• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۲۳  ۱۸:۲۹     ناصر جعفرپورگنجاری
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری

 • telegram_channel

  پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی

  مقدمه

  طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد.

  شورای نگهبان نیز پس از استمهال و سپس بررسی طرح، ۱۴ مورد مغایرت طرح با قانون اساسی و شرع را اعلام کرد که در ذیل به بررسی این موارد پرداخته می‌شود.

  بررسی ایرادات شورای نگهبان

  ۱٫ نظر به اینکه مقام معظم رهبری مطابق بند «۴» اصل یکصدودهم قانون اساسی فرماندهی کل نیروهای مسلح را به‌عهده دارد و با توجه به رویه موجود در قوانین، کسب اجازه از مقام معظم رهبری درخصوص برخی مواد ضروری است و درصورت عدم اخذ اجازه شبهه مغایرت با اصل یکصدودهم از جانب شورا مطرح می‌گردد. این امر موجب شده است که شورای نگهبان در بند «۱» ایرادات خود در خصوص وجود ابهام را اعلام نماید. جهت رفع این ابهام نیاز به اصلاح متن طرح نبوده و کافی است چنانچه اجازه مقام معظم رهبری اخذ شده به شورا اعلام شود و در غیر این‌صورت کسب اجازه از ایشان صورت گرفته و سپس به شورا منعکس شود.

  ۲٫ شورای محترم نگهبان در بندهای «۲» و «۵» نامه خود جایگزینی عبارت «حوزه‌های علمیه قم، خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آنها» به‌جای عبارت «حوزه علمیه قم و یا نماینده رسمی آن» در مواد (۲۱) و (۲۷) طرح را به لحاظ مشخص نبودن حوزه نمایندگی هر کدام از حوزه‌های مذکور حاوی ابهام دانسته و جهت رفع ابهام عبارت ذیل را پیشنهاد داده است:

  «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای عالی حوزه‌های علمیه».

  درخصوص این ایراد قابل ذکر است که بر فرض وجود ابهام مطابق نامه شورای نگهبان شبهه مغایرت آن با قانون اساسی و شرع روشن نبوده و به‌نظر می‌رسد ایراد شورا در این بندها وارد نیست. در هر صورت با وجود اینکه ترتیب اثر دادن به پیشنهاد جایگزین شورای نگهبان برای نمایندگان مجلس الزامی نیست، لکن می‌توان با اعمال این پیشنهاد نظر شورای نگهبان را تأمین کرد.

  ۳٫ ماده (۲۵) طرح درخصوص اصلاح ماده (۳۶) قانون درباره معافیت تحصیلی ناشی از تحصیل در خارج از کشور است. شورای نگهبان در بند «۳» نامه خود این ماده را از این لحاظ که متعرض تحصیل طلاب در خارج از کشور و در نتیجه عدم معافیت تحصیلی این‌گونه طلاب نشده است مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی دانسته است. این بند از اصل سوم قانون اساسی دولت را ملزم به «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏‌های‏ مادی‏ و معنوی» دانسته است. ایراد شورا در این خصوص وارد نیست و وجود تبعیض در این ماده مشاهده نمی‌شود. توضیح اینکه به‌نظر می‌رسد نبود رویه ثابت و مشخصی درخصوص تحصیل طلاب در خارج از کشور و نیز نبود نهادی جهت نظارت و تأیید حوزه‌های علمیه خارج از کشور موجب شده که تحصیل طلاب در خارج از کشور دارای مکانیسم مشخصی نباشد، به همین دلیل وجود تبعیض در این خصوص محل تأمل است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است می‌تواند شاهد دیگری بر این مدعا باشد. لذا اصلاح این ماده ضروری نبوده و نمایندگان مجلس می‌توانند بر این ماده اصرار نمایند.

  ۴٫ شورای نگهبان در بند «۴» نامه ایراد مشابه ایراد بند قبل را مطرح کرده و درخصوص ماده (۲۶) طرح (مبنی‌بر اصلاح ماده (۳۷) قانون فعلی) عدم ذکر تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج از کشور را مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی و موجب تبعیض دانسته است. این ماده درخصوص تحصیل فرزندان ایرانیان خارج از کشور و نیز مأمورین ثابت دولت در خارج از کشور است که درصورت تحصیل در مدارس و مراکز آموزشی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش از معافیت تحصیلی برخوردار می‌شوند. ایراد شورا در این خصوص نیز وارد نبوده و با توجه به نبود رویه ثابت درخصوص تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج کشور و نبود مرکزی جهت تأیید و نظارت این حوزه‌ها و با توجه به اینکه تنها تعداد معدودی از کشورها دارای حوزه‌های علمیه هستند و اکثر کشورها از وجود چنین حوزه‌هایی محرومند، «تحصیل در حوزه‌های علمیه» در این ماده موضوعیت نداشته و مصداق بارز تفاوت عادلانه و نه تبعیض است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است مؤید این ادعاست. ازاین‌رو نمایندگان محترم مجلس درخصوص این ماده نیز می‌توانند اصرار بر متن طرح نمایند.

  ۵٫ بند «۹» ایرادات شورای نگهبان حاوی ابهام بوده و مشخص نیست که چگونه افراد مشمول معافیت از پرداخت وجه طبق استنباط آن شورا افزایش یافته‌اند.

  ۶٫ شورای نگهبان در بند «۹» ایرادات به بررسی بند «۲» ماده (۴۲) طرح مبنی‌بر اصلاح ماده (۵۸) قانون پرداخته و معرفی مشمولین دارای غیبت اولیه به سازمان قضایی نیروهای مسلح را مغایر اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی دانسته است. توضیح آنکه مطابق اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی رسیدگی به جرائم عمومی نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. شورای محترم نگهبان غیبت اولیه مشمولین را جرم عمومی تلقی نموده و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود عبارت «به جرم آنها در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌گردد» جایگزین عبارت «به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی می‌گردند» شود.

  ۷٫ بند «۱۰» نامه شورای نگهبان به ایراد موجود در تبصره «۳» ماده (۴۲) درخصوص اصلاح ماده (۵۸) اختصاص یافته است. مطابق این تبصره «رسیدگی به وضعیت مشمولینی که دارای عذر موجه برای غیبت خویش می‌باشند مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد». مطابق نظر شورا کلمه «ضوابط» مبهم است. توضیح این ابهام بدین صورت است که چنانچه مقصود از «ضوابط»، «آیین‌نامه» و یا «تصویب‌نامه» باشد تصویب اینگونه موارد مطابق اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی در صلاحیت هیئت وزیران و یا یکی از وزراست و تصویب چنین مواردی توسط ستاد کل نیروهای مسلح مغایر اصل مذکور است. جهت رفع این شبهه مغایرت می‌توان عبارت «بنا به پیشنهاد ستاد کل به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» را جایگزین عبارت «توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد» نمود.

  ۸٫ شورای محترم نگهبان در بند «۱۱» ایرادات، تبصره «۴» ماده (۴۲) طرح درخصوص اصلاح ماده (۵۸) قانون را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. مطابق این تبصره نحوه رفتار با مشمولین دوره‌های احتیاط و ذخیره برابر دستورالعملی است که در ستاد کل تهیه و به تصویب می‌رسد. شورای نگهبان تصویب این دستورالعمل را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و لذا این تبصره را مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی اعلام کرده است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود عبارت «هیئت وزیران» پس از کلمه «تصویب» در متن این تبصره اضافه شود.

  ۹٫ مطابق اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی «همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌گیرد». براین‌اساس شورای نگهبان ماده (۸۴) پیشنهادی مبنی‌بر اینکه «۱۰۰ درصد درآمدهای حاصله از ارائه خدمات…در اختیار ناجا قرار می‌گیرد» را در بند «۱۴» نامه خود مغایر اصل فوق دانسته است. بدیهی است این امر با اصول بودجه ای نیز سازگار نبوده و پیشنهاد می‌گردد ماده مذکور جهت تأمین نظر شورای نگهبان و مطابقت با اصول بودجه‌ای حذف شود.

  ۱۰٫ ایرادات مذکور در بندهای «۷»، «۸»، «۱۲» و «۱۳» نامه شورای نگهبان درخصوص پیش‌بینی هزینه‌هایی در طرح است که طریق تأمین آنها مشخص نشده و لذا منجر به افزایش هزینه‌های دولت شده و از این جهت مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی اعلام شده است. بدیهی است جهت رفع مغایرت مذکور لازم است مواد مورد ایراد حذف و یا موافقت نماینده دولت در این خصوص اخذ گردد. همچنین می‌توان بار مالی این طرح را با درج در ردیف‌های بودجه سنواتی در سال‌های آینده مرتفع کرد که این نکته نیز نیاز به تصریح در همین قانون دارد.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 19,993 | آذر ۲۸ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. veridical
    
   #1 | ۱۱:۳۵ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

   ممنونم مهدی جان
   آخه بهش گفتم بابام ۷۰سالشه و داداشامم تو شهر خودمون نستن ازدواج کردن رفتن
   گفت اگه بتونی یجوری بگی که بابات به مراقبت نیاز داشته شاید ببخشن
   آخه مشمول این قانون ۲برادری هم هستم
   گفتم اگه احیانا اجرا شد لنگ غیبت نباشم 😥

   veridical IP Address is : hidden
  2. عماد
    
   #2 | ۱۲:۰۰ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

   amir2009 امروزم خبری نشد ؟

   •  
    #3 | ۱۲:۰۷ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

    سلام عماد یه خبر بد دارم واسه خودمون یعنی سه برادری ها…..هنوز استعلام کارت ها در شهرستان ها گرفته نشده

    amir8312 IP Address is : hidden
  3. mahdi124
    
   #4 | ۱۲:۰۵ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

   veridical :
   ممنونم مهدی جان
   آخه بهش گفتم بابام ۷۰سالشه و داداشامم تو شهر خودمون نستن ازدواج کردن رفتن
   گفت اگه بتونی یجوری بگی که بابات به مراقبت نیاز داشته شاید ببخشن
   آخه مشمول این قانون ۲برادری هم هستم
   گفتم اگه احیانا اجرا شد لنگ غیبت نباشم
   امتیاز : ۰  0

   خواهش میکنم
   پس بهتره زودتر بجنبی چون اینا هر روز یه حرف تازه میزنن

   mahdi124 IP Address is : hidden
  4. mehdi6031
    
   #5 | ۱۲:۱۳ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

   اقا میگن اگه کسی واری کوسل با درجه ۳ داشته باشه معاف دایم میشه ،کسی خبر داره؟

   mehdi6031 IP Address is : hidden
  5. k1.bkc
    
   #6 | ۱۲:۲۴ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

   amir8312 :سلام عماد یه خبر بد دارم واسه خودمون یعنی سه برادری ها…..هنوز استعلام کارت ها در شهرستان ها گرفته نشده
   امتیاز : ۰  0

   از کجا میدونی؟

   k1.bkc IP Address is : hidden
   •  
    #7 | ۱۴:۳۲ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

    ارتباط نزدیکی با رئیس نظام وظیفه دارم و پروندم دست خودم بود و کامل دیدم و چک کردم. وقتی از رئیس در مورد نبود استعلام روی پرونده پرسیدم گفت که دست ما نیست و همه تهرانن و بعد از ارسال پرونده هاتون به تهران روی پرونده گذاشته میشه.در ضمن گفت اگه استعلام هایی که خودت گرفتی رو بزاری روی پرونده کارت سریع تر پیش میره

    amir8312 IP Address is : hidden
  6. rozbehs
    
   #8 | ۱۲:۴۷ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

   تبریک به همه ۳ برادری ها…

   دوستان کسی خبر داره که طرحی که دست مجلسه و هنوز نرفته واسه صحن علنی و شورای نگهبان حالا چقدر تخمین میزنین که باید صبر کنیم؟؟؟؟
   فکر میکننین تا آخر دی اجرا بشه یا کلا قیدشو بزنیم؟؟؟؟ یه خبری بدین بچه ها….

   rozbehs IP Address is : hidden
  7. hamidrezash65
    
   #9 | ۱۳:۱۱ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

   سلام

   لطفا جواب بدید دیروزم پرسیدم کسی نگفت قانون ۲برادری جزءکدوم ماده هست؟به این قانون که ایرادنگرفتن؟ 😥

   hamidrezash65 IP Address is : hidden
  8. amir2009
    
   #10 | ۱۳:۵۴ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

   عماد :amir2009 امروزم خبری نشد ؟
   امتیاز : ۰  0

   نه عماد عزیز
   امروز هم خبری نشد…..پاییز هم تموم شد هنوز ما اندر خم یک کوچه ایم….

   amir2009 IP Address is : hidden
  9. Arash123
    
   #11 | ۱۴:۰۰ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

   امیر غیبتم داشتی شما؟

   Arash123 IP Address is : hidden
  10. amir2009
    
   #12 | ۱۴:۲۳ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

   منو میگی آرش؟؟ آره داشتم..حدود ۴ سال…بعد از دانشگاه..

   amir2009 IP Address is : hidden
  11. Arash123
    
   #13 | ۱۵:۰۳ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

   amir2009 :منو میگی آرش؟؟ آره داشتم..حدود ۴ سال…بعد از دانشگاه..
   امتیاز : ۰  0

   ۴ سال صبر کردی این چند ماهم روش من ۶ سال غیبت داشتم

   Arash123 IP Address is : hidden
  12. amir2009
    
   #14 | ۱۵:۰۷ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

   نمیتونم صبر کنم رفیق…باید تا اسفند پاسپورت بگیرم…خیلی مهمه برام..

   amir2009 IP Address is : hidden
  13. Arash123
    
   #15 | ۱۵:۱۹ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

   منم مشکل تو رو دارم بدجور گیرم

   Arash123 IP Address is : hidden
  14. بهروز
    
   #16 | ۱۵:۲۰ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

   سلام ، یه مدته سرم خیلی شلوغ شده ، کار از یه طرف درس هم ازون طرف ، خرج خونواده هم از طرف دیگه ، واسه همسنه کمتر میام تو سایت ، دلم واسه بچه های سایت مثه نریمان ، حامد ، مهدی ، یاهو و … تنگ شده بود ، گفتم بیام یه عرض ادبی خدمت دوستان بکنم …
   ان شا الله که همه خوش خبر باشین و زودتر کارامون پیش بره و همه با هم معاف شیم …
   دوستون دارم …فعلا… 😛

   بهروز IP Address is : hidden
  15. بهروز
    
   #17 | ۱۵:۲۱ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

   mahdi124 :بهروز خوبی؟خبری نیست ازت؟آن را که خبر نشد خبری باز نیامد بگو ببینم چه خبره که دیگه این ورا کم پیدا میشی؟
   veridicalوالا جدیدا یه صحبتایی مبنی بر بخشیدن غیبت اونایی که تا قبل امسال غیبت کردن شده بود.حالا کارمند نظام وظیفه هم بهت گفتم خب یعنی همچین چیزی هست دیگه.ولی واسه اینکه مطمئن تر بشی، اگه تهران هستی برو میدون سپاه و حضوری بپرس.اگه هم جای دیگه ای هستی به سازمان نظام وظیفه زنگ بزن و دقیقا ازشون بپرس/
   امتیاز : ۰  0

   سلام ، یه مدته سرم خیلی شلوغ شده ، کار از یه طرف درس هم ازون طرف ، خرج خونواده هم از طرف دیگه ، واسه همسنه کمتر میام تو سایت ، دلم واسه بچه های سایت مثه نریمان ، حامد ، مهدی ،مهدی ۱۲۴، یاهو و … تنگ شده بود ، گفتم بیام یه عرض ادبی خدمت دوستان بکنم …
   ان شا الله که همه خوش خبر باشین و زودتر کارامون پیش بره و همه با هم معاف شیم …
   دوستون دارم …فعلا… 😛

   بهروز IP Address is : hidden
  16. milad6082
    
   #18 | ۱۶:۵۰ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

   سلام
   کسی با من هنوز تماس نگرفته فکر کنم در حال انتظاریم سردار! از یه جا دیگه دلش پر سر ماها خالیش می کنه

   milad6082 IP Address is : hidden
  17. k1.bkc
    
   #19 | ۲۱:۵۴ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

   amir8312 :ارتباط نزدیکی با رئیس نظام وظیفه دارم و پروندم دست خودم بود و کامل دیدم و چک کردم. وقتی از رئیس در مورد نبود استعلام روی پرونده پرسیدم گفت که دست ما نیست و همه تهرانن و بعد از ارسال پرونده هاتون به تهران روی پرونده گذاشته میشه.در ضمن گفت اگه استعلام هایی که خودت گرفتی رو بزاری روی پرونده کارت سریع تر پیش میره
   امتیاز : ۰  0

   پس گرفته شده فقط روی پرونده ها نیست و تهرانه

   k1.bkc IP Address is : hidden
  18. عماد
    
   #20 | ۲۳:۲۴ - ۱۳۸۸/۰۹/۳۰

   Arash123 :

   amir2009 :منو میگی آرش؟؟ آره داشتم..حدود ۴ سال…بعد از دانشگاه..امتیاز : ۰  0

   ۴ سال صبر کردی این چند ماهم روش من ۶ سال غیبت داشتم
   امتیاز : ۰  0

   منم ۹ ساله که غایبم.
   اما این انتظاری که تو این ۸ ماه کشیدم خیلی سخت تر از ۹ سال غیبت بوده .

  19. datis
    
   #21 | ۰۱:۰۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   به نظر شما اصل کارتها رو دوباره میخوان چیکار ؟ مگه قبلا استعلامش رو نگرفتیم ؟! دوباره برای چی باید ببریم ؟

   datis IP Address is : hidden
  20. k1.bkc
    
   #22 | ۰۲:۲۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   datis :به نظر شما اصل کارتها رو دوباره میخوان چیکار ؟ مگه قبلا استعلامش رو نگرفتیم ؟! دوباره برای چی باید ببریم ؟
   امتیاز : ۰  0

   منم خیلی در این مورد مشکل دارم اگر کارتها را بازم بخوان بهشون میگم اصلا معافیت نمیخوام پولمو پس بدید برم 🙄

   k1.bkc IP Address is : hidden
  21. datis
    
   #23 | ۰۲:۲۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   k1.bkc :

   datis :به نظر شما اصل کارتها رو دوباره میخوان چیکار ؟ مگه قبلا استعلامش رو نگرفتیم ؟! دوباره برای چی باید ببریم ؟
   امتیاز : ۰  0

   منم خیلی در این مورد مشکل دارم اگر کارتها را بازم بخوان بهشون میگم اصلا معافیت نمیخوام پولمو پس بدید برم
   امتیاز : ۰  0

   چرا ؟ یعنی جمع کردن دوبارش برات سخته ؟
   من دارمشون فقط دلیل کارشون رو نمیفهمم ! شما شرایطت چجوریه ؟ ۳ تا خدمت کردن یا تعهد خدمتی ؟

   datis IP Address is : hidden
  22. k1.bkc
    
   #24 | ۰۴:۰۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   datis :

   k1.bkc :

   datis :به نظر شما اصل کارتها رو دوباره میخوان چیکار ؟ مگه قبلا استعلامش رو نگرفتیم ؟! دوباره برای چی باید ببریم ؟امتیاز : ۰  0

   منم خیلی در این مورد مشکل دارم اگر کارتها را بازم بخوان بهشون میگم اصلا معافیت نمیخوام پولمو پس بدید برمامتیاز : ۰  0

   چرا ؟ یعنی جمع کردن دوبارش برات سخته ؟من دارمشون فقط دلیل کارشون رو نمیفهمم ! شما شرایطت چجوریه ؟ ۳ تا خدمت کردن یا تعهد خدمتی ؟
   امتیاز : ۰  0

   من در واقع ۴ تا برادرم خدمتشون رو کامل کردن و از نظره داشتن کارت مشکلی ندارم و اما یکی از اون سه نفری که کارتشون رو دادم به دلایلی نمیتونه دوباره کارتشو بده حالا بماند برای چی.
   هرچند من همین الان هم سه تا کارت دستمه ولی باید اون سه تا کارت که اول دادم همون ها باشه.
   از طرفی خودمم دلم میخواد برم خدمت و اگر میتونستم معافیتم رو میفروختم و میرفتم 🙄
   اگر واقعا کارشون رو درست انجام میدادند دیگه احیاجی نبود بعد از کپی برابر اصل کردن مدارک بازم از ما بگیرنش.

   k1.bkc IP Address is : hidden
  23. veridical
    
   #25 | ۱۱:۴۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   امروز دیگه حسابی همه ساکت بودن
   هیشکی هیچ حرفی نمیزنه
   خدا کنه بزودی خبرای خوب هم واسه ۳برادریا هم واسه ۲برادریا بشه که خاطر همه دوستان شاد بشه

   <<>>

   veridical IP Address is : hidden
  24. veridical
    
   #26 | ۱۱:۴۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   امروز دیگه حسابی همه ساکت بودن
   هیشکی هیچ حرفی نمیزنه
   خدا کنه بزودی خبرای خوب هم واسه ۳برادریا هم واسه ۲برادریا بشه که خاطر همه دوستان شاد بشه
   اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

   veridical IP Address is : hidden
  25. masihkhan
    
   #27 | ۱۱:۴۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   رفقا و دوستان عزیز با اجازتون

   من امروز عصر ساعت ۶ حرکت دارم به سمت کرمانشاه

   بهروز و روزبه و حاتمی جون و یاسی جون عزیز که خیلی شرمندم کرده و بقیه دوستان گل و گلاب

   حلالمون کنین … به امید دیدار …

   masihkhan IP Address is : hidden
  26. k1.bkc
    
   #28 | ۱۲:۴۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   masihkhan :رفقا و دوستان عزیز با اجازتون
   من امروز عصر ساعت ۶ حرکت دارم به سمت کرمانشاه
   بهروز و روزبه و حاتمی جون و یاسی جون عزیز که خیلی شرمندم کرده و بقیه دوستان گل و گلاب
   حلالمون کنین … به امید دیدار …
   امتیاز : ۰  0

   سپاه افتادی یا ارتش؟خوده کرمانشاه یا روانسر؟

   k1.bkc IP Address is : hidden
  27. amir2009
    
   #29 | ۱۳:۱۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   masihkhan :رفقا و دوستان عزیز با اجازتون
   من امروز عصر ساعت ۶ حرکت دارم به سمت کرمانشاه
   بهروز و روزبه و حاتمی جون و یاسی جون عزیز که خیلی شرمندم کرده و بقیه دوستان گل و گلاب
   حلالمون کنین … به امید دیدار …
   امتیاز : ۰  0

   جناب مسیح برات آرزوی موفقیت میکنم…امیدوارم روزهای خوب و بدون مشکلی در پیش داشته باشی……

   amir2009 IP Address is : hidden
  28. k1.bkc
    
   #30 | ۱۳:۵۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   امیر خبری نشد از فراخوان؟

   k1.bkc IP Address is : hidden
  29.  
   #31 | ۱۳:۵۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   نه

   amir8312 IP Address is : hidden
  30. amir2009
    
   #32 | ۱۳:۵۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   نه کیوان امروز هم خبری نشد….دیگه خسته شدم از انتظار/// فردا هم نیاد میره تا هفته آینده

   amir2009 IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.