• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۲۳  ۱۸:۲۹     ناصر جعفرپورگنجاری
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری

 • telegram_channel

  مصوبات ۱۱ مرداد ۸۸ مجلس در رابطه با خدمت سربازی

  ۱- اخراجیان و منصرفین از تحصیل به سربازی می‌روند.

  دانش آموزان و دانشجویان، طلاب علوم دینی مشمول در صورت ترک تحصیل، اخراج انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند.

  مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیل به طور انفرادی، بدون تاخیر به سازمان محل ارسال دارند.

  همچنین مقرر شد مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل می‌باشد.

  براساس این مصوبه مشمولینی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند پس از ترک تحصیل یا اخراج یا انصراف یا فراغت از تحصیل، موظفند جهت رسیدگی به وضع مشمولیت خود حداکثر ظرف یک سال خود را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور معرفی نمایند.

  ۲- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۳- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند.
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.

  ۴- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۵- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند .
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 32,981 | مرداد ۱۱ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. m
    
   #1 | ۱۲:۱۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   farhad893 جان
   شما ما هم با من هم سن هستی تو بازم دانشجویی من که دفترچه نگرفتم و دانشگاه نرفتم من باید چیکار کنم

   m IP Address is : hidden
   • farhad893
     
    #2 | ۰۳:۳۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

    m جان به نظر من دفترچت رو بفرست تا غیبت نخوری. احتمالا تاریخ اعزامت هم ۶ یا ۷ ماه دیگس تا اون موقع هم بشین روزی سه چهار ساعت درس بخون اگه قبل از کنکورت هم اعزام شدی تو پادگان روزی ۲تا ۳ ساعت درساتو مرور کنی کنکور قبول میشی و تو مرداد که نتایج اومد از خدمت معاف میشی کلا فکر نکنم ۶ یا ۷ماه بیشتر تو سربازی الاف بشی راستی شایدم بتونی تاریخ اعزام به خدمتت رو تا کنکور ۸۹عقب بندازی

    farhad893 IP Address is : hidden
  2. a5272
    
   #3 | ۱۲:۴۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   سلام بچه ها یک سوال.تو این اصلاح قانون خدمت و این که داره تو مجلس بررسی میشه ایا معافی کفالت پدر ۵۹ سال تمام عوض میشه؟شرایطش رو تغییر میدند؟فردا بررسی میشه؟
   اینم ادرس اصلاحیه:
   http://www.tarh.majlis.ir/files/25563335C1-217.pdf

   a5272 IP Address is : hidden
  3. hadi63
    
   #4 | ۱۲:۵۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   ۳خواهری واسه همه تصویب میشه؟چقد احتمال داره؟

   hadi63 IP Address is : hidden
  4. hadi63
    
   #5 | ۱۲:۵۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   a5272 چرا این سایتی که دادی باز نمیشه؟چی هس؟

   hadi63 IP Address is : hidden
  5. a5272
    
   #6 | ۱۳:۱۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   a5272 :سلام بچه ها یک سوال.تو این اصلاح قانون خدمت و این که داره تو مجلس بررسی میشه ایا معافی کفالت پدر ۵۹ سال تمام عوض میشه؟شرایطش رو تغییر میدند؟فردا بررسی میشه؟اینم ادرس اصلاحیه:http://www.tarh.majlis.ir/files/25563335C1-217.pdf

   نمیدونم چرا سایتی که دادم گیر داره میتونید از صفحه ۲ یا ۳ نظرات بازش کنید.لینکش تو نظرات این صفحه هست.
   منتظر جوابتون هستم.

   a5272 IP Address is : hidden
  6. pooya1
    
   #7 | ۱۳:۱۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   Amir.Mcim :این تعریف جدید از مددجو بودن رو کی گفته میشه بگین؟یه چیزی رو از خودتون میگین جوون مردم امیدوار میشه.گفتم دایی من مددجو هست و چند ماه دنبال کاراش بود تا به عنوان مددجو قبولش کردن.یه کلیه اهدا کرده عمل قلب هم کرده نمیتونه کار کنه.همینجور الکی که نیست یه نفر بگه من مددجو هستم کارت داره معرفی نامه باید ببری واسه نظام وظیفه.به این کشکی ها نیست بری اونجا بگی ۳ تا خواهر دارم من مددجو هستم بهت میخندند.یه چیزی نمیدونین الکی امیدواری ندین.طرح ۳ خواهری فقط مخصوص مددجویانه یعنی باباشون کارت مددجو داره.تمام

   سلا دوست عزیز
   اولا این طرح ۳ خواهری و تک پسری تصویب نشده. پس لطفا از جزئیات و شرایط آن صحبت نکنید. چه بسا طرح ۲ برادری هم کلی شرایط داشته باشه که شامل حال شما و خیلی ها نشه
   دوما شما تعریف درستی از مدد جو ندارید برای اطلاعات بیشتر سری به اداره بهزیستی محل زندگی تان بزنید.
   موفق باشید و سربلند.
   دعا می کنم همه عزیزان دارای شرایط معافیت باشند و همگی ۳شنبه خوشحال باشن
   دعا کنید.
   بای

   pooya1 IP Address is : hidden
  7. pooya1
    
   #8 | ۱۳:۲۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   Amir.Mcim :سه خواهری ماده ۳۳ و فقط مخصوص مددجویان میشه.مددجو شدن هم به این راحتی نیست و هرکسی رو مددجو نمیکنن

   سلام دوست عزیز
   اولا این طرح ۳ خواهری و تک پسری تصویب نشده. پس لطفا از جزئیات و شرایط آن صحبت نکنید. چه بسا طرح ۲ برادری هم کلی شرایط داشته باشه که شامل حال شما و خیلی ها نشه
   دوما شما تعریف درستی از مدد جو ندارید برای اطلاعات بیشتر سری به اداره بهزیستی محل زندگی تان بزنید.
   موفق باشید و سربلند.
   دعا می کنم همه عزیزان دارای شرایط معافیت باشند و همگی ۳شنبه خوشحال باشن
   دعا کنید.
   بای

   pooya1 IP Address is : hidden
  8.  
   #9 | ۱۳:۲۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   آقا ما یه بحثی قبلا داشتیم . ببینید از نظر هر ارگان تعریف خاصی برا مددجو وجود داره . و تو طرح هایی که از نظام وظیفه اعلام میشه یه چیزی به عنوان تیتر هست و بقیه جزئیاتش مصادیقش حساب میشن . مثلا ماده مربوط به کفالت رو ببینید همه ی جزئیاتش مصادیق کفالت هستش . ولی شاید یه کسی بیاد بگه مثلا طرح ۴ برادری چه ربطی به کفالت داره .

   omid_bitab IP Address is : hidden
  9. pooya1
    
   #10 | ۱۳:۲۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   sadegh :دوستان سلاممددجویان کیا هستند؟؟؟؟آیا این طرح سه خواهری شامل همه می شه یا فقط مددجویان؟؟؟؟لطفا جوابم رو بدین.

   معلوم نیست باید تا سه شنبه صبر کنی

   pooya1 IP Address is : hidden
  10.  
   #11 | ۱۳:۲۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   بعدشم اونی که خونوادش توی بهزیستی مددجو هستن همینجوریش هم طبق قانون قبلی معاف بودن . چه لزومی داشت این قانون رو بزارن ! بعدشم روئیس سازمتن وظیفه عمومی و سخنگوی کمسیون امنیت ملی توضیح دادن و فقط گفتن تک پسری که سه خواهر و بیشتر داشته باشد .
   خداییش شما چرا ناراحتی ؟؟
   شوخی کردم حاجی .

   omid_bitab IP Address is : hidden
  11.  
   #12 | ۱۳:۳۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   آقا شرایط رو تو طرح ذکر میکنن . اینطوری نیست که بگن مددجو بعد بگن برین بهزیستی ببینین مددجو کیه .

   omid_bitab IP Address is : hidden
  12. didar
    
   #13 | ۱۳:۵۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   سلام بچه ها
   ببخشید اگر ممکنه این حرف من بعضی ها رو ناراحت یا ناامید کنه ولی باور کنید حدود ۹۰% بهش مطمئن هستم
   جدیدا به خانواده ای بی بضاعتی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند نمی کن کمیته ای یا چیز دیگه بلکه “مدد جو” من خودم اینو توی کارتهای بیمه یا روی بن های خوار وباری که میگیرن دیدم که نوشته .ولی امیدوارم اینجوری نباشه وشما ها رو دلسرد نکنه.
   اگر هم کسی بیشتر اطلاعات داره بگه
   بای

   didar IP Address is : hidden
  13. نیکنام
    
   #14 | ۱۳:۵۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   omid_bitab :
   بعدشم اونی که خونوادش توی بهزیستی مددجو هستن همینجوریش هم طبق قانون قبلی معاف بودن . چه لزومی داشت این قانون رو بزارن ! بعدشم روئیس سازمتن وظیفه عمومی و سخنگوی کمسیون امنیت ملی توضیح دادن و فقط گفتن تک پسری که سه خواهر و بیشتر داشته باشد .
   خداییش شما چرا ناراحتی ؟؟
   شوخی کردم حاجی .

   سلام داداش امید
   خیلی ممنون که میذاری تو کار بعضی بچه ها !
   خیلی مخلصیم

   نیکنام IP Address is : hidden
  14. hamidreza
    
   #15 | ۱۴:۱۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   سلام نریمان جون.شما نمیدونی واسه ۳ برادری ترتیب سنی مطرح یا نه؟

   hamidreza IP Address is : hidden
  15.  
   #16 | ۱۴:۳۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   از نظر تو مددجوی بهزیستی با مدد جوی کمیته امداد فرق نمی کنه ؟
   هر کدوم واسه دلیلی مدجو هستن بعدشم طرح مجلس که انشا نیست که بخوای یه چیزی رو ازش استنباط منی . طبق یه اصولی یه سری چیزا تعریف میشن اگر هم قرار بود تعریف خاصی داشته باشه باید اول طرح ذکر می کردند ناسلامتی تحصیل کرده ای ها تو دیگه چرا ؟ مددجو از نظر یه سازمان کسیه که مشکل مالی داره و لی شاید از نظر سازمان دیگه کسیه که مشکل جسمی داره و سازمان نظام وظیفه از سازمان خودش یه تعریفی ارائه میده نه اینکه بخواد از اون تعاریف سایر سازمانها استفاده کنه گلم!!

   omid_bitab IP Address is : hidden
  16.  
   #17 | ۱۴:۳۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   حتی من تایید نمیکنم که ۱۰۰ درصد همینیه که من میگم و لی ۹۹ درصد حرف من فردا ثابت میشه .

   omid_bitab IP Address is : hidden
  17. kaywan
    
   #18 | ۱۴:۴۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   دوستان اگر واقعا تو طرح نوشته که طرح سه خواهر و تک پسر برای مددجویانه خوب معلومه که این شامل هرکسی نمیشه وهرکسی به صرفه اینکه سه خواهر داری و تک پسره نمیتونه ادعای معافیت از خدمت کنه.تصور من از مددجو کسانی هست که به نحوی قادر به اداره ی زندگی خود به طور مطلوبی نیستند از جمله افرادیکه سرپرست خانوار از کار افتاده باشه که این از کار افتادگی باید تایید شده باشه.یا کسانیکه که وضع مالی خوبی ندارند(کلا کسانیکه به تنهای قادر به حل مشکلات خود نیستند).که معمولا این خانوار ها تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته ی امداد قرار دارند یا در صورت مراجعه تحت پوشش قرار میگیرند.با این دوستمون موافقم که میگه مدد جو تو قانون باید تعریف میشه چون اگر اینطوری نباشه این قانون ابهام خواهد داشت.به هر حال از همون کلمه ی “مددجو”میشه استنباط کرد که دوستانیکه خانوادشون وضع عادی داره و لو اینکه تک پسر باشند و سه خواهر هم داشته باشند نباید منتظر این معافیت باشند.البته این نظره شخصیه منه

   kaywan IP Address is : hidden
  18.  
   #19 | ۱۵:۵۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   آقا کیوان شما طرح رو خوندی ؟
   اگه نخوندی بخون به من حق می دی
   مال همه ی سه خواهر و تک پسراست

   omid_bitab IP Address is : hidden
  19. MOHAMMADMAX
    
   #20 | ۱۶:۰۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   این داستان مددجو بودن یا نبودن هم واسه خودش دنیایی داره و البته طرفدارانی!!
   از نظر کمیته امداد مدد جو به کسی گفته میشه که مشکل مالی داشته باشه از نظر بهزیستی هم که معلومه ، حالا نوبت میرسه به تعریف مددجو در سازمان نظام وظیفه: ببینید مدد جو به کسی یا خانواده ای که نیاز به کمک یا حمایت داشته باشند گفته میشه
   به نظر شما خانواده ای که دارای سه فرزند دختر هست نیازی به حمایت نداره؟!
   چطور خانواده ای که دو نفرش رفتند سربازی پسر سوم میتونه معاف بشه !؟ ولی تک فرزند پسری که سه یا بیشتر از ۳ خواهر داره و مسلما بالای ۸۵ % از این خانواده ها با مشکلاتی مواجه اند (البته بیشتر ماها مشکل داریم ولی نه اونقدر) نباید در این طرح قرار بگیرند.
   مسئله بعد این ماده ۴ بند داره: که توش هم در مورد مددجویان کمته امداد گفته هم بهزیستی، در نتیجه خانواده سه دختر تو این دو تعریف نمی گنجند، حالا باید نشت ودید که تعریف نظام وظیفه چیه؟!!

   من مطمئنم سر این قضیه تو مجلس زیاد بحث خواهد شد.

   MOHAMMADMAX IP Address is : hidden
   • MOHAMMADMAX
     
    #21 | ۱۶:۱۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

    البته یه چیز مهمی یادم رفت بگم: به نظر من بند های این ماده تعریف نظام وظیفه از خانواده مدد جو هستش، یعنی: اگر به بند ۴ این قانون رجوع کنید گفته مشمولانی که با زنان معلول جسمی حرکتی ازدواج کنند…..

    اگه این بند رو تجزیه و تحلیل کنیم میفهمیم که یه مشمول عادی با ازدواج با یه معلول میشه خانواده مدد جو

    MOHAMMADMAX IP Address is : hidden
  20. kaywan
    
   #22 | ۱۶:۳۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   omid_bitab :آقا کیوان شما طرح رو خوندی ؟اگه نخوندی بخون به من حق می دیمال همه ی سه خواهر و تک پسراست

   دوست عزیز من الان این طرح رو خوندم و ظاهرا این معافیت فقط مال مدد جوهاست چون اون بالا نوشته معافیتهای مخصوص مددجویان من به دوستان حق میدم که این براشون غیر عادی باشه چون قبلا تو خبرها اومده بود که این معافیت شامل تمام خانواده های دارای سه دختر و یک پسر میشه.حالا شما این همه صبر کردید یک شب دیگه هم صبر کنید که تکلیف روشن بشه.توکل به خدا

   kaywan IP Address is : hidden
  21. mohandes
    
   #23 | ۱۶:۵۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   سلام دوستان

   سوال ما را کسی جواب نمیده!

   کارت معافیت معلمان آموزش و پرورش به علت وجود تضمین خدمتی هم به عنوان کارت پایان خدمت محاسبه میشه یا نه ؟

   با تشکر

   mohandes IP Address is : hidden
  22. a5272
    
   #24 | ۱۶:۵۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   سلام.کسی نیست جواب من رو بده؟

   a5272 IP Address is : hidden
  23. hadi63
    
   #25 | ۱۷:۲۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   a5272 جان من فقط تو همین جا شنیدم که سن پدر رو واسه کفالت پایین اوردن اونا هم شنیدن اما جایی نخوندم طرحشو.
   کسی دیگه خبری نداره از این مورد؟؟؟

   hadi63 IP Address is : hidden
  24. mehdi
    
   #26 | ۱۷:۴۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   mohandes:
   شما باید صبر کنی جزییات بیاد وتا جزییات نیاد چیزی مشخص نیست وهر کسی هر چیزی بگه نظر خودشو می گه.ولی به نظر من به احتمال زیاد جز پایان خدمت هست.

   mehdi IP Address is : hidden
  25. hamidreza
    
   #27 | ۱۷:۵۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   yeki javabe mano bede toro khodaaaa

   hamidreza IP Address is : hidden
  26. ali2009
    
   #28 | ۱۸:۴۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   سلام.

   خیالتون راحت باشه اگه انشاءالله فردا طح تصویب بشه ترتیب سنی مهم نیست

   ali2009 IP Address is : hidden
  27. ali2009
    
   #29 | ۱۸:۴۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   رفقا لطفاً برید به سایت مجلس(http://www.icana.ir) و در قسمت “ارتباط با ما” بهشون ایمیل بزنید و ازشون بخواید که سریعتر طرح یکی از سه برادر رو مطرح کنن و به اون رأی مثبت بدن. وبلاگ هر نماینده ای رو هم که بلدید سر بزنید و براشون کامنت بزارید که از طرح حمایت کنن.

   ali2009 IP Address is : hidden
  28. ali2009
    
   #30 | ۱۸:۵۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   طرح سه برادری با طرح چهار برادری خیلی همپوشانی داره یعنی چه در طرح سه برادری و چه در طرح چهار برادری از هر پنج فرزند خوانواده فقط یکیشون معاف میشه . برای همین انشاءالله که تصویب میشه و یه حالی به خانواده های سه پسری داده میشه

   ali2009 IP Address is : hidden
  29. نریمان کیامهر
    
   #31 | ۱۹:۱۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   انشاالله آقا پیام . ولی کارت هر کی اومد شیرینی یادش نره 😛

   نریمان کیامهر IP Address is : hidden
  30. sina2
    
   #32 | ۱۹:۳۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   omid_bitab :بعدشم اونی که خونوادش توی بهزیستی مددجو هستن همینجوریش هم طبق قانون قبلی معاف بودن . چه لزومی داشت این قانون رو بزارن ! بعدشم روئیس سازمتن وظیفه عمومی و سخنگوی کمسیون امنیت ملی توضیح دادن و فقط گفتن تک پسری که سه خواهر و بیشتر داشته باشد .خداییش شما چرا ناراحتی ؟؟شوخی کردم حاجی .

   به نظر من احتمال اینکه طرح ۳ خواهری و تک پسری تصویب بشه خیلی بیشتر از طرح ۳ برادری هستش
   کاری هم به مددجو بودن ندارن نگران نباشید
   تا فردا

   sina2 IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.