• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۲۳  ۱۸:۲۹     ناصر جعفرپورگنجاری
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری

 • telegram_channel

  مصوبات ۱۱ مرداد ۸۸ مجلس در رابطه با خدمت سربازی

  ۱- اخراجیان و منصرفین از تحصیل به سربازی می‌روند.

  دانش آموزان و دانشجویان، طلاب علوم دینی مشمول در صورت ترک تحصیل، اخراج انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند.

  مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیل به طور انفرادی، بدون تاخیر به سازمان محل ارسال دارند.

  همچنین مقرر شد مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل می‌باشد.

  براساس این مصوبه مشمولینی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند پس از ترک تحصیل یا اخراج یا انصراف یا فراغت از تحصیل، موظفند جهت رسیدگی به وضع مشمولیت خود حداکثر ظرف یک سال خود را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور معرفی نمایند.

  ۲- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۳- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند.
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.

  ۴- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۵- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند .
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 33,057 | مرداد ۱۱ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. Amir.Mcim
    
   #1 | ۲۱:۳۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   BAHRAM
   دوست عزیز اشتباه تایپی شده کاردانی ۲٫۵ سال می خواسته بنویسه مدیر محترم سایت نوشته ۲۵ سال.در مورد اون سوال دوستمون که گفته قانون ۲ برادری در ۲ جای مختلف به ۲ شکل مختلف آورده شده درسته دوست عزیز.اولین که اینه ( از خانواده ای که ۲ برادر خدمت سربازی را انجام داده باشند، صرفاً یک نفر از فرزندان از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.) پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی است و اون دومی که گفته فرزند سوم از خانواده ای که ۲ برادر خدمت کردن پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلسه حالا هر کدوم که رای بیاره همون رو میزارن میدونم آرزوی همتون اینه که اولی تصویب بشه و ترتیب مهم نباشه اما خوب خودتونو واسه دومی که ترتیب مهمه و فقط فرزند سوم و کوچکتر معاف میشه آماده کنید تا نرین تو لک.اما بگم اولی احتمال اینکه تصویب بشه بیشتره چون کمیسیون امنیت ملی این طرح رو تهیه کرده پس بیشتر تحقیق کرده و نماینده ها هم تو این ۲۵ ماده که تصویب کردن تا الان ۴ بار پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات رو رد کردن.با تشکر

   Amir.Mcim IP Address is : hidden
  2. Majid13
    
   #2 | ۲۱:۵۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   hamidreza* maysam_ebi* kaywan* H @ M E D عزیز دقت کنید!
   ************************************************
   در گزارش یک شوری این طرح به شماره چاپ ۷۳۸، چاپ شده در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۳۰ نوشته شده:( ماده ۳۲ بند ۹ )

   “پسر سوم از خانواده ای که دو برادرش خدمت سربازی را انجام داده باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هست.”

   اما در اصلاحیه گزارش یک شوری این طرح به شماره چاپ ۷۳۸، چاپ شده در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶نوشته شده:( ماده ۳۲ بند ۹ )

   “از خانواده ای که دو برادر خدمت سربازی را انجام داده باشند، صرفا یک نفر از فرزندان از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.”

   حال قضاوت با خودتان، ولی به نظر من تقدم و تاخر مطرح نیست و تا الان هم که در سایتها و خیرگزاری ها از این طرح صحبت میشده ترتیب فرزندان مهم نبوده همانطور که در قانون ۳ از ۴ مطرح نبوده.
   ضمن اینکه هدف این طرح کاهش هزینه های مادی و روحی وارده به خانواده مشموله بنابراین فکر میکنم منطقی باشه تقدم و تاخر فرزندان مهم نباشه.

   اما در مورد سوال دوستمون آقا H @ M E D :
   اگه این قانون را با قانون ۳ از ۴ مقایسه کنیم فکر میکنم این قانون شامل شما نشه چرا که قبلا از امتیاز کارت پ.خ برادر اول شما استفاده شده بنابراین شما فقط یک کارت پ.خ (مربوط به برادر سوم) معتبر برای معافی جدید دارید که کفایت نمی کند. ضمن اینکه توکلت به خدا باشه هر چه پیش آید خوش آید.

   hamidreza جان شما هم ۱۰۰% امیدوار باش توکلت هم بر خدا.

   فکر میکنم سرررررععععت در تصویب این طرح برای من از بقیه دوستان مهمتر باشه چون من اول شهریور اعزامم.

   ولی خودمونیما همتون دارین برای خودتون یه پا کارشناس نظام وظیفه میشدا!

   Majid13 IP Address is : hidden
  3. b00seyebaran
    
   #3 | ۲۱:۵۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   بچه هاااااااااااااااااااااااااااا فقط دعا کنید که این قانون تصویب شه

   b00seyebaran IP Address is : hidden
  4. mahzare
    
   #4 | ۲۲:۱۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   به نظرتون امکان تمدید زمان اعزام برای مشمولانی که قانون دوبرادری که در آینده احتمال تصویب آن وجود دارد شامل حالشون میشه و
   اعلان باید شهریور ماه(۰۱/۰۶/۱۳۸۸ ) به خدمت اعزام بشن وجود داره یا نه؟

   هیچ کدوم از دوستان تا بحال این کار رو انجام دادن یا نه ؟

   mahzare IP Address is : hidden
  5. behrouz13533
    
   #5 | ۲۳:۲۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   اقا من ورودی ۸۶ ژیام نور هستم هستم وامسال کنکور ازاد دادم و ۱۰۰% طبق قانون زیر قبول میشم قبول میشم :

   با توجه به قانون جدید نظام وظیفه که طی ابلاغیه شماره ۳۶۶/۵ت/۳۵/۰۳/۴۰۲/۱/۲۳،مورخه ۳۱/۰۲/۸۷ ، که معاونت قوانین و مقررات سازمان وظیفه اعلام کرد ،صدور مجوز تحصیلی مشمولان با شرایط زیر امکان پذیر می باشد :
   ۱ـ‌ از تاریخ شروع به تحصیلی مشمولان در رشته یا دانشگاه اولیه تا زمان ثبت نام در رشته یا دانشگاه ثانوی به سبب قبولی، بیش از ۴ نیمسال( دوسال) سپری نشده باشد
   ۲- شروع به تحصیل دانشگاه ثانوی به سبب قبولی در آزمون مجدد باشد
   ۳- در زمان شرکت در آزمون مجدد فرد دارنده معافیت تحصیلی بوده و در زمان شروع به تحصیل فاقد غیبت باشد
   ۴- قبولی ثانویه صرفاً در مقطع هم تراز یا مقطع بالاتر باشد
   ۵- مدت تحصیل در رشته اولیه در سقف سنوات دوره تحصیلی جدید منظور شود
   ۶- دانشجویان اخراجی واجد شرایط شرکت در آزمون مجدد نمی باشن

   حالا چون من معافیتم رو از سال ۸۶ گرفتم یعنی همون ۶ سال رو برام از ابتدا حساب میکنن یا طبق قانون جدید حساب میشه ؟ البته به این بند هم دقت کنید :
   در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.
   لطفا راهنمایی کنید دوستان !

   behrouz13533 IP Address is : hidden
  6. a5272
    
   #6 | ۲۳:۳۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   ali2009 :تقدم و تأخر فرزندان برای معافیت دو. برادری اصلا مطرح نیست.
   لینک آیین نامه ( ماده ۳۲ را بخوانید، صفحه ۶) :http://tarh.majlis.ir/files/4482695P-217.pdf

   a5272 IP Address is : hidden
  7. a5272
    
   #7 | ۲۳:۳۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   a5272 :

   ali2009 :تقدم و تأخر فرزندان برای معافیت دو. برادری اصلا مطرح نیست.لینک آیین نامه ( ماده ۳۲ را بخوانید، صفحه ۶) :http://tarh.majlis.ir/files/4482695P-217.pdf

   سلام.علی جان مطلب و سایت جالب و به درد بخوری بود.ممنون.اما بقیه اش کجاست؟اینکه تا ماده۳۲-۳۳…داره.بقیه اش؟از کجا پیدا کردی؟منبعش کجاست؟ یه لطف کن بقیه اش هم پیدا کن بزار.خیلی خوب بود.من که هر چی صفحه هاش رو عوض کردم پیدا نکردم.تو یه کاریش بکن.ممنون ازت.منتظرم

   علی جان منتظرم بقیه پیشنهادهای نمایندگان رو بزاری.من که پیدا نکردم.

   a5272 IP Address is : hidden
  8. BAHRAM
    
   #8 | ۲۳:۴۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

   Amir.Mcim :BAHRAMدوست عزیز اشتباه تایپی شده کاردانی ۲٫۵ سال می خواسته بنویسه مدیر محترم سایت نوشته ۲۵ سال..با تشکر

   سلام
   داش امیر عالی بود همین یک نکته که اشاره کردی کلی کمک کرد .
   اما یک مسئله مهم .
   و اون هم اینکه این قانون از کی اجرا میشود ؟
   یعنی از ورودی های امسال کنکور است و شامل ادوار گذشته نمیشود و وروردی های سالهای قبل تمام دانشگاهها به همان صورت است یا خیر ؟
   دوستان حتما جواب بدهند .
   شنیدم یکی از دوستان گفته بود دائی اش نماینده مجلس است ممنون میشوم بپرسند و در همین جا دقیق اعلام کنند .

   با تشکر .

   BAHRAM IP Address is : hidden
  9. behrouz13533
    
   #9 | ۰۰:۱۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   دوست عزیز من فکر میکنم ای قانون از سال بعد اجرا بشه چون امسال در دفترچه دانشگاه سراسری و ازاد معافیت تحصیلی دوره کارشناسی پیوسته ۶ سال اعلا شده ! بنابراین احتمالا تا این قانون بخواد ابلاغ بشه و به اجرا در بیاد به همون سال بعد میکشه

   behrouz13533 IP Address is : hidden
  10. a5272
    
   #10 | ۰۸:۱۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   سلام دوستان.اعزامم ۱/۱۲/۸۸ هست و پدرم متولد ۱۵/۱۱/۲۹٫و بهمن امسال ۵۹ سال تموم میشه.حالا با توجه به تاریخ اعزامم کی و چگونه اقدام بکنم واسه معافیت کفالت که دیگه برج ۱۲ هم نرم.با توجه به اینکه به هم نزدیکند؟
   چه کار کنم؟ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.

   a5272 IP Address is : hidden
  11. m
    
   #11 | ۰۸:۲۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   سلام بچه‌ها مراسم تنفیذ ریاست جمهوری امروز تا ساعتی دیگر برگزار میشه نگران نشید فردا مجلس تسکیل میشه

   m IP Address is : hidden
  12. kaywan
    
   #12 | ۰۹:۲۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   hamidreza :hamed jan be nazare man shoma keywan jan darin eshtebah mikonin.manzore in soalo javabe 19 ine ke oon shakhsi ke ba moafiate 2 baradari moaf shode joze moafiat hesab nemishe baraye 4 ya3 baradari.be nazare man mohem ine ke shoma 2ta baradaret khedmat raftan.pas moaf mishi.shoma az tarighe 4 baradari nemitoni moaf shi ama age 3 baradari tasvib she be nazare man mitooni

   dooste aziz in nazare shoma eshtebahe chon shakhsi ke ba moafiate 2 baradari moaf shode dige che ehtiaji be moafiate 3 baradari dare!dar zemn man khodam ba moafiate 3 baradari moaf shodam va daghighan manzoore in soal va javab ro midoonam chon hamin matlab baese adam moafiate yeki az doostanam shod.t

   kaywan IP Address is : hidden
  13. kaywan
    
   #13 | ۰۹:۵۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   Majid13 :hamidreza* maysam_ebi* kaywan* H @ M E D عزیز دقت کنید!************************************************در گزارش یک شوری این طرح به شماره چاپ ۷۳۸، چاپ شده در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۳۰ نوشته شده:( ماده ۳۲ بند ۹ )
   “پسر سوم از خانواده ای که دو برادرش خدمت سربازی را انجام داده باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هست.”
   اما در اصلاحیه گزارش یک شوری این طرح به شماره چاپ ۷۳۸، چاپ شده در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶نوشته شده:( ماده ۳۲ بند ۹ )
   “از خانواده ای که دو برادر خدمت سربازی را انجام داده باشند، صرفا یک نفر از فرزندان از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.”
   حال قضاوت با خودتان، ولی به نظر من تقدم و تاخر مطرح نیست و تا الان هم که در سایتها و خیرگزاری ها از این طرح صحبت میشده ترتیب فرزندان مهم نبوده همانطور که در قانون ۳ از ۴ مطرح نبوده.ضمن اینکه هدف این طرح کاهش هزینه های مادی و روحی وارده به خانواده مشموله بنابراین فکر میکنم منطقی باشه تقدم و تاخر فرزندان مهم نباشه.
   اما در مورد سوال دوستمون آقا H @ M E D :اگه این قانون را با قانون ۳ از ۴ مقایسه کنیم فکر میکنم این قانون شامل شما نشه چرا که قبلا از امتیاز کارت پ.خ برادر اول شما استفاده شده بنابراین شما فقط یک کارت پ.خ (مربوط به برادر سوم) معتبر برای معافی جدید دارید که کفایت نمی کند. ضمن اینکه توکلت به خدا باشه هر چه پیش آید خوش آید.
   hamidreza جان شما هم ۱۰۰% امیدوار باش توکلت هم بر خدا.
   فکر میکنم سرررررععععت در تصویب این طرح برای من از بقیه دوستان مهمتر باشه چون من اول شهریور اعزامم.
   ولی خودمونیما همتون دارین برای خودتون یه پا کارشناس نظام وظیفه میشدا!

   dooste gerami joz be joze mantne har ghanooni moheme va ghanooni ke 2 pahloo bashe va ebham dashte bashe ghatan dar majles eslah khahad shod. bale dar yek ja neweshte yeki az farzandan va dar jaye digar neweshte farzande sevom ama man modati ke khaili akhbar moafiat ro dar sitha mikhondam to chan ja khoondam ke:moafiate 2 baradari 2 ta fargh ba 3 baradari dare1-moafiate 2baradari tarikhe moshakhasi nadare va dar zaman solh ghabele ejrast va dakhele daftarche zekr mishe ama 3 baradari tarikh moshakhas dare2-dar moafiate 3 baradari taghadom va takhor matrah nist ama dar 2 baradari matrahe.be har hal tamame inha momkene taghir kone va momkene dar aiinnameye nezamvazife chizhaye digari ham ezafe beshe ke be naf ya zarare khailia bashe pas behtarin rah sabr kardane.t

   kaywan IP Address is : hidden
  14. kamran
    
   #14 | ۰۹:۵۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   با سلام آقا کیوان
   یک سوال شرایط من
   برادر اول:معافیت پزشکی
   برادر دوم:خدمت
   برادر سوم:خدمت
   من ۴ نفر هستم و غیبت دارم آیا معاف می شوم
   سوال دیگر: چند روز پیش خبری آمد که به گفته رئیس مشمولان آذربایجان عفو رهبری تا لیسانس تا سال ۱۳۵۸ می باشد(خبرگزاری irna ,mehrnews)ایا این صحت داره چون اصلا دیگر صحبتی از آن نشد

   kamran IP Address is : hidden
  15. kaywan
    
   #15 | ۱۰:۱۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   kamran :با سلام آقا کیوانیک سوال شرایط منبرادر اول:معافیت پزشکیبرادر دوم:خدمتبرادر سوم:خدمتمن ۴ نفر هستم و غیبت دارم آیا معاف می شومسوال دیگر: چند روز پیش خبری آمد که به گفته رئیس مشمولان آذربایجان عفو رهبری تا لیسانس تا سال ۱۳۵۸ می باشد(خبرگزاری irna ,mehrnews)ایا این صحت داره چون اصلا دیگر صحبتی از آن نشد

   dooste aziz shoma sharayete moafiate 2 baradari ro darid albate bayad ta amadane joziate kamel sabr koni chon man nemidanam ke ghaibat moshkeli ijad mikone ya na ke ehtemalan moshkeli ijad nemikone chon dar 3 baradri masalaye ghaibat matrah nabood.da morede soale dowomet man chizi nemidanam ama chon az khabar gozarihaye motabari mesle IRNA omade mitooni ba tamas ba shomarehaye: 73941739 ke telefone gooyaye nezamvazife hast dar moredesh soal koni_73941735

   kaywan IP Address is : hidden
  16. mj
    
   #16 | ۱۰:۱۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   سلام کیوان
   درمورد معافیت دامادهای رزمندگان چیزی میدونی؟ تو این متن اصلاحیه که اسمی از دامادها نبوردن…کدوم بند یا ماده است؟

   mj IP Address is : hidden
  17. kamran
    
   #17 | ۱۰:۱۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   آقا کیوان ممنون از لطف شما
   در مورد غیبت سردار کمالی گفت قول نمی دهیم ابتدا باید در مجلس تصویب بشه بعد در مورد آن اعلام میکنیم(شبکه خبر)

   kamran IP Address is : hidden
  18. behrouz13533
    
   #18 | ۱۰:۳۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   بچه ها کی میدونه این قانون معافیت های تحصیلی جدید از کی اجرا میشه ؟ واسه ورودی های قبل چطوره ؟

   behrouz13533 IP Address is : hidden
  19. kaywan
    
   #19 | ۱۰:۴۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   mj :سلام کیواندرمورد معافیت دامادهای رزمندگان چیزی میدونی؟ تو این متن اصلاحیه که اسمی از دامادها نبوردن…کدوم بند یا ماده است؟

   این جریان کسری خدمت و معافیت دامادهای رزمنده گان خیلی در موردش بحث بود و قطعا واقعیت تا اونجای که من میدونم اگر خوده رزمنده گان فرزنده ذکور نداشته باشند این امتیازات میتون به نوه یا یکی از دامادهای اونها برسه.

   kaywan IP Address is : hidden
  20. kaywan
    
   #20 | ۱۰:۵۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   behrouz13533 :بچه ها کی میدونه این قانون معافیت های تحصیلی جدید از کی اجرا میشه ؟ واسه ورودی های قبل چطوره ؟

   از زمانیکه آیین نامش بیاد یعنی دقیقا مشخص نیست.

   kaywan IP Address is : hidden
  21. yahoo
    
   #21 | ۱۲:۰۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   سلام دوستان
   خیلی بحث میشه در مورد قانون ۲ برادری متن قانون میگه ترتیب سنی مهمه ولی اصلاحیه میگه ترتیب مهم نیست به نظر من نفس این قوانین حاکی از بسیار زیاد بودن تعداد سربازها هست پس منطقی هست یه جوری تصویب کنند که افراد بیشتری رو تحت پوشش قرار بده یعنی به احتمال قوی اصلاحیه تصویب بشه

   این فقط نظر من هست

   تا اونجایی که بررسی کردم فردا مجلس تشکیل میشه

   به امید خدا

   yahoo IP Address is : hidden
  22. asindi1
    
   #22 | ۱۲:۴۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   BAHRAM :

   plusdeck :سلام و خسته نباشید به مدیریت محترم این وب سایت، بخاطر مطالب بسیار جامع و مفیدشون.آیا قوانین جدید مصوب مجلس از سال ۹۰ اجرایی خواهند شد و تا آن زمان قوانین جاری اجرا خواهند شد؟بنده دانشجوی کارشناسی پیوسته هستم (ورودی سال ۸۴) و درسم تا ترم یازدهم طول میکشه یعنی ۱ ترم بیشتر از ۵ سالی که این آقایان تعیین کردن. تکلیف بنده چی میشه؟ یعنی درسمو باید نیمه تموم رها کنم و اعزام بشم؟

   با سلام .
   در مورد سوال اولت فکر نکنم اینطور باشه ، یعنی اینکه از همین الان اجرایی خواهد شد .
   در مورد دوم به نظرم دوستان آگاه باید در این مورد بیشتر توضیح دهند ، چون ایهام داره .
   مصوبه به این صورت است :
   براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.
   فکر کنم یعنی اینکه دانشجوی لیسانس پیوسته پنچ سال علاوه بر بیست و پنچ سال کاردانی !!!!!!!!!!!!
   غیر این این باشه خیلی مسخرست !!!!!!!!!!!!!
   تا همین الانش معافیت تحصیلی لیسانس ۶ سال بوده که اگر کم بیاری ۱ سال هم سنوات تحصیلی میگیری ، حالا اومدن بدترش کردند .
   دوستان گل بیشتر توضیح دهند .

   سلام :ببخشید تا جاییکه من فهمیدم، قبلا یه داشنجوی فارغ التحصیل شده لیسانس حداکثر تا ۶ ماه فرصت داشت وضعیت نظام وظیفشو مشخص کنه الان ظاهرا شده یکسال درسته؟ خواهشا اگه کسی میدونه بگه. مرسی

   asindi1 IP Address is : hidden
  23. MOHAMMADMAX
    
   #23 | ۱۲:۵۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   آقایان مراسم تنفیذ قرار بود ساعت ۱۰ امروز برگزار بشه و از تلویزیون پخش بشه هیچ خبری نیست، معلوم نیست تو این مملکت چه خبره!!!!!

   MOHAMMADMAX IP Address is : hidden
  24. behrouz13533
    
   #24 | ۱۳:۲۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   ممنون کیوان جان ! یعنی من که الان میخوام دانشگاه و رشتمو عوض کنم در حالی که دو سال از معافیت تحصیلیم گذشته چند سال دیگه معافی دارم ؟ یعنی فعلا ورودی ۸۸ همون ۶ سال هست ؟

   behrouz13533 IP Address is : hidden
  25. b00seyebaran
    
   #25 | ۱۳:۴۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   بچه ها فردا مجلس تشکیل میشه یا نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   اگه تشکیل بشه اصلا از سربازی حرف میزنن یا نه ؟؟؟؟؟

   b00seyebaran IP Address is : hidden
   • MOHAMMADMAX
     
    #26 | ۱۴:۰۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

    تشکیل نمیشه

    MOHAMMADMAX IP Address is : hidden
  26. kaywan
    
   #27 | ۱۵:۰۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   behrouz13533 :ممنون کیوان جان ! یعنی من که الان میخوام دانشگاه و رشتمو عوض کنم در حالی که دو سال از معافیت تحصیلیم گذشته چند سال دیگه معافی دارم ؟ یعنی فعلا ورودی ۸۸ همون ۶ سال هست ؟</blockquote
   dooste gerami man khodamam daneshjooye karshenasi hastam va dar dowraye karshenasi 6 sal moafiate tahsili vojood dare az taghirate jadid khabari nadaram.aya aslan taghiri karde???fekr nemikonam chon gereftan karshenasi dar aksare daneshjooyan 5 sal tool mikeshe. dar zemn dar morede taghire reshte behet pishnahad mikonam agar toonesti inkaro bokoni yek reshtaye nazdik be reshtaye khodet ro entekhab koni ta ba tatbighe darshat ye khorde baret sabok beshe va betooni too 4 sal jamesh koni.tt

   kaywan IP Address is : hidden
  27. mahzare
    
   #28 | ۱۹:۵۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   بابا مثل اینکه هیچ کس به جز معافیت به چیز دیگه ای فکر نمی کنه
   به نظرم اگه یکی آیین نامه مجلس از شما بگیره شما اسمتون هم یادتون می ره

   امکان تمدید برای اعزامیان ۱/۶/۸۸ در چه صورتی وجود داره
   می خوام از معافیت دو برادری استفاده کنم ولی اعزامم نزدیکه
   چیکار کنم

   یکی جواب بده دیگه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   mahzare IP Address is : hidden
  28. a5272
    
   #29 | ۲۰:۳۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   سلام.دوستان منتظر پاسخ هستم.مخصوصا کیوان گل که همیشه من رو شرمنده کرده.
   منتظرم.

   a5272 IP Address is : hidden
   •  
    #30 | ۲۲:۰۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

    سلام دوست عزیز
    من پرسیدم این قضیه رو گفتن که درخواست اعزام رو بده تا غیبت نخوری حتی اگه برگه اعزام هم بیاد وقتی که درخواست معافیت بدی بصورت خودکار برگه اعزامت باطل میشه .

    omid_bitab IP Address is : hidden
  29. kaywan
    
   #31 | ۲۱:۳۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   a5272 :سلام.دوستان منتظر پاسخ هستم.مخصوصا کیوان گل که همیشه من رو شرمنده کرده.منتظرم.

   bebin aziz jan shoma boro nezam vazife va begoo ke sharayete man ine va barashoon begoo ke pedaret ghabl az tarikhe ezam be 59 salegi mirese bebin mitooni az alan karhaye moafiat ro shorou koni ya na chon pedaret kami ghabl az ezamet senesh mirese.dar morede inke beri ya nari ham baz bayad az nezam.v beporsi.ama be hich vajh ghaibat nakon ke tamame karat be ham mirize.dar zemn shoma saiy nakon ke jawabe tamame soalateto az dakhele net begiri chon hich kodoom az ma karshenase nezam vazife nistim va momkeme gomrah beshi.t

   kaywan IP Address is : hidden
  30.  
   #32 | ۲۲:۳۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   a5272 :سلام.دوستان منتظر پاسخ هستم.مخصوصا کیوان گل که همیشه من رو شرمنده کرده.منتظرم.

   سلام دوست عزیز
   من پرسیدم این قضیه رو گفتن که درخواست اعزام رو بده تا غیبت نخوری حتی اگه برگه اعزام هم بیاد وقتی که درخواست معافیت بدی بصورت خودکار برگه اعزامت باطل میشه .

   omid_bitab IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.