- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

مجلس تا سه هفته دیگر جلسه علنی ندارد

به نقل از واحد مرکزی خبر، محمدرضا باهنر که اداره بخشی از جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت پس از قرائت نامه رئیس جمهور درباره استرداد نامه معرفی دو وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و نیرو گفت: بررسی صلاحیت و برنامه های وزرای پیشنهادی که قرار بود سه شنبه هفته آینده بررسی شود منتفی است و به زمان بعدی دریافت نامه رئیس جمهور موکول می شود.

وی یادآورشد: نمایندگان دو هفته تعطیلات تابستانی و یک هفته سرکشی به حوزه های انتخابیه خواهند داشت.
مجلس تا پنجم مهر تعطیل است و جلسه علنی نخواهد داشت.