• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۲۳  ۱۸:۲۹     ناصر جعفرپورگنجاری
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری

 • telegram_channel

  مصوبات ۱۱ مرداد ۸۸ مجلس در رابطه با خدمت سربازی

  ۱- اخراجیان و منصرفین از تحصیل به سربازی می‌روند.

  دانش آموزان و دانشجویان، طلاب علوم دینی مشمول در صورت ترک تحصیل، اخراج انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند.

  مقامات مسئول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیل به طور انفرادی، بدون تاخیر به سازمان محل ارسال دارند.

  همچنین مقرر شد مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل می‌باشد.

  براساس این مصوبه مشمولینی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند پس از ترک تحصیل یا اخراج یا انصراف یا فراغت از تحصیل، موظفند جهت رسیدگی به وضع مشمولیت خود حداکثر ظرف یک سال خود را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور معرفی نمایند.

  ۲- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۳- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند.
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.

  ۴- معافیت تحصیلی مشمولان تا پایان زمان ‌تحصیل‌ .
  دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش ویا مورد تایید آن وزارت و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تایید وزارت خانه‌های علوم و بهداشت و طلاب حوزه‌های علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می‌رسند، تا زمانی که به تحصیل خود ادامه می‌دهند، از اعزام به خدمت دوره ضروری معاف خواهند بود.

  مجلس در مصوبه دیگری عبارت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان به یک ماده مقرر کرد طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت و یا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم و حوزه‌های علمیه خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آن در شهرستان‌ها به تحصیل اشتغال ورزیده در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. ارزشیابی میزان تحصیلی با شورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.

  همچنین با مصوبه دیگر مجلس مقرر شد تا صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی‌ربط بوده و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیل در هر مقطع می‌باشد.

  براساس این مصوبه حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی بیست و پنج سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال خواهد بود.

  در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوطه حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه خواهد شد.

  ۵- مشمولان باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شوند .
  کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت می‌شوند طبق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) سوگند وفاداری یاد خواهند کرد.

  همچنین با تصمیم مجلس، کسانی که به سن هجده سال تمام می‌رسند، پس از انتشار آگهی احضار، موظف شدند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت شش ماه مشمولین وظیفه را تعیین تکلیف نموده و به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف نماید.

  براین اساس مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود، در صورت نبود آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند و آن دسته از مشمولین که جهت اعزام به خدمت دارای معاذیر بوده و نمی‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثر تا یک سال براساس دستورالعلی که به پیشنهاد سازمان و تایید ستاد کل تهیه می‌شود به تعویق می‌افتد.

  همچنین مجلس، سازمان ثبت احوال کشور را مکلف کرد صورت اسامی متولدین ذکور شهرستان‌ها و بخش‌هایی را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنها رسیدگی شود به تفکیک هر ماهه به سازمان وظیفه عمومی تسلیم کند.

  براساس این مصوبه رئیس سازمان یا نماینده امر در صورتی که دلایل و مدارک مثبته‌ای مبنی بر معافیت از خدمت در پرونده موجود باشد، می‌تواند برای حداکثر یکسال دستور عدم اعزام صادر نماید و یا در صورت غیبت موجه مشمول دستور رسیدگی صادر نماید.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 33,064 | مرداد ۱۱ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. kamran
    
   #1 | ۱۱:۱۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   دوستان لطف می کنید سوال منم جواب بدهید
   برادر من ۲۴ ماه خدمت کرده کارت پایان خدمت هم داره آموزشی هم رفته ولی معاف از رزم بوده آیا برای من مشگلی پیش میاد؟(قانون ۲برادری)
   مرسی

   kamran IP Address is : hidden
  2. arash
    
   #2 | ۱۱:۱۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   سلام کسی میدونه این طرح معافیت دامادها کی قراره تصویب بشه؟ معافیت دامادها فقط مخصوص دامادهای جانبازهاست یا دامادهایی که پدر زنشون شهید شدن هم شامل میشه؟ اگه غیبت داشته باشه چی؟ اگه کسی میدونه لطفا جواب بده مرسی

   arash IP Address is : hidden
  3. kaywan
    
   #3 | ۱۱:۲۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   kamran :سلامیک سوالبرادر من ۲۴ ماه خدمت کرده کارت پایان خدمت هم داره آموزشی هم رفته ولی معاف از رزم بوده آیا برای من مشگلی پیش میاد؟(قانون ۲برادری)

   دوست عزیز مطمئن باش که معاف از رزم برادرت هیچ مشکلی برای شما پیش نمیاره. چون در واقع افراد معاف از رزم هم هم دوره ی سربازی رو کامل گذروندن فقط در دوران سربازی از یک سری کارها معاف بودن.مهم کارت خدمت زیره پرچمه که خدارو شکر داره.

   kaywan IP Address is : hidden
  4. kamran
    
   #4 | ۱۱:۳۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   مرسی کیوان جان از راهنمائیهای فراوانی که به بچه ها می کنی این دومین بار که راهنمائی می کنی

   kamran IP Address is : hidden
  5. mehdi
    
   #5 | ۱۲:۱۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   اقا mohamad max:
   در مورد اون چیزی که گقته بودی در پست قبلی که کل طرح تصویب میشه بعد می ره شورای نگهبان صحت نداره ههههههه.هر ماده ای تصویب شد می ره شورای نگهبان.من اینو از نماینده شهر مون پرسیدم.

   mehdi IP Address is : hidden
  6. mehdi
    
   #6 | ۱۲:۱۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   به نظر من این طرح تو هفته جاری تصویب می شه و ۲ هفته در شورای نگهبان ۲ هفته جزییات یعنی ۱ مهر اجرا می شه.
   به امید خدااااااااااا.

   mehdi IP Address is : hidden
   • MOHAMMADMAX
     
    #7 | ۱۲:۴۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

    به همین خیال باش!!!

    MOHAMMADMAX IP Address is : hidden
   • MOHAMMADMAX
     
    #8 | ۱۲:۴۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

    به اون نماینده مجلستون بگو بره غاز بچرونه ، که هنوز روال ساده ترین قانون مجلسو نمیدونه

    MOHAMMADMAX IP Address is : hidden
  7. kaywan
    
   #9 | ۱۲:۲۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   kamran :مرسی کیوان جان از راهنمائیهای فراوانی که به بچه ها می کنی این دومین بار که راهنمائی می کنی

   خواهش میکنم دوسته عزیز

   kaywan IP Address is : hidden
  8. mehdi
    
   #10 | ۱۲:۵۰ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   mohamad max:
   پس شما تا از چیزی مطمئن نیستی عنوان نکن.این طرح خیلی زیاد زیاد بخاد طول بکشه تا اجرا بشه دیگه تا ۱ آ بان اجرا می شه ولی روند طبیعی ۱ مهر .

   mehdi IP Address is : hidden
  9. mehdi
    
   #11 | ۱۳:۰۱ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   شما تا الان چند سال سابقه نمایندگی تو مجلس داری که ابن قدر مطمئن حرف می زنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   mehdi IP Address is : hidden
  10. محسن
    
   #12 | ۱۳:۱۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   آقا من ۱۸ مهر اعزام دارم
   اگه درخواست تمدید واسه یک سال رو بدم اعزامم رو تمدید میکنن؟
   یعنی میندازن واسه مهر ۸۹؟
   ممنون

   محسن IP Address is : hidden
  11. Amir.Mcim
    
   #13 | ۱۳:۳۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   آقای mehdi
   MOHAMMADMAX راست میگه یک طرح به طور کلی بررسی میشه و بعد فرستاده میشه شورای نگهبان تا اگه به موادی ایراد داره اونارو مجلس رفع کنه بعد از رفع ایراد شورای نگهبان تایید میکنه بعد میره رئیس جمهور امضا و اجرا میکنه.اسمش روشه طرح یا لایحه سیب زمینی فروشی نیست که یک ماده ۲ خطی تصویب کنن بفرستن شورای نگهبان.به نظر من هم اون نماینده مجلس شهرتون یا تازه وارد مجلس شده یا آیین نامه مجلس رو هنوز نخونده.اگه بازم شک داری من ماده آیین نامه رو برات بزارم یک زنگ به نماینده شهرتون بزن بهش تذکر بده تو مجلس سوتی نده.

   Amir.Mcim IP Address is : hidden
  12. Amir.Mcim
    
   #14 | ۱۳:۳۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   این هم ماده ۱۸۴ آیین نامه اجرایی مجلس : ماده ۱۸۴ – کلیه مصوبات مجلس ( طرح یا لایحه )رسماً به شوراى نگهبان فرستاده مى‏شود. درصورتى که شورا ظرف ده روز پس از وصول یا پس از انقضاى ده روز تمدید مذکور در اصل نود و پنجم (۹۵) قانون اساسى، مخالفت خود را اعلام نکرد، طبق اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسى، مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء و ابلاغ به ریاست جمهورى ارسال مى‏شود.

   Amir.Mcim IP Address is : hidden
  13. m
    
   #15 | ۱۴:۴۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   سلام بچه‌ها
   چرا اینا اخه ما دق میدن اخه

   m IP Address is : hidden
  14. m
    
   #16 | ۱۴:۵۹ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   لایحه هدفمند کردن یارانه ها این هفته در دستور کاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

   به گزارش واحد مرکزی خبر ، یک فوریت این طرح در جلسه دهم دی پارسال به تصویب نمایندگان رسیده بود و تاکنون بررسی آن در کمیسیون ویژه بررسی طرح تحولات اقتصادی طول کشیده است.

   طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش نیز در دستور کاری این هفته نمایندگان مجلس است.

   طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که بررسی آن از جلسات گذشته در صحن علنی آغاز شده است این هفته نیز در دستور مجلس قرار دارد.

   همچنین مجلس رای گیری برای تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تربیت بدنی را نیز در دستور کار دارد.

   درخواست این تحقیق و تفحص را مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان زمستان گذشته مطرح کرد.

   همچنین در این هفته برای تحقیق و تفحص از نظام بانکی کشور به درخواست جمعی از نمایندگان، در صحن علنی مجلس رای گیری خواهد شد.

   طرح پیگیری انتقال مقر دائم سازمان ملل متحد از امریکا دیگر دستور کاری نمایندگان مجلس در این هفته خواهد بود.

   بررسی وضع نظام حسابداری و حسابرسی و چگونگی کیفیت نظارت بر دستگاه های اجرایی کشور و همچنین لایحه معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی این هفته در دستور کاری نمایندگان مجلس قرار دارد.

   m IP Address is : hidden
  15. payam1985
    
   #17 | ۱۷:۰۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   یک دو تا طرح دیگه هم میذاشتن واسه این هفته که بهتر بود باز.

   payam1985 IP Address is : hidden
  16. feredi
    
   #18 | ۱۷:۵۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   سلام به همگی بچه ها من ۱/۶/۸۸ معافیت تحصیلیم تموم میشه باید دفترچه بفرستم چون میرم تو غیبت ! به نظر شما تاریخ اعزامم کی مشخص میشه یعنی چقدر الاف میشم ؟ میخوام بدونم آخه میتونم از قانون ۲ برادری که در حاله تصویبه استفاده کنم . اگر تصویب بشه چه مدت طول میکشه اجرا یا ابلاغ بشه ؟ در ضمن تو قسمت مدارک اعزام نوشته که تصویر گواهی اخرین مدرک تحصیلی من فوق دیپلمم !اونا که پست کردن بگن چی باید پست کنم ؟ من هنوز با دانشگاه تصفیه نکردم که مدرکی بگیرم ایا دانشگاه برگهای میده که گواهی باشه !!!یا باید تصفیه بکنم مدرکو بگیرمو پست کنک من تا ۱/۶/۸۸ باید پست کنم یعنی تا اون موقع دانشگاه مدرکی میتونه بده من پست کنم؟

   feredi IP Address is : hidden
  17. masihkhan
    
   #19 | ۱۸:۰۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   feredi :سلام به همگی بچه ها من ۱/۶/۸۸ معافیت تحصیلیم تموم میشه باید دفترچه بفرستم چون میرم تو غیبت ! به نظر شما تاریخ اعزامم کی مشخص میشه یعنی چقدر الاف میشم ؟ میخوام بدونم آخه میتونم از قانون ۲ برادری که در حاله تصویبه استفاده کنم . اگر تصویب بشه چه مدت طول میکشه اجرا یا ابلاغ بشه ؟ در ضمن تو قسمت مدارک اعزام نوشته که تصویر گواهی اخرین مدرک تحصیلی من فوق دیپلمم !اونا که پست کردن بگن چی باید پست کنم ؟ من هنوز با دانشگاه تصفیه نکردم که مدرکی بگیرم ایا دانشگاه برگهای میده که گواهی باشه !!!یا باید تصفیه بکنم مدرکو بگیرمو پست کنک من تا ۱/۶/۸۸ باید پست کنم یعنی تا اون موقع دانشگاه مدرکی میتونه بده من پست کنم؟

   ببین دوست عزیز اولا شما از الان ۶ماه فرصت داری دفترچه بفرستی …

   دوما باید بری تسویه حساب کنی بعد دانشگاه یه نامه میفرسته به نظام وظیفه برای اتمام معافیتت یه نسخشم میده به خودت که موقع ارسال دفترچه اونو هم نیاز داری..

   در مورد مدارکت هم وقتی دفترچه رو بگیری همه چیز رو متوجه میشی … نحوه ارسال هم دیگه پست کردنی نیست … باید بری پلیس + ۱۰ اونا برات ثبت نام میکنن و مدارکتو میدن بهت …

   masihkhan IP Address is : hidden
  18. mehdi
    
   #20 | ۱۸:۱۲ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   پس احتمالا من سوالم از نماینده بد پرسیدم یا اون بد منظوره من را فهمیدم چون اون ۸ سال سابقه نماینده داره .

   mehdi IP Address is : hidden
  19. david23
    
   #21 | ۱۹:۱۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   سلام بچه ها خوب هستید اینو متن رو از خبر قبلی کپی کردم میزارم میخوام یکی برام اینو کامل توضیح بده خواهش میکنم خیلی حباتی
   عضو هیات رییسه مجلس همچنین گفت: براساس مصوبه مجلس محصلین دوره‌های آموزش در نیروهای مسلح اگر قراردادی آموزشی در نیروهای مسلح اگر قراردادی بسته شود که در طول مدت آموزش از دوره ضرورت معاف خواهند شد ولی اگر دوره‌ را به پایان ببرند اخراج شوند و یا استعفا دهند تنها از دوره آموزشی معاف خواهند شد و باید دوره سربازی را طی نمایند.

   وی در ادامه افزود: در صورتی که افرادی به صورت کارمند یا نیروی نظامی و پیمانی در اختیار نیروهای مسلح قرار بگیرند و شش سال خدمت نمایند این مدت به منزله خدمت سربازی آنها محسوب خواهد شد و افرادی که لیسانس هستند با یک سال کمتر برای آنها این دوره محسوب خواهد شد.

   میخوام کامل توضیح بدید حقوق میدن مثلا چقدر
   معنی اینه که باید مثل کارمند باشی فقط ۶ سال کار کنی بیمه همه چی داره منتظره جوابتونم

   david23 IP Address is : hidden
  20. feredi
    
   #22 | ۱۹:۵۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   masihkhan :

   feredi :سلام به همگی بچه ها من ۱/۶/۸۸ معافیت تحصیلیم تموم میشه باید دفترچه بفرستم چون میرم تو غیبت ! به نظر شما تاریخ اعزامم کی مشخص میشه یعنی چقدر الاف میشم ؟ میخوام بدونم آخه میتونم از قانون ۲ برادری که در حاله تصویبه استفاده کنم . اگر تصویب بشه چه مدت طول میکشه اجرا یا ابلاغ بشه ؟ در ضمن تو قسمت مدارک اعزام نوشته که تصویر گواهی اخرین مدرک تحصیلی من فوق دیپلمم !اونا که پست کردن بگن چی باید پست کنم ؟ من هنوز با دانشگاه تصفیه نکردم که مدرکی بگیرم ایا دانشگاه برگهای میده که گواهی باشه !!!یا باید تصفیه بکنم مدرکو بگیرمو پست کنک من تا ۱/۶/۸۸ باید پست کنم یعنی تا اون موقع دانشگاه مدرکی میتونه بده من پست کنم؟

   ببین دوست عزیز اولا شما از الان ۶ماه فرصت داری دفترچه بفرستی …
   دوما باید بری تسویه حساب کنی بعد دانشگاه یه نامه میفرسته به نظام وظیفه برای اتمام معافیتت یه نسخشم میده به خودت که موقع ارسال دفترچه اونو هم نیاز داری..
   در مورد مدارکت هم وقتی دفترچه رو بگیری همه چیز رو متوجه میشی … نحوه ارسال هم دیگه پست کردنی نیست … باید بری پلیس + ۱۰ اونا برات ثبت نام میکنن و مدارکتو میدن بهت …

   دوست عزیز شما متوجه سوالاتم نشدی !!! واسه ثبت از طریق پلیس +۱۰ بالاخره یه مدرکی نیاز هیتش دیگه ! تو دفترچه نوشته آخرین مدرک تحصیلی ! دانشگاه که مدرکی نمیده بهت ! آیا اون برگه که میگی میده کافیه ؟ چند روزه میشه کاراشو کرد ؟ من هنوز تصفیه نکردم ! در ضمن من گفتم ۱/۶/۸۸ معافیته ۶ ماهم تموم میشه !!! بقیه سوالاتم هم بدون جواب مونده اونا رو هم یکی جواب بده تو نقل قول هست

   feredi IP Address is : hidden
  21. mahzare
    
   #23 | ۲۰:۴۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی اعلام شد

   http://tarh.majlis.ir/files/61902290DH-802.pdf

   mahzare IP Address is : hidden
  22. yasserjafari
    
   #24 | ۲۱:۰۷ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   سلام به همه
   ان شا الله فردا تکلیف ۲ برادری مشخص میشه

   yasserjafari IP Address is : hidden
  23. kaywan
    
   #25 | ۲۱:۴۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۷

   feredi :سلام به همگی بچه ها من ۱/۶/۸۸ معافیت تحصیلیم تموم میشه باید دفترچه بفرستم چون میرم تو غیبت ! به نظر شما تاریخ اعزامم کی مشخص میشه یعنی چقدر الاف میشم ؟ میخوام بدونم آخه میتونم از قانون ۲ برادری که در حاله تصویبه استفاده کنم . اگر تصویب بشه چه مدت طول میکشه اجرا یا ابلاغ بشه ؟ در ضمن تو قسمت مدارک اعزام نوشته که تصویر گواهی اخرین مدرک تحصیلی من فوق دیپلمم !اونا که پست کردن بگن چی باید پست کنم ؟ من هنوز با دانشگاه تصفیه نکردم که مدرکی بگیرم ایا دانشگاه برگهای میده که گواهی باشه !!!یا باید تصفیه بکنم مدرکو بگیرمو پست کنک من تا ۱/۶/۸۸ باید پست کنم یعنی تا اون موقع دانشگاه مدرکی میتونه بده من پست کنم؟

   دوست عزیز یک دانشجو وقتی در یک دانشگاه ثبت نام میکنه اون دانشگاه تقاضای معافیت تحصیلی اون دانشجو رو به نظام وظیفه میفرسته تا غیبت نخوره و نظام وظیفه هم در جواب یک برگه برای دانشگاه میفرسته که و تقاضا میکنه که هر وقت این دانشجو فارغ التحصیل -اخراج-انصراف از تحصیل-یا ترک تحصیل شد مراتب رو با قید آدرس دقیق محل سکونت در برگه ی که پیوست همین نامه است به وظیفه ی عمومی اعلام کنه و در اون برگه ارزش مدرک دریافتی دانشجو(برای شما فوق دیپلم) نوشته خواهد شد به به تایید دانشگاه خواهد رسید.

   kaywan IP Address is : hidden
  24. Majid13
    
   #26 | ۰۹:۰۴ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۸

   سلام بچه ها به گوشید!

   Majid13 IP Address is : hidden
  25. amir2024
    
   #27 | ۰۹:۱۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۸

   سلام
   من دارم برنامه مجلس رو گوش میدم راجب استخدام معلم های نهضت سواد آموزی حرف میزنن

   amir2024 IP Address is : hidden
  26. بهروز
    
   #28 | ۰۹:۲۵ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۸

   سلام صبح همتون بخیر
   میگم از چند نفر شنیدم دیشب تلویزیون ،نمی دونم چه کانالی ، گفته که متاهلا معاف شدند، مدیرسایت جان تو نشنیدی؟
   اگه لطف کنی جواب بدی ممنون می شم

   بهروز IP Address is : hidden
  27. معروف
    
   #29 | ۰۹:۳۶ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۸

   سلام
   صبح بخیر بچه ها ماده ۷ هستن اینم ۱۲ مادس شاید برن رو قانون خودمون درسته؟

   معروف IP Address is : hidden
  28. majid
    
   #30 | ۰۹:۴۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۸

   سلام بچه ها
   به نقل از خبر ۹:۰۰شبکه اول امروز استخدام معلمان و اصلاح قانون سربازی در دستور کاره!

   از آقا عماد و نریمان جونم که خبری نیست!!کجایییییییییییییییییین؟

   majid IP Address is : hidden
  29. majid
    
   #31 | ۰۹:۵۸ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۸

   feredi :

   masihkhan :

   feredi :سلام به همگی بچه ها من ۱/۶/۸۸ معافیت تحصیلیم تموم میشه باید دفترچه بفرستم چون میرم تو غیبت ! به نظر شما تاریخ اعزامم کی مشخص میشه یعنی چقدر الاف میشم ؟ میخوام بدونم آخه میتونم از قانون ۲ برادری که در حاله تصویبه استفاده کنم . اگر تصویب بشه چه مدت طول میکشه اجرا یا ابلاغ بشه ؟ در ضمن تو قسمت مدارک اعزام نوشته که تصویر گواهی اخرین مدرک تحصیلی من فوق دیپلمم !اونا که پست کردن بگن چی باید پست کنم ؟ من هنوز با دانشگاه تصفیه نکردم که مدرکی بگیرم ایا دانشگاه برگهای میده که گواهی باشه !!!یا باید تصفیه بکنم مدرکو بگیرمو پست کنک من تا ۱/۶/۸۸ باید پست کنم یعنی تا اون موقع دانشگاه مدرکی میتونه بده من پست کنم؟

   ببین دوست عزیز اولا شما از الان ۶ماه فرصت داری دفترچه بفرستی …دوما باید بری تسویه حساب کنی بعد دانشگاه یه نامه میفرسته به نظام وظیفه برای اتمام معافیتت یه نسخشم میده به خودت که موقع ارسال دفترچه اونو هم نیاز داری..در مورد مدارکت هم وقتی دفترچه رو بگیری همه چیز رو متوجه میشی … نحوه ارسال هم دیگه پست کردنی نیست … باید بری پلیس + ۱۰ اونا برات ثبت نام میکنن و مدارکتو میدن بهت …

   دوست عزیز شما متوجه سوالاتم نشدی !!! واسه ثبت از طریق پلیس +۱۰ بالاخره یه مدرکی نیاز هیتش دیگه ! تو دفترچه نوشته آخرین مدرک تحصیلی ! دانشگاه که مدرکی نمیده بهت ! آیا اون برگه که میگی میده کافیه ؟ چند روزه میشه کاراشو کرد ؟ من هنوز تصفیه نکردم ! در ضمن من گفتم ۱/۶/۸۸ معافیته ۶ ماهم تموم میشه !!! بقیه سوالاتم هم بدون جواب مونده اونا رو هم یکی جواب بده تو نقل قول هست

   دوست عزیز
   تسویه حساب برای گرفتن مدرک (( گواهی )) کافیه و همون برگه ای که به شما میدن قابل قبوله. ضمن اینکه دانشگاه مدرک رو به کسی میده که دارای کارت یا حداقل دفترچه اماده به خدمت باشه. بنابراین شما با داشتن این برگه و یک سری مدارک مورد نیاز (که توی دفترچه هم مشخص شده) باید به +۱۰مراجعه کنی و بعد از ثبت مدارک فکر میکنم کمتر از یک هفته تاریخ اعزامت مشخص میشه و البته کارت سبز هم چند روز بعد میاد به ادرس خونه.
   موفق باشی

   majid IP Address is : hidden
  30. majid
    
   #32 | ۱۰:۰۳ - ۱۳۸۸/۰۵/۱۸

   این گواهی که شما بعد از تسویه حساب میگیری فقط برا نظام وظیفه است و “گواهی مدرک و مدرک اصلی” هم نیاز به داشتن کارت یا دفترچه اماده به خدمت داره.

   majid IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.