• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۲۳  ۱۸:۲۹     ناصر جعفرپورگنجاری
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری

 • telegram_channel

  پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی

  مقدمه

  طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد.

  شورای نگهبان نیز پس از استمهال و سپس بررسی طرح، ۱۴ مورد مغایرت طرح با قانون اساسی و شرع را اعلام کرد که در ذیل به بررسی این موارد پرداخته می‌شود.

  بررسی ایرادات شورای نگهبان

  ۱٫ نظر به اینکه مقام معظم رهبری مطابق بند «۴» اصل یکصدودهم قانون اساسی فرماندهی کل نیروهای مسلح را به‌عهده دارد و با توجه به رویه موجود در قوانین، کسب اجازه از مقام معظم رهبری درخصوص برخی مواد ضروری است و درصورت عدم اخذ اجازه شبهه مغایرت با اصل یکصدودهم از جانب شورا مطرح می‌گردد. این امر موجب شده است که شورای نگهبان در بند «۱» ایرادات خود در خصوص وجود ابهام را اعلام نماید. جهت رفع این ابهام نیاز به اصلاح متن طرح نبوده و کافی است چنانچه اجازه مقام معظم رهبری اخذ شده به شورا اعلام شود و در غیر این‌صورت کسب اجازه از ایشان صورت گرفته و سپس به شورا منعکس شود.

  ۲٫ شورای محترم نگهبان در بندهای «۲» و «۵» نامه خود جایگزینی عبارت «حوزه‌های علمیه قم، خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آنها» به‌جای عبارت «حوزه علمیه قم و یا نماینده رسمی آن» در مواد (۲۱) و (۲۷) طرح را به لحاظ مشخص نبودن حوزه نمایندگی هر کدام از حوزه‌های مذکور حاوی ابهام دانسته و جهت رفع ابهام عبارت ذیل را پیشنهاد داده است:

  «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای عالی حوزه‌های علمیه».

  درخصوص این ایراد قابل ذکر است که بر فرض وجود ابهام مطابق نامه شورای نگهبان شبهه مغایرت آن با قانون اساسی و شرع روشن نبوده و به‌نظر می‌رسد ایراد شورا در این بندها وارد نیست. در هر صورت با وجود اینکه ترتیب اثر دادن به پیشنهاد جایگزین شورای نگهبان برای نمایندگان مجلس الزامی نیست، لکن می‌توان با اعمال این پیشنهاد نظر شورای نگهبان را تأمین کرد.

  ۳٫ ماده (۲۵) طرح درخصوص اصلاح ماده (۳۶) قانون درباره معافیت تحصیلی ناشی از تحصیل در خارج از کشور است. شورای نگهبان در بند «۳» نامه خود این ماده را از این لحاظ که متعرض تحصیل طلاب در خارج از کشور و در نتیجه عدم معافیت تحصیلی این‌گونه طلاب نشده است مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی دانسته است. این بند از اصل سوم قانون اساسی دولت را ملزم به «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏‌های‏ مادی‏ و معنوی» دانسته است. ایراد شورا در این خصوص وارد نیست و وجود تبعیض در این ماده مشاهده نمی‌شود. توضیح اینکه به‌نظر می‌رسد نبود رویه ثابت و مشخصی درخصوص تحصیل طلاب در خارج از کشور و نیز نبود نهادی جهت نظارت و تأیید حوزه‌های علمیه خارج از کشور موجب شده که تحصیل طلاب در خارج از کشور دارای مکانیسم مشخصی نباشد، به همین دلیل وجود تبعیض در این خصوص محل تأمل است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است می‌تواند شاهد دیگری بر این مدعا باشد. لذا اصلاح این ماده ضروری نبوده و نمایندگان مجلس می‌توانند بر این ماده اصرار نمایند.

  ۴٫ شورای نگهبان در بند «۴» نامه ایراد مشابه ایراد بند قبل را مطرح کرده و درخصوص ماده (۲۶) طرح (مبنی‌بر اصلاح ماده (۳۷) قانون فعلی) عدم ذکر تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج از کشور را مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی و موجب تبعیض دانسته است. این ماده درخصوص تحصیل فرزندان ایرانیان خارج از کشور و نیز مأمورین ثابت دولت در خارج از کشور است که درصورت تحصیل در مدارس و مراکز آموزشی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش از معافیت تحصیلی برخوردار می‌شوند. ایراد شورا در این خصوص نیز وارد نبوده و با توجه به نبود رویه ثابت درخصوص تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج کشور و نبود مرکزی جهت تأیید و نظارت این حوزه‌ها و با توجه به اینکه تنها تعداد معدودی از کشورها دارای حوزه‌های علمیه هستند و اکثر کشورها از وجود چنین حوزه‌هایی محرومند، «تحصیل در حوزه‌های علمیه» در این ماده موضوعیت نداشته و مصداق بارز تفاوت عادلانه و نه تبعیض است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است مؤید این ادعاست. ازاین‌رو نمایندگان محترم مجلس درخصوص این ماده نیز می‌توانند اصرار بر متن طرح نمایند.

  ۵٫ بند «۹» ایرادات شورای نگهبان حاوی ابهام بوده و مشخص نیست که چگونه افراد مشمول معافیت از پرداخت وجه طبق استنباط آن شورا افزایش یافته‌اند.

  ۶٫ شورای نگهبان در بند «۹» ایرادات به بررسی بند «۲» ماده (۴۲) طرح مبنی‌بر اصلاح ماده (۵۸) قانون پرداخته و معرفی مشمولین دارای غیبت اولیه به سازمان قضایی نیروهای مسلح را مغایر اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی دانسته است. توضیح آنکه مطابق اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی رسیدگی به جرائم عمومی نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. شورای محترم نگهبان غیبت اولیه مشمولین را جرم عمومی تلقی نموده و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود عبارت «به جرم آنها در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌گردد» جایگزین عبارت «به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی می‌گردند» شود.

  ۷٫ بند «۱۰» نامه شورای نگهبان به ایراد موجود در تبصره «۳» ماده (۴۲) درخصوص اصلاح ماده (۵۸) اختصاص یافته است. مطابق این تبصره «رسیدگی به وضعیت مشمولینی که دارای عذر موجه برای غیبت خویش می‌باشند مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد». مطابق نظر شورا کلمه «ضوابط» مبهم است. توضیح این ابهام بدین صورت است که چنانچه مقصود از «ضوابط»، «آیین‌نامه» و یا «تصویب‌نامه» باشد تصویب اینگونه موارد مطابق اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی در صلاحیت هیئت وزیران و یا یکی از وزراست و تصویب چنین مواردی توسط ستاد کل نیروهای مسلح مغایر اصل مذکور است. جهت رفع این شبهه مغایرت می‌توان عبارت «بنا به پیشنهاد ستاد کل به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» را جایگزین عبارت «توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد» نمود.

  ۸٫ شورای محترم نگهبان در بند «۱۱» ایرادات، تبصره «۴» ماده (۴۲) طرح درخصوص اصلاح ماده (۵۸) قانون را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. مطابق این تبصره نحوه رفتار با مشمولین دوره‌های احتیاط و ذخیره برابر دستورالعملی است که در ستاد کل تهیه و به تصویب می‌رسد. شورای نگهبان تصویب این دستورالعمل را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و لذا این تبصره را مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی اعلام کرده است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود عبارت «هیئت وزیران» پس از کلمه «تصویب» در متن این تبصره اضافه شود.

  ۹٫ مطابق اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی «همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌گیرد». براین‌اساس شورای نگهبان ماده (۸۴) پیشنهادی مبنی‌بر اینکه «۱۰۰ درصد درآمدهای حاصله از ارائه خدمات…در اختیار ناجا قرار می‌گیرد» را در بند «۱۴» نامه خود مغایر اصل فوق دانسته است. بدیهی است این امر با اصول بودجه ای نیز سازگار نبوده و پیشنهاد می‌گردد ماده مذکور جهت تأمین نظر شورای نگهبان و مطابقت با اصول بودجه‌ای حذف شود.

  ۱۰٫ ایرادات مذکور در بندهای «۷»، «۸»، «۱۲» و «۱۳» نامه شورای نگهبان درخصوص پیش‌بینی هزینه‌هایی در طرح است که طریق تأمین آنها مشخص نشده و لذا منجر به افزایش هزینه‌های دولت شده و از این جهت مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی اعلام شده است. بدیهی است جهت رفع مغایرت مذکور لازم است مواد مورد ایراد حذف و یا موافقت نماینده دولت در این خصوص اخذ گردد. همچنین می‌توان بار مالی این طرح را با درج در ردیف‌های بودجه سنواتی در سال‌های آینده مرتفع کرد که این نکته نیز نیاز به تصریح در همین قانون دارد.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 20,016 | آذر ۲۸ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. Arash123
    
   #1 | ۱۴:۰۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   ولی سردار گفته تا ۱۰ دی همه فراخوان میشن امید به خدا باید یجورایی بکشوننش به بهمن که بتونن کارت هوشمند صادر کنن دیگه

   Arash123 IP Address is : hidden
  2. بهروز
    
   #2 | ۱۵:۰۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   masihkhan :رفقا و دوستان عزیز با اجازتون
   من امروز عصر ساعت ۶ حرکت دارم به سمت کرمانشاه
   بهروز و روزبه و حاتمی جون و یاسی جون عزیز که خیلی شرمندم کرده و بقیه دوستان گل و گلاب
   حلالمون کنین … به امید دیدار …
   امتیاز : ۰  0

   عزیزم انشاالله بخیر و خوشی باشه ، خدا کنه زودتر مشکل هممون حل بشه دوست گلم …

   بهروز IP Address is : hidden
  3. k1.bkc
    
   #3 | ۱۵:۴۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   Arash123 :ولی سردار گفته تا ۱۰ دی همه فراخوان میشن امید به خدا باید یجورایی بکشوننش به بهمن که بتونن کارت هوشمند صادر کنن دیگه
   امتیاز : ۰  0

   دهم دی که سهله من فکر نمیکنم که تا بهمن هم فراخوان تموم بشه
   با توجه به گفته های قبلی سردار حتما این رو فهمیدید که نباید زیاد به حرف هاشون اطمینان کرد.

   k1.bkc IP Address is : hidden
  4. datis
    
   #4 | ۱۶:۰۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   این فراخوان بیاد یعنی دیگه کار تموم شده ؟ فقط باید پول رو بریزی و منتظر شی تا کارت بیاد ؟ یا اینکه هنوز معلوم نیست که معاف شدی یا نه ؟!

   datis IP Address is : hidden
  5. Arash123
    
   #5 | ۱۶:۱۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   شاید کسایی که غیبت دارنو میخوان حالشونو یکم بگیرن 😛 😛

   Arash123 IP Address is : hidden
  6. Arash123
    
   #6 | ۱۶:۱۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   amir2009 :نه کیوان امروز هم خبری نشد….دیگه خسته شدم از انتظار/// فردا هم نیاد میره تا هفته آینده
   امتیاز : ۰  0

   تازه هفته بعدم که شنبه و یکشنبه تعطیل هستش

   Arash123 IP Address is : hidden
  7. k1.bkc
    
   #7 | ۱۶:۳۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   Arash123 :

   amir2009 :نه کیوان امروز هم خبری نشد….دیگه خسته شدم از انتظار/// فردا هم نیاد میره تا هفته آیندهامتیاز : ۰  0

   تازه هفته بعدم که شنبه و یکشنبه تعطیل هستش
   امتیاز : ۰  0

   چرا تعظیله مگه چه خبره

   k1.bkc IP Address is : hidden
  8. Arash123
    
   #8 | ۱۶:۵۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   تاسوعا و عاشوراست مسلمون

   Arash123 IP Address is : hidden
  9. didar
    
   #9 | ۱۷:۰۷ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   سلام بر وبچ
   پیشاپیش سالروز شهدت مظلومانه سالار شهیدان و یارانش رو به همه تسلیت عرض میکنم وامیدوارم به حق این شبهای عزیز خود امام حسین یه فرجی توی کار همه ی سه برادریها ودو برادریها بفرمایند.آمین یا رب العالمین وبه امید عفو همه ی سرباز فراری ها وغایب ها.
   الهی به امیدت 😉

   didar IP Address is : hidden
  10. didar
    
   #10 | ۱۷:۰۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   بهروز :

   masihkhan :رفقا و دوستان عزیز با اجازتونمن امروز عصر ساعت ۶ حرکت دارم به سمت کرمانشاهبهروز و روزبه و حاتمی جون و یاسی جون عزیز که خیلی شرمندم کرده و بقیه دوستان گل و گلابحلالمون کنین … به امید دیدار …امتیاز : ۰  0

   عزیزم انشاالله بخیر و خوشی باشه ، خدا کنه زودتر مشکل هممون حل بشه دوست گلم …
   امتیاز : ۰  0

   خدا پشت وپناهت مسح جون

   didar IP Address is : hidden
  11. didar
    
   #11 | ۱۷:۱۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   بسمه تعالی
   دعای روز سه شنبه
   حمد وستایش مخصوص خدا ولایق اوست حمدی بسیار بیرون از شمار وبه خدای تعالی پناه می برم از شر نفس خویش زیرا نفس اماره انسان را به کارهای زشت وناگوار وا می دارد مگر آنکه خدا به لطف خود آدمی را نگه دارد وبه خدا پناه میبرم از شر شیطان که پیوسته گناهی بر سر گناه من می افزایدوبه او پناه می برم از ظلم وجور هر ستمکار فاجر وحاکم ستمکار ظالم ودشمن قوی وقاهر . بار خدایا مرا از سپاه خود قرار ده که البته سپاه تو پیوسته پیروزند ومرا از حزب خود قرار ده که حزب تو از رستگارانند ومرا از دوستان خود قرار ده که البته دوستان تو در دنیاهیچ ترس وغم واندوهی ندارند. خدایا دین مرا اصلاح فرما که دین مایه حفظ همه شئون من است وعالم آخرتم را اصلاح فرما که آنجا منزل ابدی من است وجایگاه فرار من از آزار مردم وهمسایگان پست دنیاست . خدایا عمر مرا مایه زیادتی هر کار خیر قرار ده ومرگ مرا موجب راحتی از هر گونه شرور گردان. خدایا درود فرست بر حضرت محمد که خاتم پیامبران است وتمام کننده ی عده رسولان است وبر آل واطهار اوپاکان وپاکیزگان عالمند وبر اصحاب نجیب او که از نیکان عالمند. بار خدایا در این روز سه شنبه سه چیز برمن عطا فرما:اول آنکه هر گناهی که کرده ام همه را بیامرزی دوم آنکه هر غمی در دل دارم همه را زائل گردانی وسوم آنکه هر دشمنی دارم تو دفع آن نمایی.به وسیله نام خدا که بهترین نامهاست در زمین وآسمان از خود دفع همه گونه شر وناگواری می کنم که اول آنها غضب خداست وهم به نام او محبوب است میطلبم که اول آن خشنودی خداست ،پس تو ای خدای صاحب عفو وخوشنودی ختم کار مرا نزدخود مغفرت وآمرزش فرما ای مهربانترین مهربانان عالم .

   didar IP Address is : hidden
  12. mahdi124
    
   #12 | ۱۷:۴۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   آمیــــــــــــــــــــن
   منم فرا رسیدن ماه محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی رو به همه دوستان تهنیت و تسلیت میگم.
   امید که به حق این روزها و شبها مشکلاتمون حل بشه.
   بچه ها دعا یادتون نره ….

   mahdi124 IP Address is : hidden
  13. k1.bkc
    
   #13 | ۱۹:۰۷ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   بچه ها یه رمان خوندم اسمش سمفونی مردگان واقعا عظمت بود حتما بخونید

   k1.bkc IP Address is : hidden
  14. k1.bkc
    
   #14 | ۱۹:۰۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   یعنی الان مسیح کجاست 😥 من ناراحت شدم از رفتنش 🙁

   k1.bkc IP Address is : hidden
  15. amir2009
    
   #15 | ۱۹:۲۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   k1.bkc :

   Arash123 :ولی سردار گفته تا ۱۰ دی همه فراخوان میشن امید به خدا باید یجورایی بکشوننش به بهمن که بتونن کارت هوشمند صادر کنن دیگهامتیاز : ۰  0

   دهم دی که سهله من فکر نمیکنم که تا بهمن هم فراخوان تموم بشهبا توجه به گفته های قبلی سردار حتما این رو فهمیدید که نباید زیاد به حرف هاشون اطمینان کرد.
   امتیاز : ۰  0</blockquot
   بله..صد در صد

   amir2009 IP Address is : hidden
  16. amir2009
    
   #16 | ۱۹:۲۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   k1.bkc :

   Arash123 :ولی سردار گفته تا ۱۰ دی همه فراخوان میشن امید به خدا باید یجورایی بکشوننش به بهمن که بتونن کارت هوشمند صادر کنن دیگهامتیاز : ۰  0

   دهم دی که سهله من فکر نمیکنم که تا بهمن هم فراخوان تموم بشهبا توجه به گفته های قبلی سردار حتما این رو فهمیدید که نباید زیاد به حرف هاشون اطمینان کرد.
   امتیاز : ۰  0

   بله صد در صد

   amir2009 IP Address is : hidden
  17. amir2009
    
   #17 | ۱۹:۲۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   datis :این فراخوان بیاد یعنی دیگه کار تموم شده ؟ فقط باید پول رو بریزی و منتظر شی تا کارت بیاد ؟ یا اینکه هنوز معلوم نیست که معاف شدی یا نه ؟!
   امتیاز : ۰  0

   آره رفیق تمومه بعد از اون..نگران نباش…

   amir2009 IP Address is : hidden
  18. amir2009
    
   #18 | ۱۹:۲۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   Arash123 :شاید کسایی که غیبت دارنو میخوان حالشونو یکم بگیرن
   امتیاز : ۰  0

   بابا آرش بیخیال…دیگه کار از حالگیری گذشته رفیق….

   amir2009 IP Address is : hidden
  19. k1.bkc
    
   #19 | ۲۰:۳۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   نامه ی سرگشاده ی عجیبه بهمن قبادی به عباس کیارستمی
   http://www.khabaronline.ir/news-23735.aspx

   k1.bkc IP Address is : hidden
  20. arian
    
   #20 | ۲۲:۲۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   شاهکار یک نماینده مجلس در درگیری با مردم
   یک نماینده مجلس که به همراه تعدادی از اعضای خانواده به جزیره قشم سفر کرده بود بنا داشت بار فراوان خریداری شده از جزیره را خارج از نوبت از قسمت تحویل بار فرودگاه عبور دهد که مورد اعتراض سایر مسافران در صف تحویل بار قرار گرفت این حرکت در نهایت به درگیری فیزیکی بین فرزند وی با تعدادی از مسافران منجر شد.

   به گزارش پرچم: ماجرا به هم اینجا خاتمه نیافت و نماینده محترم پس از قرار گرفتن در سالن هواپیما خواستار عدم سوار کردن فردی شد که با فرزند وی درگیر شده بود.

   دوستان فردی که با فرزند آقای نماینده درگیر شده بود هم از سوار شدن به هواپیما بدون همسفر خود امتناع کردند. این موضوع موجب گله خلبان و مسافران و تاخیر دو ساعته پرواز همه مسافران شد

   arian IP Address is : hidden
  21. k1.bkc
    
   #21 | ۲۲:۳۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   arian :شاهکار یک نماینده مجلس در درگیری با مردمیک نماینده مجلس که به همراه تعدادی از اعضای خانواده به جزیره قشم سفر کرده بود بنا داشت بار فراوان خریداری شده از جزیره را خارج از نوبت از قسمت تحویل بار فرودگاه عبور دهد که مورد اعتراض سایر مسافران در صف تحویل بار قرار گرفت این حرکت در نهایت به درگیری فیزیکی بین فرزند وی با تعدادی از مسافران منجر شد.
   به گزارش پرچم: ماجرا به هم اینجا خاتمه نیافت و نماینده محترم پس از قرار گرفتن در سالن هواپیما خواستار عدم سوار کردن فردی شد که با فرزند وی درگیر شده بود.
   دوستان فردی که با فرزند آقای نماینده درگیر شده بود هم از سوار شدن به هواپیما بدون همسفر خود امتناع کردند. این موضوع موجب گله خلبان و مسافران و تاخیر دو ساعته پرواز همه مسافران شد
   امتیاز : ۰  0

   دستشون درد نکنه
   خوب حاله این نماینده ی احمق رو گرفتند :mrgreen:

   k1.bkc IP Address is : hidden
  22. k1.bkc
    
   #22 | ۲۲:۳۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   موسوی از ریاست فرهنگستان هنر برکنار شد
   http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810011704

   k1.bkc IP Address is : hidden
  23. k1.bkc
    
   #23 | ۲۲:۳۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   وای اگر خامنه ی حکم جهادم دهد ارتش دنیا نتواند که جوابم ده
   زنده باد احمدی نژاد 😈

   k1.bkc IP Address is : hidden
   • k1.bkc
     
    #24 | ۲۲:۵۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

    البته این حرف رو جدی نزدم فقط خواستم کسیکه منفی میده یه دلیلی داشته باشه 😛

    k1.bkc IP Address is : hidden
  24. k1.bkc
    
   #25 | ۲۲:۵۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۱

   غوغای فیلم ساخت کارگردان ایرانی در جشنواره ی کن در پاریس
   http://www.khabaronline.ir/news-28925.aspx

   k1.bkc IP Address is : hidden
  25. arian
    
   #26 | ۰۹:۵۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با فارس خبر داد:
   موسوی از ریاست فرهنگستان هنر برکنار شد

   خبرگزاری فارس: میرحسین موسوی با رأی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از ریاست فرهنگستان هنر برکنار شد.

   حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاری فارس با اعلام این خبر گفت: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شب گذشته، میرحسین موسوی را از ریاست فرهنگستان هنر برکنار و علی معلم دامغانی را جایگزین وی کردند.
   محمدیان افزود: در این جلسه اعضای شورا همچنین مهدی کلهر، مصطفی رحماندوست و جهانگیر الماسی را به عنوان اعضای فرهنگستان هنر انتخاب کردند.
   این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در این جلسه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع ضوابط نشر کتاب و فرهنگستان هنر را بررسی کردند و برای ادامه اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد وقت نشد و مقرر شد این موضوع در جلسه آتی شورا ادامه یابد.
   به گفته محمدیان، موضوع رسیدگی به صلاحیت حسن زیاری برای

   arian IP Address is : hidden
  26. arian
    
   #27 | ۰۹:۵۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   http://rssnews.ir/News-36496.html

   موسوی از ریاست فرهنگستان هنر برکنار شد

   خبرگزاری فارس: میرحسین موسوی با رأی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از ریاست فرهنگستان هنر برکنار شد.

   رئیس فرهنگستان هنر به پیشنهاد مجمع عمومی و حکم ریاست عالیه فرهنگستان ها(رئیس جمهور) به مدت چهار سال انتخاب می‌شود.

   arian IP Address is : hidden
  27. vartan
    
   #28 | ۱۱:۰۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   سلام به دوستان من ۳۰/۳/۸۸ مدارکم به پلیس+۱۰ دادم ولی هنوز نامه ای به دستم نرسیده اگه کسی در این تاریخ مدارکشو تحویل داده وفراخوان دریافت کرده جواب بده راستی از تهران هستم با تشکر 😉

   vartan IP Address is : hidden
  28. Arash123
    
   #29 | ۱۱:۰۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   vartan :سلام به دوستان من ۳۰/۳/۸۸ مدارکم به پلیس+۱۰ دادم ولی هنوز نامه ای به دستم نرسیده اگه کسی در این تاریخ مدارکشو تحویل داده وفراخوان دریافت کرده جواب بده راستی از تهران هستم با تشکر
   امتیاز : ۰  0

   برو یک سر نظام وظیفه تا حالا باید میومد برات

   Arash123 IP Address is : hidden
  29. عماد
    
   #30 | ۱۲:۲۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   Arash123 :

   vartan :سلام به دوستان من ۳۰/۳/۸۸ مدارکم به پلیس+۱۰ دادم ولی هنوز نامه ای به دستم نرسیده اگه کسی در این تاریخ مدارکشو تحویل داده وفراخوان دریافت کرده جواب بده راستی از تهران هستم با تشکرامتیاز : ۰  0

   برو یک سر نظام وظیفه تا حالا باید میومد برات
   امتیاز : ۰  0

   بیعد می دونم اونجا جوابی بگیری …
   من رفتم نظام وظیفه شهرمون . گفت زنگ می زنیم.

   اصلا معلوم نیست دارن چیکار می کنن.
   منم ۲۰/۳/۸۸ مدارک رو با استعلامات تحویل دادم . هنوز که خبری نیست.

  30. amir2009
    
   #31 | ۱۳:۵۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   vartan :سلام به دوستان من ۳۰/۳/۸۸ مدارکم به پلیس+۱۰ دادم ولی هنوز نامه ای به دستم نرسیده اگه کسی در این تاریخ مدارکشو تحویل داده وفراخوان دریافت کرده جواب بده راستی از تهران هستم با تشکر
   امتیاز : ۰  0

   باید منتظر باشی…زنگ هم که میزنی میگن میاد بزودی..ولی این بزودی کی فرا میرسه معلوم نیست..من امروز زنگ زدم گفتن زیاد طول نمیکشه ..من که ۴ تیر هستم..هنوز برای خردادیها نیومده!

   amir2009 IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.