• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۲۳  ۱۸:۲۹     ناصر جعفرپورگنجاری
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری

 • telegram_channel

  مصوبات ۱۱ مرداد ۸۸ مجلس در رابطه با خدمت سربازی

  ۱- اخراجیان و منصرفین از تحصیل به سربازی می‌روند.

  دانش آموزان و دانشجویان، طلاب علوم دینی مشمول در صورت ترک تحصیل، اخراج انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند.

  مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیل به طور انفرادی، بدون تاخیر به سازمان محل ارسال دارند.

  همچنین مقرر شد مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل می‌باشد.

  براساس این مصوبه مشمولینی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند پس از ترک تحصیل یا اخراج یا انصراف یا فراغت از تحصیل، موظفند جهت رسیدگی به وضع مشمولیت خود حداکثر ظرف یک سال خود را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور معرفی نمایند.

  ۲- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۳- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند.
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.

  ۴- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۵- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند .
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 33,026 | مرداد ۱۱ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. linker
    
   #1 | ۱۰:۳۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   بچه ها کسی خبر جدیدی از مجلس نداره . سایت icana هم که همیشه down هستش . مراسم تحلیف تموم نشد ؟

   linker IP Address is : hidden
  2. payam1985
    
   #2 | ۱۱:۰۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   بچه ها یه سوال داشتم کسی در مورد گزارش یک شوری یا دو شوری اطلاعاتی داره آخه من داشتم امروز متن قانونارو تو سایت مجلس نگاه میکردم در مورد نظام وظیفه به دو مورد برخوردم:

   اولی یک شوری که توش قانون دو برادری هست:
   http://tarh.majlis.ir/files/25563335C1-217.pdf

   دومی دو شوری که توش قانون دو برادری نیست!!:
   http://tarh.majlis.ir/files/27191801I-217.pdf

   کسی میدونه اینا فرقش چیه و از کدوم یکی بررسی میکنن؟

   payam1985 IP Address is : hidden
  3. hadi63
    
   #3 | ۱۱:۳۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   سلام
   کسی در مورد کم شدن سن پدر به ۵۵ واسه معافیته تک پسرا چیزی نشنیده؟؟؟اگه شنیده از کجا؟؟
   خواهشن جواب بدید مرسی

   hadi63 IP Address is : hidden
  4.  
   #4 | ۱۱:۴۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   جلسه ی علنی چهارشنبه ۱۴ مرداد به پایان رسید و فعلاً خبری از تصویب ماده های طرح اصلاح سربازی نیست . ان شا الله هفته ی آینده تصویب بشه .
   جلسه ی بعدی یک شنبه ۱۸ مرداد خواهد بود .

   Linker IP Address is : hidden
  5. محسن
    
   #5 | ۱۱:۴۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   دوستمون که گفتند برای ۳ برادری گواهی این که برادر در حین خدمت لازمه،اگه برادر توی آموزش پرورش هم باشه میتونه گواهی در حین خدمت بگیره؟
   یعنی مثلا اگه برادر من که سال دیگه کارت پایان خدمتش رو از آموزش پرورش میگیره،بره و یه گواهی در حین خدمت بگیره منم معاف میشم؟
   ممنون

   محسن IP Address is : hidden
  6. moh
    
   #6 | ۱۱:۴۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   سلام متاسفانه نشده ولی نا امید نباش

   moh IP Address is : hidden
  7. moh
    
   #7 | ۱۱:۴۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   اهدی۶۳ متاسفانه نشده ولی نا امید نباش

   moh IP Address is : hidden
  8. moh
    
   #8 | ۱۱:۴۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   مجلس که تموم شد باید ببنیم کی دوباره نوبت به ما میشه جون طرح های یک فوریتی زیاده
   یه پیشنهاد دارم از وبلاگ نمایندگان و سایت خود مجلسیا هر طریق دیگه که میتونید از نمایندگان بخواهید که در اولویت قرار بدهند

   moh IP Address is : hidden
  9. moh
    
   #9 | ۱۱:۵۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   نظرتون در مورد پیشنهادم چیه بگید

   moh IP Address is : hidden
   • MOHAMMADMAX
     
    #10 | ۱۲:۴۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

    تاثیر منفی داره

    MOHAMMADMAX IP Address is : hidden
  10. Majid13
    
   #11 | ۱۳:۰۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   آقا kaywan هرچه تو میگی!

   به قولی :”در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند، هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد.”

   ali2009 جان خودتا ناراحت نکن این آقا هرچی بهش بگی از راه دیگه داخل میشه!!!!
   نمیدونه اقرار به اشتباه شجاعت میخاد!!!!

   قضاوت با دیگر اعضای محترم!

   Majid13 IP Address is : hidden
  11. moh
    
   #12 | ۱۳:۲۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   mohamad اوکی موافقم

   moh IP Address is : hidden
  12. masihkhan
    
   #13 | ۱۳:۳۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   Linker :جلسه ی علنی چهارشنبه ۱۴ مرداد به پایان رسید و فعلاً خبری از تصویب ماده های طرح اصلاح سربازی نیست . ان شا الله هفته ی آینده تصویب بشه .جلسه ی بعدی یک شنبه ۱۸ مرداد خواهد بود .

   آقا دمت گرم …

   برو بچ حرص نخورین

   کاش دوستان زحمت بکشن خبرای اینجوری واضح و صریح بزارن برامون …

   ممنون لینکر جون … اینجوری آدم امیدوار میمونه حداقل

   masihkhan IP Address is : hidden
  13. moh
    
   #14 | ۱۴:۳۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   linker سلام من طرح رو دیدم تازه هفته آینده نوبت معافیت پزشکی میشه از کجا میدونی که هفته آینده نوبتش میشه

   moh IP Address is : hidden
   •  
    #15 | ۰۹:۲۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۵

    من نگفتم نوبتش می شه . دعا کردم که نوبتش بشه !!!!!!!!

    Linker IP Address is : hidden
  14. محسن
    
   #16 | ۱۴:۴۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   دوستمون که گفتند برای ۳ برادری گواهی این که برادر در حین خدمت لازمه،اگه برادر توی آموزش پرورش هم باشه میتونه گواهی در حین خدمت بگیره؟
   یعنی مثلا اگه برادر من که سال دیگه کارت پایان خدمتش رو از آموزش پرورش میگیره،بره و یه گواهی در حین خدمت بگیره منم معاف میشم؟
   ممنون

   محسن IP Address is : hidden
  15. yahoo
    
   #17 | ۱۵:۳۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   kaywan :

   yahoo :

   محسن :سلام۱-توی قانون الان(اینی که ۳ برادر خدمت برن یکی معاف میشه) آیا اگه یکی از برادران معلم باشه اما هنوز کارت پایان خدمتش نیومده باشه بازم میشه معاف شد؟۲-اگه این برادر بعد ۸ سال از خدمتش بخوان بهش کارت پایان خدمت بدن باید دوره ی آموزشی رو طی کنه؟خواهش میکنم به این یکی جواب بدین خیلی فوریهممنون

   تو قانون حرفی از داشتن کارت پایان خدمت نیست بلکه گفته شده “خدمت سربلزی را انجام داده باشند”

   dooste aziz dar moafiate 3 baradari100% karte payan khedmat va copy barabare asle on ya gawahi khedmat baraye kesanike hanooz baradaranesh too khedmat boodan lazem bood.t

   با سلام
   بله حق با شماست منظور من هم همون گواهی اتمام خدمت هست
   یه سری مثله معلمها اعضای هیات علمی و … هستند که تا چند سال بعد از خدمت کار بدستشون میرسه البته میشه با یه وثیقه ۱۵ ملیونی یا چک کارت رو برای مدتی گرفت

   yahoo IP Address is : hidden
  16. yahoo
    
   #18 | ۱۵:۳۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   محسن :دوستمون که گفتند برای ۳ برادری گواهی این که برادر در حین خدمت لازمه،اگه برادر توی آموزش پرورش هم باشه میتونه گواهی در حین خدمت بگیره؟یعنی مثلا اگه برادر من که سال دیگه کارت پایان خدمتش رو از آموزش پرورش میگیره،بره و یه گواهی در حین خدمت بگیره منم معاف میشم؟ممنون

   بله من هم برادرم مهر امسال خدمتش تموم میشه و تا کارت برسه دستش یه ۲ ماهی طول میکشه ملاک اتمام خدمت سربازیه برای برادر من که ۱۴ ماه هست و آموزشی هم رفته
   برادر شما آموزشی رفته یا خیر؟
   میتونه برات یه نامه بگیره که زمان پایان خدمت سربازیش توش مشخص شده باشه این خیلی مهمه اگه از من میشنوی به اخوی بگو از الان بره دنبالش چون طول میکشه من که این کار رو کردم

   yahoo IP Address is : hidden
  17. yahoo
    
   #19 | ۱۵:۴۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   ali2009 :حالا میخواید تا یه ماه دیگه در مورد مهم بودن تقدم و تأخر بحث کنید؟؟؟. اصلا مطرح کردن اینکه فرزند حتماً باید سومی باشه تا معاف بشه بچه گانس. اینا الان مشمول به خدمت زیاد دارن و در این طرح سعیشون بر اینه که یکی از از سه فرزند معاف بشه و فرقی نمی کنه کدومش باشه. مگه میخوان فلفل سوا کنن که حتماً کوچیکترشو بردارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   فکر میکنم حق با شماست وقتی نیرو زیاد باشه یه جوری تصویب میکنن که افراد بیشتری رو شامل بشه

   به امید خدا

   yahoo IP Address is : hidden
  18. yahoo
    
   #20 | ۱۵:۴۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   دوستان بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور ۲ هفته وقت داره تا کابینه رو برای رای اعتماد به مجلس بیاره پس هفته بعد همون طور که لاریجانی در پایان مراسم تحلیف امروز گفت یک شنبه برنامه مجلس رسیدگی به طرح ها و لوایح هست
   و چون طرح ۲ فوریتی نداریم برنامه اول مجلس رسیدگی به قانون سربازی است.

   برای ۲ برادی ها تنها یه جلسه مجلس کافیه چون الان تا ماده ۲۵ جلو اومدن و ۲ برادری ماده ۳۲ هست

   yahoo IP Address is : hidden
  19. kaywan
    
   #21 | ۱۵:۵۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   Majid13 :آقا kaywan هرچه تو میگی!
   به قولی :”در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند، هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد.”
   ali2009 جان خودتا ناراحت نکن این آقا هرچی بهش بگی از راه دیگه داخل میشه!!!!نمیدونه اقرار به اشتباه شجاعت میخاد!!!!
   قضاوت با دیگر اعضای محترم!

   majid jan hala chera gerye mikoni azizam ,baraye man aslan mohem nist ke farzande sewom ya har farzandi ,ama mesle inke baraye shoma moheme,tamame on chizhaye ke shoma gofti faqat nazare khodet bood ama man hade aghal az chan ja to net khoondam,rastesh aziz jan man dalili baraye esrar roye in ghazye nadaram chon qablan ba 3 baradari moaf shodam pas shoma ke parvazo baladi sabr kon ta ainname ha biad bad ba ghateiat sohbat kon chon sabet shode ke takhasosi nadari.be har hal barat behtarin haro arezoo daram.tt

   kaywan IP Address is : hidden
  20. پیام
    
   #22 | ۱۶:۵۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   سلام بچه های سه برادری

   چه خبر از کارتها واسه کسی نیومد ؟

   پیام IP Address is : hidden
  21. پیام
    
   #23 | ۱۶:۵۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   سلام بچه های سه برادری

   چه خبر از کارتها واسه کسی نیومد ؟

   نزدیکه !!!!!!!!!!!!!!

   پیام IP Address is : hidden
  22. feredi
    
   #24 | ۱۷:۳۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   خبری از این قانون سومین برادر معاف نشد ؟ هر کی خبری داره زودتر بده !!! کشتن ما رو تا یه قانون تصویب کنن!!!

   feredi IP Address is : hidden
  23. mehdi1987
    
   #25 | ۲۰:۰۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   سلام!
   از مدیر سایت به خاطر سایت کمال تشکر را دارم واقعا که دست مریزاد!
   دوستان اینکه میگن متاهلین معاف میشوند شایعه است؟

   mehdi1987 IP Address is : hidden
  24. Majid13
    
   #26 | ۲۰:۱۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   kaywan :

   Majid13 :آقا kaywan هرچه تو میگی!
   به قولی :”در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند، هرچه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد.”
   ali2009 جان خودتا ناراحت نکن این آقا هرچی بهش بگی از راه دیگه داخل میشه!!!!نمیدونه اقرار به اشتباه شجاعت میخاد!!!!
   قضاوت با دیگر اعضای محترم!

   majid jan hala chera gerye mikoni azizam ,baraye man aslan mohem nist ke farzande sewom ya har farzandi ,ama mesle inke baraye shoma moheme,tamame on chizhaye ke shoma gofti faqat nazare khodet bood ama man hade aghal az chan ja to net khoondam,rastesh aziz jan man dalili baraye esrar roye in ghazye nadaram chon qablan ba 3 baradari moaf shodam pas shoma ke parvazo baladi sabr kon ta ainname ha biad bad ba ghateiat sohbat kon chon sabet shode ke takhasosi nadari.be har hal barat behtarin haro arezoo daram.tt

   متن ما را هر چه خواهی تو بخوان
   … گویی؟ … گویی؟ هرچه تو گویی, همان!

   Majid13 IP Address is : hidden
  25.  
   #27 | ۲۰:۵۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   شایعه نیست اما دامادهای شهدا و جانبازان شامل حالشون میشه

   omid_bitab IP Address is : hidden
  26. mehdi1987
    
   #28 | ۲۳:۰۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   ای بابا بخشکی شانس!
   راستی کسایی که پدرشان بالاتر از ۶۰ و برادر بزرگتر از ۱۸ سال هم سال دارند مثل اینکه با تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی و از این قبیل کارها میشه برای معافیت کفالتشان یک کارهایی کرد درسته؟

   mehdi1987 IP Address is : hidden
  27. mehrdad
    
   #29 | ۲۳:۰۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   سلام خدمت دوستان گلم من رشته حقوق تموم کردم ومثل شما منتظر طرح ۲ برادری هستم گفتم شاید این متن براتون خوب باشه.

   ماده ۱ قانون مدنی : مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انشاء آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

   ماده ۲ قانون مدنی :قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.

   به امید اینکه این طرح هرچه زودتر تصویب بشه تا دل دوستان گلمون شاد بشه
   سوالی هست در خدمتیتم

   mehrdad IP Address is : hidden
  28.  
   #30 | ۲۳:۵۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۴

   دوستانی که در خبرنامه سایت عضو شده اند دقت داشته باشند که بعد از عضویت , ایمیل خود را چک کنند (قسمت اسپم ایمیل خود را هم چک نمایند) و روی لینک فعال سازی عضویت کلیک نمایند.

   با تشکر
   مدیریت سایت سربازی

   مدیر سایت IP Address is : hidden
  29. masihkhan
    
   #31 | ۰۱:۳۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۵

   دم همتون گرم … خیلی با حالین

   به امید پیروزی …

   بچه ها یه چیز جالب راستی …

   من یکی از دوستام که با هم فارغ التحصیل شدیم برج ۲ دفترچشو فرستاد تاریخ اعزامش اومد اول برج ۲ سال ۸۹ …

   من بخاطر این طرحه نگهش داشتم و خلاصه قانع شدم بفرستم که اون هفته ۱شنبه فرستادم … حالا جوابش اومده برج ۱۰ همین امسال…

   masihkhan IP Address is : hidden
  30. MOHAMMADMAX
    
   #32 | ۱۰:۵۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۵

   دوستان به یه نکته توجه داشته باشید:
   طح اصلاح قانون نظام وظیفه حدود ۶۰ ماده داره که باید کامل در مجلس مطرح بشه ، بعد به شورای نگهبان بره تا تائید بشه و در آخر باید آئین نامه هاش آماده بشه . که تمام اینها کلی وقت میبره و ب توجه به قضیه رای اعتماد به وزرا و حواشی اون حالا حالا ها باید منتظر باشیم.

   MOHAMMADMAX IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.