• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۱۰/۰۲  ۰۱:۰۱     جواد دادگر
 • ۰۹/۲۵  ۰۱:۰۱     محمد باقر باقری
 • ۰۹/۲۵  ۰۱:۰۱     محمد باقر باقری
 • ۰۹/۰۴  ۰۱:۰۱     سیاوش دولت
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور

 • telegram_channel

  پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی

  مقدمه

  طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد.

  شورای نگهبان نیز پس از استمهال و سپس بررسی طرح، ۱۴ مورد مغایرت طرح با قانون اساسی و شرع را اعلام کرد که در ذیل به بررسی این موارد پرداخته می‌شود.

  بررسی ایرادات شورای نگهبان

  ۱٫ نظر به اینکه مقام معظم رهبری مطابق بند «۴» اصل یکصدودهم قانون اساسی فرماندهی کل نیروهای مسلح را به‌عهده دارد و با توجه به رویه موجود در قوانین، کسب اجازه از مقام معظم رهبری درخصوص برخی مواد ضروری است و درصورت عدم اخذ اجازه شبهه مغایرت با اصل یکصدودهم از جانب شورا مطرح می‌گردد. این امر موجب شده است که شورای نگهبان در بند «۱» ایرادات خود در خصوص وجود ابهام را اعلام نماید. جهت رفع این ابهام نیاز به اصلاح متن طرح نبوده و کافی است چنانچه اجازه مقام معظم رهبری اخذ شده به شورا اعلام شود و در غیر این‌صورت کسب اجازه از ایشان صورت گرفته و سپس به شورا منعکس شود.

  ۲٫ شورای محترم نگهبان در بندهای «۲» و «۵» نامه خود جایگزینی عبارت «حوزه‌های علمیه قم، خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آنها» به‌جای عبارت «حوزه علمیه قم و یا نماینده رسمی آن» در مواد (۲۱) و (۲۷) طرح را به لحاظ مشخص نبودن حوزه نمایندگی هر کدام از حوزه‌های مذکور حاوی ابهام دانسته و جهت رفع ابهام عبارت ذیل را پیشنهاد داده است:

  «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای عالی حوزه‌های علمیه».

  درخصوص این ایراد قابل ذکر است که بر فرض وجود ابهام مطابق نامه شورای نگهبان شبهه مغایرت آن با قانون اساسی و شرع روشن نبوده و به‌نظر می‌رسد ایراد شورا در این بندها وارد نیست. در هر صورت با وجود اینکه ترتیب اثر دادن به پیشنهاد جایگزین شورای نگهبان برای نمایندگان مجلس الزامی نیست، لکن می‌توان با اعمال این پیشنهاد نظر شورای نگهبان را تأمین کرد.

  ۳٫ ماده (۲۵) طرح درخصوص اصلاح ماده (۳۶) قانون درباره معافیت تحصیلی ناشی از تحصیل در خارج از کشور است. شورای نگهبان در بند «۳» نامه خود این ماده را از این لحاظ که متعرض تحصیل طلاب در خارج از کشور و در نتیجه عدم معافیت تحصیلی این‌گونه طلاب نشده است مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی دانسته است. این بند از اصل سوم قانون اساسی دولت را ملزم به «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏‌های‏ مادی‏ و معنوی» دانسته است. ایراد شورا در این خصوص وارد نیست و وجود تبعیض در این ماده مشاهده نمی‌شود. توضیح اینکه به‌نظر می‌رسد نبود رویه ثابت و مشخصی درخصوص تحصیل طلاب در خارج از کشور و نیز نبود نهادی جهت نظارت و تأیید حوزه‌های علمیه خارج از کشور موجب شده که تحصیل طلاب در خارج از کشور دارای مکانیسم مشخصی نباشد، به همین دلیل وجود تبعیض در این خصوص محل تأمل است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است می‌تواند شاهد دیگری بر این مدعا باشد. لذا اصلاح این ماده ضروری نبوده و نمایندگان مجلس می‌توانند بر این ماده اصرار نمایند.

  ۴٫ شورای نگهبان در بند «۴» نامه ایراد مشابه ایراد بند قبل را مطرح کرده و درخصوص ماده (۲۶) طرح (مبنی‌بر اصلاح ماده (۳۷) قانون فعلی) عدم ذکر تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج از کشور را مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی و موجب تبعیض دانسته است. این ماده درخصوص تحصیل فرزندان ایرانیان خارج از کشور و نیز مأمورین ثابت دولت در خارج از کشور است که درصورت تحصیل در مدارس و مراکز آموزشی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش از معافیت تحصیلی برخوردار می‌شوند. ایراد شورا در این خصوص نیز وارد نبوده و با توجه به نبود رویه ثابت درخصوص تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج کشور و نبود مرکزی جهت تأیید و نظارت این حوزه‌ها و با توجه به اینکه تنها تعداد معدودی از کشورها دارای حوزه‌های علمیه هستند و اکثر کشورها از وجود چنین حوزه‌هایی محرومند، «تحصیل در حوزه‌های علمیه» در این ماده موضوعیت نداشته و مصداق بارز تفاوت عادلانه و نه تبعیض است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است مؤید این ادعاست. ازاین‌رو نمایندگان محترم مجلس درخصوص این ماده نیز می‌توانند اصرار بر متن طرح نمایند.

  ۵٫ بند «۹» ایرادات شورای نگهبان حاوی ابهام بوده و مشخص نیست که چگونه افراد مشمول معافیت از پرداخت وجه طبق استنباط آن شورا افزایش یافته‌اند.

  ۶٫ شورای نگهبان در بند «۹» ایرادات به بررسی بند «۲» ماده (۴۲) طرح مبنی‌بر اصلاح ماده (۵۸) قانون پرداخته و معرفی مشمولین دارای غیبت اولیه به سازمان قضایی نیروهای مسلح را مغایر اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی دانسته است. توضیح آنکه مطابق اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی رسیدگی به جرائم عمومی نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. شورای محترم نگهبان غیبت اولیه مشمولین را جرم عمومی تلقی نموده و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود عبارت «به جرم آنها در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌گردد» جایگزین عبارت «به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی می‌گردند» شود.

  ۷٫ بند «۱۰» نامه شورای نگهبان به ایراد موجود در تبصره «۳» ماده (۴۲) درخصوص اصلاح ماده (۵۸) اختصاص یافته است. مطابق این تبصره «رسیدگی به وضعیت مشمولینی که دارای عذر موجه برای غیبت خویش می‌باشند مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد». مطابق نظر شورا کلمه «ضوابط» مبهم است. توضیح این ابهام بدین صورت است که چنانچه مقصود از «ضوابط»، «آیین‌نامه» و یا «تصویب‌نامه» باشد تصویب اینگونه موارد مطابق اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی در صلاحیت هیئت وزیران و یا یکی از وزراست و تصویب چنین مواردی توسط ستاد کل نیروهای مسلح مغایر اصل مذکور است. جهت رفع این شبهه مغایرت می‌توان عبارت «بنا به پیشنهاد ستاد کل به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» را جایگزین عبارت «توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد» نمود.

  ۸٫ شورای محترم نگهبان در بند «۱۱» ایرادات، تبصره «۴» ماده (۴۲) طرح درخصوص اصلاح ماده (۵۸) قانون را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. مطابق این تبصره نحوه رفتار با مشمولین دوره‌های احتیاط و ذخیره برابر دستورالعملی است که در ستاد کل تهیه و به تصویب می‌رسد. شورای نگهبان تصویب این دستورالعمل را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و لذا این تبصره را مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی اعلام کرده است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود عبارت «هیئت وزیران» پس از کلمه «تصویب» در متن این تبصره اضافه شود.

  ۹٫ مطابق اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی «همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌گیرد». براین‌اساس شورای نگهبان ماده (۸۴) پیشنهادی مبنی‌بر اینکه «۱۰۰ درصد درآمدهای حاصله از ارائه خدمات…در اختیار ناجا قرار می‌گیرد» را در بند «۱۴» نامه خود مغایر اصل فوق دانسته است. بدیهی است این امر با اصول بودجه ای نیز سازگار نبوده و پیشنهاد می‌گردد ماده مذکور جهت تأمین نظر شورای نگهبان و مطابقت با اصول بودجه‌ای حذف شود.

  ۱۰٫ ایرادات مذکور در بندهای «۷»، «۸»، «۱۲» و «۱۳» نامه شورای نگهبان درخصوص پیش‌بینی هزینه‌هایی در طرح است که طریق تأمین آنها مشخص نشده و لذا منجر به افزایش هزینه‌های دولت شده و از این جهت مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی اعلام شده است. بدیهی است جهت رفع مغایرت مذکور لازم است مواد مورد ایراد حذف و یا موافقت نماینده دولت در این خصوص اخذ گردد. همچنین می‌توان بار مالی این طرح را با درج در ردیف‌های بودجه سنواتی در سال‌های آینده مرتفع کرد که این نکته نیز نیاز به تصریح در همین قانون دارد.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 20,471 | آذر ۲۸ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. arian
    
   #1 | ۰۹:۵۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   برادر mj واقعا حال دادی دستت درد نکنه
   از hatami گل و یاس و مسیح میخوام که دوباره بیان و این آبروی از دست رفته سایتو جمع کنن و دیگه با کسی که ماهیت خودشو نشون داده کاری نداشته باشن فقط در مورد سربازی به هم کمک کنیم نه بخاطر شخص خاصی فقط به خاطر اینکه باهم دوست هستیم شما با بیشتر بچه های این سایت /اشنا هستی دوباره سعی کن سایت به روال اولش برگرده و از همه بخواه که نظر بدن

   arian IP Address is : hidden
  2. milad6082
    
   #2 | ۱۰:۳۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   کیوان چه دلیلی داره این مطلب رو گذاشتی رو سایت توهین کردن به اقوام ایرانی کار درستی که تو اوردی گذاشتی رو سایت واقعا این مطالب این سایت رو می خونم احساس انزجار می کنم
   همممون بدبختیم که میاییم این سایت بهمون توهین بشه بعد بریم پی کارمون
   خلایق هر چه لایق

   milad6082 IP Address is : hidden
  3. arian
    
   #3 | ۱۳:۴۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   kaywan :
   خصوصیات ترکها ، لرها ، رشتی ها و کردها
   متن مصاحبه های اینترنی :
   ۱
   Ali_sweden
   ۲۹ ساله
   فوق لیسانس مکانیک ، اهل قم, ساکن تهران
   ترک ها :خر هستند
   کردها :دیوانه
   رشتی ها: شل هستند
   لرها: چیزی نمی داند
   در آشنایان خود کرد ، رشتی و ترک می شناسد اما لر نمی شناسد
   یک آشنای درو کرد دارد, فامیل ترک و رشتی هم دارد
   می گوید: بیشتر چیزهای که درباره این قومیتها می دانم ب از صحبت های دیگران و بعضی از آنها از تجربه شخصی است, مخصوصا درباره ترک ها تجربه شخصی دارد
   به نظرش جوک ها از خصلتهای خود اقوام برآمده و به طور نسبی درست است, اما می گوید:تلاش می کنم تحت تاثیر آنچه جوکها درباره اقوام به ما یاد می دهد , قرار نگیرم
   ادامه مصاحبه ها در ادامه مطلب….
   حمید
   ۳۰ ساله
   دیپلم ترک ، ساکن تهران
   شغل آزاد دارد
   ترکها: خر هستند
   لرها: از ترکها خر تر هستند, می نویسد: خدا لرها را آفریده تا آبروی ترک ها حفظ شود!
   کردها :احمق هستند, کردها آدمهای خود بزرگ بینی هستند
   می نویسد:به کردها بگو پهلوان سوارشان شو، عاشق شنیدن کلمه پهلوان هستند
   در مورد رشتی ها حرف نمی زند مینویسد :سه نقطه ,در نهایت می نویسند: بی غیرت هستند
   فامیل ترک دارند ولی شغلش به گونه ای است که با لرها و رشتیها همکار بوده است
   درباره کردها فقط شنیده است
   معتقد است ۸۰ درصد آنچه درباره این قومیتها می داند , از جوکها است اما حجم زیادی از آنها
   با رابطه مستقیم بوده است
   ۳
   oupanishad_7
   زن ۲۵ ساله لر ساکن تهران
   دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان
   کردها:ساده اندیش و خوش باور
   ترکها:خنگ و احمقند
   لرها:نفهم و بی توجه به بهداشت یک دنده و لجباز, شلختگی
   شمالی ها:تصور خاصی ازشان ندارم, فکر کنم مهربان و مهمان نواز و پرحرف
   رشتی ها به طور خاص به بی بخاری , بی غیرتی و زن ذلیلی معروفند
   اقوام کرد و آشنایان و دوستان ترک دارم
   با کردها زندگی کرده ام و ارتباط چهره به چهره داشته ام
   خودش لر است و می گوید:تصورم درباره لرها واقعی است چون بین آنها زندگی کرده ام
   تصورم درباره ترکها صرفا ذهنیتهای خودم نیست و با آنها نشست و برخاست داشته ام
   فکر می کنم تصور همه ما از روابط قبلی و همچنین از کلیشه های موجود درباره اقوام تشکیل شده است
   درباره ترکها ۴۰ درصد تجربه شخصی و ۶۰ درصد جوک ها کلیشه ها در تصورم دخیل بوده است
   درمورد لرها , تجربه شخسی حرف اول را می زند اما جوک ها هم بی تاثیر نبوده است
   تصورم درباره کردها اصلا ربطی به جوک ندارد, چون درباره آنها جوک های زیادی وجود ندارد, بیشتر ناشی از تجربه شخصی است , چون محل کارم کردستان بوده است
   ۴
   Parham
   ۳۵ ساله فوق دیپلم صنایع , بلوچ و ساکن بندر عباس
   کردها: غیرتی و جنگجو هستند
   رشتی ها بی غیرت و ترسو هستند
   می گویند:ترکها خر هستند , اما او قبول ندارد
   درباره لرها تصور خاصی ندارد
   به دلیل زندگی در بندرعباس با کارگران کرد زیادی برخورد داشته و جوک های زیادی هم درباره آنها نشنیده ,ارتباط زیادی با آنها نداشته ولی فکر نمی کند تصورش درباره کردها ناشی از جوک ها باشد
   با بقیه ارتباطی نداشته فکر می کند ممکن است نظرش درباره ترکها و شمالی ها از جوک ها تاثیر پذیرفته است , اما تصاویری که درباره این قومیتها در تلویزیون دیده را هم موثر می داند
   اقوام کرد, شمالی یا ترک نداشته است
   ۵
   DOKHTARE _CABUL
   ۲۴ ساله, دیپلم ریاضی
   فارس و ساکن تهران
   ترکها:کم دارند
   رشتی ها :بی بند و بار و بی غیرت هستند
   کردها:آوازهای با حالی دارند
   لرها:از پشت کوه آمده اند , می گوید:شنیدی می گن شباهت لرها با آفتاب در اینه که هردو از پشت کوه در می یان!
   با کردها ارتباط زیادی نداشته , فقط یک همسایه کرد اهل موسیقی داشته است
   با لرها ارتباطی نداشته است
   دوست و آشناهای ترک دارد, می گوید:فکر می کنم آنچه در جوک ها درمورد آنهاست خیلی اغراق شده است,” اما خوب جنبه شوخی داره دیگه!”معتقد است بیشتر تصورش از ترکها به خاطر ارتباط مستقیم و رو در رویش با آنهاست
   ۶
   س
   ۲۵ ساله
   لیسانس خبرنگاری ,فارس
   کردها: آدمهای سرسخت و قاطعی هستند با ظاهری خشن و قلب مهربان
   ترکها: آدمهای متعصبی هستند که بیشتر در چارچوب سنتها و آداب و رسومشان رفتار می کنند ،آدمهای مسئولیت پذیر و مقید به خانواده هستند
   شمالی ها: آدمهای بی بخاری هستند یعنی نسبت به هیچ موضوع تعصب نشان نمی دهند و ضمنا مردم خوشگذران و راحت طلبی هستند
   لرها: ، فقط از روی جوک ها آنها را می شناسم ، مثلا شباهت لر و خورشید در چه است؟
   هر دو از پشت کوه آمده اند!
   شوهر خاله اش ترک است
   دوستان کرد زیادی داشته
   یک دوست لر دارد, اما او به نظرش نمونه یک لر نیست زبرا در تهران بزرگ شده و تربیت یافته است
   دوستان و اشنایان شمالی زیادی دارم
   معتقد است آنچه درباره ترکها فکر می کند را در رفتار خودشان در ارتباط با آنها دیده است
   درباره کردها می گوید: بیشتر در دانشگاه در تعامل با آنها که بودم ,ابتدا برداشت ظاهری از رفتارشان داشتم و بعد که بیشتر شناختمشان فهمیدم برداشتم کاملا نادرست بوده است
   درباره شمالی ها هم می گوید: با آنها در تعامل نزدیک برای مدت زمان طولانی بوده ام با آنها بزرگ
   شده ام
   “س” تصورش از ترکها ۳۰ درصد از جوک ها ناشی می شود , “برای اینکه با آنها ارتباط رودررو و واقعی هم داشته ام”
   تصورم از کردها اصلا از جوک ناشی نشده , چون جوک های زیادی درباره آنها نشنیده ام
   درمورد تصورش درباره شمالی ها می گوید:۱۰ د رصد آن هم در تایید رفتارهایی که از آنها دیده ام بوده است ، یعنی بیش از آنکه از طریق یک جوک ذهنیتی پیدا کنم مصداق های واقعی رفتارهایشان را دیده ام
   معتقد است جوکها تا ۷۰ درصد در ذهنیتش درباره ترکها تاثیر داشته اما درباره لرها جوک هیچ تاثیری نداشته است
   ۷
   آذر
   ۲۱ ساله دانشجوی روانشناسی
   شیرازی
   به نظر من در هر قومیتی هرجور آدمی پیدا می شود , بسته به تحصیلات , مکان بزرگ شدن آدمها , تفکر می تواند رشد کند یا نه در دام همان قالبهای قومی بماند, افراد اگر مطالعه داشته باشند , می توانند انگارها یی را که صدا و سیما , خانواده و جامعه در کل می سازد را کنار بزنند, در غیر این صورت فرد در محدوده همان فرهنگی که بزرگ شده , بی تغییر و نوآوری فکر می کند درباره دیگر اقوام
   کلا خیلی بستگی دارد به اینکه در چه منطقه ای آدمها بزرگ بشوند, چه وضعیت اجتماعی و اقتصادی ای داشته باشند , در مورد جوکها هم همینطور است ,آدم اگر اهل مطالعه و پرسیدن باشد , در دام این تصورات کلی و غیر واقعی نمی ماند
   ۸
   NOTHINGTOSAY
   مرد کرد ۲۴ ساله ساکن تهران
   دانشجو رشته اش را ذکر نکرد
   کردها:می گوید:اگر بخواهم منصف باشم : هم کمی خشن, قوم گرا, و حتی منزوی تا حدودی
   خونگرم و غریبه پرست, کمی دور از تمدن اما شجاع و راستگو
   شمالی ها: باحال, راحت طلب و خوش خیال, مهماندوست
   ترکها: به نظر من آدمهای قومگرایی هستند,فرصت طلب و دارای روحیه اجتماعی
   لرها: ساده و کمی بدوی ,خونگرم و صمیمی
   خود کرد است و معتقد است کردها به بدی و خشنی که می گویند , نیستند , از طریق رابطه رودررو , با خصلتهای آنها آشنایی دارد و معتقد است جوک ها چیزی درباره کردها به سایر قومیتها نمی گویند و تصور دیگران از آنها ناشی از تبلیغات منفی نظام است
   درباره رشتی ها می گوید:دوست شمالی زیاد داشته ام, آدم دلش نمی خواهد حرفهای جوکها را درباره شان باور کند, مثلا آنچه درباره بی غیرتی آنها مطرح است, اما به هرحال گاهی تجربه شخصی آدم ذهنیتهای موجود در جوک ها را تایید می کند
   دوست و هم خوابگاهی ترک زیاد دارد, فکر نمی کند تصورش از آنها ناشی از جوکها باشد , معتقد است تصوراتش درباره آنها درست است و ناشی از ارتباطش با آنها
   اقوام لر زیاد دارد و با آنها ارتباط داشته
   ۹
   حوا
   زن ۲۶ ساله ترک
   کارمند
   ترکها:تعصبی , غیرتی , خانواده دوست
   لرها:ساده و کمی احمق
   کردها:دارای انسجام قومی هستند و بسیار یکدیگر را تایید می کنند
   شمالی ها:بی غیرت
   خودش ترک است
   آشنای لر ندارد, و تا کنون نیز با آنها برخوردی نداشته است
   دوست کرد داشته است
   خیلی با شمالی ها هم برخورد نداشته ام
   تصوراتش از ترکها ناشی از برخورد واقعی است , تصورش درباره لرها از شنیده ها و بیشتر از جوکهاست
   درباره شمالی ها تصورم مانند لرها از تصورات رایج و هم جوکها سرچشمه می گیرد
   درمورد کردها , بیشتر تصورم از طریق ارتباط با آنها در محل کار و … ایجاد شده است
   ۱۰
   شیوا
   ۳۰ ساله , لیسانس علوم آزمایشگاهی
   کرجی
   کردها:سخت کوش ,قابل اعتماد , ثابت قدم و جدی, مهمان نواز, تغییر را زیاد نمی پذیرند
   ترکها: زود عصبی می شوند, به خانواده خود بیش از همه توجه دارند,خودمدار, مقتصد ,اهل گلگی (شکایت کردن),گاه اهل چشم و هم چشمی
   لرها:ساده , زود باور و مهربان , سخت کوش
   شمالی ها:آسانگیر , قابل انعطاف , خود را با هر شرایطی وفق می دهند , زن ذلیل
   پدرش کرد است و با کردها خیلی سر و کار دارد اما چون در کرج متولد و بزرگ شده خود را خیلی وابسته به این قومیت نمی داند,معتقد است تصورش درباره آنها از ارتباط نزدیک ناشی شده است
   دوره طرحش را هم در قروه کردستان گذرانده , پس ارتباط زیادی با کردها داشته است
   همسرش ترک است و می گوید :پیش از ازدواج زیاد درباره ترکها نمی دانستم, اما تحت تاثیر آنچه درباره آنها از جوکها و گوشه و کنار شنیده بودم ,فکر نمی کردم با یک ترک ازدواج کنم , برخی تصوارتش پس از ورود به یک خانواده ترک عوض شده و برخی دیگر همین تایید شده است
   دوستان نزدیک شمالی زیاد داشته , دوستان دانشگاه که ارتباطش با آنها بعد از ازدواج هم ادامه پیدا کرده است
   همسر خواهرش لر است , اما بیشتر تصورش درباره لرها را از تلویزیون گرفته است, می گوید:شاید آنچه درباره لرها گفتم تحت تاثیر جوکها باشد , اما درباره سایر قومیتها بیشتر تصوراتم متکی بر تجربه ارتباطم با آنهاست..
   امتیاز : ۰  0

   گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید === گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنی

   arian IP Address is : hidden
  4. arian
    
   #4 | ۱۳:۴۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   kaywan :
   من این متن رو از یک سایت گرفتم لینکش رو پایین میزارم خودم هیچی بهش اضافه نکردم نظره چند نفره در مورده اقوام ایرانی.
   به نظرم چون به قوم خاصی تعلق نداره و نظراته مختلف توش هست خوندنش جالبه هرچند که توش اسمی از فارسهای سگ نیست.البته ببخشید گفتم فارسهای سگ خودتون بخونید بعد متوجه میشید چرا میگم.
   http://jok20.blogsky.com/print/post-295/
   امتیاز : ۰  4

   خودت یکبار بخون چی گذاشتی

   arian IP Address is : hidden
  5. hamed_gh
    
   #5 | ۱۳:۵۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   دمت گرم mj جان
   میشه لطفا لینک خبر رو هم بزاری
   بازم ممنون که هنوز یه چند نفری پیدا میشن که دنبال بحث سربازی هستند وگرنه بقیه که …

   hamed_gh IP Address is : hidden
  6. arian
    
   #6 | ۱۴:۱۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   نظرهای بعضی از دوستان قدیمی در ماههای گذشته:
   younesmiarمهر ۱۳م, ۱۳۸۸ در ۱۴:۰۶ |
   سلام به همه. امروز سردار زاده کمند داشت با رادیو مصاحبه می کرد و گفت که همین الان در حال تدوین آیین نامه ه برای این طرح اصلاح هستند تا ایشالا هر وقت طرح در شورای نگهبان تصویب شد دیگه وقت زیادی تا اجرا در دولت نگیرد. 😐

   امتیاز بالا : Thumb up ۹ Thumb down
   َ
   نریمان کیامهرمهر ۱۳م, ۱۳۸۸ در ۱۹:۱۲ | #۳۸
   با سلام خدمت مدیریت سایت محترم سربازی .

   به احترام آقای عماد و مدیریت سایت سربازی از امروز دز خدمت دوستان هستم . انشاالله از این به بعد توهینی به دوستان نشه . و همیشه احترام همدیگر را نگاه داریم تا بتوانیم در این سایت بیشترین کمک را به دوستان بکنیم .

   من از مدیریت سایت خواهشمندم کسانی که از این به بعد به کسی توهینی می کنند یا نظم سایت را به هم می زنن . حتی حرف های بدی می زنن و اختلاف بین دوستان می اندازند . خواهشمندم تو اولین فرصت اکانت آن فرد را از کار بندازن تا این مشکلاتی که تو ۱۰ روز گذشته افتاده دیگه تکرار نشه .

   در ضمن از مدیریت سایت هم خواهش می کنم اکانت آقای کیوان را فعال کنند تا در بین ما دوستان ۴ برادری باشن کیوان هم به من یک قولی داده .

   باز هر کسی کمکی خواست در خدمتش هستم . دوستون دارم .

   با تشکر .

   حسام مهر ۱۳م, ۱۳۸۸ در ۱۹:۴۸ | #۴

   ما اینجاییم برای اینکه دیگه به کسی بی احترامی نکنیم..
   داداش از امروز همه باید فقط اینو در نظر داشته باشیم که کسی کامنت های این سایت رو می خونه به ریشمون نخنده…پس از الان همه با هم کمک کنیم که سایت رو نظم بدیم با احترام متقابل

   امتیاز : Thumb up ۰ Thumb down

   نریمان کیامهر مهر ۱۳م, ۱۳۸۸ در ۲۰:۵۴ | #۴۳

   امیر جان عزیز درسته همه چیزهایی که گفتی و قبول دارم ولی من مطمئن هستم که کیوان دلش مثل یک دریاست تو دلش هیچ چیزی نیست و مهربونم هست . ولی بعضی موقع ها شوخی می کنه ولی شوخی هم درسته حدی هم داره من از کیوان عزیز هم از این به بعد می خوام بخاطر من که واقعا از صمیم قلب دوسش دارم با کسی نه شوخی کنه نه چیز دیگه و همشه به دوستان چه ۲ بادری چه ۴ برادری چه دوستای دیگه اگه کمکی هم خواستن کمکشون کنه .

   و به قول حسام دیگه هم نظم سایت را بخاطر هیچ خراب نکنیم ما با هم دوستیم و مثل برادریم . باور کنید یک زمانی می رسه که حسرت این روزها رو خواهیم خورد . من از اول امیر جان می دونم از روزی که هم اومدی سایت دیدم به همه کمک کردی و خیلی هم دوست دارم ولی ازت یک خواهشی دارم که از این به بعد کسی که فوشی چیزی داد یا بعد حرف زد جوابشو نده و به کاره خودت باش.

   چون ما با مدیر سایت صحبت کردیم که اگه کسی از این به بعد فوش یا چیز بعدی بگه یا اختلاف بین دوستان بندازه هم کامنش حذف می شه هم Delet اکانت می شه . پس مدیر هم قولی که به ما داده ۱۰۰% می دونم عمل هم خواهد کرد . قضیه از این به بعد دیگه فرق می کنه .

   با تشکر .

   امتیاز : Thumb up ۲ Thumb down

   arian IP Address is : hidden
  7. Amir Mcim
    
   #7 | ۱۶:۵۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
   ستاد کل نیروهای مسلح تا هفته آینده، ایرادات لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه را برطرف می‌کند

   به گفته نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تعیین محل تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه از جمله مهمترین ایراداتی بود که شورای نگهبان به این لایحه گرفته بود که کمیسیون امنیت ملی طی نامه‌ای از دولت خواست محل تامین اعتبار مورد نیاز این لایحه را مشخص و اعلام کند.

   محمد اسماعیل کوثری، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره روند بررسی لایحه اصلاح مواردی از قانون نظام وظیفه که از طرف شورای نگهبان با ۱۴ ایراد به مجلس برگردانده شده بود، گفت: این لایحه با ۱۴ ایراد از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شد و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور نماینده شورای نگهبان مجددا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

   وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان محل تامین منابع مورد نیاز برای این لایحه بود که کمیسیون با ارسال نامه‌ای از دولت خواست تا محل تامین اعتبار مورد نیاز برای قوانین در نظر گرفته شده در این لایحه را هم برای شورای نگهبان و هم برای مجلس مشخص کند.

   کوثری افزود: دو سه مورد از ایردات شورای نگهبان هم به ستاد کل نیروهای مسلح برمی‌گشت که قرار شد آنها هم پاسخ سوالات مذکور را به مجلس ارایه کنند تا در نهایت ایرادات برطرف شود و لایحه با تقدیم به هیات رییسه مجلس، بار دیگر در صحن علنی مورد رای‌گیری نهایی قرار گرفته و پس از تصویب برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شود.

   نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: نظر دولت درباره این لایحه بسیار مهم است، چراکه دولت باید اعتبارات مورد نیاز را تامین کند. برآورد اعتبار مورد نیاز برای افزایش حقوق‌ سربازان و هزینه‌ی خوراک و پوشاک آنها در این لایحه معادل ۹۰۰ میلیارد تومان می‌شود که دولت باید منابع تامین این هزینه را مشخص و اعلام کند تا موضوع برای شورای نگهبان حل شود.

   نماینده مردم تهران در خانه ملت در خاتمه درباره بازه زمانی درنظر گرفته شده برای ستاد کل نیروهای مسلح برای رفع آن دسته از ایرادات که به آنها برمی‌گشت، اظهار کرد: ستاد کل نیروهای مسلح تا هفته آینده ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه را رفع و آن را به مجلس بازمی‌گرداند.

   Amir Mcim IP Address is : hidden
  8. kaywan
    
   #8 | ۱۷:۲۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   آقای مدیر این مقاله رو ردیف کن دستت درد نکنه فردا هفت دی ماهه هنوز فراخوان شروع نشده چه برسه به اینکه تموم بشه.
   یه کاری بایدکرد اینجوری نمیشه.
   لعنت به هرچی بد قوله.

   kaywan IP Address is : hidden
  9. mj
    
   #9 | ۱۷:۵۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   بچه ها کسی سایت پروکسی نداره؟

   mj IP Address is : hidden
  10. mahdi124
    
   #10 | ۲۰:۱۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   Amir Mcim :
   نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
   ستاد کل نیروهای مسلح تا هفته آینده، ایرادات لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه را برطرف می‌کند
   به گفته نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تعیین محل تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه از جمله مهمترین ایراداتی بود که شورای نگهبان به این لایحه گرفته بود که کمیسیون امنیت ملی طی نامه‌ای از دولت خواست محل تامین اعتبار مورد نیاز این لایحه را مشخص و اعلام کند.
   محمد اسماعیل کوثری، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره روند بررسی لایحه اصلاح مواردی از قانون نظام وظیفه که از طرف شورای نگهبان با ۱۴ ایراد به مجلس برگردانده شده بود، گفت: این لایحه با ۱۴ ایراد از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شد و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور نماینده شورای نگهبان مجددا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
   وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان محل تامین منابع مورد نیاز برای این لایحه بود که کمیسیون با ارسال نامه‌ای از دولت خواست تا محل تامین اعتبار مورد نیاز برای قوانین در نظر گرفته شده در این لایحه را هم برای شورای نگهبان و هم برای مجلس مشخص کند.
   کوثری افزود: دو سه مورد از ایردات شورای نگهبان هم به ستاد کل نیروهای مسلح برمی‌گشت که قرار شد آنها هم پاسخ سوالات مذکور را به مجلس ارایه کنند تا در نهایت ایرادات برطرف شود و لایحه با تقدیم به هیات رییسه مجلس، بار دیگر در صحن علنی مورد رای‌گیری نهایی قرار گرفته و پس از تصویب برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شود.
   نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: نظر دولت درباره این لایحه بسیار مهم است، چراکه دولت باید اعتبارات مورد نیاز را تامین کند. برآورد اعتبار مورد نیاز برای افزایش حقوق‌ سربازان و هزینه‌ی خوراک و پوشاک آنها در این لایحه معادل ۹۰۰ میلیارد تومان می‌شود که دولت باید منابع تامین این هزینه را مشخص و اعلام کند تا موضوع برای شورای نگهبان حل شود.
   نماینده مردم تهران در خانه ملت در خاتمه درباره بازه زمانی درنظر گرفته شده برای ستاد کل نیروهای مسلح برای رفع آن دسته از ایرادات که به آنها برمی‌گشت، اظهار کرد: ستاد کل نیروهای مسلح تا هفته آینده ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه را رفع و آن را به مجلس بازمی‌گرداند.
   امتیاز : ۲  0

   ممنون امیر عزیز
   میشه لینک و تاریخ این کامنت رو هم ذکر کنی؟
   ممنون

   mahdi124 IP Address is : hidden
  11. mahdi124
    
   #11 | ۲۰:۱۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   arian :
   آقا مدیر میبینم که سربلند شدی آقا مدیر حالا شما فارسی ترکی لری یا….
   خدا روشکر ماهیتت مشخص شد
   تو خیلی از سایتها بلا نسبت بقیه ..ه زیادی میخورن تو باید اینجا بیاری
   مهدی۱۲۴ حالا مشاهده کردی داداش ، حالا ببین تا کی بقیه دوستان میان به کیوان گیر میدن ، ببین مدیر یه تذکر میده؟ بعد میای میگی چرا گیر میدین به این بدبخت
   امتیاز : ۰  0

   آقا کیوان شمام باید یه تغییری در حرف زدنات بدی!
   واقعا همه خسته شدن از بس که به این خاطر تذکر دادن.

   mahdi124 IP Address is : hidden
  12. kaywan
    
   #12 | ۲۰:۳۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   mahdi124 :

   arian :آقا مدیر میبینم که سربلند شدی آقا مدیر حالا شما فارسی ترکی لری یا….خدا روشکر ماهیتت مشخص شدتو خیلی از سایتها بلا نسبت بقیه ..ه زیادی میخورن تو باید اینجا بیاریمهدی۱۲۴ حالا مشاهده کردی داداش ، حالا ببین تا کی بقیه دوستان میان به کیوان گیر میدن ، ببین مدیر یه تذکر میده؟ بعد میای میگی چرا گیر میدین به این بدبختامتیاز : ۰  0

   آقا کیوان شمام باید یه تغییری در حرف زدنات بدی!واقعا همه خسته شدن از بس که به این خاطر تذکر دادن.
   امتیاز : ۰  0

   من که کاری با کسی ندارم عزیزم من دارم کاره خودم رو میکنم اونا هستند که به من گیر میدن.
   البته از این به بعد تصمیم دارم کمتر به حرف های دیگران توجه کنم بعضی ها حرف میزنند که من جوابشونو بدم و جنجال درست بشه.

   kaywan IP Address is : hidden
  13. Amir Mcim
    
   #13 | ۲۱:۱۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   mahdi124
   دوست عزیز خبرگزاری ایسنا بخش مجلس

   Amir Mcim IP Address is : hidden
  14. mahdi124
    
   #14 | ۲۱:۳۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   ممنون امیر جان
   کیوان خواهش میکنم تا اونجایی هم که می تونی مراعات کن.
   از بقیه دوستان هم همین خواهش رو دارم
   بزاریم جو صمیمانه و دسوتانه ای بینمون حاکم بشه
   دم همتون گرم

   mahdi124 IP Address is : hidden
  15. alimi
    
   #15 | ۲۳:۱۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   سلام
   من ۴٫۵ ماهی میشه که عضویت در این سایت دارم و از آخرین نظرم ۳ماهی میگذره(مدیر میتونه تایید کنه) وفقط نذاره گر هستم بعد این درگیریهی تو سایت اومدم بگم که تمام بحثها و دعواهای این سایت تقصیر فردی از خدا بیخبر بنام کیوان من این طور که متوجه شدم ایشون فردی مریض و از اختلالات روحی رنج میبرد من به ایشون پیشنهاد میدم پیش یه روانپزشک بروند.
   و از مدیر نالایق هم درخواست دارم تا وقتی که ایشان سلامتی کامل دریافت نکردند ایشون را از سایت اخراج کند و از آدمهایی که به این سایت کمک میکردن و مطالب آموزنده میگذاشتند چه از خبر و مطالب دیگر که باعث رونق سایت میشد از این افراد مثل نریمان حاتمی یاس و مسیح ومهدی دلجویی شود تا سایت از نو رونق گیرد.
   از تمامی بچه ها درخواست دارم برای شفای هر چه زودتره فردی بنام کیوان در این شب عزیز دست به دعا بردارند
   با تشکر از تمامی دوستان

   alimi IP Address is : hidden
  16. arian
    
   #16 | ۲۳:۵۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۶

   http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1462645&Lang=P

   این لینک خبر mjو Amir Mcim هستش که از هردوشون تشکر میکنم

   arian IP Address is : hidden
  17. kaywan
    
   #17 | ۰۰:۰۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۷

   خواهر زاده ی میر حسین موسوی در درگیری های امروز کشته شد.لینک خبر:
   http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810060333

   kaywan IP Address is : hidden
  18. kaywan
    
   #18 | ۰۰:۲۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۷

   alimi :سلاممن ۴٫۵ ماهی میشه که عضویت در این سایت دارم و از آخرین نظرم ۳ماهی میگذره(مدیر میتونه تایید کنه) وفقط نذاره گر هستم بعد این درگیریهی تو سایت اومدم بگم که تمام بحثها و دعواهای این سایت تقصیر فردی از خدا بیخبر بنام کیوان من این طور که متوجه شدم ایشون فردی مریض و از اختلالات روحی رنج میبرد من به ایشون پیشنهاد میدم پیش یه روانپزشک بروند.و از مدیر نالایق هم درخواست دارم تا وقتی که ایشان سلامتی کامل دریافت نکردند ایشون را از سایت اخراج کند و از آدمهایی که به این سایت کمک میکردن و مطالب آموزنده میگذاشتند چه از خبر و مطالب دیگر که باعث رونق سایت میشد از این افراد مثل نریمان حاتمی یاس و مسیح ومهدی دلجویی شود تا سایت از نو رونق گیرد.از تمامی بچه ها درخواست دارم برای شفای هر چه زودتره فردی بنام کیوان در این شب عزیز دست به دعا بردارندبا تشکر از تمامی دوستان
   امتیاز : ۲  4

   خیلی از شما ممنونم بابت لطفی که به اینجانب ابراز فرمودید :mrgreen:
   راستی درست واژه ی> نظاره گر <به این شکل است شما به اشتباه نوشتید نذاره گر :mrgreen: البته چون تو نظرت نوشتی از مطالب آموزنده خوشت میاد این رو گفتم وگرنه من هیچ وقت جسارت نمیکنم :mrgreen: یادش به خیر یک دوستی داشتیم اسمش حاتمی بود اونم زیاد از این اشتباه ها میکرد 😉

   kaywan IP Address is : hidden
  19. kaywan
    
   #19 | ۰۰:۵۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۷

   حضرت علی علیه السلام:خشم خدا در خشم مردم است.

   kaywan IP Address is : hidden
  20. hamsafar
    
   #20 | ۰۹:۵۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۷

   انشا الله همین روزا کارتهای ۳ برادری میاد و کارهای ۲ برادری همدرست میشه و تمام مشکلات و دعواهی دوستان و کدورتها از بین میره

   hamsafar IP Address is : hidden
  21. vartan
    
   #21 | ۱۰:۱۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۷

   من در تاریخ ۳۰/۳/۸۸ مدارکم را تحویل دادم ولی هنوز برام فراخوان نیومده ودر تهران هستم اگه کسی در این تاریخ مدارکش رو تحویل داده و براش نامه اومده بگه . با تشکر از همه دوستان

   vartan IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  1 9 10 11
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.