- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

زمان سربازی به تعداد تولد پسران بستگی دارد

به گزارش اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا، جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح مدت خدمت سربازی در حال حاضر را اینگونه بیان کرد: مدت خدمت سربازی در مناطق امنیتی و عملیاتی ۱۸ ماه ،مناطق محروم و بد آب وهوا ۱۹ ماه ،سایر مناطق نیروهای مسلح ۲۱ ماه و دستگاه های دولتی ۲۴ ماه میباشد .

او گفت: باتوجه به کاهش موالید ذکور، احتمال افزایش مدت خدمت سربازی وجود دارد. در خصوص افزایش مدت خدمت سربازی، ستاد کل نیروهای مسلح با توجه به میزان موالید ذکور، تامین نیروی انسانی نیروهای مسلح و ارزیابی بکارگیری صحیح سربازان، تصمیم نهایی را در نیمه دوم اسفند ماه خواهد گرفت ودر اسرع وقت به اطلاع مردم می رسد.

سردارکمالی شایعات مطرح شده در سطح جامعه و رسانه ها ،مبنی بر اینکه خدمت سربازی افزایش نمی یابد و یا اینکه بعضا خدمت سربازی بیش از ۲۴ ماه ذکر می شود را بی پایه و اساس دانست و تاکید کرد: هموطنان عزیز ، صرفا به اطلاعیه ها و اخبار ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی ناجا توجه داشته باشند.