- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

مصوبات جدید معافیت های سربازی از اول خرداد ۸۸ اجرا می‌‌شود

به گزارش sarbazi.us به نقل از نوآوری ، سردار محمد جواد زاده‌کمند گفت: مشمولان مصوبات جدید خدمت سربازی از مراجعه بی‌مورد به مراکز نظام وظیفه خودداری کنند و اجازه دهند تا مشمولان و مراجعه‌کنندگان این سازمان به راحتی از خدمات سازمان استفاده کنند.
سردار زاده‌کمند افزود: دستورالعمل اجرایی و چارچوب‌های این مصوبات در حال تهیه است و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی ناجا در حال بررسی مصوبات هستند.
وی گفت: فقط مشمولانی که این مصوبات شاملشان می‌شود و دفترچه اعزام به خدمت در ماه‌های اردیبهشت و خرداد را دارند برای تمدید زمان اعزام به مراکز نظام وظیفه مراجعه کنند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تأکید کرد: در دستورالعمل اجرایی تلاش خواهیم کرد تا تمام ابهامات و نکات ریز را بررسی و اعمال کنیم. تلاش مان بر این است تا شرایط را سهل و آسان در نظر بگیریم.
سردار زاده‌کمند گفت:‌ در صورتی که مشمولی دارای چند امتیاز باشد،‌این امتیازات جمع بسته شده و فرد مشمول از این امتیازات نهایت استفاده را خواهد برد، به عنوان مثال اگر پدری سابقه حضور در جبهه و جانبازی داشته باشد، امتیازات وی جمع شده و برای فرزند ذکور وی جمع امتیازات اعمال خواهد شد.