- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

چگونه فرزندان و اطرافیان جانبازان از سربازی معاف می شوند؟

برخی کاربران سوالاتی در مورد نحوه معافیت جانبازان و خانواده های آنها در سربازی داشتند. در جدول زیر پاسخ های روابط عمومی سازمان نظام وظیفه عمومی آورده شده است:

سوال پاسخ
جانبازان چند نفر از فرزندان خود را می توانند معاف کنند؟

 

جانباز۲۵ درصد یک فرزند و جانباز۵۰ درصد و بالاتر دو فرزند.
رزمندگان و ایثارگران چند فرزند خود را می توانند معاف کنند؟ رزمندگان با ۳۰ماه سابقه جبهه یک فرزند و رزمندگان با بیش از ۶۰ ماه سابقه جبهه ۲ فرزند خود را می توانند معاف کنند.
آیا به منسوبین جانبازان معافیت تعلق می گیرد؟ در صورتی که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تائید کند که جانباز نیاز به مراقب دارد یک نفر از منسوبین (فرزند یا برادر ) از خدمت معاف خواهند شد.