• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۲۳  ۱۸:۲۹     ناصر جعفرپورگنجاری
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری

 • telegram_channel

  مصوبات ۱۱ مرداد ۸۸ مجلس در رابطه با خدمت سربازی

  ۱- اخراجیان و منصرفین از تحصیل به سربازی می‌روند.

  دانش آموزان و دانشجویان، طلاب علوم دینی مشمول در صورت ترک تحصیل، اخراج انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند.

  مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیل به طور انفرادی، بدون تاخیر به سازمان محل ارسال دارند.

  همچنین مقرر شد مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل می‌باشد.

  براساس این مصوبه مشمولینی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند پس از ترک تحصیل یا اخراج یا انصراف یا فراغت از تحصیل، موظفند جهت رسیدگی به وضع مشمولیت خود حداکثر ظرف یک سال خود را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور معرفی نمایند.

  ۲- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۳- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند.
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.

  ۴- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۵- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند .
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 32,972 | مرداد ۱۱ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. amir2024
    
   #1 | ۰۹:۴۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بند ۹ قانون دو برادریه

   amir2024 IP Address is : hidden
  2. pooya1
    
   #2 | ۰۹:۴۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   من رادیو ندارم میشه موج دقیق چیه؟

   pooya1 IP Address is : hidden
  3. farzinn
    
   #3 | ۰۹:۴۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   a5272 :پس تکلیف پدر ۵۹ سال تمام چی شدیعنی پدری که ۵۹ سال تمامش شده و یک پسر بالای ۱۸ دارهجواب بدید

   شما معافی داداش

   farzinn IP Address is : hidden
  4. mehdi
    
   #4 | ۰۹:۴۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   چی شد تورو خدا کل ماده تصویب شد یا نه؟

   mehdi IP Address is : hidden
  5. rezampv
    
   #5 | ۰۹:۴۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   تصویب شد؟

   rezampv IP Address is : hidden
  6. mj
    
   #6 | ۰۹:۴۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   رادیو فرهنگ چه فرکانسی؟

   mj IP Address is : hidden
  7. pooya1
    
   #7 | ۰۹:۴۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   قانون ۳ برادری بند چنده؟

   pooya1 IP Address is : hidden
  8. عماد
    
   #8 | ۰۹:۴۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   شورای نگهبان ۱۰۰% تصویب می کنه

  9. farzinn
    
   #9 | ۰۹:۴۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   هنوز تصویب نشده اگه شد خبر میدم فعلا دارن پیشنهاد میدن

   farzinn IP Address is : hidden
  10. rezampv
    
   #10 | ۰۹:۴۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   مهم مجلسه شورای نگهبان کاری نداره چون رهبر دستورشو داده

   rezampv IP Address is : hidden
  11. عماد
    
   #11 | ۰۹:۴۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   ماده ۳۲ بند ۹ – نمایندگان مخالفتی نکردند.و تصویب میشه

  12. rezampv
    
   #12 | ۰۹:۵۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   پیشنهاد چی میدن؟

   rezampv IP Address is : hidden
  13. pooya1
    
   #13 | ۰۹:۵۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   قانون ۳ برادری بند چنده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   pooya1 IP Address is : hidden
  14. mehdi
    
   #14 | ۰۹:۵۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   شورای نگهبان حلللللللللللللللللللللله اگه تصویب بشه معافیم
   هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   mehdi IP Address is : hidden
  15. farzinn
    
   #15 | ۰۹:۵۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بذار رو fm بچرخون میگیره

   farzinn IP Address is : hidden
  16. amir2024
    
   #16 | ۰۹:۵۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   چند لحظه دیگه کل ماده رو به رای میزارن . اگه کل ماده رو تصویب کنن دیگه معافیم
   farzinnشورای نگهبان به این چیزا گیر نمیده . مطمئن باش قبولش میکنن

   amir2024 IP Address is : hidden
  17. farzinn
    
   #17 | ۰۹:۵۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   از اینترنت بگوشیدmms://62.220.122.10/farhang

   farzinn IP Address is : hidden
  18.  
   #18 | ۰۹:۵۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   با مدیا پلیر Open URL کنید با : mms://62.220.122.10/farhang

   Linker IP Address is : hidden
  19. بهروز
    
   #19 | ۰۹:۵۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بچه هااااااااااااااااااااااااا

   بهروز IP Address is : hidden
  20. farzinn
    
   #20 | ۰۹:۵۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   amir2024 :چند لحظه دیگه کل ماده رو به رای میزارن . اگه کل ماده رو تصویب کنن دیگه معافیمfarzinnشورای نگهبان به این چیزا گیر نمیده . مطمئن باش قبولش میکنن

   خدا از دهنت بشنوه توکل به خدا

   farzinn IP Address is : hidden
  21. rezampv
    
   #21 | ۰۹:۵۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   بند ۹ و ۱۰ مال ماست دیگه

   rezampv IP Address is : hidden
  22. بهروز
    
   #22 | ۰۹:۵۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   سلامممممممممممممممممممممممممممممممممممم

   بهروز IP Address is : hidden
  23. a5272
    
   #23 | ۰۹:۵۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   farzinn :

   a5272 :پس تکلیف پدر ۵۹ سال تمام چی شدیعنی پدری که ۵۹ سال تمامش شده و یک پسر بالای ۱۸ دارهجواب بدید

   شما معافی داداش

   پدرم سالمه ها و نیازمند مراقبت نیست.فقط ۵۹ سالش بهمن تموم میشه.
   یه برادر ۱۵ ساله هم دارم.چطوریه
   این قانون و بند کجاست

   a5272 IP Address is : hidden
  24. maysam_ebi
    
   #24 | ۰۹:۵۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   فرکانس ۱۰۶٫۷۰ رادیو FM

   maysam_ebi IP Address is : hidden
  25. mehrdad
    
   #25 | ۰۹:۵۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   قاننون ۳برادری بند۹ ماده ۳۲ بود که نمایندگان در مورد آن هیچ حرفی نزدند یعنی گیر ندادند و تصویب شد

   mehrdad IP Address is : hidden
  26. بهروز
    
   #26 | ۰۹:۵۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   الان یه چی گفتن تصویب نشد ، چی بود؟

   بهروز IP Address is : hidden
   • mehrdad
     
    #27 | ۰۹:۵۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

    تبصره ۲ رو میگه عزیزم

    mehrdad IP Address is : hidden
  27. nader22
    
   #28 | ۰۹:۵۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   آقا داره تصویب می شه ها.دعا کنید.شمارش معکوس……………

   nader22 IP Address is : hidden
  28. rezampv
    
   #29 | ۰۹:۵۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   rezampv IP Address is : hidden
  29. BAHRAM
    
   #30 | ۰۹:۵۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   ماده ۳۲ بند ۹ : قانون ۳ برادری
   ماده ۳۳ بند ۳ : قانون ۳ خواهری
   ماده ۳۴ بند ۳ : قانون رزمندگی پدر

   BAHRAM IP Address is : hidden
  30. farzinn
    
   #31 | ۰۹:۵۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۲۰

   a5272 :

   farzinn :

   a5272 :پس تکلیف پدر ۵۹ سال تمام چی شدیعنی پدری که ۵۹ سال تمامش شده و یک پسر بالای ۱۸ دارهجواب بدید

   شما معافی داداش

   پدرم سالمه ها و نیازمند مراقبت نیست.فقط ۵۹ سالش بهمن تموم میشه.یه برادر ۱۵ ساله هم دارم.چطوریهاین قانون و بند کجاست

   اگه برادر داری معاف نیستی تو این قانونا هم چیزی به این شکل فکر نکنم باشه درست میگم بچه ها؟

   farzinn IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.