• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۲۳  ۱۸:۲۹     ناصر جعفرپورگنجاری
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری

 • telegram_channel

  مصوبات ۱۱ مرداد ۸۸ مجلس در رابطه با خدمت سربازی

  ۱- اخراجیان و منصرفین از تحصیل به سربازی می‌روند.

  دانش آموزان و دانشجویان، طلاب علوم دینی مشمول در صورت ترک تحصیل، اخراج انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند.

  مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیل به طور انفرادی، بدون تاخیر به سازمان محل ارسال دارند.

  همچنین مقرر شد مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل می‌باشد.

  براساس این مصوبه مشمولینی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند پس از ترک تحصیل یا اخراج یا انصراف یا فراغت از تحصیل، موظفند جهت رسیدگی به وضع مشمولیت خود حداکثر ظرف یک سال خود را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور معرفی نمایند.

  ۲- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۳- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند.
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.

  ۴- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۵- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند .
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 33,056 | مرداد ۱۱ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. yahoo
    
   #1 | ۲۳:۱۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   mahzare :بابا مثل اینکه هیچ کس به جز معافیت به چیز دیگه ای فکر نمی کنهبه نظرم اگه یکی آیین نامه مجلس از شما بگیره شما اسمتون هم یادتون می ره
   امکان تمدید برای اعزامیان ۱/۶/۸۸ در چه صورتی وجود دارهمی خوام از معافیت دو برادری استفاده کنم ولی اعزامم نزدیکهچیکار کنم
   یکی جواب بده دیگه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   سلام
   شما اگه مشمول ۲ برادری هستی بذار اگه تصویب شد تا قبل اعزام که تمومه
   اگه تصویب نشد که باید بری سربازی اگه تا اون موقع تصویب نشد (که تا ۲ هفته دیگه تکلیف مشخی میشه) چون احتمال تصویب این ماده زیاده بنداز عقب

   الان من شنیدم اگه در خواست کنی حتی تا یک سال هم عقب میندازن
   برای موارد بحرانی و خاص دوشنبه ها (فکر میکنم) نظلام وظیفه میدان سپاه یه سرهنگی ملاقات مردمی داره بچه ها مثل شما به صف میشن طبقه دوم سمت راست انتهای سالن یکی یکی میرن مشکلشون میگن و اونا هم اکثرا برای به تعویق انداختن زمان اعزام همکاری میکنن

   yahoo IP Address is : hidden
  2. yahoo
    
   #2 | ۲۳:۱۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۲

   فردا مجلس هست یا خیر؟
   تو برنامه زمان بندی اینها که بجلسه علنی دارن

   yahoo IP Address is : hidden
  3. نیکنام
    
   #3 | ۰۰:۱۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   اینها که ۵ تاست چطوری تا ماده ۲۵ رو میگید پیش رفتن؟

   نیکنام IP Address is : hidden
  4.  
   #4 | ۰۰:۵۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   آقای نیک نام بقیه شو قبلا تصویب کرده بودند

   omid_bitab IP Address is : hidden
  5. yahoo
    
   #5 | ۰۸:۵۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   سلام
   مثله اینکه امروز مجلس نیست
   واقعا تاسف برای مجلس

   yahoo IP Address is : hidden
  6. yahoo
    
   #6 | ۰۸:۵۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   من زنگ زدم جلس این هفته جلسه علنی ندارن
   ۴ شنبه هم که تحلیفه ریاست جمهوریه
   هفته بعد ۱ ۳ ۴ شنبه

   باید صبر کرد

   yahoo IP Address is : hidden
  7. محسن
    
   #7 | ۱۰:۵۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   سلام
   من یکی از برادرهام خدمتش تموم شده
   اون یکی هم داره توی آموزش پرورش تدریس میکنه ولی هنوز کارت پایان خدمت نداره
   میخواستم ببینم که آیا من هم مشمول این طرح معافیت ۲ برادری میشم؟
   اگه این طرح تصویب بشه تا کی ادامه پیدا میکنه؟مثلا سال دیگه یا سال های بعد از اون هم این طرح ۲ برادری اجرا میشه؟
   تورو خدا جوابم رو بدین
   من اینجا هر چی سوال میپرسم هیچ کس جوابمو نداده
   مرسی

   محسن IP Address is : hidden
   • windows
     
    #8 | ۱۰:۵۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

    ببین فعلا” یست ولی چیزی معلوم نیست باید صبرکنی تا جزئیات طرح هم گفته شود چون حالا هم هرکسی چیزی بگه نظر شخصی خودش گفته ولی انشالله معافی

    windows IP Address is : hidden
  8. windows
    
   #9 | ۱۰:۵۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   سلام بچه ها کی جزئیات طرح ۲ برادری رو داره؟ هرکسی داره بذار توبخش نظرها تا همه ببینند دمتون گرم

   windows IP Address is : hidden
   • MOHAMMADMAX
     
    #10 | ۱۱:۰۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

    پسر خوب جزئیات نداره، اول باید کلیاتش تصویب بشه بعد ، آئین نامه هاش آماده بشه

    MOHAMMADMAX IP Address is : hidden
  9. masihkhan
    
   #11 | ۱۳:۴۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   وااااااااای آقا منم دارم میمیرم دیگه …

   چقدر طول میکشه این قضیه ۲برادری تصویب بشه خب ؟؟

   بهش میشه امیدوار بود … من تا یه هفته پیش نگه داشته بودم دفترچه رو … ولی دیگه نا امید شدم رفتم فرستادم …

   تورو خدا هر موقع قضیش ۱۰۰درصد شد بترکونین ما هم خبردار بشیما …

   دمتون گرم :×

   masihkhan IP Address is : hidden
  10. hadi
    
   #12 | ۱۴:۲۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   میگم اون دوستی که گفته بعد از تصویب اجراش شروع میشه از کجا میدونه؟

   hadi IP Address is : hidden
  11. hadi
    
   #13 | ۱۴:۳۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   جزئیات طرح دو برادری:
   پسر سوم از خانواده ای که دو برادرش خدمت سربازی را انجام داده باشند معاف است.(یعنی من).

   hadi IP Address is : hidden
   • masihkhan
     
    #14 | ۱۷:۱۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

    یعنی فقط خودت ؟؟

    نمیشه مارو هم با خودت ببری ؟‌:دی

    masihkhan IP Address is : hidden
  12. kaywan
    
   #15 | ۱۴:۳۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   hadi :میگم اون دوستی که گفته بعد از تصویب اجراش شروع میشه از کجا میدونه؟

   hamchin chizi nist bayad bad az tasvibesh ainnamash biad ke khode onam modati tool mikeshe.t

   kaywan IP Address is : hidden
  13. kaywan
    
   #16 | ۱۴:۳۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   hadi :جزئیات طرح دو برادری:پسر سوم از خانواده ای که دو برادرش خدمت سربازی را انجام داده باشند معاف است.(یعنی من).

   in joziat nist koliate jaiatesh dar ainname ha miad.t

   kaywan IP Address is : hidden
  14. asindi1
    
   #17 | ۱۴:۵۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   چرا روی مصوبه ۱۱ مرداد کمی بحث نمیکنید؟

   تا جاییکه من فهمیدم مدت زمانی که شخص فارغ التحصیل (مثلا لیسانس) فرصت داره تا خودشو معرفی کنه، قبلا ۶ ماه بود الان تا جاییکه من میفهمم شده یکسال.

   خواهش میکنم یکی بگه اینی که من گفتم درسته یا اشتباه.


   خواهش میکنیم!!!

   asindi1 IP Address is : hidden
  15. kaywan
    
   #18 | ۱۵:۱۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   asindi1 :چرا روی مصوبه ۱۱ مرداد کمی بحث نمیکنید؟
   تا جاییکه من فهمیدم مدت زمانی که شخص فارغ التحصیل (مثلا لیسانس) فرصت داره تا خودشو معرفی کنه، قبلا ۶ ماه بود الان تا جاییکه من میفهمم شده یکسال.
   خواهش میکنم یکی بگه اینی که من گفتم درسته یا اشتباه.……خواهش میکنیم!!!

   fekr mikonam baraye afradi ke kharej az keshvar hastand yek sal bashe va baraye dakhel keshvar be gamanam kamtare.t

   kaywan IP Address is : hidden
  16. masihkhan
    
   #19 | ۱۷:۱۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   asindi1 :چرا روی مصوبه ۱۱ مرداد کمی بحث نمیکنید؟
   تا جاییکه من فهمیدم مدت زمانی که شخص فارغ التحصیل (مثلا لیسانس) فرصت داره تا خودشو معرفی کنه، قبلا ۶ ماه بود الان تا جاییکه من میفهمم شده یکسال.
   خواهش میکنم یکی بگه اینی که من گفتم درسته یا اشتباه.……خواهش میکنیم!!!

   خب آخه زیاد فرقی هم نداره …

   هرچی بیشتر باشه این فرجه یعنی الافی بیشتر و بدبختی

   چه فایده ای داره مگه ؟؟ چیکار میتونه بکنه آدم قبل از خدمت ؟؟

   masihkhan IP Address is : hidden
  17. a5272
    
   #20 | ۱۸:۰۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   omid_bitab :

   a5272 :.

   سلام دوست عزیزمن پرسیدم این قضیه رو گفتن که درخواست اعزام رو بده تا غیبت نخوری حتی اگه برگه اعزام هم بیاد وقتی که درخواست معافیت بدی بصورت خودکار برگه اعزامت باطل میشه .

   سلام.اقا ممنونم ازت.اما سوال۱- از کجا پرسیدی؟
   ۲-درخواست اعزام رو بده تا غیبت نخوری.یعنی چه؟درخواست اعزام یا معافیت؟
   ۳-خب برگه سبز(اعزام) من اومده یعنی برج ۱۰ که درخواست کفالت رو میدم و مدارک رو با پلیس+۱۰ میفرستم برگه سبزم باطل میشه؟؟؟
   ممنون و متشکر.

   a5272 IP Address is : hidden
   • majid
     
    #21 | ۱۸:۵۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

    a5272 :

    omid_bitab :

    a5272 :.

    سلام دوست عزیزمن پرسیدم این قضیه رو گفتن که درخواست اعزام رو بده تا غیبت نخوری حتی اگه برگه اعزام هم بیاد وقتی که درخواست معافیت بدی بصورت خودکار برگه اعزامت باطل میشه .

    سلام.اقا ممنونم ازت.اما سوال۱- از کجا پرسیدی؟۲-درخواست اعزام رو بده تا غیبت نخوری.یعنی چه؟درخواست اعزام یا معافیت؟۳-خب برگه سبز(اعزام) من اومده یعنی برج ۱۰ که درخواست کفالت رو میدم و مدارک رو با پلیس+۱۰ میفرستم برگه سبزم باطل میشه؟؟؟ممنون و متشکر.

    دوست عزیز سلام :
    من فکر نمیکنم اینجوری باشه! بطور مثال برای همین سه برادری بعد از اینکه پرونده کامل شد نظام وظیفه یه فرم به ما داد که تقاضای ترخیص یا ” ابطال برگه اعزام ” بود و ما این فرم رو به نظام وظیفه استان بردیم و اونجا اعزام رو باطل کردن

    majid IP Address is : hidden
  18. yahoo
    
   #22 | ۲۰:۵۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   hadi :جزئیات طرح دو برادری:پسر سوم از خانواده ای که دو برادرش خدمت سربازی را انجام داده باشند معاف است.(یعنی من).

   اصلا معلوم نیست تصویب بشه یا نه
   زیاد شاد نباش

   yahoo IP Address is : hidden
  19. Majid13
    
   #23 | ۲۱:۲۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   kaywan :

   Majid13 :hamidreza* maysam_ebi* kaywan* H @ M E D عزیز دقت کنید!************************************************در گزارش یک شوری این طرح به شماره چاپ ۷۳۸، چاپ شده در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۳۰ نوشته شده:( ماده ۳۲ بند ۹ )
   “پسر سوم از خانواده ای که دو برادرش خدمت سربازی را انجام داده باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هست.”
   اما در اصلاحیه گزارش یک شوری این طرح به شماره چاپ ۷۳۸، چاپ شده در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶نوشته شده:( ماده ۳۲ بند ۹ )
   “از خانواده ای که دو برادر خدمت سربازی را انجام داده باشند، صرفا یک نفر از فرزندان از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.”
   حال قضاوت با خودتان، ولی به نظر من تقدم و تاخر مطرح نیست و تا الان هم که در سایتها و خیرگزاری ها از این طرح صحبت میشده ترتیب فرزندان مهم نبوده همانطور که در قانون ۳ از ۴ مطرح نبوده.ضمن اینکه هدف این طرح کاهش هزینه های مادی و روحی وارده به خانواده مشموله بنابراین فکر میکنم منطقی باشه تقدم و تاخر فرزندان مهم نباشه.
   اما در مورد سوال دوستمون آقا H @ M E D :اگه این قانون را با قانون ۳ از ۴ مقایسه کنیم فکر میکنم این قانون شامل شما نشه چرا که قبلا از امتیاز کارت پ.خ برادر اول شما استفاده شده بنابراین شما فقط یک کارت پ.خ (مربوط به برادر سوم) معتبر برای معافی جدید دارید که کفایت نمی کند. ضمن اینکه توکلت به خدا باشه هر چه پیش آید خوش آید.
   hamidreza جان شما هم ۱۰۰% امیدوار باش توکلت هم بر خدا.
   فکر میکنم سرررررععععت در تصویب این طرح برای من از بقیه دوستان مهمتر باشه چون من اول شهریور اعزامم.
   ولی خودمونیما همتون دارین برای خودتون یه پا کارشناس نظام وظیفه میشدا!

   dooste gerami joz be joze mantne har ghanooni moheme va ghanooni ke 2 pahloo bashe va ebham dashte bashe ghatan dar majles eslah khahad shod. bale dar yek ja neweshte yeki az farzandan va dar jaye digar neweshte farzande sevom ama man modati ke khaili akhbar moafiat ro dar sitha mikhondam to chan ja khoondam ke:moafiate 2 baradari 2 ta fargh ba 3 baradari dare1-moafiate 2baradari tarikhe moshakhasi nadare va dar zaman solh ghabele ejrast va dakhele daftarche zekr mishe ama 3 baradari tarikh moshakhas dare2-dar moafiate 3 baradari taghadom va takhor matrah nist ama dar 2 baradari matrahe.be har hal tamame inha momkene taghir kone va momkene dar aiinnameye nezamvazife chizhaye digari ham ezafe beshe ke be naf ya zarare khailia bashe pas behtarin rah sabr kardane.t

   دوست عزیز kaywan من هم ۱-۲ سال دنبال معافیت موارد خاص بودم چند باری هم از شهرستان به تهران رفتم با سردار زاده کمند هم ملاقات داشتم به سایت های مختلف هم بسیار سر زدم تا حالا که به اینجا رسیدم.

   آیین نامه ۳ از ۴ به جهت اینکه راهکاری سریع برای برون رفت از حجمه زیاد سرباز اتخاذ شد و به تبع، آیین نامه نمی توانست برای مدت طولانی تمدید شود بنابرین سعی در قانونی شدن این مساله گردید.

   ضمن اینکه گزارش یک شوری ۸۸/۰۳/۳۰ در تاریخ ۸۸/۰۴/۰۶ اصلاح شده. لطفا شما متن اصلاحیه را با دقت بخون!!!!!!!!!!!!

   در ضمن من به طرح ارائه شده و سپس اصلاحیه آن استناد کردم و شما نمیتوانید به نوشته های هر سایت و وبلاگی استناد کنید اینی که شما در یه جایی خوندید حجت نیست!!!!!!!!!!

   در ضمن هر زمان قانونی بعداز تصویب مجلس به تصویب شورای نگهبان برسه و در روزنامه رسمی چاپ شود ، لازم الاجراست و خلاف آن نقض قانونه و دیگه لازم نیست صبر کرد تا آیین نامه هاش تصویب بشه!!!!!!!!!

   در ضمن اگر هم آیین نامه ای هم قرار باشه پیرو این طرح اعمال بشه در حدود همان قانون خواهد بود و در راستا ی رفع ابهامات آن قانون!!!!!!!!!

   Majid13 IP Address is : hidden
  20. mahzare
    
   #24 | ۲۱:۵۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   نمی دونم چرا مسولین فکر میکنن همه طرح ها مهمتر از طرح اصلاح طرح قانون خدمت هستند

   مثل اینکه قراره از هفته آینده طرح استخدام معلمان حق التدریس بررسی بشه
   هیچ کس طرح رو داره !!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   اگر دارید بگذارید رو سایت تا ببینیم حجمش چقدره و
   چقدر برای بررسی زمان می بره

   اگر بخواهیم رای اعتماد وزرا را هم به این طرح اضافه کنیم
   یکجورایی تا هفته دوم شهریور کش پیدا می کنه!!!!!!!!!!!!!!!

   mahzare IP Address is : hidden
  21. mahzare
    
   #25 | ۲۲:۳۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   اینم طرح بررسی وضعیت معلمان حق التدریس

   حالا خودتون قضاوت کنید که چقدر وقت گیره و
   تصویب قوانین خدمت را به تعویق می اندازه

   http://tarh.majlis.ir/?Download&Id=2742

   mahzare IP Address is : hidden
  22. محسن
    
   #26 | ۲۳:۴۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۳

   سلام
   ۱-توی قانون الان(اینی که ۳ برادر خدمت برن یکی معاف میشه) آیا اگه یکی از برادران معلم باشه اما هنوز کارت پایان خدمتش نیومده باشه بازم میشه معاف شد؟
   ۲-اگه این برادر بعد ۸ سال از خدمتش بخوان بهش کارت پایان خدمت بدن باید دوره ی آموزشی رو طی کنه؟
   خواهش میکنم به این یکی جواب بدین خیلی فوریه
   ممنون

   محسن IP Address is : hidden
  23. نیکنام
    
   #27 | ۰۰:۰۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   نیکنام :
   اینها که ۵ تاست چطوری تا ماده ۲۵ رو میگید پیش رفتن؟

   امید جان آخه تا ۱۵ رو تصویب کرده بودن
   راستی میشه متنشو بهم بدید ببینم الان کجاشن و تا کجا پیش میرن؟ مرسی

   نیکنام IP Address is : hidden
  24. kaywan
    
   #28 | ۰۰:۰۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   dar jawabe aghaye majid:shmoa in jomlaro neweshtid::::>>pesare sewom az khanwadeye ke 2 baradarash khedmate dawraye zaroorat ra anjam dade bashad moaf ast.bad goftid ke taghadom va takhor matrah nist khob hamin jomalayr khodetoon harfe khodetoono batel kard chon be tawre vazeh neweshte pesare sewom(yani awali na dowomi na sewomi)besyar sade va shafafe!!!!!baraye shakhsi ba tajrobiate shoma ke be inja ham reside !!! in eshtebahat baide dar morede dowom :hajme ziade sarbaz ta chand sale ayande afzayesh payda mikone va az on be bad intori nemimoone ama in ghanoon hala halaha ejra mishe enshala dar zemn moafiathaye jadid az joMle 3 baradari ham az on hajm kaste. man adat nadaram az jahaye ghire motabr khabr brgiram. ama dar akhar bayad begam:KHODE MAN TAJROBAYE IN RO DARAM KE HATA BA TASVIBE GHANOON TA WAGHTI KE AINNAMEYE MARBOOTE BA ON NAYAD HICH KARI BARAT ANJAM NEMIDAN VA HAR WAGHTI KE BE NEZAM VAZIFE MORAJEA KONI IN JOMLARO MIGAN(HANOOZ AINNAMASH NAUMADE)MAN KHODAM AZ ZAMANIKE KHABARE MOAFIATE 3 BARADARI OMAD TA ZAMANIKE AINAMASH OMAD MORATAB BE N.VAZIFE MORAJEA KARDAM.PAS IN HARFE SHOMA ESHTEBAHE.T

   kaywan IP Address is : hidden
  25. yahoo
    
   #29 | ۰۰:۲۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   mahzare :اینم طرح بررسی وضعیت معلمان حق التدریس
   حالا خودتون قضاوت کنید که چقدر وقت گیره وتصویب قوانین خدمت را به تعویق می اندازه
   http://tarh.majlis.ir/?Download&Id=2742

   مگه این طرح معلمان حق التدریس یک فوریتی نیست؟
   اگه یه فوریتی هست قانون سربازی هم یک فوریتی و مقدم تر
   برای قانون ۲ برادری تنها یک جلسه مجلس کفیه

   yahoo IP Address is : hidden
  26. yahoo
    
   #30 | ۰۰:۲۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   محسن :سلام۱-توی قانون الان(اینی که ۳ برادر خدمت برن یکی معاف میشه) آیا اگه یکی از برادران معلم باشه اما هنوز کارت پایان خدمتش نیومده باشه بازم میشه معاف شد؟۲-اگه این برادر بعد ۸ سال از خدمتش بخوان بهش کارت پایان خدمت بدن باید دوره ی آموزشی رو طی کنه؟خواهش میکنم به این یکی جواب بدین خیلی فوریهممنون

   تو قانون حرفی از داشتن کارت پایان خدمت نیست بلکه گفته شده “خدمت سربلزی را انجام داده باشند”

   yahoo IP Address is : hidden
  27. Majid13
    
   #31 | ۰۲:۴۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   kaywan :
   dar jawabe aghaye majid:shmoa in jomlaro neweshtid::::>>pesare sewom az khanwadeye ke 2 baradarash khedmate dawraye zaroorat ra anjam dade bashad moaf ast.bad goftid ke taghadom va takhor matrah nist khob hamin jomalayr khodetoon harfe khodetoono batel kard chon be tawre vazeh neweshte pesare sewom(yani awali na dowomi na sewomi)besyar sade va shafafe!!!!!baraye shakhsi ba tajrobiate shoma ke be inja ham reside !!! in eshtebahat baide dar morede dowom :hajme ziade sarbaz ta chand sale ayande afzayesh payda mikone va az on be bad intori nemimoone ama in ghanoon hala halaha ejra mishe enshala dar zemn moafiathaye jadid az joMle 3 baradari ham az on hajm kaste. man adat nadaram az jahaye ghire motabr khabr brgiram. ama dar akhar bayad begam:KHODE MAN TAJROBAYE IN RO DARAM KE HATA BA TASVIBE GHANOON TA WAGHTI KE AINNAMEYE MARBOOTE BA ON NAYAD HICH KARI BARAT ANJAM NEMIDAN VA HAR WAGHTI KE BE NEZAM VAZIFE MORAJEA KONI IN JOMLARO MIGAN(HANOOZ AINNAMASH NAUMADE)MAN KHODAM AZ ZAMANIKE KHABARE MOAFIATE 3 BARADARI OMAD TA ZAMANIKE AINAMASH OMAD MORATAB BE N.VAZIFE MORAJEA KARDAM.PAS IN HARFE SHOMA ESHTEBAHE.T

   آقا kaywan چرا ازین شاخه به اون شاخه میپری اصلاحیه اش را بخون:

   “از خانواده ای که دو برادر خدمت سربازی را انجام داده باشند، صرفا یک نفر از فرزندان از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.”

   هنوز هم میگم تقدم و تاخر مطرح نیست.

   این اصلاحیه را گذاشتن برای شماها دیگه!!!!!!!!!!
   بازم متوجه نشدی!!!!!!!!!
   ای بابا!!!!!!!!

   در ضمن یا من از دنیای فینگلیشی دورم یا شما با لهجه تایپ میکنید!!!!

   در مورد دوم هم فرموده اید:
   hajme ziade sarbaz ta chand sale ayande afzayesh payda mikone va az on be bad intori nemimoone ama in ghanoon hala halaha ejra mishe enshala.

   طبق همین طرح رهبری میتونه مدت خدمتا برای مشمولین زیر دیپلم تا ۲۴ ماه و دیپلم تا ۲۲ و .. افزایش بده (که با این وجود مدت خدمت ۹۵ درصد از سربازان افزایش میابد. http://www.khabaronline.ir/news-11871.aspx ) پس تعداد مشمولین در هر دوره شناوره و قابل تغییر. ضمن اینکه با توجه به گفته های نمایندگان هدف کاهش تعداد سرباز و در نتیجه بهتر کردن وضعیت آنها ( طرح خوشایند سازی ) پس OK !!!!!!!

   در مورد آخر هم بایستی از راهش وارد شد و به راس هرم مراجعه کرد نه قاعده اون و نه بری بگی شد بگن نه نشد!!!!!!

   Majid13 IP Address is : hidden
  28. kaywan
    
   #32 | ۰۶:۲۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   majid jan sharmande hovsele nadaram jawab bedam, shoma ba deghat bekhoon ma lazem nadarim.ma kharemun az pol gozasht, shoma moshkeli nadari faghat doos dari on chizi ke khodet doos dari too ghanoon biad.dar morede akhr ham man nafahmidam manzooret chia too injaye ke ma hastim in kar yek rah bishtar nadasht!!!dar zemn on jomlaye finglish ke neweshti morede nadasht bishtar deghat kon enshala migiri.t

   kaywan IP Address is : hidden
  29. kaywan
    
   #33 | ۰۶:۳۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   yahoo :

   محسن :سلام۱-توی قانون الان(اینی که ۳ برادر خدمت برن یکی معاف میشه) آیا اگه یکی از برادران معلم باشه اما هنوز کارت پایان خدمتش نیومده باشه بازم میشه معاف شد؟۲-اگه این برادر بعد ۸ سال از خدمتش بخوان بهش کارت پایان خدمت بدن باید دوره ی آموزشی رو طی کنه؟خواهش میکنم به این یکی جواب بدین خیلی فوریهممنون

   تو قانون حرفی از داشتن کارت پایان خدمت نیست بلکه گفته شده “خدمت سربلزی را انجام داده باشند”

   dooste aziz dar moafiate 3 baradari100% karte payan khedmat va copy barabare asle on ya gawahi khedmat baraye kesanike hanooz baradaranesh too khedmat boodan lazem bood.t

   kaywan IP Address is : hidden
  30. ali2009
    
   #34 | ۰۹:۵۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   حالا میخواید تا یه ماه دیگه در مورد مهم بودن تقدم و تأخر بحث کنید؟؟؟. اصلا مطرح کردن اینکه فرزند حتماً باید سومی باشه تا معاف بشه بچه گانس. اینا الان مشمول به خدمت زیاد دارن و در این طرح سعیشون بر اینه که یکی از از سه فرزند معاف بشه و فرقی نمی کنه کدومش باشه. مگه میخوان فلفل سوا کنن که حتماً کوچیکترشو بردارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   ali2009 IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.