- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

آموزش‌های نظامی و انتظامی برای کلیه مشمولان و معافین الزامی شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۱/۵/۸۸ به ادامه بررسی و تصویب مواد دیگری از طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ پرداختند.

طبق یکی از مصوبه‌های امروز کلیه مشمولینی که برای انجام خدمت وظیفه عمومی اعزام می‌شوند همچنین (در صورت لزوم) کسانی که از انجام خدمت معاف می‌گردند، باید آموزش‌های نظامی و انتظامی اعم از عمومی و تخصصی را مطابق دستورالعملی که توسط ستاد کل با همکاری سازمان‌های نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل می‌رسد، بگذرانند.

براین اساس آموزش مشمولین معاف از خدمت برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از سوی ستاد کل تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد و در زمان صلح آموزش‌های فوق باید به نحوی طراحی گردد که به عنوان واجد درسی یا پودمان قابل محاسبه باشد.

همچنین با رای مجلس، نیروهای مسلح باید در حین خدمت در زمان صلح زمینه استمرار آموزش‌های فوق را برای سربازان فراهم نمایند.

براساس این مصوبه از همه کارکنان وظیفه در طول مدت دوره آموزش آزمون‌های ارزیابی شخصیت و رفتار گرفته شده و متناسب با نتایج حاصله تقسیم و پرونده افراد نیازمند به خدمات مشاوره‌ای به مراکز ذی ربط در نیروهای مسلح برای راهنمایی و حمایت ارسال می‌شود.

همچنین نمایندگان مقرر کردند، کارکنان وظیفه براساس مدرک تحصیلی و وجود محل سازمانی پس از طی دوره آموزشی لازم به یکی از درجات زیر نایل می‌گردند:

۱- کارکنان وظیفه فاقد مدرک پایان دوره متوسطه به یکی از درجات سربازی تا سرجوخگی

۲- کارکنان وظیفه دارای مدرک پایان دوره متوسطه به یکی از درجات گروهبانی

۳- کارکنان وظیفه دارای مدرک کاردانی به یکی از درجات استواری یا ستوان سومی

۴- کارکنان وظیفه دارای مدرک کارشناسی به درجه ستوان دومی

۴- کارکنان وظیفه دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر به درجه ستوان یکمی

براین اساس نیل به درجات گروهبان سومی و بالاتر مستلزم طی دوره آموزش تخصصی مورد نیاز و دارا بودن صلاحیت‌های لازم می‌باشد.

طبق این مصوبه برای کارکنان وظیفه در صورت نداشتن صلاحیت‌های لازم جهت نیل به درجات مصرحه فوق براساس دستورالعملی که از سوی ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد، درجات مناسب پایین‌تر تا درجه سربازی نایل خواهد شد.