• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۱۰/۰۲  ۰۱:۰۱     جواد دادگر
 • ۰۹/۲۵  ۰۱:۰۱     محمد باقر باقری
 • ۰۹/۲۵  ۰۱:۰۱     محمد باقر باقری
 • ۰۹/۰۴  ۰۱:۰۱     سیاوش دولت
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور

 • telegram_channel

  مصوبات ۱۱ مرداد ۸۸ مجلس در رابطه با خدمت سربازی

  ۱- اخراجیان و منصرفین از تحصیل به سربازی می‌روند.

  دانش آموزان و دانشجویان، طلاب علوم دینی مشمول در صورت ترک تحصیل، اخراج انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند.

  مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیل به طور انفرادی، بدون تاخیر به سازمان محل ارسال دارند.

  همچنین مقرر شد مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل می‌باشد.

  براساس این مصوبه مشمولینی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند پس از ترک تحصیل یا اخراج یا انصراف یا فراغت از تحصیل، موظفند جهت رسیدگی به وضع مشمولیت خود حداکثر ظرف یک سال خود را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور معرفی نمایند.

  ۲- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۳- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند.
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.

  ۴- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۵- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند .
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 33,725 | مرداد ۱۱ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. pooya1
    
   #1 | ۰۹:۰۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بچه ها امروز چندتا از معافیت ها بررسی میشه؟
   این ماده ۳۲ دقیقا چی هست؟

   pooya1 IP Address is : hidden
  2. farzinn
    
   #2 | ۰۹:۰۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   ماده ۲۹+ هستند

   farzinn IP Address is : hidden
  3. farzinn
    
   #3 | ۰۹:۱۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بابا پیشنهاد نمیخواد تصویب کن بره دئگه ای بابا

   farzinn IP Address is : hidden
  4. farzinn
    
   #4 | ۰۹:۱۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   تا نیم ساعت دیگه تکلیفمون روشن میشه

   farzinn IP Address is : hidden
  5. farzinn
    
   #5 | ۰۹:۱۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   الان داره نماینده ای بنام اسلامی پیشنهاد میده درباره ماده ۲۹

   farzinn IP Address is : hidden
  6. mehdi
    
   #6 | ۰۹:۱۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   من دارن سکته می زنم تا تصویب شد تو رو خدا خبر بدین.

   mehdi IP Address is : hidden
   • farzinn
     
    #7 | ۰۹:۱۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

    نوکرتم هستم به روی چشم.

    farzinn IP Address is : hidden
  7. farzinn
    
   #8 | ۰۹:۱۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   ای خدا خودت کمک کن.

   farzinn IP Address is : hidden
  8. mj
    
   #9 | ۰۹:۱۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   یکی که رادیو داره گذارش لحظه به لحظه بده

   mj IP Address is : hidden
  9. farzinn
    
   #10 | ۰۹:۱۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   mj :یکی که رادیو داره گذارش لحظه به لحظه بده

   اونم به روی چشم

   farzinn IP Address is : hidden
  10. pooya1
    
   #11 | ۰۹:۱۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   منم منتظرم دعا کنید فقط بررسی بشه

   pooya1 IP Address is : hidden
  11. farzinn
    
   #12 | ۰۹:۱۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   mms://62.220.122.10/farhang
   از طریق این لینک مجلس را گوش کنید.

   farzinn IP Address is : hidden
  12. farzinn
    
   #13 | ۰۹:۱۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   ای بابا انقدر چرتو پرت میگن بابا برو سراغ ۳۲ دیگه مردیم

   farzinn IP Address is : hidden
  13. pooya1
    
   #14 | ۰۹:۱۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   خبر بدین لطفا

   pooya1 IP Address is : hidden
  14. rezampv
    
   #15 | ۰۹:۱۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   سلام
   من که تحمل نکردم کلاس دانشگامو ول کردم اودم خونه
   تورو خدا دعا کنید
   خدایا خودت کمک کن

   rezampv IP Address is : hidden
  15. payam1985
    
   #16 | ۰۹:۱۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   ماده ۳۰ تصویب شد رفتن ۳۱
   یکی دیگه مونده بچه ها

   payam1985 IP Address is : hidden
  16. farzinn
    
   #17 | ۰۹:۱۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   ماده ۳۰ تصویب شد رفتن سراغ ۳۱

   farzinn IP Address is : hidden
  17. Majid13
    
   #18 | ۰۹:۱۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   ماده ۳۱ اند!

   Majid13 IP Address is : hidden
  18. rezampv
    
   #19 | ۰۹:۱۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   فعلا دارن در باره در باره مدد جویان حرف میزنن

   rezampv IP Address is : hidden
  19. farzinn
    
   #20 | ۰۹:۲۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   ماده ۳۱ تصویب شد رفتن سراغ ۳۲ خدا کمکککککککککککککککککک

   farzinn IP Address is : hidden
  20. Majid13
    
   #21 | ۰۹:۲۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   و دوستان عزیز بالاخره ماده ۳۲ گرامی!

   Majid13 IP Address is : hidden
  21. Amir.Mcim
    
   #22 | ۰۹:۲۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   رفتن ماده ۳۲ وای خدا

   Amir.Mcim IP Address is : hidden
  22. farzinn
    
   #23 | ۰۹:۲۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   الان ماده ۳۲ اند

   farzinn IP Address is : hidden
  23. payam1985
    
   #24 | ۰۹:۲۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   رفتننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ۳۲

   payam1985 IP Address is : hidden
  24. pooya1
    
   #25 | ۰۹:۲۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   یکی جواب منو بده ماده ۳۲ همه معافیت ها بررسی میشه؟

   pooya1 IP Address is : hidden
  25. pooya1
    
   #26 | ۰۹:۲۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   وااااااااااااایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
   خدایا کمک کن

   pooya1 IP Address is : hidden
  26. farzinn
    
   #27 | ۰۹:۲۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بند ۱ ماده ۳۲ داره بحث میشه

   farzinn IP Address is : hidden
  27. rezampv
    
   #28 | ۰۹:۲۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   رای گیری ماده ۳۱ هستن

   rezampv IP Address is : hidden
  28. farzinn
    
   #29 | ۰۹:۲۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   یا امام زمان خودت رحم کنننننننننننننننن

   farzinn IP Address is : hidden
  29. pooya1
    
   #30 | ۰۹:۲۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بند ۱ راجع به چیه؟

   pooya1 IP Address is : hidden
  30. rezampv
    
   #31 | ۰۹:۲۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   چرا مال من عقب هستش از مال شما
   هه هه هه

   rezampv IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.