• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۲۳  ۱۸:۲۹     ناصر جعفرپورگنجاری
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری

 • telegram_channel

  مصوبات ۱۱ مرداد ۸۸ مجلس در رابطه با خدمت سربازی

  ۱- اخراجیان و منصرفین از تحصیل به سربازی می‌روند.

  دانش آموزان و دانشجویان، طلاب علوم دینی مشمول در صورت ترک تحصیل، اخراج انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند.

  مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیل به طور انفرادی، بدون تاخیر به سازمان محل ارسال دارند.

  همچنین مقرر شد مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل می‌باشد.

  براساس این مصوبه مشمولینی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند پس از ترک تحصیل یا اخراج یا انصراف یا فراغت از تحصیل، موظفند جهت رسیدگی به وضع مشمولیت خود حداکثر ظرف یک سال خود را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور معرفی نمایند.

  ۲- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۳- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند.
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.

  ۴- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۵- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند .
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 33,066 | مرداد ۱۱ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. rezampv
    
   #1 | ۰۹:۳۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   اینا که همه دارن تصویب نمیشن
   ای کاش مال مارو تصویب کنن
   نامردااااااااااااااااااااااااااااااا

   rezampv IP Address is : hidden
  2. farzinn
    
   #2 | ۰۹:۳۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   رفتن بند ۱۰

   farzinn IP Address is : hidden
  3. Amir.Mcim
    
   #3 | ۰۹:۳۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   از بند ۹ رد شدن و هیچکس پیشنهاد نداد یعنی ۱۰۰% تصویب میشه هوراااااااااااااااا مبارک باشه

   Amir.Mcim IP Address is : hidden
  4. maysam_ebi
    
   #4 | ۰۹:۳۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   آخ جان به بند ۹ فعلا که گیر ندادن که بخوان تغییر بدن یعنی اینکه مهم نیست برادر چندم باشه همون چیزی که خیلی از دوستان میخواستند

   maysam_ebi IP Address is : hidden
  5. farzinn
    
   #5 | ۰۹:۳۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   درباره برادری که در خدمت فوت میشود و برادر دیگر معاف میشود

   farzinn IP Address is : hidden
  6.  
   #6 | ۰۹:۳۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   مبارک باشه از بند ۹ عبور کردند . اگر کل ماده تصویب بشه . دو برادر از سه برادر خدمت کرده باشند سومی معاف خواهد بود .

   Linker IP Address is : hidden
  7. pooya1
    
   #7 | ۰۹:۳۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بند ۹ چیه؟
   یکی بگه لطفا

   pooya1 IP Address is : hidden
  8. hadi
    
   #8 | ۰۹:۴۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   از ما که بند ۹ بود.

   hadi IP Address is : hidden
  9. amir2024
    
   #9 | ۰۹:۴۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بچه ها از بند ۹ رد شدن . هوووووووووووورا دیگه تصویب میشه

   amir2024 IP Address is : hidden
  10. hadi
    
   #10 | ۰۹:۴۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   وقتی ازش عبور کنند یعنی حله؟

   hadi IP Address is : hidden
  11. pooya1
    
   #11 | ۰۹:۴۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بند ۹ چیههههههههههههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   pooya1 IP Address is : hidden
  12. farzinn
    
   #12 | ۰۹:۴۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بند ۱۱ حذف شد

   farzinn IP Address is : hidden
  13. mehdi
    
   #13 | ۰۹:۴۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   تصوسب شد یا نه سکته دارم می کنم؟

   mehdi IP Address is : hidden
  14. farzinn
    
   #14 | ۰۹:۴۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   نه حذف نشد

   farzinn IP Address is : hidden
  15. maysam_ebi
    
   #15 | ۰۹:۴۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بند ۹ قانون ۲ برادری دیگه
   دیگه ۹۹% تمومه تصویب میشه
   تا یکم دیگه کلا رای گیری میکنن

   maysam_ebi IP Address is : hidden
  16.  
   #16 | ۰۹:۴۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بند ۹ – دو برادر از سه برادر خدمت کرده باشند سومی معاف خواهد بود .

   Linker IP Address is : hidden
  17. farzinn
    
   #17 | ۰۹:۴۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   هنوز که نشده البته فعلا

   farzinn IP Address is : hidden
  18. rezampv
    
   #18 | ۰۹:۴۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   چی شد حالا؟
   کسی گیر نداده فعلا ؟

   rezampv IP Address is : hidden
  19. Amir.Mcim
    
   #19 | ۰۹:۴۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بند ۹ همون قانون ۳ برادری هست دیگه تصویب میشه ۱۰ دقیقه دیگه ۱۰۰% شیرینی بدین به بروبچ و فامیل

   Amir.Mcim IP Address is : hidden
  20. m
    
   #20 | ۰۹:۴۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بچه‌ها پس چرا ماده ما رو تصویب نکردن تو رو خدا جواب بدید من دارم سکته میکنم

   m IP Address is : hidden
   • hadi
     
    #21 | ۰۹:۴۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

    بابا ماده ها که خدمت نباید برن.

    hadi IP Address is : hidden
  21. mj
    
   #22 | ۰۹:۴۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بچه ها درباره دامادهای رزمندگان چیزی نگفتن؟

   mj IP Address is : hidden
  22. farzinn
    
   #23 | ۰۹:۴۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   پیشاپیش تبریک میگم بچهها

   farzinn IP Address is : hidden
  23. rezampv
    
   #24 | ۰۹:۴۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   آقا اگه تصویب شد شیرینی چی میدین؟

   rezampv IP Address is : hidden
  24. farzinn
    
   #25 | ۰۹:۴۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   از داماد ها فعلا خبری نیست

   farzinn IP Address is : hidden
  25. rezampv
    
   #26 | ۰۹:۴۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   من که الان روحم داره پرواز میکنه
   ای خدا یعنی میشه؟

   rezampv IP Address is : hidden
  26. farzinn
    
   #27 | ۰۹:۴۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   همه آب نخود مهمان من

   farzinn IP Address is : hidden
  27. a5272
    
   #28 | ۰۹:۴۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   پس تکلیف پدر ۵۹ سال تمام چی شد
   یعنی پدری که ۵۹ سال تمامش شده و یک پسر بالای ۱۸ داره
   جواب بدید

   a5272 IP Address is : hidden
  28. mehrdad
    
   #29 | ۰۹:۴۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   سلام برو بچ به بند ۹ گیر ندادند تبریک میگم

   mehrdad IP Address is : hidden
  29. farzinn
    
   #30 | ۰۹:۴۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   البته فراموش نشه که شورای نگهبان هم هس؟

   farzinn IP Address is : hidden
  30. rezampv
    
   #31 | ۰۹:۴۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   چی شششششششششششششششد؟

   rezampv IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.