• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۹/۰۴  ۰۱:۰۱     سیاوش دولت
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۰۸  ۰۱:۰۱     Arya Zanganeh
 • ۰۷/۰۱  ۰۱:۰۱     ببس سب
 • ۰۷/۰۱  ۰۱:۰۱     نیما بیلب

 • telegram_channel

  مصوبات ۱۱ مرداد ۸۸ مجلس در رابطه با خدمت سربازی

  ۱- اخراجیان و منصرفین از تحصیل به سربازی می‌روند.

  دانش آموزان و دانشجویان، طلاب علوم دینی مشمول در صورت ترک تحصیل، اخراج انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند.

  مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیل به طور انفرادی، بدون تاخیر به سازمان محل ارسال دارند.

  همچنین مقرر شد مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل می‌باشد.

  براساس این مصوبه مشمولینی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند پس از ترک تحصیل یا اخراج یا انصراف یا فراغت از تحصیل، موظفند جهت رسیدگی به وضع مشمولیت خود حداکثر ظرف یک سال خود را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور معرفی نمایند.

  ۲- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۳- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند.
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.

  ۴- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۵- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند .
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 33,412 | مرداد ۱۱ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. farzinn
    
   #1 | ۰۹:۲۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   درباره فرزند ذکور بحث میشه

   farzinn IP Address is : hidden
  2. pooya1
    
   #2 | ۰۹:۲۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   rezampv :چرا مال من عقب هستش از مال شماهه هه هه

   چی عقب هست؟
   ماده تو چیه؟

   pooya1 IP Address is : hidden
  3. rezampv
    
   #3 | ۰۹:۲۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   خدا یا کمک کننننننننننننننننننننننننننن

   rezampv IP Address is : hidden
  4. farzinn
    
   #4 | ۰۹:۲۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   کسی میدونه قانون ما بند چنده؟

   farzinn IP Address is : hidden
  5. pooya1
    
   #5 | ۰۹:۲۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   فرزین جان من رادیو ندارم لطفا هر چی میشه خبر بده
   ممنون

   pooya1 IP Address is : hidden
  6.  
   #6 | ۰۹:۲۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   می خوان تبدیل کنن به یگانه فرزند و پدر رو از این ماجرا خارج کنن . یعنی حتی اگر پدر نیاز به مراقبت نداشته باشد هم فرزندش معاف بشود .

   Linker IP Address is : hidden
  7. payam1985
    
   #7 | ۰۹:۲۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   farzinn :
   کسی میدونه قانون ما بند چنده؟

   بند ۱۰

   payam1985 IP Address is : hidden
  8.  
   #8 | ۰۹:۲۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   قانون ما توی همین بنده

   Linker IP Address is : hidden
  9. farzinn
    
   #9 | ۰۹:۲۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   همه دستا بالا دعا کنید

   farzinn IP Address is : hidden
  10. maysam_ebi
    
   #10 | ۰۹:۲۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بچه ها سلام دعا کنید تصویب شه الان رو ماده ما هستن انشالله تصویب شه

   maysam_ebi IP Address is : hidden
  11. farzinn
    
   #11 | ۰۹:۲۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   موافقها و مخالفهای بند ۱ دارند صحبت میکنند

   farzinn IP Address is : hidden
  12.  
   #12 | ۰۹:۲۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   اگر این بند با تبصره ها تصویب بشه . تمام خواهد شد !

   Linker IP Address is : hidden
  13. pooya1
    
   #13 | ۰۹:۲۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   یعنی قانون ۳ خواهری زودتر بررسی میشه؟

   pooya1 IP Address is : hidden
  14. pooya1
    
   #14 | ۰۹:۲۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   فرزین جان بند ۱ چیه مگه؟

   pooya1 IP Address is : hidden
  15. Amir.Mcim
    
   #15 | ۰۹:۲۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   نه ۳ خواهری ماده بعدی یعنی ۳۳است

   Amir.Mcim IP Address is : hidden
  16. farzinn
    
   #16 | ۰۹:۲۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   امروز تا آخر وقت درباره سربازی هست یا نه

   farzinn IP Address is : hidden
  17. rezampv
    
   #17 | ۰۹:۳۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   این پدر سگ کیه داره حرف میزنه
   ریده تو حالمون

   rezampv IP Address is : hidden
  18. farzinn
    
   #18 | ۰۹:۳۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   گاییدندمون ای بابا

   farzinn IP Address is : hidden
  19.  
   #19 | ۰۹:۳۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بند ۱ می گه تک فرزند پسری که پدرش نیاز به سرپرست داشته باشد معاف بشود . نماینده ها می گن که پدر رو از این ماجرا حذف کنند . ولی مخالفان می گن حذف نشود .

   Linker IP Address is : hidden
  20. rezampv
    
   #20 | ۰۹:۳۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   چقدر حرف میزنه
   اه اه اه اه

   rezampv IP Address is : hidden
  21. farzinn
    
   #21 | ۰۹:۳۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بند ۱ تصویب نشد رفتن سراغ بند ۲

   farzinn IP Address is : hidden
  22. pooya1
    
   #22 | ۰۹:۳۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   نه عزیز کلی برنامه دارن

   pooya1 IP Address is : hidden
  23. payam1985
    
   #23 | ۰۹:۳۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   رفتن پیشنهاد بند ۷

   payam1985 IP Address is : hidden
  24.  
   #24 | ۰۹:۳۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   تصویب نشد . یعنی باید کماکان پدر نیاز به مراقبت داشته باشد .

   Linker IP Address is : hidden
  25. farzinn
    
   #25 | ۰۹:۳۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بند ۷ یک مخالف دارد

   farzinn IP Address is : hidden
  26. farzinn
    
   #26 | ۰۹:۳۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   فقط دعاااااااااااااا

   farzinn IP Address is : hidden
  27. hadi
    
   #27 | ۰۹:۳۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   الان بند چند هستند؟

   hadi IP Address is : hidden
  28. farzinn
    
   #28 | ۰۹:۳۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   انقدر چرت میگند

   farzinn IP Address is : hidden
  29. farzinn
    
   #29 | ۰۹:۳۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   hadi :الان بند چند هستند؟

   بند ۷

   farzinn IP Address is : hidden
  30. farzinn
    
   #30 | ۰۹:۳۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   تصویب نشد

   farzinn IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.