- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

هفته آینده طرح اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی در مجلس بررسی می‌شود

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هفته آتی تشکیل جلسه می‌دهند و در این جلسات قرار است لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

رسیدگی به طرح الحاق یک بند به ماده ۲ قانون تشکیل شورای‌عالی اشتغال نیز در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

طرح الحاق یک بند به ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی هفته آینده در کمیسیون بهداشت و درمان پارلمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی آمده است: با مشمولینی که پدر یا برادر آن‌ها ار تاریخ ۵۶/۱۰/۱۹ در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن معلول یا اسیر یا مفقودالاثر شده یا بشوند به ترتیب زیر رفتار شود:

الف -در صورتیکه یگانه فرزند ذکور خانواده معلول باشند که طبق نظر شورای پزشکی به تنهایی قادر به اداره امور شخصی خود نباشند از انجام خدمت دوره ضرورت و احتیاط معاف دائم خواهند شد.

ب -چنانچه دارای برادر صغیر یا برادر معلول یا اینکه یگانه اولاد ذکور باقیمانده خانواده اسیر و مفقودالاثر باشند، طبق تبصره ۱ ماده ۴۴ عمل خواهد شد.

تبصره -شرایط اسیر و مفقودالاثر و معلول شناخته شدن و خانواده آنان در آئین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی خواهد شد.