• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۲۳  ۱۸:۲۹     ناصر جعفرپورگنجاری
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری

 • telegram_channel

  مصوبات ۱۱ مرداد ۸۸ مجلس در رابطه با خدمت سربازی

  ۱- اخراجیان و منصرفین از تحصیل به سربازی می‌روند.

  دانش آموزان و دانشجویان، طلاب علوم دینی مشمول در صورت ترک تحصیل، اخراج انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند.

  مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیل به طور انفرادی، بدون تاخیر به سازمان محل ارسال دارند.

  همچنین مقرر شد مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل می‌باشد.

  براساس این مصوبه مشمولینی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند پس از ترک تحصیل یا اخراج یا انصراف یا فراغت از تحصیل، موظفند جهت رسیدگی به وضع مشمولیت خود حداکثر ظرف یک سال خود را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور معرفی نمایند.

  ۲- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۳- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند.
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.

  ۴- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۵- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند .
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 32,980 | مرداد ۱۱ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. sina2
    
   #1 | ۱۹:۳۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   kaywan :دوستان اگر واقعا تو طرح نوشته که طرح سه خواهر و تک پسر برای مددجویانه خوب معلومه که این شامل هرکسی نمیشه وهرکسی به صرفه اینکه سه خواهر داری و تک پسره نمیتونه ادعای معافیت از خدمت کنه.تصور من از مددجو کسانی هست که به نحوی قادر به اداره ی زندگی خود به طور مطلوبی نیستند از جمله افرادیکه سرپرست خانوار از کار افتاده باشه که این از کار افتادگی باید تایید شده باشه.یا کسانیکه که وضع مالی خوبی ندارند(کلا کسانیکه به تنهای قادر به حل مشکلات خود نیستند).که معمولا این خانوار ها تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته ی امداد قرار دارند یا در صورت مراجعه تحت پوشش قرار میگیرند.با این دوستمون موافقم که میگه مدد جو تو قانون باید تعریف میشه چون اگر اینطوری نباشه این قانون ابهام خواهد داشت.به هر حال از همون کلمه ی “مددجو”میشه استنباط کرد که دوستانیکه خانوادشون وضع عادی داره و لو اینکه تک پسر باشند و سه خواهر هم داشته باشند نباید منتظر این معافیت باشند.البته این نظره شخصیه منه

   به نظر من احتمال اینکه طرح ۳ خواهری و تک پسری تصویب بشه خیلی بیشتر از طرح ۳ برادری هستش
   کاری هم به مددجو بودن ندارن نگران نباشید
   تا فردا

   sina2 IP Address is : hidden
  2. pooya1
    
   #2 | ۱۹:۴۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   خدمت دوستان عرض کنم که تک پسرهایی که مددجو باشند همین حالا هم معاف هستند. پس لزومی ندارد که به عنوان یک طرح جدید بررسی شود. از قول یکی از نمایندگان در مجلس: احتمال تصویب شدن طرح تک پسری و ۳خواهری خیلی بیشتر از طرح ۳ برادری هست.
   به هر حال من منتظر طرح ۳ برادری هستم
   دوستان دعا کنید.

   pooya1 IP Address is : hidden
  3. pooya1
    
   #3 | ۱۹:۴۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   pooya1 :

   sadegh :دوستان سلاممددجویان کیا هستند؟؟؟؟آیا این طرح سه خواهری شامل همه می شه یا فقط مددجویان؟؟؟؟لطفا جوابم رو بدین.

   معلوم نیست باید تا سه شنبه صبر کنی

   اگه تصویب بشه شامل همه میشه نگران نباش

   pooya1 IP Address is : hidden
  4. pooya1
    
   #4 | ۱۹:۵۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   Amir.Mcim :این تعریف جدید از مددجو بودن رو کی گفته میشه بگین؟یه چیزی رو از خودتون میگین جوون مردم امیدوار میشه.گفتم دایی من مددجو هست و چند ماه دنبال کاراش بود تا به عنوان مددجو قبولش کردن.یه کلیه اهدا کرده عمل قلب هم کرده نمیتونه کار کنه.همینجور الکی که نیست یه نفر بگه من مددجو هستم کارت داره معرفی نامه باید ببری واسه نظام وظیفه.به این کشکی ها نیست بری اونجا بگی ۳ تا خواهر دارم من مددجو هستم بهت میخندند.یه چیزی نمیدونین الکی امیدواری ندین.طرح ۳ خواهری فقط مخصوص مددجویانه یعنی باباشون کارت مددجو داره.تمام

   عزیز من اگه کسی تک پسر باشه و مددجو هم باشه الانش هم معافه. به نظر من این طرح بدون هیچ شرطی هستش
   تا ۱۰ روز دیگه همه چیز مشخص میشه

   pooya1 IP Address is : hidden
  5. pooya1
    
   #5 | ۱۹:۵۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   omid_bitab :آقا شرایط رو تو طرح ذکر میکنن . اینطوری نیست که بگن مددجو بعد بگن برین بهزیستی ببینین مددجو کیه .

   با شما موافقم

   pooya1 IP Address is : hidden
  6. hadi63
    
   #6 | ۱۹:۵۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   pooya جان نمایندهای که میگی نگفت طرح ۳ خواهری شامل کیا میشه؟

   hadi63 IP Address is : hidden
  7. pooya1
    
   #7 | ۲۰:۰۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   hadi63 :pooya جان نمایندهای که میگی نگفت طرح ۳ خواهری شامل کیا میشه؟

   گفت اگه تصویب بشه احتمال زیاد شامل همه میشه و بدون هیچ شرطی
   ولی احتمال داره فردا هم این طرح ها بررسی نشه
   اونوقت عقب میفته
   دعا کنید فردا بررسی بشه

   pooya1 IP Address is : hidden
  8. نریمان کیامهر
    
   #8 | ۲۰:۵۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   kaywan :درود بر دوست قدیمی نریمان عزیز.کم پیدایی داداش !دستت درد نکنه نریمان جان از خبرات شما که به نظام وظیفه سر میزنی اگر خبری شد ما رو هم در جریان بزار. نریمان جان من بیشتر از یک ماهه که پروندم رو تحویل دادم موقع تحویل دادن پرسیدن که احتیاج هست من باز سر بزنم جناب سروان فرمودند به دیگه هیچ احتیاجی نیست اگر مشکلی بود زنگ میزنیم منم دیگه اصلا سر نزدم!

   والا به نظر من کیوان جان تو برو یه سر به نظام وظیفه بزن و ببین چه خبره از پروندت و بپرس که پروندت کامل شده و فرستاده شده تهران یا نه . پیگیری کنی بهتره داداش . تو ۱ بار سر بزن ظرر نمی کنی .

   نریمان کیامهر IP Address is : hidden
  9. نریمان کیامهر
    
   #9 | ۲۱:۰۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   hamidreza :سلام نریمان جون.شما نمیدونی واسه ۳ برادری ترتیب سنی مطرح یا نه؟

   به نظر من که دوست عزیز مطرح نیست . چون من ۲۲ سالمه و هنوز به خدمت نرفته بودم که این قانون ۴ برادری تصویب شد و من تونستم از این معافیت استفاده کنم . به نظر من اگه قانون ۳ برادری تصویب شود ترتیب سنی مطرح نیست ۱۰۰ % غیبت ها هم بخشیده خواهند شد .

   در ضمن آنهایی که ۱۸ یا ۱۹ سالشون هستش غیبت نکنن و به خدمت برون چون اگه غیبت کنن این قانون ۳ برادری شامل آنها نمی شه مطمئنم .

   آنهایی هم که عرض کردم که ترتیب سنی مطرح نیست آن نفر هایی هستن که سن آنها مثال ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۷ و ….. هست .

   نریمان کیامهر IP Address is : hidden
  10. نریمان کیامهر
    
   #10 | ۲۱:۰۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   آنهایی که ۱۸ یا ۱۹ سالشون هستش غیبت نکنن و به خدمت برون چون اگه غیبت کنن این قانون ۳ برادری شامل آنها نمی شه مطمئنم .

   ولی اگه خدمت باشن می تونن مثل قانون ۴ برادری پایان خدمت بگیرن نه معافیت .

   این چیزهایی هم که گفتم نظر شخصی بنده هست که تا آنجایی که اطلاع دارم .

   با تشکر .

   نریمان کیامهر IP Address is : hidden
  11. hamidreza
    
   #11 | ۲۱:۳۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   دستت درد نکنه نریمان جونومن الان لیسانس گرفتمواردیبهشت هم رفتم اموزشی یعنی الان سرباز هستم

   hamidreza IP Address is : hidden
  12. Amir.Mcim
    
   #12 | ۲۲:۴۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   فردا معلوم میشه خدا کنه همه معاف بشن و شامل همه کسایی که این طرح رو دنبال میکنند بشه

   Amir.Mcim IP Address is : hidden
  13. masihkhan
    
   #13 | ۲۲:۴۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   برو بچ دم همتون از دم گرم ….

   فردا صبح یعنی سرنوشته یا ۴شنبه هم جلسه دارن ؟؟

   آقا من یه داداشم ازدواج کرده … اون یکی تو خونس …

   جفتشونم سربازیشون رو رفتن …

   علی الحساب منتظر این قانون ۳برادری هستم .. اما میخواستم ببینم چون پدرم بالا ۶۰سال سن دارن چیزی به من نمیخوره تو این قانونا که هست الان ؟؟؟

   masihkhan IP Address is : hidden
  14. kamran
    
   #14 | ۲۳:۰۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۹

   سلام خبری جدید
   رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: شرط اصلی استفاده از مصوبات جدید قانون خدمت وظیفه عمومی غایب نبودن مشمول است؛ بنابراین اگر مشمولی غیبت داشته باشد و واجد شرایط استفاده از تسهیلات جدید مصوب باشد، امکان بهره مندی از آن را نخواهد داشت.

   به گزارش واحدمرکزی خبر، سردار سرتیپ محمد جواد زاده کمند در نشست خبری با خبرنگاران افزود: مشمولانی که در سال احضار و یا اعزام هستند، باید وضع خودشان را مشخص کنند و اگر هم به خدمت اعزام شدند و واجد شرایط استفاده از تسهیلات جدید هستند، به موقع از خدمت ترخیص خواهند شد.
   بچه ها اینطوری ۳برادری شامل من نمیشه چون من از سال۸۱غیبت دارم
   من فکر می کردم مثل ۴ برادری می شه ولی مثل اینکه اینطور ی نیست شما ها چیز بیشتری می دونید؟:(

   kamran IP Address is : hidden
  15. abbas
    
   #15 | ۰۱:۵۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   قابل توجه آقا حسام:
   (معافیت دو برادری جزو معافیت سه برادر خدمت کرده محسوب میشود یعنی فرد می تواند با ارایه سه کارت پایان خدمت.حتی اگر یکی از برادرانش از معافیت دو برادری استفاره کرده باشد.به منظور معافیت از سربازی با مراجعه به دفاتر پلیش +۱۰ اقدام کند)
   این یک قسمت از آخرین مصاحبه سردار زاده کمند هستش که دیروز انجام شده منبع هم صفحه اول روزنامه قدس هستش.
   حسام جان دوباره برو دنبال کارات.شرمنده گوشیمو عوض کردم شمارتو ندارم وگرنه بهت زنگ میزدم خبر میدادم

   abbas IP Address is : hidden
   • hesam84
     
    #16 | ۰۴:۲۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

    salam abbas mobileto baram mail kon,tanhatarin_hesam@yahoo.com

    hesam84 IP Address is : hidden
  16. نیکنام
    
   #17 | ۰۲:۱۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   خدایا دلشوره دارم
   کمک کن معافیت ۳ خواهری و ۳ برادری تصویب بشه

   نیکنام IP Address is : hidden
  17. Majid13
    
   #18 | ۰۲:۲۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بچه ها سلام
   شبتون آرام و صبحتون شیرین باشه!
   من برگه سفیدم هم اومد، پادگان سپاه نیشابور نزدیک امام رضا (ع)!
   نذر امام کنید تا کار همه مون سهل هست ،سهلتر بشه!

   Majid13 IP Address is : hidden
  18. farhad893
    
   #19 | ۰۳:۳۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   mجان به نظر من دفترچت رو بفرست تا غیبت نخوری. احتمالا تاریخ اعزامت هم ۶ یا ۷ ماه دیگس تا اون موقع هم بشین روزی سه چهار ساعت درس بخون اگه قبل از کنکورت هم اعزام شدی تو پادگان روزی ۲تا ۳ ساعت درساتو مرور کنی کنکور قبول میشی و تو مرداد که نتایج اومد از خدمت معاف میشی کلا فکر نکنم ۶ یا ۷ماه بیشتر تو سربازی الاف بشی راستی شایدم بتونی تاریخ اعزام به خدمتت رو تا کنکور ۸۹عقب بندازی

   farhad893 IP Address is : hidden
  19. hesam84
    
   #20 | ۰۵:۲۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در معافیت یک فرزند از خانواده ای که سه فرزند آنها خدمت کرده بود، ابهامی وجود داشت مبنی براینکه آیا فردی که به ازاء انجام خدمت سربازی وی برادر دیگرش در قالب معافیت دو برادری که در سال ۱۳۸۰ اجرا شد، معاف شده بود جزء سه برادر خدمت کرده محسوب می شود یا خیر؟

   وی افزود: براساس هماهنگی انجام شده این ابهام برطرف شد. در نتیجه فردی که قبلا خدمت سربازی را انجام داده بود و به ازاء خدمت ایشان برادر دیگرشان معاف شده بود و ما کارت پایان خدمت وی را جزء سه برادر خدمت کرده محاسبه نمی کردیم، هم اکنون این برادر که خدمت نموده جزء سه فرزند خدمت کرده محسوب می گردد و به عبارت دیگر از معافیت دو برادری در گذشته، هیچ محدودیتی برای استفاده از معافیت یک فرزند از خانواده ی که سه فرزند آنها خدمت کرده ایجاد نمی نماید و ملاک ارائه کارت پایان خادمت سه فرزند از یک خانواده است.

   به گفته زاده کمند، اگر مشمولانی با شرایط فوق وجود دارند می توانند مدارک خودشان را برای ثبت در سیستم در اختیار دفاتر خدمات الکترونیکی انتظامی قرار دهند.

   hesam84 IP Address is : hidden
  20. hesam84
    
   #21 | ۰۵:۲۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در معافیت یک فرزند از خانواده ای که سه فرزند آنها خدمت کرده بود، ابهامی وجود داشت مبنی براینکه آیا فردی که به ازاء انجام خدمت سربازی وی برادر دیگرش در قالب معافیت دو برادری که در سال ۱۳۸۰ اجرا شد، معاف شده بود جزء سه برادر خدمت کرده محسوب می شود یا خیر؟

   وی افزود: براساس هماهنگی انجام شده این ابهام برطرف شد. در نتیجه فردی که قبلا خدمت سربازی را انجام داده بود و به ازاء خدمت ایشان برادر دیگرشان معاف شده بود و ما کارت پایان خدمت وی را جزء سه برادر خدمت کرده محاسبه نمی کردیم، هم اکنون این برادر که خدمت نموده جزء سه فرزند خدمت کرده محسوب می گردد و به عبارت دیگر از معافیت دو برادری در گذشته، هیچ محدودیتی برای استفاده از معافیت یک فرزند از خانواده ی که سه فرزند آنها خدمت کرده ایجاد نمی نماید و ملاک ارائه کارت پایان خادمت سه فرزند از یک خانواده است.

   به گفته زاده کمند، اگر مشمولانی با شرایط فوق وجود دارند می توانند مدارک خودشان را برای ثبت در سیستم در اختیار دفاتر خدمات الکترونیکی انتظامی قرار دهند.
   ———————————————————————————————-

   این برای اون دسته از عزیزانی که محروم شده بودند

   hesam84 IP Address is : hidden
  21. kaywan
    
   #22 | ۰۸:۳۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   این لینک مصاحبه ی اخیر ریس سازمان وظیفه ی عمومی حاوی نکات جالبیه حتما بخونید.(از سایت پلیس)
   http://news.police.ir/NCMS/FullStory/?Id=95115

   kaywan IP Address is : hidden
  22. farzinn
    
   #23 | ۰۸:۵۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   کسی میدونه قانون ما چندومی؟

   farzinn IP Address is : hidden
  23. farzinn
    
   #24 | ۰۸:۵۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   الان ماده ۲۸ هستند

   farzinn IP Address is : hidden
  24. farzinn
    
   #25 | ۰۸:۵۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   کسی هست جواب منا بده؟

   farzinn IP Address is : hidden
  25. payam1985
    
   #26 | ۰۸:۵۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   farzinn :
   کسی میدونه قانون ما چندومی؟

   ماده ۳۲

   payam1985 IP Address is : hidden
  26. mehdi
    
   #27 | ۰۸:۵۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   وای خدایا ماده چندن؟

   mehdi IP Address is : hidden
  27. Majid13
    
   #28 | ۰۹:۰۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   farzinn جان ماده مورد نظر ماده ۳۲ است!

   Majid13 IP Address is : hidden
  28. mehdi
    
   #29 | ۰۹:۰۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   کسی جواب ما را بده تصویب شد یا نه؟

   mehdi IP Address is : hidden
  29. payam1985
    
   #30 | ۰۹:۰۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   mehdi :
   کسی جواب ما را بده تصویب شد یا نه؟

   یه ربع دیگه صبر کن

   payam1985 IP Address is : hidden
  30. Majid13
    
   #31 | ۰۹:۰۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   ماده ۳۰ اند!

   Majid13 IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.