• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۱۰/۰۲  ۰۱:۰۱     جواد دادگر
 • ۰۹/۲۵  ۰۱:۰۱     محمد باقر باقری
 • ۰۹/۲۵  ۰۱:۰۱     محمد باقر باقری
 • ۰۹/۰۴  ۰۱:۰۱     سیاوش دولت
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور

 • telegram_channel

  پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی

  مقدمه

  طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد.

  شورای نگهبان نیز پس از استمهال و سپس بررسی طرح، ۱۴ مورد مغایرت طرح با قانون اساسی و شرع را اعلام کرد که در ذیل به بررسی این موارد پرداخته می‌شود.

  بررسی ایرادات شورای نگهبان

  ۱٫ نظر به اینکه مقام معظم رهبری مطابق بند «۴» اصل یکصدودهم قانون اساسی فرماندهی کل نیروهای مسلح را به‌عهده دارد و با توجه به رویه موجود در قوانین، کسب اجازه از مقام معظم رهبری درخصوص برخی مواد ضروری است و درصورت عدم اخذ اجازه شبهه مغایرت با اصل یکصدودهم از جانب شورا مطرح می‌گردد. این امر موجب شده است که شورای نگهبان در بند «۱» ایرادات خود در خصوص وجود ابهام را اعلام نماید. جهت رفع این ابهام نیاز به اصلاح متن طرح نبوده و کافی است چنانچه اجازه مقام معظم رهبری اخذ شده به شورا اعلام شود و در غیر این‌صورت کسب اجازه از ایشان صورت گرفته و سپس به شورا منعکس شود.

  ۲٫ شورای محترم نگهبان در بندهای «۲» و «۵» نامه خود جایگزینی عبارت «حوزه‌های علمیه قم، خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آنها» به‌جای عبارت «حوزه علمیه قم و یا نماینده رسمی آن» در مواد (۲۱) و (۲۷) طرح را به لحاظ مشخص نبودن حوزه نمایندگی هر کدام از حوزه‌های مذکور حاوی ابهام دانسته و جهت رفع ابهام عبارت ذیل را پیشنهاد داده است:

  «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای عالی حوزه‌های علمیه».

  درخصوص این ایراد قابل ذکر است که بر فرض وجود ابهام مطابق نامه شورای نگهبان شبهه مغایرت آن با قانون اساسی و شرع روشن نبوده و به‌نظر می‌رسد ایراد شورا در این بندها وارد نیست. در هر صورت با وجود اینکه ترتیب اثر دادن به پیشنهاد جایگزین شورای نگهبان برای نمایندگان مجلس الزامی نیست، لکن می‌توان با اعمال این پیشنهاد نظر شورای نگهبان را تأمین کرد.

  ۳٫ ماده (۲۵) طرح درخصوص اصلاح ماده (۳۶) قانون درباره معافیت تحصیلی ناشی از تحصیل در خارج از کشور است. شورای نگهبان در بند «۳» نامه خود این ماده را از این لحاظ که متعرض تحصیل طلاب در خارج از کشور و در نتیجه عدم معافیت تحصیلی این‌گونه طلاب نشده است مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی دانسته است. این بند از اصل سوم قانون اساسی دولت را ملزم به «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏‌های‏ مادی‏ و معنوی» دانسته است. ایراد شورا در این خصوص وارد نیست و وجود تبعیض در این ماده مشاهده نمی‌شود. توضیح اینکه به‌نظر می‌رسد نبود رویه ثابت و مشخصی درخصوص تحصیل طلاب در خارج از کشور و نیز نبود نهادی جهت نظارت و تأیید حوزه‌های علمیه خارج از کشور موجب شده که تحصیل طلاب در خارج از کشور دارای مکانیسم مشخصی نباشد، به همین دلیل وجود تبعیض در این خصوص محل تأمل است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است می‌تواند شاهد دیگری بر این مدعا باشد. لذا اصلاح این ماده ضروری نبوده و نمایندگان مجلس می‌توانند بر این ماده اصرار نمایند.

  ۴٫ شورای نگهبان در بند «۴» نامه ایراد مشابه ایراد بند قبل را مطرح کرده و درخصوص ماده (۲۶) طرح (مبنی‌بر اصلاح ماده (۳۷) قانون فعلی) عدم ذکر تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج از کشور را مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی و موجب تبعیض دانسته است. این ماده درخصوص تحصیل فرزندان ایرانیان خارج از کشور و نیز مأمورین ثابت دولت در خارج از کشور است که درصورت تحصیل در مدارس و مراکز آموزشی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش از معافیت تحصیلی برخوردار می‌شوند. ایراد شورا در این خصوص نیز وارد نبوده و با توجه به نبود رویه ثابت درخصوص تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج کشور و نبود مرکزی جهت تأیید و نظارت این حوزه‌ها و با توجه به اینکه تنها تعداد معدودی از کشورها دارای حوزه‌های علمیه هستند و اکثر کشورها از وجود چنین حوزه‌هایی محرومند، «تحصیل در حوزه‌های علمیه» در این ماده موضوعیت نداشته و مصداق بارز تفاوت عادلانه و نه تبعیض است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است مؤید این ادعاست. ازاین‌رو نمایندگان محترم مجلس درخصوص این ماده نیز می‌توانند اصرار بر متن طرح نمایند.

  ۵٫ بند «۹» ایرادات شورای نگهبان حاوی ابهام بوده و مشخص نیست که چگونه افراد مشمول معافیت از پرداخت وجه طبق استنباط آن شورا افزایش یافته‌اند.

  ۶٫ شورای نگهبان در بند «۹» ایرادات به بررسی بند «۲» ماده (۴۲) طرح مبنی‌بر اصلاح ماده (۵۸) قانون پرداخته و معرفی مشمولین دارای غیبت اولیه به سازمان قضایی نیروهای مسلح را مغایر اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی دانسته است. توضیح آنکه مطابق اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی رسیدگی به جرائم عمومی نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. شورای محترم نگهبان غیبت اولیه مشمولین را جرم عمومی تلقی نموده و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود عبارت «به جرم آنها در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌گردد» جایگزین عبارت «به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی می‌گردند» شود.

  ۷٫ بند «۱۰» نامه شورای نگهبان به ایراد موجود در تبصره «۳» ماده (۴۲) درخصوص اصلاح ماده (۵۸) اختصاص یافته است. مطابق این تبصره «رسیدگی به وضعیت مشمولینی که دارای عذر موجه برای غیبت خویش می‌باشند مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد». مطابق نظر شورا کلمه «ضوابط» مبهم است. توضیح این ابهام بدین صورت است که چنانچه مقصود از «ضوابط»، «آیین‌نامه» و یا «تصویب‌نامه» باشد تصویب اینگونه موارد مطابق اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی در صلاحیت هیئت وزیران و یا یکی از وزراست و تصویب چنین مواردی توسط ستاد کل نیروهای مسلح مغایر اصل مذکور است. جهت رفع این شبهه مغایرت می‌توان عبارت «بنا به پیشنهاد ستاد کل به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» را جایگزین عبارت «توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد» نمود.

  ۸٫ شورای محترم نگهبان در بند «۱۱» ایرادات، تبصره «۴» ماده (۴۲) طرح درخصوص اصلاح ماده (۵۸) قانون را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. مطابق این تبصره نحوه رفتار با مشمولین دوره‌های احتیاط و ذخیره برابر دستورالعملی است که در ستاد کل تهیه و به تصویب می‌رسد. شورای نگهبان تصویب این دستورالعمل را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و لذا این تبصره را مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی اعلام کرده است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود عبارت «هیئت وزیران» پس از کلمه «تصویب» در متن این تبصره اضافه شود.

  ۹٫ مطابق اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی «همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌گیرد». براین‌اساس شورای نگهبان ماده (۸۴) پیشنهادی مبنی‌بر اینکه «۱۰۰ درصد درآمدهای حاصله از ارائه خدمات…در اختیار ناجا قرار می‌گیرد» را در بند «۱۴» نامه خود مغایر اصل فوق دانسته است. بدیهی است این امر با اصول بودجه ای نیز سازگار نبوده و پیشنهاد می‌گردد ماده مذکور جهت تأمین نظر شورای نگهبان و مطابقت با اصول بودجه‌ای حذف شود.

  ۱۰٫ ایرادات مذکور در بندهای «۷»، «۸»، «۱۲» و «۱۳» نامه شورای نگهبان درخصوص پیش‌بینی هزینه‌هایی در طرح است که طریق تأمین آنها مشخص نشده و لذا منجر به افزایش هزینه‌های دولت شده و از این جهت مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی اعلام شده است. بدیهی است جهت رفع مغایرت مذکور لازم است مواد مورد ایراد حذف و یا موافقت نماینده دولت در این خصوص اخذ گردد. همچنین می‌توان بار مالی این طرح را با درج در ردیف‌های بودجه سنواتی در سال‌های آینده مرتفع کرد که این نکته نیز نیاز به تصریح در همین قانون دارد.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 20,472 | آذر ۲۸ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. mahdi124
    
   #1 | ۱۴:۰۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   مدیر سایت :

   Hatami. :
   جناب مهدی ۱۲۴٫ متاسفانه زندگی توی یه روستای دور افتاده همین مشکلات رو هم داره. شما فکر کردی عضویت تو این سایت افتخاره بزرگیه؟؟ البته واسه شما بله چون توی روستاتون تنها کسی هستی که میتونه از مخابرات ده به اینترنت وصل بشه. من بواسطه شغلم ۲۴ ساعته آنلاینم. توی ۱۰۰۰ تا سایت و فروم داخلی و خارجی هم عضوم و نظر میذارم و با هزار تا ادم جور وا جور در زمینه های مختلف دوستم. هرز گاهی از سر بیکاری دو سه تا نظر هم واسه این سایت میذارم. هیچ اهمیتی هم واسم نداره تو این سایت باشم یا نباشم. شما تو این سایت بمون و به عضویت توش افتخار و کن و سعی کن باز هم به دفاع از ارزش های در حال سقوطتون ادامه بدید. وجود آدم هایی مثل تو خیلی مفیده واسه اینکه مردم بفهمن کسانی که دم از اسلام میرنن چه موجوداتی هستن. شما آبروی اسلام و خدا و بسیج و همه رو بردین…. واسه اینکه بدونی هیچ اهمیتی این سایت برام نداره دیگه نظر نمیذارم. شما هم بمون و واسه بچه های روستاتون تعریف کن بگو من عضو یه سایتم. من یه معذرت خواهی به امیر ۲۰۰۹ و یکی هم به کیوان بدهکارم. چون با جفتشون دوست بودم یه زمانی. از آرین و یاس عزیز هم ممنون که این مدت با من بودن. ازشون میخوام در غیاب من جواب فحاشی های این افراد مزدور رو بدن. خداحافظ

   امتیاز : ۰  0

   عضویت در این سایت افتخار نیست !
   اما عضویت در سایتی که شما مدیرش هستی افتخاره ؟
   تفرقه بنداز و حکومت کن , این یک اصل برای سایت های درپیتی مثل سایت شماست که مدیرش هستی.
   در هر حال از خبر بدی که در سایت درج بشه . کامنت ها با تایید من به نمایش در خواهد آمد.
   سایت سربازی اگه ۴ تا کاربر مثل mahdi124 داشته باشه بهتر از ۱۰۰۰ تا کاربر مثل x , y است.
   با تشکر
   سایت سربازی

   ممنون از نظر لطفتون
   بله واقعا مثل اینکه چاره دیگه ای نیست …..

   mahdi124 IP Address is : hidden
  2. arian
    
   #2 | ۱۴:۳۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   با پوزش از دوست خوبم مهدی : من که جوابمو نگرفتم جواب من ساده ست یا به شما برمی خوره یا برنمیخوره . اگه برخورد که به دنبال علت اون میگردی همین.
   ۲٫ در هر سطر شما یه توهین هستش ، همه هم الحمدا.. به اندازه خودشون سواد دارند بحث های سیاسی تاریخی قومی هم خضعبلات نیست مدیر میتونست یه بخش دیگه هم مثل بخش مشاعره در این زمینه به سایت اضافه کنه مشکل حل میشد
   ۳٫ روزانه شاید با زور ۵۰تا نظر داده بشه چندان هجمه .. نیست که مدیر هنگ کنه(پس مدیر و مدیریت یعنی چه؟)
   ۴ بیشتر افرادی که دیگه نظر نمیدن به خاطر حرفهای بعضیا دیگه نیست به خاطر بی عدالتی مدیره یا حداقل بیشترش اینطوره این هم به آسونی میشه فهمید با یه نظر خواهی. اینو هم به خاطر این میدونم که بیشتر بچه های این سایتو میشناسم و آشنا هستم باهاشون وتلفنی هم در تماسم مثل داداشای گلم حامد یاسی مسیح.و ….
   ۵٫ در ضمن تو این سایت بیشتر اخبار رو خود بچه ها زحمتشو میکشن و مدیر هم تو سایت قرار میده و بالای هر کامنت هم فرصت پاسخ و نقل قول داده شده که همه یوزر ها باهم بحث میکنن و سوالات دیگرانو جواب بدن
   اولین نظر این نظر خواهی هم خودم میدم
   مدیر عدالتو رعایت نمیکنه و خودش به برخی ها توهین میکنه وقوانینو به دلخواه اجرا میکنه

   arian IP Address is : hidden
  3. mahdi124
    
   #3 | ۱۵:۱۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   ۱_ نه به من برنمی خوره.چون دلیلی برای بر خوردن وجود نداره.هر کسی اختیار اعمال خودش رو داره. به من توهین کردن و تمسخر دیگران برمیخوره. فکر میکنم جوابم خیلی سلیس و روان بود.

   ۲_ من به کسی توهین نمیکنم مگر در جواب توهین دیگران.
   ۳_ من نگفتم بحث تاریخی و قومی و سیاسی کردن خضعبلاته.من گفتم هر نکته ای جا و مکان خاص خودش رو داره.وقتی همه دارن از اظطراب و استرس تصویب قوانین جدید معافیت هر لحظه سایت رو چک میکنن، بحث کردن در مورد چیزهایی که هیچ دردی رو از اعضای این سایت دوا نمیکنه، جائزه؟ خواهشا به سوال من جواب روشن بدین.
   ۴_ بازم میگم نباید اشتباهات خودمون رو پای دیگران بندازیم. من با تایید گذاشتن نظرات موافق نیستم.مثل اینه که ما بخوایم کاری کنیم و از دیگران اجازه بگیریم برای کارمون! ولی در شرایط موجود من به مدیر سایت حق میدم. من سوالم اینه: چرا ما باید طوری حرف بزنیم که دیگران از ما برنجن؟ اصلا این سایت جای این کارا و حرفاست؟
   ۵_ بله اما نه بحث سیاسی و قومیتی و تاریخی که همیشه آخرش منجر شده به دعوا و کدورت و فحاشی.
   ۶_ جواب “های”، “هویه” . از کسی که به همه کس و همه چیز اهانت میکنه و احترام جمع رو نگه نمیداره، نباید به خاطر رفتارش تشکر کرد. hatami انقدر حیا و انسانیت رو قورت داده که هم به شخصیت هم به عقاید دیگران توهین میکرد.جالب اینه که فکر میکنه چون بچه شهریه از همه داناتره و بچه دهاتی ها هم آفتاب مهتاب ندیده! یکی نیست بهش بگه آخه تو که ادعات میشه، چیت از دهاتی ها بالاتره؟ حرف زدنت که مثل آدما نیست،پس به چیت مینازی؟
   ایشون دفعه پیش پای بسیج و اسلام و …. آورد وسط در حالیکه اصلا کسی چیزی در این مورد نگفته بود.و بنده هم جوابی دادم که ایشون هرگز نتونست جوابی در جواب من بده و از اون موقع تا حالا به همه کامنتای من بدون در نظر گرفتن متنش، امتیاز منفی داده. پس بهتره شمام به جای اینکه از افرادی از این قبیل دفاع کنید و تقصیرات رو بندازی گردن مدیر یا این و اون، حقیقت رو ببینید.

   این بحثا بی فایده است. بهتره از خبرهای سربازی دور نشیم.
   هر کسی خبر جدیدی داره بیاد بگه خواهشا تا جو عوض بشه.
   ممنون

   mahdi124 IP Address is : hidden
  4. arian
    
   #4 | ۱۵:۵۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   با احترام به مدیر مهدی و کیوان : من از اول تا حالا همه صفحات نظرهای دوستانو به عنوان خاطره با دوستان وداداشای گلم تو این سایت ذخیره کردم شاید جواب خیلی از چیزا باشه ۱٫ حامد به خاطر حداد اخرهج شد ادب مهدی۱۲۴ وعدم توهین ایشان به هیچ کس و متانت مهدی اهل تبریز(همونی که بحث تاریخی میکردMehdi)
   هدفم اینه که همیشه حرفهای خودمون یادمون نره

   اما عضویت در سایتی که شما مدیرش هستی افتخاره ؟

   تفرقه بنداز و حکومت کن , این یک اصل برای سایت های درپیتی مثل سایت شماست که مدیرش هستی.

   در هر حال از خبر بعدی که در سایت درج بشه . کامنت ها با تایید من به نمایش در خواهد آمد.

   سایت سربازی اگه ۴ تا کاربر مثل mahdi124 داشته باشد بهتر از ۱۰۰۰ تا کاربر مثل x , y است

   جناب Mehdi :من بارها تذکر داده ام تو این سایت بحث سیاسی و استفاده از از کلمات رکیک جایی نداره ولی بعضی از دوستان در این فکرند که من با آنها شوخی دارم و بیکارم که بشینم و نظرات سیاسی یا کلمات رکیک بعضی از کامنت ها را ویرایش کنم.

   در هر صورت این قوانین سایته و تا زمانی که این سایت باشه این قوانین استوارند.

   Mehdi

   از مدیر هم خواهش می کنم که پیش قدم بشه و برای ترویج حسن خلق توی سایت با حامد آشتی کنه.حامد از اون اعضائی بود که توی این سایت خیلی زحمت کشیده بود و به سوالای خیلیا جواب داده بود که باعث رونق سایت میشد.اینکه سایت در زمانهای بیخبری راکد نمی موند و در حین مزاح ها به سوالات دوستان هم جواب داده می شد از صدقه سر افرادی مثل حامد بود.از مدیر خواهش دارم پیشقدم بشن و از حامد دعوت کنن که بازم برگرده و اینبار قوانین رو هم رعایت کنه.به هر حال ما همه مهمون این سایت حساب مکیشیم و مدیر هم صاحب خونه.فکر کنم تا صاحب خونه پیشقدم نشه مهمون غرورش اجازه نده.

   Hatami. :میگم کیوان چه گیری امروز به بنیانگذار انقلاب اسلامی دادی ؟؟
   امتیاز : ۰ ۰
   k1.bkc
   ایشان همیشه در قلب و روح ما جای دارند :mrgreen: و هروقتی اسم ایشان میاد ناخودآگاه اشک از چشمانم جاری میشود :mrgreen:

   امتیاز : Thumb up ۰ Thumb down

   مدیریت سایت
   کاربر گرامی :ادب و شعورتان را به رخ بقیه دوستان نکشی

   mahdi124
   😯
   k1.bkc v
   جواب احمقان خاموشی ست

   البته منظور من شخص خاصی نیستا. من با یه k1.bkc دیگه ام !

   امتیاز : Thumb up ۰ Thumb down
   واقعا خوبه آدم بی ادب باشه. همه چی رو هم به سیاست بکشونه و همه رو هم متهم کنه. بعدم انتظار داشته باشه همه بهش احترام کنن.
   بعد میگن چرا جریان سبز انقد بد نامه …
   مدیر سایت
   گنده تر از دهنت داری حرف می زنی .
   در حد جواب دادن نیستی , یوزرت بلوکه شد.
   گفته بودم بحث سیاسی ممنوعه .
   از این به بعد هم همینه .
   برای تو و امثال تو ادب معنی نداره .

   مدیریت سایت سربازی

   دوست عزیز من بیکار نیستم که چرندیات بعضی از دوستان را ویرایش کنم.
   هر کی حرف سیاسی داره , تو محیط واقعی قد علم کنه نه محیط مجازی.
   هرجایی قانونی داره – تو این سایت هم بحث سیاسی ممنوعه.۴ روز دیگه این سایت فیلتر بشه.یوزر حاتمی. میاد جواب بده ؟یا میره تو پستو قایم میشه ؟

   پس لطفا رعایت کنید.

   arian IP Address is : hidden
  5. milad6082
    
   #5 | ۱۵:۵۷ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   سلام
   ببینین دوستان ناراخت نشین دوطرف دعوا که چه عرض کنم همه طرفای دعوا از بهترین دوستان من هستین ولی یه چیزی می گم ناراحت نشین به نظر من شماها همه بیکارین دنبال سوزه می گردین یه جورایی وقتتون تلف بشه اخه این بحث هایی که شما می کنین چیه تو رو بخدا؟
   زشته بخدا ناراحت کننده هستش من ادرس این سایت رو به چندتا از دوستام دادم حالا هر وقت می بینن من رو مسخره ام می کنن من کلی از بچه ها این سایت تعریف کردم که اینا همه مطلع هستن جواب هر سوالی رو میدن ولی خب منم فکر می کنم دوستام درست می گن
   ههمون گندشو دراوردیم خجالتم نمی کشیم

   milad6082 IP Address is : hidden
  6. arian
    
   #6 | ۱۶:۱۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   مهدی ۱۲۴ داداش منم به همین نتیجه رسیدم که بحث با شما کار بیهوده ست یا شما متوجه منظورم نشدی یا بماند بهرحال من وخیلی ها از تبعیض متنفر یم شما شاید استثنا هستی در ضمن من اصلا از حامد طرفداری نمیکنم با وجود اینکه حامد ویاسو داداشای خودم میدونم و از ایشونم ناراحتم به خاطر برخورد تندش( دهاتی و شهری) من از برخورد مدیر با خودم ناراحتم چرا باید بعضی از نظراتی که نه توهین هست نه سیاسی حذف بشه
   در ضمن نظر قبلیم قسمتهایی از نظرات دوستانه در چندماه گذشته

   arian IP Address is : hidden
  7. yahoo
    
   #7 | ۱۶:۱۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد === نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد

   yahoo IP Address is : hidden
  8. yahoo
    
   #8 | ۱۶:۲۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   yahoo :درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد === نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد
   امتیاز : ۰  0

   یاری اندر کس نمیبینیم یاران را چه شد ؟ === دوستی کی آخر آمد دوستاران را چه شد؟

   yahoo IP Address is : hidden
  9. yahoo
    
   #9 | ۱۶:۲۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   kaywan :دو برادری های مفلوک فکر کردید این فلاکتتون تقصیره ماست اینقدر منتظره معافی بمونید تا موهاتون مثل دندان هاتون سفید بشه.
   امتیاز : ۰  2

   گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید === گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

   yahoo IP Address is : hidden
  10. yahoo
    
   #10 | ۱۶:۳۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   اینجا که نظم نداره چه اشکالی داره من هم چند تا بیت شعر بنویسم

   چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم === باده از خون رزان است نه از خون شماست

   به همه دوستان :

   دور فلکی یکسره بر منهج عدل است === خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل

   yahoo IP Address is : hidden
  11. user
    
   #11 | ۱۶:۳۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   kaywan :

   user :سلامکارت معافیت تعهدخدمتی چه شکلیه ؟ فرقی داره با سایر کارتهای معافیت ؟آخه این سردار تو یکی از ضحبتهاش گفته بود کسانی که کارت معافیت تعهدخدمتی دارن حساب میشن، بعد تو پرانتز نوشته بود جایگزین دوره خدمت ضرورت، میخواستم ببینم این کارت جور خاصیه یا مثل بقیه کارت معافیتهاست ؟
   امتیاز : ۰  0

   چیزی با عنوان کارت معافیت تعهد خدمتی وجود نداره.اصلا تعهد خدمت جزء معافیت ها حساب نمیشه فقط شخص متعهد میشهکه بجای خدمت سربازی یک مدتی در خدمت یک جای مثل کشتیرانی یا نیرو انتظامی یا … باشه.
   امتیاز : ۱  0

   ممنون
   خب یعنی کارتش همون کارت سبز رنگ معافیته که نوع معافیت رو زده تعهد خدمتی ؟

   user IP Address is : hidden
  12. ali reza
    
   #12 | ۱۶:۳۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   کجاست یاری کننده ایی که مرا یاری کند
   با سلام به مدیر سایت و همه بچه های سه برادری و دو برادری 😳 امیدوارم که مرا در جمع خودتان بپذیرید 😳
   خواهش می کنم مرا راهنمایی کنید ❓ ❓
   دو برادر من دارای کارت پایان خدمت هستند و برادر سوم من ” تعهد پنج سال خدمت ” به نیروی انتظامی داشت که دوسال و نیم ( ۳۱ماه ) ازخدمت خود را در سخت ترین شرایط در نواحی مرزی خوزستان سپری کرد و بعد از آن در سال۷۷ بدلیل ازدواج و شرایط سخت کاری مجبور به انصراف شد و برای خرید سربازی اقدام کرد و کارت خرید خدمت برایش صادر شد
   البته تمام سوابق خدمت ایشان موجود میباشد حالا به نظر شما برادر من با ۳۱ ماه سابقه خدمت با افرادی که از همان ابتدا اقدام به خرید خدمت کرده اند تفاوتی ندارد و آیا من
   نمی توانم از معافیت سه برادری استفاده کنم 😐 😐
   البته من می دانم که برای برخورداری از این معافیت داشتن سه کارت پایان خدمت زیر پرچم الزامی است اما می خواهم بدانم آیا سابقه خدمت برادرم هیچ ارزشی ندارد و قابل احتساب نیست؟
   با تشکر از دوستانی که مرا راهنمایی می کنند

   با تشکر از mahdi 124 و kaywan جان به خاطر نظر و توجهشان 😛 می خواستم نظر بقیه دوستان را هم بدانم 😳

   ali reza IP Address is : hidden
  13. mahdi124
    
   #13 | ۱۷:۴۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   من با کسی بحث نمیکنم ولی به کسایی که بخوان بهم توهین کنن، جوابشون رو با زبون خودشون میدم. تمام. دیگه هم وارد حاشیه ها نمیشم.

   ali reza جان ممنون ما انجام وظیفه کردیم.
   جواب کیوان هم فکر کنم درست بوده باشه.بهتره شما واسه اینکه خیالتون از هر جهت راحت بشه با یه کارشناس نظام وظیفه حرف بزنی. من پیشنهاد میکنم که اگر تهران هستی و یا میتونی بری تهران، بری از سازمان نظام وظیفه و حضوری مشکلت رو با دست اندرکاران اونا در میون بزاری.

   mahdi124 IP Address is : hidden
  14. kaywan
    
   #14 | ۱۸:۳۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   user :

   kaywan :

   user :سلامکارت معافیت تعهدخدمتی چه شکلیه ؟ فرقی داره با سایر کارتهای معافیت ؟آخه این سردار تو یکی از ضحبتهاش گفته بود کسانی که کارت معافیت تعهدخدمتی دارن حساب میشن، بعد تو پرانتز نوشته بود جایگزین دوره خدمت ضرورت، میخواستم ببینم این کارت جور خاصیه یا مثل بقیه کارت معافیتهاست ؟امتیاز : ۰  0

   چیزی با عنوان کارت معافیت تعهد خدمتی وجود نداره.اصلا تعهد خدمت جزء معافیت ها حساب نمیشه فقط شخص متعهد میشهکه بجای خدمت سربازی یک مدتی در خدمت یک جای مثل کشتیرانی یا نیرو انتظامی یا … باشه.امتیاز : ۱  0

   ممنونخب یعنی کارتش همون کارت سبز رنگ معافیته که نوع معافیت رو زده تعهد خدمتی ؟
   امتیاز : ۰  0

   نه برادر من که گفتم تعهد خدمت اصلا معافیت نیست که تو کارتش بنویسه نوع معافیت.
   فکر میکنم کارت سبز مربوط به معافیت پزشکی باشه.

   kaywan IP Address is : hidden
  15. kaywan
    
   #15 | ۱۸:۳۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   mahdi124 :من با کسی بحث نمیکنم ولی به کسایی که بخوان بهم توهین کنن، جوابشون رو با زبون خودشون میدم. تمام. دیگه هم وارد حاشیه ها نمیشم.
   ali reza جان ممنون ما انجام وظیفه کردیم.جواب کیوان هم فکر کنم درست بوده باشه.بهتره شما واسه اینکه خیالتون از هر جهت راحت بشه با یه کارشناس نظام وظیفه حرف بزنی. من پیشنهاد میکنم که اگر تهران هستی و یا میتونی بری تهران، بری از سازمان نظام وظیفه و حضوری مشکلت رو با دست اندرکاران اونا در میون بزاری.
   امتیاز : ۰  0

   اگر هم شهرستان باشه میتونه بره و بپرسه از معاونت وظیفه ی عمومی اونجا هم کارشناس هست.

   kaywan IP Address is : hidden
  16. user
    
   #16 | ۱۸:۴۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   kaywan :

   user :

   kaywan :

   user :سلامکارت معافیت تعهدخدمتی چه شکلیه ؟ فرقی داره با سایر کارتهای معافیت ؟آخه این سردار تو یکی از ضحبتهاش گفته بود کسانی که کارت معافیت تعهدخدمتی دارن حساب میشن، بعد تو پرانتز نوشته بود جایگزین دوره خدمت ضرورت، میخواستم ببینم این کارت جور خاصیه یا مثل بقیه کارت معافیتهاست ؟امتیاز : ۰  0

   چیزی با عنوان کارت معافیت تعهد خدمتی وجود نداره.اصلا تعهد خدمت جزء معافیت ها حساب نمیشه فقط شخص متعهد میشهکه بجای خدمت سربازی یک مدتی در خدمت یک جای مثل کشتیرانی یا نیرو انتظامی یا … باشه.امتیاز : ۱  0

   ممنونخب یعنی کارتش همون کارت سبز رنگ معافیته که نوع معافیت رو زده تعهد خدمتی ؟
   امتیاز : ۰  0

   نه برادر من که گفتم تعهد خدمت اصلا معافیت نیست که تو کارتش بنویسه نوع معافیت.
   فکر میکنم کارت سبز مربوط به معافیت پزشکی باشه.
   امتیاز : ۰  0

   پس چجور کارتی میدن ؟؟؟
   یکی از برادرهای من کارت معافیت سبز رنگ داره که جلوی نوع معافیت زده تهعد خدمتی، ۱۰ سال هم تعهد داشته تموم شده ! این کارت رو بهش دادن

   user IP Address is : hidden
  17. یاس
    
   #17 | ۱۸:۴۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   اول باید خدمت برادر عزیز مهدی ۱۲۴ عرض کنم درباره حامد این طوری صحبت نکن تو این چند وقته که حامدا میشناسم و باهاش در ارتباطم چیزی جز خوبی ازش ندیدم چیزی جز مهربونی ومعرفت نداره .
   آره شاید عقاید منو حامدو آرین و… با شما فرق کند اما دلیل بر بد بودن حامد نیست.
   خواهشا رعایت کن ممنون.
   خدمت مدیر باید عرض کنم مدیر تو هم یه چیزیت میشه یه جورایی مثل اینکه تعادل نداری داداش. اما باید خدمتت عرض کنم این رویه که پیش گرفتی باعث نابودی خودت میشه.خدا نکنه تو بشی رئیس جمهور اونوقت نمیشد زندگی کرد تو اداره همین سایتم موندی .
   اما باید خدمتت عرض کنم فکر نکن سایتت آخره سایته که سایتای دیگه را در پیت حساب میکنی میدونی چیه عزیز تو دچار غرور کاذب شدی اما این راه به نا کجا آباده.
   فکر میکنید چرا دیگه مسیح نظر نمیذاره ؟ دلیلش این نیست که آموزشی روز بعد آموزشیش خونه بود اما گفت دیگه خوشش نمیاد نظر بذاره بخاطر سیاستهای پست بعضی از دوستان.
   و در ادامه باید عرض کنم که دیگه این طرفا پیدام نمیشه اگه دوستان مایل بودند من تو سایت ………… هستم تو تالار گفتمان هاش حداقل میدونم اونجا مدیر کیه بچه کجاست با کی طرفم و از آدم هایی که مثل آفتاب پرست رنگ عوض میکنند هم خبری نیست شاید اگر روزی این قانون تصوب شد بازم همدیگه را تو این سایت دیدیم فعلا بای

   یاس IP Address is : hidden
  18. یاس
    
   #18 | ۱۸:۴۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   سفر خدا به زمین

   روزی خداوند تصمیم می گیرد که بیاید روی زمین تا ببیند بندگانش چه می گویند و چه می کنند. آمد بر زمین تا رسید به بیابانی که اسب سواری گله گاو بزرگی را به چرا برده بود و سخت در تلاش بود که مواظب تمام گاوهایش باشد. خداوند از آن سوار پرسید تو کیستی و اینجا کجاست؟ سوار گفت اینجا امریکاست و من یک گله دار هستم که برای تامین زندگی ام این همه گاو را به تنهائی به چرا آورده ام. خداوند گفت بنده من؛ من خدای تو ام اگر آرزویی داری بگو تا برایت برآورده کنم. تنها همین یک بار است که چنین فرصتی را به تو می دهم. گله دار گفت ای خدای من، آرزو دارم که پول دار شوم، یک رنچ و مزرعه بزرگ داشته باشم با ده هزار راس گاو و گوسفند و هزاران اسب؛ دلم می خواهد چند اتوموبیل لیموزین بزرگ داشته باشم، بتوانم کار کنم و هر روز زندگی ام را بزرگتر کنم و با خانواده ام خوشبخت زندگی کنم. خداوند گفت می بینم که مرد زحمت کش و با انگیزه ای هستی بنابراین آرزویت را بر آورده می کنم. خدواند آنچه را که گله دار در آرزویش بود به او داد و به سفر خود ادامه داد.

   رفت و رفت تا رسید به شهری بزرگ. در میخانه ای مردی مست با جامی شراب و غرق در خیال خود نشسته بود. خداوند به او گفت بنده من اینجا کجاست؟ تو چرا انقدر مغموم نشسته ای، تو را چه می شود؟ او لبخندی زد و گفت خدای من اینجا عروس شهرهای جهان، پاریس است و من هم عاشقی هستم که مست و خراب عشق و شرابم و به تنهائی خود می گریم. خداوند گفت ای عاشق دلخسته بگو چه آرزویی داری بلکه بر آورده اش کنم. عاشق پاریسی گفت ای خداواندا مرا به وصال عشقم برسان اما در عین حال به من لذت زندگی اعطا کن. دلم می خواهد زندگی خوبی داشته باشم، خوش باشم و بهترین شراب را بنوشم و موسیقی را گوش دهم و بهترین غذاها را بخورم و خلاصه در کنار معشوقم از زندگی ام نهایت لذت را ببرم. خداوند به بنده عاشق پیشه اش وصال عشق و زندگی خوشی را عطا کرد و رفت.

   رفت و رفت… تا رسید به بیابان برهوتی که تنها گاه به گاه کپری در آن به چشم می خورد که در آن ژنده پوشی نشسته و یا خوابیده بود. خداوند فرود آمد و از یکی از کپر نشینان پرسید بنده من اینجا کجاست تو چرا انقدر بدبختی؟ کپر نشین نگاهی کرد و گفت اینجا ایرانه. در ضمن من اصلا هم بدبخت نیستم خیلی هم خوبم و هیچ ناراحتی هم ندارم.
   خداوند گفت بنده من چه نشسته ای که نمی دانی که چقدر وضعت خراب است. دلم برایت سوخت بگو چه آرزویی داری تا آنرا برآورده کنم. کپر نشین فکری کرد و با غرور گفت نه! من هیچ آرزویی ندارم. همین که هستم خوبم. خداوند دوباره گفت این آخرین فرصت توست اگر خواسته ای داری بگو شاید کمکت کنم. کپرنشین دوباره فکری کرد و ناگهان برقی در چشمانش درخشید و گفت می دانی در واقع برای خودم هیچ آرزویی ندارم. اما یک خواسته دارم که اگرآنرا برآورده اش کنی خیلی خوشحال می شوم. ببین آن طرف؛ چند فرسخی اینجا یک کپرنشین دیگری هست که در چادرش یک بز نگاه می دارد و با آن بزش خیلی خوش است اگر می خواهی برای من کاری کنی لطفا بز او را بکش!

   خدا مهربونه . بیشتر از اونی که فک کنی.اونی که تو ذهنته خدا نیس.
   این آدمان که هرچی تقصیر خودشونه رو گردنش میندازن

   یاس IP Address is : hidden
  19. kaywan
    
   #19 | ۱۸:۵۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   من نه خودم اهل دهاتم نه پدرم نه پدربزرگم اما بعضی افراد احمق رو میبینم که به دهات و دهاتی ها توهین میکنم واقعا دلم به درد میاد.
   من به اون فرده کم خرد میگم که همون غذای که تو با خوردن اون رو حرام میکنی حاصل دسترنج دهاتی هاست اما توی که توی شهر نشستی و داری حرف های گنده گنده میزنی چه گلی به سره این مردم زدی؟؟؟
   مطمئن باش که اگر دهاتی ها نخوان با زحمت خودشون نیازهای مارو تامین کنند با این تحریم های که برای ایران وجود داره تو نمیتونی یک کیلو گندم رو با ده هزار تومان هم بخری.
   همیشه انسان باید قبل از حرف زدن یک خورده فکر کنه این دخترها هستند که توی دعوا همدیگر رو دهاتی خطاب میکنند.
   من افرادی رو میشناسم که از دور افتاده ترین دهات های ایران اومدن و به بلندترین قله های افتخار ایران و جهان رسیدند که افراد داخل شهر با همه ی امکاناتشون از رسیدن به اون عاجز بودندن ازحرفت میشه فهمید که مثل دخترها تربیت شدی.فقط خوردی و خوابیدی.
   *****************************
   دو سه نفری هستند که چون در ضمینه ی موضوع سایت که سربازی هست هیچ سواد و اطلاعاتی ندارند میخوان با حرف های بی ربط و ایجتد جنجال شلوغش کنند و خودشون رو نشون بدن.انصافا شروع کننده ی تمام این جنجال ها یاس بود.
   من امروز تا الان نظر ندادم که ثابت بشه که این جماعت با وجود عدم حضور من هم در سایت باز هم کاره خودشون رو میکنند.
   از دوستان خواهش میکنم که زیاد به حرف های اینها توجه نکنند.

   kaywan IP Address is : hidden
  20. kaywan
    
   #20 | ۱۸:۵۷ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   user :

   kaywan :

   user :

   kaywan :

   user :سلامکارت معافیت تعهدخدمتی چه شکلیه ؟ فرقی داره با سایر کارتهای معافیت ؟آخه این سردار تو یکی از ضحبتهاش گفته بود کسانی که کارت معافیت تعهدخدمتی دارن حساب میشن، بعد تو پرانتز نوشته بود جایگزین دوره خدمت ضرورت، میخواستم ببینم این کارت جور خاصیه یا مثل بقیه کارت معافیتهاست ؟امتیاز : ۰  0

   چیزی با عنوان کارت معافیت تعهد خدمتی وجود نداره.اصلا تعهد خدمت جزء معافیت ها حساب نمیشه فقط شخص متعهد میشهکه بجای خدمت سربازی یک مدتی در خدمت یک جای مثل کشتیرانی یا نیرو انتظامی یا … باشه.امتیاز : ۱  0

   ممنونخب یعنی کارتش همون کارت سبز رنگ معافیته که نوع معافیت رو زده تعهد خدمتی ؟امتیاز : ۰  0

   نه برادر من که گفتم تعهد خدمت اصلا معافیت نیست که تو کارتش بنویسه نوع معافیت.فکر میکنم کارت سبز مربوط به معافیت پزشکی باشه.امتیاز : ۰  0

   پس چجور کارتی میدن ؟؟؟یکی از برادرهای من کارت معافیت سبز رنگ داره که جلوی نوع معافیت زده تهعد خدمتی، ۱۰ سال هم تعهد داشته تموم شده ! این کارت رو بهش دادن
   امتیاز : ۰  0

   میشه بگی به کجا تعهد داشت؟؟

   kaywan IP Address is : hidden
   • user
     
    #21 | ۱۹:۰۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

    kaywan :

    user :

    kaywan :

    user :

    kaywan :

    user :سلامکارت معافیت تعهدخدمتی چه شکلیه ؟ فرقی داره با سایر کارتهای معافیت ؟آخه این سردار تو یکی از ضحبتهاش گفته بود کسانی که کارت معافیت تعهدخدمتی دارن حساب میشن، بعد تو پرانتز نوشته بود جایگزین دوره خدمت ضرورت، میخواستم ببینم این کارت جور خاصیه یا مثل بقیه کارت معافیتهاست ؟امتیاز : ۰  0

    چیزی با عنوان کارت معافیت تعهد خدمتی وجود نداره.اصلا تعهد خدمت جزء معافیت ها حساب نمیشه فقط شخص متعهد میشهکه بجای خدمت سربازی یک مدتی در خدمت یک جای مثل کشتیرانی یا نیرو انتظامی یا … باشه.امتیاز : ۱  0

    ممنونخب یعنی کارتش همون کارت سبز رنگ معافیته که نوع معافیت رو زده تعهد خدمتی ؟امتیاز : ۰  0

    نه برادر من که گفتم تعهد خدمت اصلا معافیت نیست که تو کارتش بنویسه نوع معافیت.فکر میکنم کارت سبز مربوط به معافیت پزشکی باشه.امتیاز : ۰  0

    پس چجور کارتی میدن ؟؟؟یکی از برادرهای من کارت معافیت سبز رنگ داره که جلوی نوع معافیت زده تهعد خدمتی، ۱۰ سال هم تعهد داشته تموم شده ! این کارت رو بهش دادن
    امتیاز : ۰  0

    میشه بگی به کجا تعهد داشت؟؟
    امتیاز : ۰  0

    کشتیرانی

    user IP Address is : hidden
  21. masihkhan
    
   #22 | ۱۹:۰۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   میبینم که همچنان دعوا و جنگ در این سایت گرام پا برجاست…من بعد از ۱ماه حالا اومدم یه سری بزنم و اینو میبینم

   شما ها نمیخواین دست بر دارید یعنی ؟؟

   عجیب ما ایرانیها دوست داریم تو کار همدیگه سرک بکشیم …

   اگه هر کس اندازه خودش میومد و یه پست میزاشت اینقدر کل کل و دعوا نبود..

   یه نفر میاد یا در مورد موضوع چیزی به ذهنش میرسه و نظر میزاره یا نظر موافق دیگران رو میخونه و یه گپی میزنه ..

   من نمیدونم دیگه چرا هی به همدیگه گیر میدین که کار به اینجاها بکشه …

   masihkhan IP Address is : hidden
  22. masihkhan
    
   #23 | ۱۹:۰۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   از حامد و یاس عزیز و دوستامم میخوام که رو اعصاب خودشون راه نرن بیش از این

   همون موقع که گفتم من دیگه نمیام تو این سایت دیگه نیومدم..چون دیدم واقعا ارزش نداره آدم اعصابشو بخاطر یه خبر بزاره وسط…شاید از همون موقع هم روزی ۱۰۰بار کانکت میشدم اما یه بارم این سایت رو دیگه باز نکردم…

   حالا هم بعد اون مدت اومدم ببینم حال و هوا چجوریه که انگار از قبل هم بدتر شده …

   پس باز هم خداحافظ تا وقتی که شاید نه حال و هوای این سایت بلکه نحوه رفتار و برخورد ما ایرانیها باهم عوض بشه

   masihkhan IP Address is : hidden
  23. kaywan
    
   #24 | ۱۹:۳۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   user :

   kaywan :

   user :

   kaywan :

   user :

   kaywan :

   user :سلامکارت معافیت تعهدخدمتی چه شکلیه ؟ فرقی داره با سایر کارتهای معافیت ؟آخه این سردار تو یکی از ضحبتهاش گفته بود کسانی که کارت معافیت تعهدخدمتی دارن حساب میشن، بعد تو پرانتز نوشته بود جایگزین دوره خدمت ضرورت، میخواستم ببینم این کارت جور خاصیه یا مثل بقیه کارت معافیتهاست ؟امتیاز : ۰  0

   چیزی با عنوان کارت معافیت تعهد خدمتی وجود نداره.اصلا تعهد خدمت جزء معافیت ها حساب نمیشه فقط شخص متعهد میشهکه بجای خدمت سربازی یک مدتی در خدمت یک جای مثل کشتیرانی یا نیرو انتظامی یا … باشه.امتیاز : ۱  0

   ممنونخب یعنی کارتش همون کارت سبز رنگ معافیته که نوع معافیت رو زده تعهد خدمتی ؟امتیاز : ۰  0

   نه برادر من که گفتم تعهد خدمت اصلا معافیت نیست که تو کارتش بنویسه نوع معافیت.فکر میکنم کارت سبز مربوط به معافیت پزشکی باشه.امتیاز : ۰  0

   پس چجور کارتی میدن ؟؟؟یکی از برادرهای من کارت معافیت سبز رنگ داره که جلوی نوع معافیت زده تهعد خدمتی، ۱۰ سال هم تعهد داشته تموم شده ! این کارت رو بهش دادنامتیاز : ۰  0

   میشه بگی به کجا تعهد داشت؟؟امتیاز : ۰  0

   کشتیرانی
   امتیاز : ۰  0

   تو آیین نامه ی معافیت سه برادری تعهد به کشتیرانی جزء برادران خدمت کرده محسوب میشه.

   kaywan IP Address is : hidden
  24. mahdi124
    
   #25 | ۲۱:۱۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   masihkhan
   اینجا همه چیز امن و امانه.
   و بنده به قولی که دادم عمل خواهم کرد و هیچی حتی توهین های بعضیا هم باعث نمیشه من دست از دوستی و اطلاع رسانی واسه بروبچ این سایت رو کنار بزاریم.تا جایی که میتونم به همه کمک میکنم.با کسی هم کاری ندارم ولی جواب بی احترامی رو میدم. امتحانش مجانیه.

   بچه ها اخبار جدیدی وجود نداره؟
   این هفته این مجلس در پیت ما کاری نمیکنه واسه معافیتا؟ 😆
   خداییش وضعمون خنده داره.

   راستی بچه ها این شب آخری همه رو دعا کنیم.دیگه رفت سال بعد ….
   اونایی که میتونن زیارت عاشورا رو بخونن.خیلی ثواب داره

   mahdi124 IP Address is : hidden
  25. rozbehs
    
   #26 | ۲۱:۴۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   Hatami. :بزن زنگو….. وضع ما که از این خراب تر نمیشه آرین جون….. این سایت هم عین جامعه ی ماست همه چیزش… عدالت مسئولینش … رفتار ادم هاش … طبقات اجتماعی اش…. تبعیض هاش…. مشت نمونه ی خرواره داداش…
   امتیاز بالا : ۹  3

   آقا این زنگ خیلی وقته زده شده.. اگر موشک هم بزنیم ما جماعت درست بشو نیستیم….. اینجا مال خبر رسانیه نه عقیدتی سیاسیه نه تفتیش عقایدو…. بس کنین تمومش کنین.. واقعا دیگه این سایت دیدن نداره افتضاحه. همون بهتر که آدم در بی خبری سر کنه اینجا نیاد کم مونده فحش خواهر مادر بدین به هم. زشت و عجیبه.. بیخود نیست ما ۱۰۰ سال از همه دنیا عقبیم.. میدونین چرا؟؟؟؟ چون تو هر روزنه ای میخوایم سر کنیم ببینیم چه خبره چون تا به هم فحش ندیم آروم نمیشیم.. چون به کار همه جز کار خودمون کار داریم….
   چون تا توی خیابون تصادف میشه بجای پلیس احالی محل کروکی میکشن…
   چون همه ام العلومن…

   خدا حافظ همگی..

   rozbehs IP Address is : hidden
  26. rozbehs
    
   #27 | ۲۱:۴۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   اسم این بلاگ رو بزارین kodakestan.us خیلی با مسما تر میشه…

   rozbehs IP Address is : hidden
  27. kaywan
    
   #28 | ۲۲:۳۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   بعضی ها هستند که تا حالا ۵۰۰بار از سایت خداحافظی کردند بازم برگشتند.
   جناب آقای مدیر من میخواستم یک خواهشی از شما بکنم در مورد این تصمیمی که گرفتید مبنی بر اینکه اول نظرات توسط خودتون تایید بشه بعد به نمایش در بیاد من واقعا متاسفم که یک سری افراده زبون نفهم و کم عقل شما رو مجبور به این کار میکنند.اما باید بگم که این چیزی جالبی نیست و سایت رو از اون حالت پاسخگویی آنلاین و سریع خارج میکنه چون در حال حاضر وقتی مطلب یا سئوالی نوشته میشه فورا جوابی از طرف دیگرات براش نوشته میشه و همین حالت باعث محبوبیت بیشتره سایت شده در حالیکه در اون شرایط ممکنه به اون شکل نباشه.
   فکر میکنم اگر این چند نفر که این اغتشاشات رو درست کردند سره عقل بیان و به قول شما حرف گنده تر از دهنشون نزنند مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.
   *****
   در آخر از شما خواهش میکنم که اون مقاله ی اعتراض به عقب افتادن کاره صدور کارتهای سه برادری رو یک جورایی ردیفش کنید که لااقل موضوع رو یه جوری رسانه ی کنیم شاید یه دردی دوا شد.
   خودتون مستحضرید که داریم به دهم دی ماه نزدیک میشیم اما هنوز حتی اون کسانیکه روزهای اول برای سه برادری اسم نوشتند فراخوان نشدند.پس بازهم داره بوی بدقولیه مسئولان میاد پس سکوت جایز نیست.

   kaywan IP Address is : hidden
  28. kaywan
    
   #29 | ۰۶:۰۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   خصوصیات ترکها ، لرها ، رشتی ها و کردها
   متن مصاحبه های اینترنی :

   ۱
   Ali_sweden

   ۲۹ ساله

   فوق لیسانس مکانیک ، اهل قم, ساکن تهران
   ترک ها :خر هستند

   کردها :دیوانه

   رشتی ها: شل هستند

   لرها: چیزی نمی داند

   در آشنایان خود کرد ، رشتی و ترک می شناسد اما لر نمی شناسد

   یک آشنای درو کرد دارد, فامیل ترک و رشتی هم دارد

   می گوید: بیشتر چیزهای که درباره این قومیتها می دانم ب از صحبت های دیگران و بعضی از آنها از تجربه شخصی است, مخصوصا درباره ترک ها تجربه شخصی دارد

   به نظرش جوک ها از خصلتهای خود اقوام برآمده و به طور نسبی درست است, اما می گوید:تلاش می کنم تحت تاثیر آنچه جوکها درباره اقوام به ما یاد می دهد , قرار نگیرم

   ادامه مصاحبه ها در ادامه مطلب….

   حمید
   ۳۰ ساله

   دیپلم ترک ، ساکن تهران

   شغل آزاد دارد

   ترکها: خر هستند

   لرها: از ترکها خر تر هستند, می نویسد: خدا لرها را آفریده تا آبروی ترک ها حفظ شود!

   کردها :احمق هستند, کردها آدمهای خود بزرگ بینی هستند

   می نویسد:به کردها بگو پهلوان سوارشان شو، عاشق شنیدن کلمه پهلوان هستند

   در مورد رشتی ها حرف نمی زند مینویسد :سه نقطه ,در نهایت می نویسند: بی غیرت هستند

   فامیل ترک دارند ولی شغلش به گونه ای است که با لرها و رشتیها همکار بوده است

   درباره کردها فقط شنیده است

   معتقد است ۸۰ درصد آنچه درباره این قومیتها می داند , از جوکها است اما حجم زیادی از آنها

   با رابطه مستقیم بوده است

   ۳

   oupanishad_7

   زن ۲۵ ساله لر ساکن تهران

   دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان

   کردها:ساده اندیش و خوش باور

   ترکها:خنگ و احمقند

   لرها:نفهم و بی توجه به بهداشت یک دنده و لجباز, شلختگی

   شمالی ها:تصور خاصی ازشان ندارم, فکر کنم مهربان و مهمان نواز و پرحرف

   رشتی ها به طور خاص به بی بخاری , بی غیرتی و زن ذلیلی معروفند

   اقوام کرد و آشنایان و دوستان ترک دارم

   با کردها زندگی کرده ام و ارتباط چهره به چهره داشته ام

   خودش لر است و می گوید:تصورم درباره لرها واقعی است چون بین آنها زندگی کرده ام

   تصورم درباره ترکها صرفا ذهنیتهای خودم نیست و با آنها نشست و برخاست داشته ام

   فکر می کنم تصور همه ما از روابط قبلی و همچنین از کلیشه های موجود درباره اقوام تشکیل شده است

   درباره ترکها ۴۰ درصد تجربه شخصی و ۶۰ درصد جوک ها کلیشه ها در تصورم دخیل بوده است

   درمورد لرها , تجربه شخسی حرف اول را می زند اما جوک ها هم بی تاثیر نبوده است

   تصورم درباره کردها اصلا ربطی به جوک ندارد, چون درباره آنها جوک های زیادی وجود ندارد, بیشتر ناشی از تجربه شخصی است , چون محل کارم کردستان بوده است

   ۴
   Parham
   ۳۵ ساله فوق دیپلم صنایع , بلوچ و ساکن بندر عباس

   کردها: غیرتی و جنگجو هستند

   رشتی ها بی غیرت و ترسو هستند

   می گویند:ترکها خر هستند , اما او قبول ندارد
   درباره لرها تصور خاصی ندارد

   به دلیل زندگی در بندرعباس با کارگران کرد زیادی برخورد داشته و جوک های زیادی هم درباره آنها نشنیده ,ارتباط زیادی با آنها نداشته ولی فکر نمی کند تصورش درباره کردها ناشی از جوک ها باشد

   با بقیه ارتباطی نداشته فکر می کند ممکن است نظرش درباره ترکها و شمالی ها از جوک ها تاثیر پذیرفته است , اما تصاویری که درباره این قومیتها در تلویزیون دیده را هم موثر می داند

   اقوام کرد, شمالی یا ترک نداشته است

   ۵
   DOKHTARE _CABUL
   ۲۴ ساله, دیپلم ریاضی

   فارس و ساکن تهران

   ترکها:کم دارند

   رشتی ها :بی بند و بار و بی غیرت هستند

   کردها:آوازهای با حالی دارند

   لرها:از پشت کوه آمده اند , می گوید:شنیدی می گن شباهت لرها با آفتاب در اینه که هردو از پشت کوه در می یان!

   با کردها ارتباط زیادی نداشته , فقط یک همسایه کرد اهل موسیقی داشته است

   با لرها ارتباطی نداشته است

   دوست و آشناهای ترک دارد, می گوید:فکر می کنم آنچه در جوک ها درمورد آنهاست خیلی اغراق شده است,” اما خوب جنبه شوخی داره دیگه!”معتقد است بیشتر تصورش از ترکها به خاطر ارتباط مستقیم و رو در رویش با آنهاست

   ۶

   س

   ۲۵ ساله

   لیسانس خبرنگاری ,فارس

   کردها: آدمهای سرسخت و قاطعی هستند با ظاهری خشن و قلب مهربان

   ترکها: آدمهای متعصبی هستند که بیشتر در چارچوب سنتها و آداب و رسومشان رفتار می کنند ،آدمهای مسئولیت پذیر و مقید به خانواده هستند

   شمالی ها: آدمهای بی بخاری هستند یعنی نسبت به هیچ موضوع تعصب نشان نمی دهند و ضمنا مردم خوشگذران و راحت طلبی هستند

   لرها: ، فقط از روی جوک ها آنها را می شناسم ، مثلا شباهت لر و خورشید در چه است؟

   هر دو از پشت کوه آمده اند!

   شوهر خاله اش ترک است

   دوستان کرد زیادی داشته

   یک دوست لر دارد, اما او به نظرش نمونه یک لر نیست زبرا در تهران بزرگ شده و تربیت یافته است

   دوستان و اشنایان شمالی زیادی دارم

   معتقد است آنچه درباره ترکها فکر می کند را در رفتار خودشان در ارتباط با آنها دیده است

   درباره کردها می گوید: بیشتر در دانشگاه در تعامل با آنها که بودم ,ابتدا برداشت ظاهری از رفتارشان داشتم و بعد که بیشتر شناختمشان فهمیدم برداشتم کاملا نادرست بوده است

   درباره شمالی ها هم می گوید: با آنها در تعامل نزدیک برای مدت زمان طولانی بوده ام با آنها بزرگ

   شده ام

   “س” تصورش از ترکها ۳۰ درصد از جوک ها ناشی می شود , “برای اینکه با آنها ارتباط رودررو و واقعی هم داشته ام”

   تصورم از کردها اصلا از جوک ناشی نشده , چون جوک های زیادی درباره آنها نشنیده ام

   درمورد تصورش درباره شمالی ها می گوید:۱۰ د رصد آن هم در تایید رفتارهایی که از آنها دیده ام بوده است ، یعنی بیش از آنکه از طریق یک جوک ذهنیتی پیدا کنم مصداق های واقعی رفتارهایشان را دیده ام

   معتقد است جوکها تا ۷۰ درصد در ذهنیتش درباره ترکها تاثیر داشته اما درباره لرها جوک هیچ تاثیری نداشته است

   ۷

   آذر

   ۲۱ ساله دانشجوی روانشناسی

   شیرازی

   به نظر من در هر قومیتی هرجور آدمی پیدا می شود , بسته به تحصیلات , مکان بزرگ شدن آدمها , تفکر می تواند رشد کند یا نه در دام همان قالبهای قومی بماند, افراد اگر مطالعه داشته باشند , می توانند انگارها یی را که صدا و سیما , خانواده و جامعه در کل می سازد را کنار بزنند, در غیر این صورت فرد در محدوده همان فرهنگی که بزرگ شده , بی تغییر و نوآوری فکر می کند درباره دیگر اقوام

   کلا خیلی بستگی دارد به اینکه در چه منطقه ای آدمها بزرگ بشوند, چه وضعیت اجتماعی و اقتصادی ای داشته باشند , در مورد جوکها هم همینطور است ,آدم اگر اهل مطالعه و پرسیدن باشد , در دام این تصورات کلی و غیر واقعی نمی ماند

   ۸
   NOTHINGTOSAY

   مرد کرد ۲۴ ساله ساکن تهران

   دانشجو رشته اش را ذکر نکرد

   کردها:می گوید:اگر بخواهم منصف باشم : هم کمی خشن, قوم گرا, و حتی منزوی تا حدودی

   خونگرم و غریبه پرست, کمی دور از تمدن اما شجاع و راستگو

   شمالی ها: باحال, راحت طلب و خوش خیال, مهماندوست

   ترکها: به نظر من آدمهای قومگرایی هستند,فرصت طلب و دارای روحیه اجتماعی

   لرها: ساده و کمی بدوی ,خونگرم و صمیمی

   خود کرد است و معتقد است کردها به بدی و خشنی که می گویند , نیستند , از طریق رابطه رودررو , با خصلتهای آنها آشنایی دارد و معتقد است جوک ها چیزی درباره کردها به سایر قومیتها نمی گویند و تصور دیگران از آنها ناشی از تبلیغات منفی نظام است

   درباره رشتی ها می گوید:دوست شمالی زیاد داشته ام, آدم دلش نمی خواهد حرفهای جوکها را درباره شان باور کند, مثلا آنچه درباره بی غیرتی آنها مطرح است, اما به هرحال گاهی تجربه شخصی آدم ذهنیتهای موجود در جوک ها را تایید می کند

   دوست و هم خوابگاهی ترک زیاد دارد, فکر نمی کند تصورش از آنها ناشی از جوکها باشد , معتقد است تصوراتش درباره آنها درست است و ناشی از ارتباطش با آنها

   اقوام لر زیاد دارد و با آنها ارتباط داشته

   ۹

   حوا

   زن ۲۶ ساله ترک

   کارمند

   ترکها:تعصبی , غیرتی , خانواده دوست

   لرها:ساده و کمی احمق

   کردها:دارای انسجام قومی هستند و بسیار یکدیگر را تایید می کنند

   شمالی ها:بی غیرت

   خودش ترک است

   آشنای لر ندارد, و تا کنون نیز با آنها برخوردی نداشته است

   دوست کرد داشته است

   خیلی با شمالی ها هم برخورد نداشته ام

   تصوراتش از ترکها ناشی از برخورد واقعی است , تصورش درباره لرها از شنیده ها و بیشتر از جوکهاست

   درباره شمالی ها تصورم مانند لرها از تصورات رایج و هم جوکها سرچشمه می گیرد

   درمورد کردها , بیشتر تصورم از طریق ارتباط با آنها در محل کار و … ایجاد شده است

   ۱۰
   شیوا

   ۳۰ ساله , لیسانس علوم آزمایشگاهی

   کرجی

   کردها:سخت کوش ,قابل اعتماد , ثابت قدم و جدی, مهمان نواز, تغییر را زیاد نمی پذیرند

   ترکها: زود عصبی می شوند, به خانواده خود بیش از همه توجه دارند,خودمدار, مقتصد ,اهل گلگی (شکایت کردن),گاه اهل چشم و هم چشمی

   لرها:ساده , زود باور و مهربان , سخت کوش

   شمالی ها:آسانگیر , قابل انعطاف , خود را با هر شرایطی وفق می دهند , زن ذلیل

   پدرش کرد است و با کردها خیلی سر و کار دارد اما چون در کرج متولد و بزرگ شده خود را خیلی وابسته به این قومیت نمی داند,معتقد است تصورش درباره آنها از ارتباط نزدیک ناشی شده است

   دوره طرحش را هم در قروه کردستان گذرانده , پس ارتباط زیادی با کردها داشته است

   همسرش ترک است و می گوید :پیش از ازدواج زیاد درباره ترکها نمی دانستم, اما تحت تاثیر آنچه درباره آنها از جوکها و گوشه و کنار شنیده بودم ,فکر نمی کردم با یک ترک ازدواج کنم , برخی تصوارتش پس از ورود به یک خانواده ترک عوض شده و برخی دیگر همین تایید شده است

   دوستان نزدیک شمالی زیاد داشته , دوستان دانشگاه که ارتباطش با آنها بعد از ازدواج هم ادامه پیدا کرده است

   همسر خواهرش لر است , اما بیشتر تصورش درباره لرها را از تلویزیون گرفته است, می گوید:شاید آنچه درباره لرها گفتم تحت تاثیر جوکها باشد , اما درباره سایر قومیتها بیشتر تصوراتم متکی بر تجربه ارتباطم با آنهاست..

   kaywan IP Address is : hidden
   • kaywan
     
    #30 | ۰۶:۰۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

    من این متن رو از یک سایت گرفتم لینکش رو پایین میزارم خودم هیچی بهش اضافه نکردم نظره چند نفره در مورده اقوام ایرانی.
    به نظرم چون به قوم خاصی تعلق نداره و نظراته مختلف توش هست خوندنش جالبه هرچند که توش اسمی از فارسهای سگ نیست.البته ببخشید گفتم فارسهای سگ خودتون بخونید بعد متوجه میشید چرا میگم.
    http://jok20.blogsky.com/print/post-295/

    kaywan IP Address is : hidden
  29. mj
    
   #31 | ۰۹:۳۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران
   سرویس: مجلس

   به گفته نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تعیین محل تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه از جمله مهمترین ایراداتی بود که شورای نگهبان به این لایحه گرفته بود که کمیسیون امنیت ملی طی نامه‌ای از دولت خواست محل تامین اعتبار مورد نیاز این لایحه را مشخص و اعلام کند.

   محمد اسماعیل کوثری، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره روند بررسی لایحه اصلاح مواردی از قانون نظام وظیفه که از طرف شورای نگهبان با ۱۴ ایراد به مجلس برگردانده شده بود، گفت: این لایحه با ۱۴ ایراد از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شد و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور نماینده شورای نگهبان مجددا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

   وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان محل تامین منابع مورد نیاز برای این لایحه بود که کمیسیون با ارسال نامه‌ای از دولت خواست تا محل تامین اعتبار مورد نیاز برای قوانین در نظر گرفته شده در این لایحه را هم برای شورای نگهبان و هم برای مجلس مشخص کند.

   کوثری افزود: دو سه مورد از ایردات شورای نگهبان هم به ستاد کل نیروهای مسلح برمی‌گشت که قرار شد آنها هم پاسخ سوالات مذکور را به مجلس ارایه کنند تا در نهایت ایرادات برطرف شود و لایحه با تقدیم به هیات رییسه مجلس، بار دیگر در صحن علنی مورد رای‌گیری نهایی قرار گرفته و پس از تصویب برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شود.

   نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: نظر دولت درباره این لایحه بسیار مهم است، چراکه دولت باید اعتبارات مورد نیاز را تامین کند. برآورد اعتبار مورد نیاز برای افزایش حقوق‌ سربازان و هزینه‌ی خوراک و پوشاک آنها در این لایحه معادل ۹۰۰ میلیارد تومان می‌شود که دولت باید منابع تامین این هزینه را مشخص و اعلام کند تا موضوع برای شورای نگهبان حل شود.

   نماینده مردم تهران در خانه ملت در خاتمه درباره بازه زمانی درنظر گرفته شده برای ستاد کل نیروهای مسلح برای رفع آن دسته از ایرادات که به آنها برمی‌گشت، اظهار کرد: ستاد کل نیروهای مسلح تا هفته آینده ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه را رفع و آن را به مجلس بازمی‌گرداند.

   انتهای پیام

   mj IP Address is : hidden
  30. arian
    
   #32 | ۰۹:۴۷ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   آقا مدیر میبینم که سربلند شدی آقا مدیر حالا شما فارسی ترکی لری یا….
   خدا روشکر ماهیتت مشخص شد
   تو خیلی از سایتها بلا نسبت بقیه ..ه زیادی میخورن تو باید اینجا بیاری
   مهدی۱۲۴ حالا مشاهده کردی داداش ، حالا ببین تا کی بقیه دوستان میان به کیوان گیر میدن ، ببین مدیر یه تذکر میده؟ بعد میای میگی چرا گیر میدین به این بدبخت

   arian IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.