• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۲۳  ۱۸:۲۹     ناصر جعفرپورگنجاری
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری

 • telegram_channel

  مصوبات ۱۱ مرداد ۸۸ مجلس در رابطه با خدمت سربازی

  ۱- اخراجیان و منصرفین از تحصیل به سربازی می‌روند.

  دانش آموزان و دانشجویان، طلاب علوم دینی مشمول در صورت ترک تحصیل، اخراج انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند.

  مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیل به طور انفرادی، بدون تاخیر به سازمان محل ارسال دارند.

  همچنین مقرر شد مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل می‌باشد.

  براساس این مصوبه مشمولینی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند پس از ترک تحصیل یا اخراج یا انصراف یا فراغت از تحصیل، موظفند جهت رسیدگی به وضع مشمولیت خود حداکثر ظرف یک سال خود را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور معرفی نمایند.

  ۲- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۳- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند.
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.

  ۴- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۵- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند .
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 33,065 | مرداد ۱۱ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. plusdeck
    
   #1 | ۱۴:۵۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   سلام و خسته نباشید به مدیریت محترم این وب سایت، بخاطر مطالب بسیار جامع و مفیدشون.
   آیا قوانین جدید مصوب مجلس از سال ۹۰ اجرایی خواهند شد و تا آن زمان قوانین جاری اجرا خواهند شد؟
   بنده دانشجوی کارشناسی پیوسته هستم (ورودی سال ۸۴) و درسم تا ترم یازدهم طول میکشه یعنی ۱ ترم بیشتر از ۵ سالی که این آقایان تعیین کردن. تکلیف بنده چی میشه؟ یعنی درسمو باید نیمه تموم رها کنم و اعزام بشم؟

   plusdeck IP Address is : hidden
  2. Majid13
    
   #2 | ۱۴:۵۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   سلام دوستان عزیز آیا کسی پخش مستقیم مجلس را گوش کرده و اطلاع داره تا ماده چند تصویب شده!

   Majid13 IP Address is : hidden
  3. m
    
   #3 | ۱۵:۰۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   Majid13 جان
   امروز تا ماده ۲۵ پیش رفتن فکر کنم سه شنبه تصویب شه فقط دعا کن که تصویب شه همه خیلی نگرانیم

   m IP Address is : hidden
  4. Majid13
    
   #4 | ۱۵:۱۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   m جان
   سپاسگذارم!
   ولی مجلس سه شنبه جلسه علنی نداره ، چهارشنبه هم مراسم تحلیف ریاست جمهوریه!
   امیدوارم چهارشنبه درکنار مراسم تحلیف این طرح نیز بررسی بشه!

   Majid13 IP Address is : hidden
  5. معروف
    
   #5 | ۱۵:۱۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   مجلس مگه سه شنبه جلسه نداره
   وای نه

   معروف IP Address is : hidden
  6. m
    
   #6 | ۱۵:۳۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   بچه‌ها زیاد به حرفهای خبرنگار مجلس توجه نکنید سه شنبه انشا اله تشکیل میشه

   m IP Address is : hidden
  7. Milad
    
   #8 | ۱۵:۴۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   آیا در مجلس امروز ۱۱/۵/۸۸ صحبتی در مورد ماده ۲ برادری نشد

   Milad IP Address is : hidden
  8. Milad
    
   #9 | ۱۵:۴۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   آیا امروز در مجلس ۱۱/۵/۸۸ صحبتی در مورد ماده ۲ برادری نشد

   Milad IP Address is : hidden
  9. hamidreza
    
   #10 | ۱۶:۰۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   سلام بچه ها . تورو خدا یک خبر خوش بدین دل ادم شاد شه.من فرزند دوم هستم برادر بزرگم سربازی رفته کوچیکه هم رفته.اون موقع که برادر کوچیکم رفت من دانشجو بودم حالا اگه ۲ برادری تصویب شه من معاف میشم؟

   hamidreza IP Address is : hidden
  10. BAHRAM
    
   #11 | ۱۶:۳۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   plusdeck :سلام و خسته نباشید به مدیریت محترم این وب سایت، بخاطر مطالب بسیار جامع و مفیدشون.آیا قوانین جدید مصوب مجلس از سال ۹۰ اجرایی خواهند شد و تا آن زمان قوانین جاری اجرا خواهند شد؟بنده دانشجوی کارشناسی پیوسته هستم (ورودی سال ۸۴) و درسم تا ترم یازدهم طول میکشه یعنی ۱ ترم بیشتر از ۵ سالی که این آقایان تعیین کردن. تکلیف بنده چی میشه؟ یعنی درسمو باید نیمه تموم رها کنم و اعزام بشم؟

   با سلام .
   در مورد سوال اولت فکر نکنم اینطور باشه ، یعنی اینکه از همین الان اجرایی خواهد شد .
   در مورد دوم به نظرم دوستان آگاه باید در این مورد بیشتر توضیح دهند ، چون ایهام داره .
   مصوبه به این صورت است :
   براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.
   فکر کنم یعنی اینکه دانشجوی لیسانس پیوسته پنچ سال علاوه بر بیست و پنچ سال کاردانی !!!!!!!!!!!!
   غیر این این باشه خیلی مسخرست !!!!!!!!!!!!!
   تا همین الانش معافیت تحصیلی لیسانس ۶ سال بوده که اگر کم بیاری ۱ سال هم سنوات تحصیلی میگیری ، حالا اومدن بدترش کردند .

   دوستان گل بیشتر توضیح دهند .

   BAHRAM IP Address is : hidden
  11. kaywan
    
   #12 | ۱۶:۵۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   hamidreza :سلام بچه ها . تورو خدا یک خبر خوش بدین دل ادم شاد شه.من فرزند دوم هستم برادر بزرگم سربازی رفته کوچیکه هم رفته.اون موقع که برادر کوچیکم رفت من دانشجو بودم حالا اگه ۲ برادری تصویب شه من معاف میشم؟

   dooste aziz motasefam az inke begam in ghanoon shamele shoma nemishe chon dar moafiate 2 baradari baraxe 3 baradari tartibe seni matrahe yani mashmol bayad hatman baradare koochktar bashe.tt

   kaywan IP Address is : hidden
  12. Majid13
    
   #13 | ۱۷:۰۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   hamidreza متن قانونی که قراره تصویب بشه اینه:

   “پسر سوم از خانواده ای که دو برادرش خدمت سربازی را انجام داده باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هست.”

   تقدم و تاخر فرزندان مطرح نیست و فقط ۲ از ۳ کفایت میکنه.

   Majid13 IP Address is : hidden
  13. ali2009
    
   #14 | ۱۷:۱۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   تقدم و تأخر فرزندان برای معافیت دو. برادری اصلا مطرح نیست.

   لینک آیین نامه ( ماده ۳۲ را بخوانید، صفحه ۶) :
   http://tarh.majlis.ir/files/4482695P-217.pdf

   ali2009 IP Address is : hidden
   • a5272
     
    #15 | ۲۳:۲۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

    ali2009 :تقدم و تأخر فرزندان برای معافیت دو. برادری اصلا مطرح نیست.
    لینک آیین نامه ( ماده ۳۲ را بخوانید، صفحه ۶) :http://tarh.majlis.ir/files/4482695P-217.pdf

    سلام.علی جان مطلب و سایت جالب و به درد بخوری بود.ممنون.
    اما بقیه اش کجاست؟اینکه تا ماده۳۲-۳۳…داره.بقیه اش؟
    از کجا پیدا کردی؟منبعش کجاست؟ یه لطف کن بقیه اش هم پیدا کن بزار.خیلی خوب بود.
    من که هر چی صفحه هاش رو عوض کردم پیدا نکردم.تو یه کاریش بکن.ممنون ازت.منتظرم

    a5272 IP Address is : hidden
  14. hamidreza
    
   #16 | ۱۷:۲۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   دوستان از همتون مچکرم .

   hamidreza IP Address is : hidden
  15. plusdeck
    
   #17 | ۱۷:۳۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   BAHRAM :

   plusdeck :سلام و خسته نباشید به مدیریت محترم این وب سایت، بخاطر مطالب بسیار جامع و مفیدشون.آیا قوانین جدید مصوب مجلس از سال ۹۰ اجرایی خواهند شد و تا آن زمان قوانین جاری اجرا خواهند شد؟بنده دانشجوی کارشناسی پیوسته هستم (ورودی سال ۸۴) و درسم تا ترم یازدهم طول میکشه یعنی ۱ ترم بیشتر از ۵ سالی که این آقایان تعیین کردن. تکلیف بنده چی میشه؟ یعنی درسمو باید نیمه تموم رها کنم و اعزام بشم؟

   با سلام .
   در مورد سوال اولت فکر نکنم اینطور باشه ، یعنی اینکه از همین الان اجرایی خواهد شد .
   در مورد دوم به نظرم دوستان آگاه باید در این مورد بیشتر توضیح دهند ، چون ایهام داره .
   مصوبه به این صورت است :
   براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.
   فکر کنم یعنی اینکه دانشجوی لیسانس پیوسته پنچ سال علاوه بر بیست و پنچ سال کاردانی !!!!!!!!!!!!
   غیر این این باشه خیلی مسخرست !!!!!!!!!!!!!
   تا همین الانش معافیت تحصیلی لیسانس ۶ سال بوده که اگر کم بیاری ۱ سال هم سنوات تحصیلی میگیری ، حالا اومدن بدترش کردند .
   دوستان گل بیشتر توضیح دهند .

   مرسی بهرام جان.

   plusdeck IP Address is : hidden
  16. kaywan
    
   #18 | ۱۸:۰۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   Majid13 :hamidreza متن قانونی که قراره تصویب بشه اینه:
   “پسر سوم از خانواده ای که دو برادرش خدمت سربازی را انجام داده باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هست.”
   تقدم و تاخر فرزندان مطرح نیست و فقط ۲ از ۳ کفایت میکنه.

   majid jan hamin chizi ke khodet inja neweshti in mani ro miresoone ke taghadom va takhor matrahe man ham bana bar hamin in chiz ro bardasht kardam (neweshte farzande sevom na yeki az farzandan)man daghighan yadam nist koja khoondam ama ye jaei khoondam ke in tartibe seni vojood dare agar linkesh ri yaftam mizaram baratoon.t

   kaywan IP Address is : hidden
  17. mj
    
   #19 | ۱۸:۰۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   سلام کسی در باره معافیت دامادهای رزمندگان چیزی میدونه؟
   تو این اصلاحیه که چیزی ننوشته

   mj IP Address is : hidden
  18. hamidreza
    
   #20 | ۱۸:۳۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   ey khoda..akhe man belakhare nafahmidam moaf misham ya na:((

   hamidreza IP Address is : hidden
  19. H @ M E D
    
   #21 | ۱۸:۳۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   Majid13 :hamidreza متن قانونی که قراره تصویب بشه اینه:
   “پسر سوم از خانواده ای که دو برادرش خدمت سربازی را انجام داده باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هست.”
   تقدم و تاخر فرزندان مطرح نیست و فقط ۲ از ۳ کفایت میکنه.

   حالا مجید جان من که یکی از برادرام از برادر بزرگترم معافیت گرفته تکلیف من چیه؟من ۲تا برادر سربازی رفته رو دارم وجناب kaywan میگه که به ازای برادری که سربازی رقته و برادر کوچکتر معاف شده سربازیش حساب نمیشه و من نمی تونم دیگه از کارت پایان خدمت ایشون استفاده کنم آیا همچین چیزی درسته؟
   توضیح نموداری

   برادر اول سربازی رفـــــــــــــــــــته
   برادر دوم (از برادر اولم معاف شده)
   برادر سوم سربازی رفـــــــــــــــــته
   برادر چهارم (که من هستم آیا نمی توانم از سربازی ۲ برادر ۱ و ۳ استفاده کنم؟ مگه ملاک ۲برادر در هر خانواده نیست؟خوب من دارم دیگه چه ربطی داره که برادر دوم من که حالا ۴ سال پیش یه قانونی بوده که برادر بزرگتر میرفت برادر کوچکتر معاف میشد الان این قانون که میخواد تصویب بشه مگه شامل حاله من نمیشه؟؟؟؟؟یعنی چون حالا برادر دوم من معاف شده دیگه باید سربازی برادر اولم نادیده گرفته بشه؟؟؟) تو رو خدا یه توضیح بدید من گیج شدم

   H @ M E D IP Address is : hidden
  20. behrouz13533
    
   #22 | ۱۸:۴۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   اقا تو دفترچه کنکور امسال نوشته معافیت تحصیلی کارشناسی پیوسته ۶ سال هست ! حالا معلوم نیست این قانون کی اجرا بشه ! بچه ها نظر بدین! بعدشم تکلیف کسایی که مشمولن و الان ورودی ۸۶ هستن و تو دانشگاه هستن و میخوان دانشگاهشون رو عوض کنن چی میشه ؟ چند سال معافی دارن ! به قانون زیر دقت کنین :

   با توجه به قانون جدید نظام وظیفه که طی ابلاغیه شماره ۳۶۶/۵ت/۳۵/۰۳/۴۰۲/۱/۲۳،مورخه ۳۱/۰۲/۸۷ ، که معاونت قوانین و مقررات سازمان وظیفه اعلام کرد ،صدور مجوز تحصیلی مشمولان با شرایط زیر امکان پذیر می باشد :
   ۱ـ‌ از تاریخ شروع به تحصیلی مشمولان در رشته یا دانشگاه اولیه تا زمان ثبت نام در رشته یا دانشگاه ثانوی به سبب قبولی، بیش از ۴ نیمسال( دوسال) سپری نشده باشد
   ۲- شروع به تحصیل دانشگاه ثانوی به سبب قبولی در آزمون مجدد باشد
   ۳- در زمان شرکت در آزمون مجدد فرد دارنده معافیت تحصیلی بوده و در زمان شروع به تحصیل فاقد غیبت باشد
   ۴- قبولی ثانویه صرفاً در مقطع هم تراز یا مقطع بالاتر باشد
   ۵- مدت تحصیل در رشته اولیه در سقف سنوات دوره تحصیلی جدید منظور شود
   ۶- دانشجویان اخراجی واجد شرایط شرکت در آزمون مجدد نمی باشن

   behrouz13533 IP Address is : hidden
  21. عماد
    
   #23 | ۱۸:۴۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   دوستان عزیز به نظر من ملاک برای معافیت یک برادر انجام خدمت ۲ برادر خواهد بود و تقدم و تاخر نباید مشکلی در رسیدگی به پرونده ها ایجاد کند.

   برای معافیت ۳ برادری ۲ کارت پایان خدمت و ۴ برادری ۳ کارت پایان خدمت نیاز است به شرطی که برادری قبلا از یک کارت پایان خدمت استفاده نکرده باشد و معافی نگرفته باش.

   تحلیل من از قضیه این بود و ۱۰۰% آگاهی کامل از این جریانات ندارم.

  22. hadi63
    
   #24 | ۱۸:۵۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   سلام دوستان
   کسی از شما در مورد طرح ۳خواهر داشته باشی تک پسر معاف میشه اطلاعی نداره که شامله کیا میشه؟فقط مددجویا؟مدد جو کیه؟ممنون میشم جواب بدید

   hadi63 IP Address is : hidden
  23. عماد
    
   #25 | ۱۸:۵۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   من اسمی از مددجو نشنیدم تو این قانون.
   فکر کنم بدون قید و شرط باشه دوست عزیز

  24. Amir.Mcim
    
   #26 | ۱۹:۰۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   فعلا در قانون دو برادری ترتیب مهمه یعنی پسر سوم و کوچکتر معاف میشه.شاید نماینده ها پیشنهاد دیگه ای بدن.در مورد قانون ۳ خواهر تک پسر معاف میشه ۱۰۰% مربوط به مددجویان میشه.ممدجو یک چیزی تومایه های کمیته امداد هست اما نه به اون شدت فقط به طرف بن میدن و در مورد مریضی یه چیزی تو مایه های بیمه عمل میکنن.در ضمن دایی من مددجو هست واین شرایط رو داره.یک بار عمل قلب داشته و یه کلیه رو هم اهدا کرده واسه همین هیچ کاری نمیتونه کنه رفت تقاضا داد ممدجو کردنش.

   Amir.Mcim IP Address is : hidden
  25. kaywan
    
   #27 | ۱۹:۲۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   H @ M E D :

   Majid13 :hamidreza متن قانونی که قراره تصویب بشه اینه:“پسر سوم از خانواده ای که دو برادرش خدمت سربازی را انجام داده باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هست.”تقدم و تاخر فرزندان مطرح نیست و فقط ۲ از ۳ کفایت میکنه.

   حالا مجید جان من که یکی از برادرام از برادر بزرگترم معافیت گرفته تکلیف من چیه؟من ۲تا برادر سربازی رفته رو دارم وجناب kaywan میگه که به ازای برادری که سربازی رقته و برادر کوچکتر معاف شده سربازیش حساب نمیشه و من نمی تونم دیگه از کارت پایان خدمت ایشون استفاده کنم آیا همچین چیزی درسته؟توضیح نموداری
   برادر اول سربازی رفـــــــــــــــــــتهبرادر دوم (از برادر اولم معاف شده)برادر سوم سربازی رفـــــــــــــــــتهبرادر چهارم (که من هستم آیا نمی توانم از سربازی ۲ برادر ۱ و ۳ استفاده کنم؟ مگه ملاک ۲برادر در هر خانواده نیست؟خوب من دارم دیگه چه ربطی داره که برادر دوم من که حالا ۴ سال پیش یه قانونی بوده که برادر بزرگتر میرفت برادر کوچکتر معاف میشد الان این قانون که میخواد تصویب بشه مگه شامل حاله من نمیشه؟؟؟؟؟یعنی چون حالا برادر دوم من معاف شده دیگه باید سربازی برادر اولم نادیده گرفته بشه؟؟؟) تو رو خدا یه توضیح بدید من گیج شدم

   hamed jan man in harfo az khodam dar nayavordam in harfe man ghanooni bood ke dar morede 3 baradari ejra shod va mishe va ehtemale inke dar 2 baradari ham ejra beshe khaili ziade man kesi ro mishnasam ke 3 ta karte payan khedmat male baradarash dastesh bood va moaf nashod chon sharayete to ro dasht(albate dar morede 3 baradari)baraye etminane bishtar be linke zir morajea kon va soale 19 ro motalea kon.t
   http://www.sarbazi.us/?p=152

   kaywan IP Address is : hidden
   • maysam_ebi
     
    #28 | ۲۰:۴۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

    دوست عزیز شما مطمئنی متن اصلاحیه را خوندی؟
    من خوندم و این رو نوشته:
    از خانواده ای که ۲ برادر خدمت سربازی را انجام داده باشند، صرفاً یک نفر از فرزندان از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.
    این جمله کجاش نوشته فرزند سوم؟
    من کامل از روی خود متن اصلاحیه این رو نوشتم

    maysam_ebi IP Address is : hidden
  26. hamidreza
    
   #29 | ۱۹:۵۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   Amir.Mcim
   moptmaenike tartibe seni dare?az koaj midooni.akhe too in dastor kare majles ye ja neveshte hargah az khanevadei 2farzand sarbazi beran yek nafar moaf mishe ye ja digash neveshte pesare sevom az khanevadei ke 2baradaresh beran sarbazi moaf mishe

   hamidreza IP Address is : hidden
  27. H @ M E D
    
   #30 | ۲۰:۰۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   hamidreza :Amir.Mcimmoptmaenike tartibe seni dare?az koaj midooni.akhe too in dastor kare majles ye ja neveshte hargah az khanevadei 2farzand sarbazi beran yek nafar moaf mishe ye ja digash neveshte pesare sevom az khanevadei ke 2baradaresh beran sarbazi moaf mishe

   ۱۹ ـ آیا فرزندان خانواده ای که قبلاً از تسهیلات معافیت دو برادری استفاده کرده اند می توانند از تسهیلات جدید استفاده کنند ؟

   جواب: آندسته از افرادی که قبلاً از تسهیلات معافیت دو برادری استفاده کرده اند از تسهیلات جدید نمی توانند بهره مند شوند و برادری که به ازای خدمت وی برادر دیگر از خدمت معاف شده است جزء سه فرزند خدمت کرده محسوب نخواهد شد.

   kaywan جان ممنون از جواب کامل و راهنمایی شما وشما درست میگفتید چنانچه این بند به این قانون جدید ۲ برادری اضاقه بشه بنده معاف نمیشم سپاس از شما.

   H @ M E D IP Address is : hidden
  28. H @ M E D
    
   #31 | ۲۰:۰۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   kaywan :

   H @ M E D :

   Majid13 :hamidreza متن قانونی که قراره تصویب بشه اینه:“پسر سوم از خانواده ای که دو برادرش خدمت سربازی را انجام داده باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هست.”تقدم و تاخر فرزندان مطرح نیست و فقط ۲ از ۳ کفایت میکنه.

   حالا مجید جان من که یکی از برادرام از برادر بزرگترم معافیت گرفته تکلیف من چیه؟من ۲تا برادر سربازی رفته رو دارم وجناب kaywan میگه که به ازای برادری که سربازی رقته و برادر کوچکتر معاف شده سربازیش حساب نمیشه و من نمی تونم دیگه از کارت پایان خدمت ایشون استفاده کنم آیا همچین چیزی درسته؟توضیح نموداریبرادر اول سربازی رفـــــــــــــــــــتهبرادر دوم (از برادر اولم معاف شده)برادر سوم سربازی رفـــــــــــــــــتهبرادر چهارم (که من هستم آیا نمی توانم از سربازی ۲ برادر ۱ و ۳ استفاده کنم؟ مگه ملاک ۲برادر در هر خانواده نیست؟خوب من دارم دیگه چه ربطی داره که برادر دوم من که حالا ۴ سال پیش یه قانونی بوده که برادر بزرگتر میرفت برادر کوچکتر معاف میشد الان این قانون که میخواد تصویب بشه مگه شامل حاله من نمیشه؟؟؟؟؟یعنی چون حالا برادر دوم من معاف شده دیگه باید سربازی برادر اولم نادیده گرفته بشه؟؟؟) تو رو خدا یه توضیح بدید من گیج شدم

   hamed jan man in harfo az khodam dar nayavordam in harfe man ghanooni bood ke dar morede 3 baradari ejra shod va mishe va ehtemale inke dar 2 baradari ham ejra beshe khaili ziade man kesi ro mishnasam ke 3 ta karte payan khedmat male baradarash dastesh bood va moaf nashod chon sharayete to ro dasht(albate dar morede 3 baradari)baraye etminane bishtar be linke zir morajea kon va soale 19 ro motalea kon.thttp://www.sarbazi.us/?p=152

   ۱۹ ـ آیا فرزندان خانواده ای که قبلاً از تسهیلات معافیت دو برادری استفاده کرده اند می توانند از تسهیلات جدید استفاده کنند ؟

   جواب: آندسته از افرادی که قبلاً از تسهیلات معافیت دو برادری استفاده کرده اند از تسهیلات جدید نمی توانند بهره مند شوند و برادری که به ازای خدمت وی برادر دیگر از خدمت معاف شده است جزء سه فرزند خدمت کرده محسوب نخواهد شد.

   kaywan جان ممنون از جواب کامل و راهنمایی شما وشما درست میگفتید چنانچه این بند به این قانون جدید ۲ برادری اضاقه بشه بنده معاف نمیشم سپاس از شما.

   H @ M E D IP Address is : hidden
   • hamidreza
     
    #32 | ۲۱:۰۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

    hamed jan be nazare man shoma keywan jan darin eshtebah mikonin.manzore in soalo javabe 19 ine ke oon shakhsi ke ba moafiate 2 baradari moaf shode joze moafiat hesab nemishe baraye 4 ya3 baradari.be nazare man mohem ine ke shoma 2ta baradaret khedmat raftan.pas moaf mishi.shoma az tarighe 4 baradari nemitoni moaf shi ama age 3 baradari tasvib she be nazare man mitooni

    hamidreza IP Address is : hidden
  29. BAHRAM
    
   #33 | ۲۰:۳۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   behrouz13533 :اقا تو دفترچه کنکور امسال نوشته معافیت تحصیلی کارشناسی پیوسته ۶ سال هست ! حالا معلوم نیست این قانون کی اجرا بشه ! بچه ها نظر بدین! بعدشم تکلیف کسایی که مشمولن و الان ورودی ۸۶ هستن و تو دانشگاه هستن و میخوان دانشگاهشون رو عوض کنن چی میشه ؟ چند سال معافی دارن ! به قانون زیر دقت کنین :
   با توجه به قانون جدید نظام وظیفه که طی ابلاغیه شماره ۳۶۶/۵ت/۳۵/۰۳/۴۰۲/۱/۲۳،مورخه ۳۱/۰۲/۸۷ ، که معاونت قوانین و مقررات سازمان وظیفه اعلام کرد ،صدور مجوز تحصیلی مشمولان با شرایط زیر امکان پذیر می باشد :۱ـ‌ از تاریخ شروع به تحصیلی مشمولان در رشته یا دانشگاه اولیه تا زمان ثبت نام در رشته یا دانشگاه ثانوی به سبب قبولی، بیش از ۴ نیمسال( دوسال) سپری نشده باشد۲- شروع به تحصیل دانشگاه ثانوی به سبب قبولی در آزمون مجدد باشد۳- در زمان شرکت در آزمون مجدد فرد دارنده معافیت تحصیلی بوده و در زمان شروع به تحصیل فاقد غیبت باشد۴- قبولی ثانویه صرفاً در مقطع هم تراز یا مقطع بالاتر باشد۵- مدت تحصیل در رشته اولیه در سقف سنوات دوره تحصیلی جدید منظور شود۶- دانشجویان اخراجی واجد شرایط شرکت در آزمون مجدد نمی باشن

   با سلام .

   دوست عزیز کامل جواب سوالاتت رو نمیدونم و فقط در مورد مسئله ابتدای صحبت یعنی معافیت تحصیلی میخواستم بگم .
   توی چند پست قبل هم در مورد با یکی از دوستان صحبت کردیم .
   البته از بچه ها خواستم که نظر بدهند که متاسفانه همه فقط چسبیدند به بحث دو سه برادری .
   من کمی در مورد مصوبه امروز فکر کردم ، در مورد معافیت تحصیلی .
   گفته فوق دیپلم تا ۲۵ سالگی ، بعدش گفته کارشناسی ناپیوسته ۳ سال یعنی اینکه بعد از ۲۵ سالگی ۳ سال برای کارشناسی ناپیوسته وقت دارید .
   بعد گفته کارشناسی پیوسته ۵ سال ،
   حالا ما نفهمیدیم ۵ سال بعد از ۲۰ سالگی یا ۵ سال بعد از ۲۵ سالگی ؟؟؟؟؟؟؟؟
   اگر منظور ۵ سال بعد از ۲۰ سالگی باشه خوب یعنی تا ۲۵ سالگی ، خوب این که شد همون زمان کاردانی یعنی ۲۵ سالگی .
   پس فرق کاردانی و کارشناسی چیه ؟
   در مورد دیگر اگر منظور ۵ سال بعد از ۲۵ سالگی باشد ، که اینطور خیلی وقت زیاد میشه و اصلا عقلانی نیست .

   دوستان گل محمد و عماد و مجید خان اگر مصوبه را درست فهمیدید برای ما هم بگویید .

   با تشکر .

   بچه ها راهنمایی کنید .

   BAHRAM IP Address is : hidden
  30. H @ M E D
    
   #34 | ۲۱:۲۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   hamidreza :hamed jan be nazare man shoma keywan jan darin eshtebah mikonin.manzore in soalo javabe 19 ine ke oon shakhsi ke ba moafiate 2 baradari moaf shode joze moafiat hesab nemishe baraye 4 ya3 baradari.be nazare man mohem ine ke shoma 2ta baradaret khedmat raftan.pas moaf mishi.shoma az tarighe 4 baradari nemitoni moaf shi ama age 3 baradari tasvib she be nazare man mitooni

   من هم اول همین فکره شما رو میکردم ولی سوال رو که چند بار خوندم متوجه شدم که منظور همون برادری هست که خدمت رو رفته چون خود به خود اون برادری که معاف شده جزه سربازی رفته ها حساب نمیشه ولی تو این سوال و جواب منظور اون برادری هست که خدمت رو گذرونده.

   H @ M E D IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 2 3 17
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.