• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۲۳  ۱۸:۲۹     ناصر جعفرپورگنجاری
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری

 • telegram_channel

  مصوبات ۱۱ مرداد ۸۸ مجلس در رابطه با خدمت سربازی

  ۱- اخراجیان و منصرفین از تحصیل به سربازی می‌روند.

  دانش آموزان و دانشجویان، طلاب علوم دینی مشمول در صورت ترک تحصیل، اخراج انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند.

  مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیل به طور انفرادی، بدون تاخیر به سازمان محل ارسال دارند.

  همچنین مقرر شد مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل می‌باشد.

  براساس این مصوبه مشمولینی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند پس از ترک تحصیل یا اخراج یا انصراف یا فراغت از تحصیل، موظفند جهت رسیدگی به وضع مشمولیت خود حداکثر ظرف یک سال خود را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور معرفی نمایند.

  ۲- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۳- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند.
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.

  ۴- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۵- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند .
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 32,984 | مرداد ۱۱ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. محسن
    
   #1 | ۱۰:۵۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۵

   تگ نقل قول رو نمیدونم کدومه
   دوستمون نوشته :
   بله من هم برادرم مهر امسال خدمتش تموم میشه و تا کارت برسه دستش یه ۲ ماهی طول میکشه ملاک اتمام خدمت سربازیه برای برادر من که ۱۴ ماه هست و آموزشی هم رفته
   برادر شما آموزشی رفته یا خیر؟
   میتونه برات یه نامه بگیره که زمان پایان خدمت سربازیش توش مشخص شده باشه این خیلی مهمه اگه از من میشنوی به اخوی بگو از الان بره دنبالش چون طول میکشه من که این کار رو کردم
   ———
   من:برادر من مهر ۸۹ قراره اون ۸ سالش تموم بشه
   من میترسم این قانون تصویب بشه و تا اون موقع ورش دارن
   وگرنه من امسال دارم میرم دانشگاه و مشکل خاصی واسه خدمت ندارم

   محسن IP Address is : hidden
  2. haj mehdi
    
   #2 | ۱۲:۱۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۵

   اقا من ۸۸/۶/۱ باید برم خدمت این قانون ۲ برادری که قراره تصویب بشه به من میخوره هالا بگین اگه یکشنبه این قانون تصویب شد با توجه به اینکه من ۸۸/۶/۱ راهی هستم و فقط دو هفته وقت دارم میتونم خدمتم عقب بندازم تا این قانون تصویب بشه واینکه تا اجرایی شدنش چقدر زمان لازمه البته اینم بگم که از نظام وظیفه پرسیدم گفت این قانون دو برادری رو بصورت بخشنامه به یگانها اعلام میکنند اگر تصویب بشه.

   haj mehdi IP Address is : hidden
   • MOHAMMADMAX
     
    #3 | ۱۵:۴۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۵

    برو خدمت

    MOHAMMADMAX IP Address is : hidden
  3. Majid13
    
   #4 | ۱۵:۵۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۵

   haj mehdi من هم شرایط شما را دارم. به نظر میرسه باید بریم و گرنه غیبت میخوریم!

   راستی از نظام وظیفه ی کدوم شهر پرسیدی و از چه کسی؟

   اگه یه راه کاری پیدا کردی به منم اعلام کن!

   Majid13 IP Address is : hidden
  4. kaywan
    
   #5 | ۱۶:۴۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۵

   haj mehdi :اقا من ۸۸/۶/۱ باید برم خدمت این قانون ۲ برادری که قراره تصویب بشه به من میخوره هالا بگین اگه یکشنبه این قانون تصویب شد با توجه به اینکه من ۸۸/۶/۱ راهی هستم و فقط دو هفته وقت دارم میتونم خدمتم عقب بندازم تا این قانون تصویب بشه واینکه تا اجرایی شدنش چقدر زمان لازمه البته اینم بگم که از نظام وظیفه پرسیدم گفت این قانون دو برادری رو بصورت بخشنامه به یگانها اعلام میکنند اگر تصویب بشه.

   dooste aziz dar soorate tasvibe in ghanoon bayad dar shoraye negahban ham tasvib beshe va baad az on ham bayad ainname haye on biad ke bishtar az 2 hafte tool mikeshe ama bad az tasvibesh va be ejra dar oomadanesh avlaviate residegi be parvandaye sarbazan dar hal khedmat ast(mesle ghanoone 3 baradari)pas agar ham be khedmat beri bad az modate khaili kami tarkhis khahi shod.t

   kaywan IP Address is : hidden
  5. haj mehdi
    
   #6 | ۱۹:۱۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۵

   MOHAMMADMAX : دمت گرم خوب روحیه میدی .
   Majid13 : از میدان سپاه تهران .
   kaywan : ممنون از راهنماییت .

   haj mehdi IP Address is : hidden
  6. haj mehdi
    
   #7 | ۱۹:۲۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۵

   راستی اونایی که پزیرش گرفتن بدونه هیچ تاخیری کچل میکنن یا نه یکی دو ماهی
   الافن.

   haj mehdi IP Address is : hidden
  7. MOHAMMADMAX
    
   #8 | ۲۰:۴۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۵

   حاج مهدی: روحیه دردی رو دوا نمیکنه، واقع بین باش

   MOHAMMADMAX IP Address is : hidden
  8. mahzare
    
   #9 | ۲۱:۳۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۵

   دوستان عزیز اینجور که مشخصه به تعویق افتادن جلسات بررسی قانون خدمت وظیفه از نظر نمایندگان محترم خیلی هم مهم نیست!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   در پایان جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۸۸ نایب رئیس مجلس با توجه به درخواست ۱۵ نفر از نمایندگان برای تقدم بررسی طرح معلمان حق التدریس بر قانون خدمت رای گیری کرد که

   !!!!!!متاسفانه!!!!!! نمایندگان با آن

   موافقت

   کردند

   به عبارت دیگر در جلسه بعدی مجلس که احتمالا یکشنبه ۱۸/۰۵/۱۳۸۸ است طرح معلمان حق التدریس مورد بررسی قرار می گیرد و از بررسی طرح خدمت وظیفه

   خبری نخواهد بود

   واقعا که !!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   mahzare IP Address is : hidden
  9. kaywan
    
   #10 | ۲۲:۱۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۵

   mahzare :دوستان عزیز اینجور که مشخصه به تعویق افتادن جلسات بررسی قانون خدمت وظیفه از نظر نمایندگان محترم خیلی هم مهم نیست!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   در پایان جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۸۸ نایب رئیس مجلس با توجه به درخواست ۱۵ نفر از نمایندگان برای تقدم بررسی طرح معلمان حق التدریس بر قانون خدمت رای گیری کرد که
   !!!!!!متاسفانه!!!!!! نمایندگان با آن
   موافقت
   کردند
   به عبارت دیگر در جلسه بعدی مجلس که احتمالا یکشنبه ۱۸/۰۵/۱۳۸۸ است طرح معلمان حق التدریس مورد بررسی قرار می گیرد و از بررسی طرح خدمت وظیفه
   خبری نخواهد بود
   واقعا که !!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   tarh moaleman hagholtadrisi ham baraye afrade ziadi ahamiat dare hamoon tovr ke tarh sarbazi baraye shoma moheme.t

   kaywan IP Address is : hidden
  10. نیکنام
    
   #11 | ۲۳:۰۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۵

   چقدر حول هستید شماها

   نیکنام IP Address is : hidden
  11.  
   #12 | ۰۰:۴۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۶

   mahzare :
   دوستان عزیز اینجور که مشخصه به تعویق افتادن جلسات بررسی قانون خدمت وظیفه از نظر نمایندگان محترم خیلی هم مهم نیست!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   در پایان جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۸۸ نایب رئیس مجلس با توجه به درخواست ۱۵ نفر از نمایندگان برای تقدم بررسی طرح معلمان حق التدریس بر قانون خدمت رای گیری کرد که
   !!!!!!متاسفانه!!!!!! نمایندگان با آن
   موافقت
   کردند
   به عبارت دیگر در جلسه بعدی مجلس که احتمالا یکشنبه ۱۸/۰۵/۱۳۸۸ است طرح معلمان حق التدریس مورد بررسی قرار می گیرد و از بررسی طرح خدمت وظیفه
   خبری نخواهد بود
   واقعا که !!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   این طرح فکر می کنم ۱۲ ماده داشته باشه که به نظر می رسه ۱ جلسه علنی کافی اش باشه . در این صورت ممکنه در ۲ جلسه ی بعدی هفته ی آینده نوبت به ادامه ی اصلاح قانون سربازی برسه . به امید خدا

   Linker IP Address is : hidden
  12. محسن
    
   #13 | ۰۰:۵۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۶

   آقا من ۱۸ مهر اعزام دارم
   اگه درخواست تمدید واسه یک سال رو بدم اعزامم رو تمدید میکنن؟
   یعنی میندازن واسه مهر ۸۹؟
   ممنون

   محسن IP Address is : hidden
  13. mahzare
    
   #14 | ۱۳:۳۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۶

   البته که وضعیت معلمان حق التدریس هم مهم است

   ولی اگر به همین منوال بخواهیم حساب کنیم که از هر سه جلسه مجلس

   یکی به بررسی خدمت تعلق پیدا کند و هر دفعه نمایندگان یک طرح را بر

   قانون خدمت اولویت دهند

   تا طرح کامل تصویب بشه و تائییدات لازمه از شورای نگهبان و سایر ارگانهای ذیربط روی اون اعلام بشه قریب به!!!!!!! شش !!!!! ماه طول میکشه تا این قانون اجرایی بشه
   در حالی که اگر نمایندگان از دستور خارج نشوند این طرح دو سه هفته‌ای تعیین تکلیف خواهد شد

   mahzare IP Address is : hidden
  14. kaywan
    
   #15 | ۱۴:۰۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۶

   mahzare :البته که وضعیت معلمان حق التدریس هم مهم است
   ولی اگر به همین منوال بخواهیم حساب کنیم که از هر سه جلسه مجلس
   یکی به بررسی خدمت تعلق پیدا کند و هر دفعه نمایندگان یک طرح را بر
   قانون خدمت اولویت دهند
   تا طرح کامل تصویب بشه و تائییدات لازمه از شورای نگهبان و سایر ارگانهای ذیربط روی اون اعلام بشه قریب به!!!!!!! شش !!!!! ماه طول میکشه تا این قانون اجرایی بشهدر حالی که اگر نمایندگان از دستور خارج نشوند این طرح دو سه هفته‌ای تعیین تکلیف خواهد شد

   na ziz jan motmaen bash 6 mah tool nemikeshe shoma be jaye in bitabiha aval bayad khodaro shokr koni ke aslan yek hamchin tarhi hast ke shamel shoma ham mishe badesh bayad doa koni ke tasvib beshe.tt

   kaywan IP Address is : hidden
   • mahzare
     
    #16 | ۲۳:۵۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۶

    کیوان از وقتی مدارک معافیت را پست کردی این اعتماد به نفس بالا را پیدا کردی نه؟

    یک قانون تصویب شده ، استفاده کردی معاف شدی نعوذ بالله الان فکر میکنی خیلی کارت درسته؟نه!!!!!!!!

    نه عزیزم اینجوری ها نیست ” رطب خورده کی تواند که منع رطب کند”

    اگر هم قرار باشه همیشه خودمون را با گذشته مقایسه کنیم که کارها خیلی بیخود میشه.در همه حال شاکر خدا بودن با اینکه پس از رویداد یک اتفاق دست روی دست گذاشتن دو مساله است که هیچگاه با هم جمع نمی شوند.

    برای مثال خدمت جنابعالی عرض کنم که یک دانشجو وقتی از دانشگاه مدرک می گیرد از مسئولین کشور تقاضا دارد تا مسیر را به گونه ای برای وی ایجاد کنند که با سعی و تلاش بتواند آینده درخشانی را پیش روی خود ترسیم کند نه اینکه بنشیند و خدا را شاکر باشد که خوب شد فلان شهر در طول تاریخ ساخته شد پس از آن در آن دانشگاه مورد نظر ایجاد شد و بعد او در آن دانشگاه قبول شد و توانست پس از طی دوره تحصیل مدرک بگیرد و …

    لذا ما همیشه می بایست از آنچه هم اکنون در حال رخ دادن است صحبت کنیم و خدا برای آن شاکر باشیم

    آنچه الان مشاهده می شود اهمال در ارتباط با تسریع تصویب طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه است و این چیزی است که به دست بندگان خدا صورت می گیرد و لذا انتقاد از آن پسندیده و محترم است.

    mahzare IP Address is : hidden
  15. بهروز
    
   #17 | ۱۵:۰۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۶

   کیوان جان
   عزیزم
   برادر من
   خیلی گلی به مولا
   فقط یه چی می خوام ازت
   فینگلیش تایپ نکن
   این طوری هیچکس پیغاماتو نمی خونه
   مگه فارسی خودمون چشه داداش
   البته جسارت نشه ها
   تو دوست عزیز منی
   دمت گرم

   بهروز IP Address is : hidden
  16. kaywan
    
   #18 | ۱۵:۴۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۶

   بهروز :کیوان جانعزیزمبرادر منخیلی گلی به مولافقط یه چی می خوام ازتفینگلیش تایپ نکناین طوری هیچکس پیغاماتو نمی خونهمگه فارسی خودمون چشه داداشالبته جسارت نشه هاتو دوست عزیز منیدمت گرم

   dooste aziz nemidoonam chera nemishe ehtemalan moshkele windose be khoda farsi tip kardan baraye khodamam asoone vale dorost nemishe.t

   kaywan IP Address is : hidden
  17. بهروز
    
   #19 | ۱۵:۵۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۶

   کیوان جان سی دی ویندوز رو بذار تو سی دی رامت
   برو کنترول پنل
   regional language رو انتخاب کن
   برو تب با قسمت language هردوتا تیک رو بزن
   بعد بیا تب regional option
   گزینه های فارسی و ایران رو تو کشوی بالا و پایین انتخاب کن
   بعد برو تب advanced گزینه فارسی رو از کشو باز کن
   اپلی
   اوکی
   حالا دیگه ویندوزت فارسی رو هم ساپورت می کنه

   بهروز IP Address is : hidden
  18. asindi1
    
   #20 | ۱۶:۳۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۶

   کیوان جان منم مشکل شما رو داشتم، نیازی به نصب زبان فارسی نداری. همه چیز در دنیای آنلاین حل شده. یه سایتی راه اندازی شده که قویترین ادیتور فارسی هست که تا حالا وجود داشته. حتی فینگلیش رو به فارسی ترجمه میکنه!! البته یه نوار ابزار نصبی هم داره که مشکل شما رو راه میندازه. (و و یندوزت فارسی میشه) البته دهها خصوصیت ممتاز و شگرف دیگه هم داره که پیشنهاد میکنم بری سراغش حداقل یه با امتحانش کنی.

   http://www.behnevis.com

   asindi1 IP Address is : hidden
  19. kaywan
    
   #21 | ۱۶:۵۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۶

   بهروز :کیوان جان سی دی ویندوز رو بذار تو سی دی رامتبرو کنترول پنلregional language رو انتخاب کنبرو تب با قسمت language هردوتا تیک رو بزنبعد بیا تب regional optionگزینه های فارسی و ایران رو تو کشوی بالا و پایین انتخاب کنبعد برو تب advanced گزینه فارسی رو از کشو باز کناپلیاوکیحالا دیگه ویندوزت فارسی رو هم ساپورت می کنه</blockquote
   dooste aiz in karo kardam jawab nadade hamin alanam win farsi ro dare ama ama waghti zaban ro farsi mikonam be jay hroofe farsi horuofe nakhanay minvise.be har hal sepas az rahnamait.t

   kaywan IP Address is : hidden
  20. kaywan
    
   #22 | ۱۶:۵۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۶

   asindi1 :کیوان جان منم مشکل شما رو داشتم، نیازی به نصب زبان فارسی نداری. همه چیز در دنیای آنلاین حل شده. یه سایتی راه اندازی شده که قویترین ادیتور فارسی هست که تا حالا وجود داشته. حتی فینگلیش رو به فارسی ترجمه میکنه!! البته یه نوار ابزار نصبی هم داره که مشکل شما رو راه میندازه. (و و یندوزت فارسی میشه) البته دهها خصوصیت ممتاز و شگرف دیگه هم داره که پیشنهاد میکنم بری سراغش حداقل یه با امتحانش کنی.
   http://www.behnevis.com

   hatman in karo mikonam..sepas..t

   kaywan IP Address is : hidden
  21. hadi
    
   #23 | ۱۸:۴۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۶

   این قانون معلمان حق التدریس اگرچه خیلی زیاد نیست(۴ صفحه) اما فکر کنم یه جلسه از وقت نماینده ها رو بگیره. من از همون بچگی از معلم جماعت بدم میومد.

   hadi IP Address is : hidden
  22. Amir.Mcim
    
   #24 | ۲۲:۴۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۶

   توی دستور هفتگی مجلس طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه دومه یعنی مهمه که بین ۸ تا طرح و لایحه و گزارش کمیسیون ها و سوال نماینده ها دوم هست.پس نماینده های مجلس هم اهمیت این طرح رو میدونن ولی ۱۰۰% ماده ۲ برادری این هفته بررسی میشه حالا اگه وقت شد یکشنبه وگرنه سشنبه اما برای اجراش که ممکنه از چند ماه دیگه باشه دندون روجیگر گذاشت و صبر داشت.البته میدونم برای کسایی که شهریور یا مهر اعزامن سخته اما دعا کنید اصلا همچنین طرحی هست وگرنه کل ۱۸ ماه رو باید میرفتین.در ضمن من خودم ۸ ماه خدمت کردم و بعد دانشگاه قبول شدم و ترخیص شدم و الان هم این قانون ۲ برادری شامل من هم میشه پس من باید از همتون بیشتر دلم بسوزه که ۸ ماه رفتم

   Amir.Mcim IP Address is : hidden
  23. kaywan
    
   #25 | ۰۲:۳۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   mahzare :کیوان از وقتی مدارک معافیت را پست کردی این اعتماد به نفس بالا را پیدا کردی نه؟
   یک قانون تصویب شده ، استفاده کردی معاف شدی نعوذ بالله الان فکر میکنی خیلی کارت درسته؟نه!!!!!!!!
   نه عزیزم اینجوری ها نیست ” رطب خورده کی تواند که منع رطب کند”
   اگر هم قرار باشه همیشه خودمون را با گذشته مقایسه کنیم که کارها خیلی بیخود میشه.در همه حال شاکر خدا بودن با اینکه پس از رویداد یک اتفاق دست روی دست گذاشتن دو مساله است که هیچگاه با هم جمع نمی شوند.
   برای مثال خدمت جنابعالی عرض کنم که یک دانشجو وقتی از دانشگاه مدرک می گیرد از مسئولین کشور تقاضا دارد تا مسیر را به گونه ای برای وی ایجاد کنند که با سعی و تلاش بتواند آینده درخشانی را پیش روی خود ترسیم کند نه اینکه بنشیند و خدا را شاکر باشد که خوب شد فلان شهر در طول تاریخ ساخته شد پس از آن در آن دانشگاه مورد نظر ایجاد شد و بعد او در آن دانشگاه قبول شد و توانست پس از طی دوره تحصیل مدرک بگیرد و …
   لذا ما همیشه می بایست از آنچه هم اکنون در حال رخ دادن است صحبت کنیم و خدا برای آن شاکر باشیم
   آنچه الان مشاهده می شود اهمال در ارتباط با تسریع تصویب طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه است و این چیزی است که به دست بندگان خدا صورت می گیرد و لذا انتقاد از آن پسندیده و محترم است.

   خدمت شما عرض کنم که من ۴ تا از برادرام سربازی رو تموم کردن بدون یک روز فرار یا غیبت و من هم برادر اونا هستم و داشتم برای رفتن به سربازی حاضر میشدم که خبرم معافیتم رو شنیدم( بدون هیچ گونه انتظار قبلی.)به شرافتم قسم هیچ ترسی هم از سربازی نداشتم.این رو گفتم که بدونی که همه رو مثل خودت فرض نکن که تا دو روز از خونه دور باشن اعتماد به نفسشون رو از دست میدن!!در ضمن نازنین این رو بدون که منی که به قول خودت معاف شدم و خرمم از پل گذشت حتما دلیلی دارم که میام خبرهارو پی گیری میکنم و دم خور جناب عالی میشم حتما این جریان برای منم اهمیت داره.این رو هم بدون که نصف این جماعت مثل تو منتظره این قانونن اما انتظار ندارن که مجلس تمام امور ملت رو ول کنه بچسبه به قانون سربازی. تو میگی که متاسفی که مجلس طرح معلمان حق التدریسی رو پیگیری میکنه من از همین حرفت فهمیدم که غیره خودت کسی رو نمیبینی در حالیکه این طرح هم منتظرانی داره.به جای این فلسفه بافی ها یه خورده صبر کن تو هم مثل بقیه.پیشنهاد هم میکنم این بحث رو ادامه نده چون من عادت دارم چیزی رو بی جواب نزارم.

   kaywan IP Address is : hidden
   • mahzare
     
    #26 | ۲۰:۴۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

    عزیزم شما که از همه جا بی خبری و برای خدمت داداشات کلاس میگذاری
    این رو هم بدون که ما فقط سه تا داداش هستیم که داداش بزرگم ۲۴ ماه در ۰۵ کرمان افسر آموزش بوده داداش دومم ۲۰ ماه در نیروی انتظامی خاش در مرز سیستان و بلوچستان خدمت کرده و من هم خودم دو ماه آموزش دیده ۰۱ تهران هستم و ۳ ماه در پدافند هوایی آموزش تخصصی دیدم و بعد از اون به علت قبولی در آزمون تحصیلات تکمیلی ترخیص شدم و الان هم مطمئنن از شما داداش عزیز خیلی شجاع ترم چون با گذشت دو ماه از فرجه ۶ ماه جهت اعزام مدارکم رو پست کردم و ان شاء الله بزودی بقیه خدمتم را با درجه ستوانیکمی در ارتش سپری خواهم کرد و کارت سرافرازانه پایان خدمتم رو میگیرم تا امثال شما فکر نکنن که اگر نبودند مملکت آسیبی میدید
    در ضمن داداش اینم بهت بگم که داداش دومم پس از پایان خدمت سربازیش به عنوان معلم حق التدریس از ۵ سال پیش تا کنون در مدارس شهرمون مشغول به تدریسه

    عزیزم من وقتی به داداشم گفتم که قانون حق التدریس را گذاشتن جلوی قانون سربازی اون گفت ما که یک عمره داریم به مسولین می گیم ولی کسی گوش نمیکنه حالا یک ماه دیگه هم اگر طول میکشید که حرفی نداشتیم بعد ار قانون خدمت می تونستن کار ما را هم راه بیندازن

    آره عزیزم حاضر جوابی همیشه دلیل بر کار درست بودن نیست
    اگه وقتی مشکل آدم حل شد به دیگران هم راه حل نشون بده و براشون دعا کنه این نشونه مردیه . نه اینکه مدام از چیزهایی دم بزنیم که اگر خودمون بودیم یک لحظه هم آنها را تحمل نمی کردیم

    شما هم سعی کن به جای منم منم کردن وضعیت سایرین رو هم درک کنی و با آنها همراه و همدل باشی و هیچگاه برای اینکه نشون بدی بزرگ شدی منطق را زیر پا نگذار

    mahzare IP Address is : hidden
  24. asindi1
    
   #27 | ۰۳:۴۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   سلام :

   آقا والا بلا منم یه هفتس این نظرات رو فید (خوراک!!) کردم و دنبال میکنم . تو این مدت دائم یا افرادی که درمونده و مضطرب هستن از آقا کیوان میخان که جوابشونو بده، یا یه سری افرادی که اونام مضطرب هستن هی به آقا کیوان گیر میدن و یه وصله ای بهشون میچسبونن. من نمیگم که اوضاعم چطوره و چرا تو بحثا شرکت میکنم (اگه بگم شاید معلوم شه که از خیلی ها بدتره) ولی به نظر من کیوان خان همیشه تو بحثا داره رعایت عدل و انصافو میکنه و با صبر و حوصله جواب میده.

   من که ازش متشکرم. خواهشا قدرشو بدونین چون اگه همچین کسی هم اینجا نباشه که حکایت “کوری عصاکش کور دگر میشه” !!

   asindi1 IP Address is : hidden
  25. بهروز
    
   #28 | ۱۰:۴۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   می بینم که فارسی شدی کیوون جون
   از طرف خودم و بروبچ سایت بهت تبریک می گم

   بهروز IP Address is : hidden
  26. kamran
    
   #29 | ۱۰:۵۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   سلام
   یک سوال
   برادر من ۲۴ ماه خدمت کرده کارت پایان خدمت هم داره آموزشی هم رفته ولی معاف از رزم بوده آیا برای من مشگلی پیش میاد؟(قانون ۲برادری)

   kamran IP Address is : hidden
  27. kamran
    
   #30 | ۱۰:۵۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   سلام
   یک سوال
   برادر من ۲۴ ماه خدمت کرده کارت پایان خدمت هم داره آموزشی هم رفته ولی معاف از رزم بوده آیا برای من مشگلی پیش میاد؟(قانون ۲برادری)
   با تشکر

   kamran IP Address is : hidden
  28.  
   #31 | ۱۱:۰۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   سلام اینم لینک دستور کار این هفته مجلس
   فکر کنم سه شنبه به نظام وظیفه برسن
   http://tarh.majlis.ir/files/6807512DH-DK-40-41.pdf

   omid_bitab IP Address is : hidden
  29. kaywan
    
   #32 | ۱۱:۰۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   asindi1 :سلام :
   آقا والا بلا منم یه هفتس این نظرات رو فید (خوراک!!) کردم و دنبال میکنم . تو این مدت دائم یا افرادی که درمونده و مضطرب هستن از آقا کیوان میخان که جوابشونو بده، یا یه سری افرادی که اونام مضطرب هستن هی به آقا کیوان گیر میدن و یه وصله ای بهشون میچسبونن. من نمیگم که اوضاعم چطوره و چرا تو بحثا شرکت میکنم (اگه بگم شاید معلوم شه که از خیلی ها بدتره) ولی به نظر من کیوان خان همیشه تو بحثا داره رعایت عدل و انصافو میکنه و با صبر و حوصله جواب میده.
   من که ازش متشکرم. خواهشا قدرشو بدونین چون اگه همچین کسی هم اینجا نباشه که حکایت “کوری عصاکش کور دگر میشه” !!

   دوست عزیز تشکر از لطفت .این مشخصه که خیلی از دوستان که میان تو این سایت و اخبار معافیت رو دنبال میکنند در واقع این مسئله براشون مهمه و خیلی ها مثل شما راه عاقلانه و صبر رو پیش میگیرن و بعضی دیگر متاسفانه از هر حرفی میرنجند.به هر حال من بهترین هارو برای تمام دوستان آرزو دارم.

   kaywan IP Address is : hidden
  30. kaywan
    
   #33 | ۱۱:۱۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   بهروز :می بینم که فارسی شدی کیوون جوناز طرف خودم و بروبچ سایت بهت تبریک می گم

   بهروز جان مرسی.آخرش تونستم که با عوض کردن ویندوز قاله قضیه رو بکنم.

   kaywan IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.