• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۲۳  ۱۸:۲۹     ناصر جعفرپورگنجاری
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری

 • telegram_channel

  پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی

  مقدمه

  طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد.

  شورای نگهبان نیز پس از استمهال و سپس بررسی طرح، ۱۴ مورد مغایرت طرح با قانون اساسی و شرع را اعلام کرد که در ذیل به بررسی این موارد پرداخته می‌شود.

  بررسی ایرادات شورای نگهبان

  ۱٫ نظر به اینکه مقام معظم رهبری مطابق بند «۴» اصل یکصدودهم قانون اساسی فرماندهی کل نیروهای مسلح را به‌عهده دارد و با توجه به رویه موجود در قوانین، کسب اجازه از مقام معظم رهبری درخصوص برخی مواد ضروری است و درصورت عدم اخذ اجازه شبهه مغایرت با اصل یکصدودهم از جانب شورا مطرح می‌گردد. این امر موجب شده است که شورای نگهبان در بند «۱» ایرادات خود در خصوص وجود ابهام را اعلام نماید. جهت رفع این ابهام نیاز به اصلاح متن طرح نبوده و کافی است چنانچه اجازه مقام معظم رهبری اخذ شده به شورا اعلام شود و در غیر این‌صورت کسب اجازه از ایشان صورت گرفته و سپس به شورا منعکس شود.

  ۲٫ شورای محترم نگهبان در بندهای «۲» و «۵» نامه خود جایگزینی عبارت «حوزه‌های علمیه قم، خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آنها» به‌جای عبارت «حوزه علمیه قم و یا نماینده رسمی آن» در مواد (۲۱) و (۲۷) طرح را به لحاظ مشخص نبودن حوزه نمایندگی هر کدام از حوزه‌های مذکور حاوی ابهام دانسته و جهت رفع ابهام عبارت ذیل را پیشنهاد داده است:

  «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای عالی حوزه‌های علمیه».

  درخصوص این ایراد قابل ذکر است که بر فرض وجود ابهام مطابق نامه شورای نگهبان شبهه مغایرت آن با قانون اساسی و شرع روشن نبوده و به‌نظر می‌رسد ایراد شورا در این بندها وارد نیست. در هر صورت با وجود اینکه ترتیب اثر دادن به پیشنهاد جایگزین شورای نگهبان برای نمایندگان مجلس الزامی نیست، لکن می‌توان با اعمال این پیشنهاد نظر شورای نگهبان را تأمین کرد.

  ۳٫ ماده (۲۵) طرح درخصوص اصلاح ماده (۳۶) قانون درباره معافیت تحصیلی ناشی از تحصیل در خارج از کشور است. شورای نگهبان در بند «۳» نامه خود این ماده را از این لحاظ که متعرض تحصیل طلاب در خارج از کشور و در نتیجه عدم معافیت تحصیلی این‌گونه طلاب نشده است مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی دانسته است. این بند از اصل سوم قانون اساسی دولت را ملزم به «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏‌های‏ مادی‏ و معنوی» دانسته است. ایراد شورا در این خصوص وارد نیست و وجود تبعیض در این ماده مشاهده نمی‌شود. توضیح اینکه به‌نظر می‌رسد نبود رویه ثابت و مشخصی درخصوص تحصیل طلاب در خارج از کشور و نیز نبود نهادی جهت نظارت و تأیید حوزه‌های علمیه خارج از کشور موجب شده که تحصیل طلاب در خارج از کشور دارای مکانیسم مشخصی نباشد، به همین دلیل وجود تبعیض در این خصوص محل تأمل است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است می‌تواند شاهد دیگری بر این مدعا باشد. لذا اصلاح این ماده ضروری نبوده و نمایندگان مجلس می‌توانند بر این ماده اصرار نمایند.

  ۴٫ شورای نگهبان در بند «۴» نامه ایراد مشابه ایراد بند قبل را مطرح کرده و درخصوص ماده (۲۶) طرح (مبنی‌بر اصلاح ماده (۳۷) قانون فعلی) عدم ذکر تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج از کشور را مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی و موجب تبعیض دانسته است. این ماده درخصوص تحصیل فرزندان ایرانیان خارج از کشور و نیز مأمورین ثابت دولت در خارج از کشور است که درصورت تحصیل در مدارس و مراکز آموزشی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش از معافیت تحصیلی برخوردار می‌شوند. ایراد شورا در این خصوص نیز وارد نبوده و با توجه به نبود رویه ثابت درخصوص تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج کشور و نبود مرکزی جهت تأیید و نظارت این حوزه‌ها و با توجه به اینکه تنها تعداد معدودی از کشورها دارای حوزه‌های علمیه هستند و اکثر کشورها از وجود چنین حوزه‌هایی محرومند، «تحصیل در حوزه‌های علمیه» در این ماده موضوعیت نداشته و مصداق بارز تفاوت عادلانه و نه تبعیض است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است مؤید این ادعاست. ازاین‌رو نمایندگان محترم مجلس درخصوص این ماده نیز می‌توانند اصرار بر متن طرح نمایند.

  ۵٫ بند «۹» ایرادات شورای نگهبان حاوی ابهام بوده و مشخص نیست که چگونه افراد مشمول معافیت از پرداخت وجه طبق استنباط آن شورا افزایش یافته‌اند.

  ۶٫ شورای نگهبان در بند «۹» ایرادات به بررسی بند «۲» ماده (۴۲) طرح مبنی‌بر اصلاح ماده (۵۸) قانون پرداخته و معرفی مشمولین دارای غیبت اولیه به سازمان قضایی نیروهای مسلح را مغایر اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی دانسته است. توضیح آنکه مطابق اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی رسیدگی به جرائم عمومی نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. شورای محترم نگهبان غیبت اولیه مشمولین را جرم عمومی تلقی نموده و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود عبارت «به جرم آنها در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌گردد» جایگزین عبارت «به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی می‌گردند» شود.

  ۷٫ بند «۱۰» نامه شورای نگهبان به ایراد موجود در تبصره «۳» ماده (۴۲) درخصوص اصلاح ماده (۵۸) اختصاص یافته است. مطابق این تبصره «رسیدگی به وضعیت مشمولینی که دارای عذر موجه برای غیبت خویش می‌باشند مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد». مطابق نظر شورا کلمه «ضوابط» مبهم است. توضیح این ابهام بدین صورت است که چنانچه مقصود از «ضوابط»، «آیین‌نامه» و یا «تصویب‌نامه» باشد تصویب اینگونه موارد مطابق اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی در صلاحیت هیئت وزیران و یا یکی از وزراست و تصویب چنین مواردی توسط ستاد کل نیروهای مسلح مغایر اصل مذکور است. جهت رفع این شبهه مغایرت می‌توان عبارت «بنا به پیشنهاد ستاد کل به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» را جایگزین عبارت «توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد» نمود.

  ۸٫ شورای محترم نگهبان در بند «۱۱» ایرادات، تبصره «۴» ماده (۴۲) طرح درخصوص اصلاح ماده (۵۸) قانون را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. مطابق این تبصره نحوه رفتار با مشمولین دوره‌های احتیاط و ذخیره برابر دستورالعملی است که در ستاد کل تهیه و به تصویب می‌رسد. شورای نگهبان تصویب این دستورالعمل را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و لذا این تبصره را مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی اعلام کرده است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود عبارت «هیئت وزیران» پس از کلمه «تصویب» در متن این تبصره اضافه شود.

  ۹٫ مطابق اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی «همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌گیرد». براین‌اساس شورای نگهبان ماده (۸۴) پیشنهادی مبنی‌بر اینکه «۱۰۰ درصد درآمدهای حاصله از ارائه خدمات…در اختیار ناجا قرار می‌گیرد» را در بند «۱۴» نامه خود مغایر اصل فوق دانسته است. بدیهی است این امر با اصول بودجه ای نیز سازگار نبوده و پیشنهاد می‌گردد ماده مذکور جهت تأمین نظر شورای نگهبان و مطابقت با اصول بودجه‌ای حذف شود.

  ۱۰٫ ایرادات مذکور در بندهای «۷»، «۸»، «۱۲» و «۱۳» نامه شورای نگهبان درخصوص پیش‌بینی هزینه‌هایی در طرح است که طریق تأمین آنها مشخص نشده و لذا منجر به افزایش هزینه‌های دولت شده و از این جهت مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی اعلام شده است. بدیهی است جهت رفع مغایرت مذکور لازم است مواد مورد ایراد حذف و یا موافقت نماینده دولت در این خصوص اخذ گردد. همچنین می‌توان بار مالی این طرح را با درج در ردیف‌های بودجه سنواتی در سال‌های آینده مرتفع کرد که این نکته نیز نیاز به تصریح در همین قانون دارد.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 20,075 | آذر ۲۸ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. aliss110
    
   #1 | ۱۲:۱۲ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   اول

   aliss110 IP Address is : hidden
  2. aliss110
    
   #2 | ۱۲:۱۲ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   دوم

   aliss110 IP Address is : hidden
  3. عماد
    
   #3 | ۱۲:۱۳ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   من اول ……………….
   اینجا چه خبره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   نکنه از نظام وظیفه با همه تماس گرفتن به جز من ؟؟؟؟ 🙁

   امیر , مهدی و …. چه خبر ؟؟؟

  4. aliss110
    
   #4 | ۱۲:۱۳ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   سوم

   aliss110 IP Address is : hidden
  5. Arash123
    
   #5 | ۱۲:۱۵ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   عماد :
   من اول ……………….
   اینجا چه خبره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   نکنه از نظام وظیفه با همه تماس گرفتن به جز من ؟؟؟؟
   امیر , مهدی و …. چه خبر ؟؟؟
   امتیاز : ۰  0

   با من که هنوز تماس نگرفتن

   Arash123 IP Address is : hidden
  6. عماد
    
   #6 | ۱۲:۲۱ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   Arash123 :

   عماد :من اول ……………….اینجا چه خبره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نکنه از نظام وظیفه با همه تماس گرفتن به جز من ؟؟؟؟امیر , مهدی و …. چه خبر ؟؟؟امتیاز : ۰  0

   با من که هنوز تماس نگرفتن
   امتیاز : ۰  0

   با منم نه …

  7. amir2009
    
   #7 | ۱۲:۳۳ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   من امروز زنگ زدم نظام وظیفه…شماره ملیم رو پرسید ..گفت هنوز باهات تماس نگرفتن؟ گفتم نه..گفت ۴ تیر ماه هستی این هفته باهات قطعا تماس میگیرن..چون از تیر تا مرداد ماه دارن زنگ میزنن…تازه تعجب کرد که زنگ نزدن تا الان..گفت اگر تا آخر هفته تماس نگرفتن بیا پیگیری کن…

   amir2009 IP Address is : hidden
  8. عماد
    
   #8 | ۱۲:۳۷ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   amir2009 :من امروز زنگ زدم نظام وظیفه…شماره ملیم رو پرسید ..گفت هنوز باهات تماس نگرفتن؟ گفتم نه..گفت ۴ تیر ماه هستی این هفته باهات قطعا تماس میگیرن..چون از تیر تا مرداد ماه دارن زنگ میزنن…تازه تعجب کرد که زنگ نزدن تا الان..گفت اگر تا آخر هفته تماس نگرفتن بیا پیگیری کن…
   امتیاز : ۰  0

   من ۱۰/۳/۸۸ ثبت کردم ۲۰/۳/۸۸ پرونده کامل رو تحویل دادم.هنوزم که خبری نیست.
   امیدوارم تو این حجم پرونده ها پرونده من گم نشده باشه 🙄

  9. amir2009
    
   #9 | ۱۲:۴۳ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   منم از همین میترسم عماد عزیز….امیدوارم که چنین اتفاقی برای هیچکداممون نیفته…

   amir2009 IP Address is : hidden
  10. عماد
    
   #10 | ۱۲:۴۵ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   چه خنده دار.
   گفته از تیر تا مرداد تماس می گیرن ؟؟؟

   من که خرداد تحویل دادم ؟؟؟ ❓ ❓ ❓

  11. Arash123
    
   #11 | ۱۲:۴۶ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   amir2009 :
   من امروز زنگ زدم نظام وظیفه…شماره ملیم رو پرسید ..گفت هنوز باهات تماس نگرفتن؟ گفتم نه..گفت ۴ تیر ماه هستی این هفته باهات قطعا تماس میگیرن..چون از تیر تا مرداد ماه دارن زنگ میزنن…تازه تعجب کرد که زنگ نزدن تا الان..گفت اگر تا آخر هفته تماس نگرفتن بیا پیگیری کن…
   امتیاز : ۰  0

   اگه به یکی از بچه های اینجا زنگ بزنن خیالمون راحت میشه

   Arash123 IP Address is : hidden
  12. arzhi3441
    
   #12 | ۱۲:۵۲ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   khahesh mikonam yeki be man javab bede.

   akharesh chi shod in ghanoone 2 baradari.
   khafamoon kardan be khoda.

   kolan khabaraee ke midan por az ebhame.

   age mishe yeki mano rahnamaee kone

   arzhi3441 IP Address is : hidden
  13. عماد
    
   #13 | ۱۲:۵۴ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   الان داشتن به این فکر میکردم اگه یه بحران تو ایران اتفاق بیافته اینا چه جوری می خوان مدیریت کنن ؟

   برای ۲۵۰٫۰۰۰ تا کارت ۸ ماهه که همه رو علاف کردن .

   جای تاسف داره واقعا” …

  14. عماد
    
   #14 | ۱۲:۵۶ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   arzhi3441 :khahesh mikonam yeki be man javab bede.
   akharesh chi shod in ghanoone 2 baradari.khafamoon kardan be khoda.
   kolan khabaraee ke midan por az ebhame.
   age mishe yeki mano rahnamaee kone
   امتیاز : ۰  0

   هنوز خبری نیست …

   باید بره شورای نگهبان و اگه اونجا تایید بشه تا ۳ ماه بعد از تایید شورای نگهبان باید اجرایی بشه …

  15. عماد
    
   #15 | ۱۳:۰۰ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   منم الان زنگ زدم نظام وظیفه.
   گفته زنگ می زنن بهتون.

   بررسی نهایی پرونده ها شروع شده.

   والله ما که جز اولین نفرا بودیم هنوز خبری از تماس نیست . 😡

  16. mahdi124
    
   #16 | ۱۳:۰۳ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   سلام
   این واسه مرکز پژوهش های مجلسه؟
   یعنی میشه امیدوار موند؟
   عماد جان این قوانین ۲ماه بعد از تایید شورای نگهبان اجرایی میشه.البته به جز معافیت دو برادری که از یکی دو ماه قبل ابلاغاش به اکثر پادگان ها شده و به محض تایید، اجرایی میشه.

   mahdi124 IP Address is : hidden
  17. mahdi124
    
   #17 | ۱۳:۰۵ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   مرکز پژوهشهای مجلس: تجدیدنظر عمیق در قانون خدمت وظیفه ضروری است

   مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر ضرورت بازنگری و تجدیدنظر عمیق در قانون خدمت وظیفه‌عمومی تاکید کرد.

   به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکزپژوهشها، دفاتر مطالعات سیاسی و حقوقی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طی یک اظهارنظرکارشناسی مشترک پیرامون طرح تهیه شده توسط تعدادی از نمایندگان پیرامون اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی (سربازی) تصریح کرد که این طرح دارای اشکالاتی است که اصلاح آنها می‌تواند در ارتقای کیفیت طرح موثر باشد و البته طرح تهیه شده توسط نمایندگان مجلس هفتم با لایحه‌ای که قبلا توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه شده و فرماندهی کل قوا نیز توصیه‌هایی برای تکمیل آن داشته ، تفاوت دارد.
   مرکز پژوهشها افزود: با امعان نظر در تجدیدنظرهای به عمل آمده در قانون وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی و پژوهش‌های کارشناسی انجام شده طی سالهای اخیر ، آنچه شایان توجه و خردمندانه به نظر می‌رسد لزوم بازنگری و تجدیدنظر عمیق در قانون موجود است و به همین سبب با عنایت به توصیه‌های حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا شایسته است از ستاد کل نیروهای مسلح درخواست شود تا در جلساتی که در این ستاد پیرامون «لایحه اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی» تشکیل می‌شود، نمایندگانی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز حضور داشته باشند تا ان‌شاء ا… دیدگاههای اصلاحی نمایندگان محترم – پیرامون این لایحه ملحوظ نظر قرار گیرد.
   گفتنی است: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که برای اظهارنظر در مورد طرح تهیه شده توسط نمایندگان یک نشست کارشناسی با حضور کارشناسان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی تشکیل داده و در همین حال به طور مشروح اشکالات موجود در مواد ۱، ۲، ۵، ۶، ۷، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۸، ۳۱، ۳۲، ۴۱ و ۴۶ آن را برشمرده راه‌حل‌های پیشنهادی خود را نیز ارائه داده است.

   لینک خبر:
   http://www.majlis.ir/mhtml/modules.php?name=News&file=article&sid=2101

   mahdi124 IP Address is : hidden
  18. عماد
    
   #18 | ۱۳:۱۰ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   mahdi124 :سلاماین واسه مرکز پژوهش های مجلسه؟یعنی میشه امیدوار موند؟عماد جان این قوانین ۲ماه بعد از تایید شورای نگهبان اجرایی میشه.البته به جز معافیت دو برادری که از یکی دو ماه قبل ابلاغاش به اکثر پادگان ها شده و به محض تایید، اجرایی میشه.
   امتیاز : ۰  0

   دولت تا ۳ ماه فرصت داره مصوبات رو اجرایی کنه .
   اجرا شدنش به دولت بر میگرده .حالا چه یک روز بعد اجرایش کنه چه ۸۹ روز بعد

  19. mahdi124
    
   #19 | ۱۳:۳۰ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   عماد :

   mahdi124 :سلاماین واسه مرکز پژوهش های مجلسه؟یعنی میشه امیدوار موند؟عماد جان این قوانین ۲ماه بعد از تایید شورای نگهبان اجرایی میشه.البته به جز معافیت دو برادری که از یکی دو ماه قبل ابلاغاش به اکثر پادگان ها شده و به محض تایید، اجرایی میشه.
   امتیاز : ۰  0

   دولت تا ۳ ماه فرصت داره مصوبات رو اجرایی کنه .
   اجرا شدنش به دولت بر میگرده .حالا چه یک روز بعد اجرایش کنه چه ۸۹ روز بعد
   امتیاز : ۰  0

   تو قانون اساسی که ۲ ماه مهلته برای اجرا توسط دولت.مگه اینکه توی قانون اومده باشه که مثلا از یکسال بعد اجرایی بشه.
   حالا به هر حال.
   اگر این قوانین به تایید برسن، خیال همه راحت میشه.حالا ۲ ۳ ماه میریم خدمت ولی عوضش خیالمون راحت میشه که این معافیته شاملمون شده.

   mahdi124 IP Address is : hidden
  20. MAJID88
    
   #20 | ۱۳:۳۳ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   سلام
   عماد من خودم ۳تیر ثبت کردم و مدرک دادم و هنوز تماسی نگرفتن
   اما یکی از دوستام که دهه اول خرداد مدرک ثبت کرده گفت یه نامه اومده دم در و گفتن بیاد نظام وظیفه
   ۳تا کارت برادرا رو خواستن ۷هزار تومان پول و یه قطعه عکس.گفت که زود کار رو راه انداختن و گفتن یه ماهه کارتتو می فرستیم
   من در تهران هستم.ظاهرا نامه میاد در خونه

   MAJID88 IP Address is : hidden
  21. عماد
    
   #21 | ۱۳:۳۵ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   MAJID88 :سلامعماد من خودم ۳تیر ثبت کردم و مدرک دادم و هنوز تماسی نگرفتناما یکی از دوستام که دهه اول خرداد مدرک ثبت کرده گفت یه نامه اومده دم در و گفتن بیاد نظام وظیفه۳تا کارت برادرا رو خواستن ۷هزار تومان پول و یه قطعه عکس.گفت که زود کار رو راه انداختن و گفتن یه ماهه کارتتو می فرستیممن در تهران هستم.ظاهرا نامه میاد در خونه
   امتیاز : ۰  0

   ممنون از خبری که دادی …

  22. MAJID88
    
   #22 | ۱۳:۴۳ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   خواهش. امیدوارم زودتر همه از بلا تکلیفی در بیایم

   MAJID88 IP Address is : hidden
  23. kaywan
    
   #23 | ۱۴:۵۲ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   اصلا جای نگرانی نیست
   هیچ پرونده ای گم نخواهد شد چون پرونده ها و جزییاتش در سیستم ثبت شده و امکان گم شدنش نیست
   زاده کمند گفت نهایتا تا دهم دی ماه به همه زنگ میزنند لابد میزنند دیگه
   حالا دهم نشد یازدم طبیعتا تویه شهرهای بزرگ مثل مشهد که عماد در اونجاست چون تعداد بیشتری متقاضی هست یه خورده بیشتر طول میکشه.
   اما مهم اینه که کار رو شروع کردند منظورم همون فراخوانه
   امروز یکی از آشناهامون رفته نظام وظیفه برای تکمیل پرونده و اون هم خرداد اسم نوشته بود.

   kaywan IP Address is : hidden
  24. ali66
    
   #24 | ۱۶:۰۷ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   سلام خدمت همه.من دو برادرم خدمت کردن و هر دو متاهلا اما یکی از برادرام فوت کرد و تا اردیبهشت هم مشمول نیستم آیا قانون دو برادری شامل حال منم میشه؟دوستان اگه اطلاع دارن راهنمایی کنن.

   ali66 IP Address is : hidden
  25. k1.bkc
    
   #25 | ۱۶:۳۱ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   دوستان اوله برجه دهم سال نزدیکه من میدونم که خیلی ها تو این روز به خدمت اعزام میشن اگرکسی تو این سایت هست که قراره اعزام بشه مارو حلال کنه 😥
   روزگاره غریبیست نازنین…
   اگر من معاف نمیشدم طبقه تاریخ اعزامم باید اول برجه ده میرفتم نظام وظیفه
   کد مرکز آموزشم هم مشخص شده بود کد ۴ فکر میکنم کرمان باشه
   اما خوب دیگه قسمت نشده لابد 😀

   k1.bkc IP Address is : hidden
  26. k1.bkc
    
   #26 | ۱۶:۳۳ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   ali66 :سلام خدمت همه.من دو برادرم خدمت کردن و هر دو متاهلا اما یکی از برادرام فوت کرد و تا اردیبهشت هم مشمول نیستم آیا قانون دو برادری شامل حال منم میشه؟دوستان اگه اطلاع دارن راهنمایی کنن.
   امتیاز : ۰  0

   آره نازنین شاملت میشه مطمئن باش
   اصلا این قانون رو برای شما گذاشتند 😀

   k1.bkc IP Address is : hidden
  27. k1.bkc
    
   #27 | ۱۶:۴۳ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد
   فراخوان مشمولان فارغ‌التحصیل دوره‌های کاردانی، کارشناسی و بالاتر
   خبرگزاری فارس: سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه‌ای زمان اعزام به خدمت مشمولان فارغ التحصیل دوره‌های کاردانی، کارشناسی و بالاتر در دی سال ۱۳۸۸را اعلام کرد.

   به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس این اطلاعیه، مشمولان فارغ‌التحصیل دوره‌های کاردانی، ‌کارشناسی و بالاتر و همچنین مشمولان گروه‌های پزشکی که برگه اعزام به خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا به تاریخ اول دی ۱۳۸۸ دریافت کرده‌اند برای اعزام به مکان‌های اعلامی مراجعه کنند.
   مشمولان فارغ التحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی (فوق دیپلم تا دکترا) که زمان اعزام آنان در برگه‌های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا دی سال ۱۳۸۸ قید شده است در ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح سه شنبه اول دی ۸۸ به سازمان وظیفه عمومی ناجا (مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ) واقع در میدان سپاه مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
   مشمولان فارغ التحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی (فوق دیپلم تا دکترا)که زمان اعزام آنها در برگه های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا دی سال ۱۳۸۸ قید شده است در ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح سه شنبه مورخ اول دی ۸۸ به معاونت‌های وظیفه عمومی استان مربوطه (مرکز استان) مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
   انتهای پیام/ر

   http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8809281257

   k1.bkc IP Address is : hidden
  28. k1.bkc
    
   #28 | ۱۷:۰۹ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   صدور کارت هوشمند شناسایی ملی از سال آینده در صورت تامین بودجه!!!
   http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1003047
   برای سیصد هزار تا کارت هوشمند سربازی الان ۸ ماهه که مارو سره کار گذاشتند خدا میدونه برای ۷۵میلیون کارته شناسایی هوشمند چقدر وقت میبره.
   هر دم از این باغ بری میرسد… 😀

   k1.bkc IP Address is : hidden
  29. k1.bkc
    
   #29 | ۱۷:۱۳ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   شپشها روی سر وکول دانش آموزان ارومیه ای/ مسئولان: کاملا طبیعی است!!!
   http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1000347
   نمیدونستم هنوز هم تو ایران چنین شهرهای وجود داره 😀
   البته اگر دهات بود شاید طبیعی بود اما … 😀

   k1.bkc IP Address is : hidden
  30. amir2009
    
   #30 | ۱۷:۳۴ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

   MAJID88 :سلامعماد من خودم ۳تیر ثبت کردم و مدرک دادم و هنوز تماسی نگرفتناما یکی از دوستام که دهه اول خرداد مدرک ثبت کرده گفت یه نامه اومده دم در و گفتن بیاد نظام وظیفه۳تا کارت برادرا رو خواستن ۷هزار تومان پول و یه قطعه عکس.گفت که زود کار رو راه انداختن و گفتن یه ماهه کارتتو می فرستیممن در تهران هستم.ظاهرا نامه میاد در خونه
   امتیاز : ۰  0

   دهه اول خرداد ؟؟؟دهه سوم خرداد تازه معلوم شده بود که چه مدارکی لازمه…من ۵ خرداد رفتم نظام وظیفه گفتن هنوز ابلاغ نشده..دهه اول خرداد چطوری ثبت کرده دوستت؟

   amir2009 IP Address is : hidden
   • amir2009
     
    #31 | ۱۷:۵۳ - ۱۳۸۸/۰۹/۲۸

    دوست عزیز اگه تهرانی فردا یه تماسی با نظام وظیفه بگیر ببینیم به تو چی میگن..البته شماره ملیت رو باید بگی بهشون…۷۳۹ ۴۱ ۷۳۹

    amir2009 IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 2 3 11
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.