ خرداد ۸۸ تا ۳۰ اسفند سال ۸۹ است و این مصوبات برای تمام کسانی که در حال انجام خدمت سربازی هستند و یا طی این مدت انجام خواهد شد شامل می‌شود.
سردار کمالی گفت: افرادی که به دلیل مأموریت سازمانی به جبهه رفته‌اند مشمول این مصوبات هستند.
سردار کمالی درباره خدمت سه فرزند یک خانواده و معافیت فرزند چهارم اظهار داشت: ملاک برای معافیت فرزند چهارم شناسنامه پدر است اگر فردی دو همسر داشته باشد فرزند چهارم باتوجه به اینکه شناسنامه پدر ملاک است معاف می‌شود.
مدیر مسئولان ستاد کل نیروهای کشور تأکید کرد: تمامی یگانها موظفند از تاریخ اجرای قانون افراد واجدالشرایط را ترخیص کند.
وی گفت: جزییات مربوط به محققین و مخترعین با توجه به تشکیل گروه ویژه‌ای در ستاد کل نیروهای مسلح متعاقبا اعلام خواهد شد.
سردار کمالی اظهار داشت: در حال حاضر ۶۰ هزار سرباز با در اختیار داشتن امریه در ۱۲۰ وزارتخانه، سازمان و بنیاد در حال انجام خدمت سربازی هستند.
وی گفت: در صددیم سهمیه دستگاه های دولتی برای امریه سربازی را افزایش دهیم.
وی گفت: ایثارگرانی که یکی از فرزندانشان غیبت داشته باشند مصوبات شامل حالش خواهد شد.