• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۱۰/۰۲  ۰۱:۰۱     جواد دادگر
 • ۰۹/۲۵  ۰۱:۰۱     محمد باقر باقری
 • ۰۹/۲۵  ۰۱:۰۱     محمد باقر باقری
 • ۰۹/۰۴  ۰۱:۰۱     سیاوش دولت
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور

 • telegram_channel

  پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی

  مقدمه

  طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد.

  شورای نگهبان نیز پس از استمهال و سپس بررسی طرح، ۱۴ مورد مغایرت طرح با قانون اساسی و شرع را اعلام کرد که در ذیل به بررسی این موارد پرداخته می‌شود.

  بررسی ایرادات شورای نگهبان

  ۱٫ نظر به اینکه مقام معظم رهبری مطابق بند «۴» اصل یکصدودهم قانون اساسی فرماندهی کل نیروهای مسلح را به‌عهده دارد و با توجه به رویه موجود در قوانین، کسب اجازه از مقام معظم رهبری درخصوص برخی مواد ضروری است و درصورت عدم اخذ اجازه شبهه مغایرت با اصل یکصدودهم از جانب شورا مطرح می‌گردد. این امر موجب شده است که شورای نگهبان در بند «۱» ایرادات خود در خصوص وجود ابهام را اعلام نماید. جهت رفع این ابهام نیاز به اصلاح متن طرح نبوده و کافی است چنانچه اجازه مقام معظم رهبری اخذ شده به شورا اعلام شود و در غیر این‌صورت کسب اجازه از ایشان صورت گرفته و سپس به شورا منعکس شود.

  ۲٫ شورای محترم نگهبان در بندهای «۲» و «۵» نامه خود جایگزینی عبارت «حوزه‌های علمیه قم، خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آنها» به‌جای عبارت «حوزه علمیه قم و یا نماینده رسمی آن» در مواد (۲۱) و (۲۷) طرح را به لحاظ مشخص نبودن حوزه نمایندگی هر کدام از حوزه‌های مذکور حاوی ابهام دانسته و جهت رفع ابهام عبارت ذیل را پیشنهاد داده است:

  «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای عالی حوزه‌های علمیه».

  درخصوص این ایراد قابل ذکر است که بر فرض وجود ابهام مطابق نامه شورای نگهبان شبهه مغایرت آن با قانون اساسی و شرع روشن نبوده و به‌نظر می‌رسد ایراد شورا در این بندها وارد نیست. در هر صورت با وجود اینکه ترتیب اثر دادن به پیشنهاد جایگزین شورای نگهبان برای نمایندگان مجلس الزامی نیست، لکن می‌توان با اعمال این پیشنهاد نظر شورای نگهبان را تأمین کرد.

  ۳٫ ماده (۲۵) طرح درخصوص اصلاح ماده (۳۶) قانون درباره معافیت تحصیلی ناشی از تحصیل در خارج از کشور است. شورای نگهبان در بند «۳» نامه خود این ماده را از این لحاظ که متعرض تحصیل طلاب در خارج از کشور و در نتیجه عدم معافیت تحصیلی این‌گونه طلاب نشده است مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی دانسته است. این بند از اصل سوم قانون اساسی دولت را ملزم به «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏‌های‏ مادی‏ و معنوی» دانسته است. ایراد شورا در این خصوص وارد نیست و وجود تبعیض در این ماده مشاهده نمی‌شود. توضیح اینکه به‌نظر می‌رسد نبود رویه ثابت و مشخصی درخصوص تحصیل طلاب در خارج از کشور و نیز نبود نهادی جهت نظارت و تأیید حوزه‌های علمیه خارج از کشور موجب شده که تحصیل طلاب در خارج از کشور دارای مکانیسم مشخصی نباشد، به همین دلیل وجود تبعیض در این خصوص محل تأمل است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است می‌تواند شاهد دیگری بر این مدعا باشد. لذا اصلاح این ماده ضروری نبوده و نمایندگان مجلس می‌توانند بر این ماده اصرار نمایند.

  ۴٫ شورای نگهبان در بند «۴» نامه ایراد مشابه ایراد بند قبل را مطرح کرده و درخصوص ماده (۲۶) طرح (مبنی‌بر اصلاح ماده (۳۷) قانون فعلی) عدم ذکر تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج از کشور را مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی و موجب تبعیض دانسته است. این ماده درخصوص تحصیل فرزندان ایرانیان خارج از کشور و نیز مأمورین ثابت دولت در خارج از کشور است که درصورت تحصیل در مدارس و مراکز آموزشی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش از معافیت تحصیلی برخوردار می‌شوند. ایراد شورا در این خصوص نیز وارد نبوده و با توجه به نبود رویه ثابت درخصوص تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج کشور و نبود مرکزی جهت تأیید و نظارت این حوزه‌ها و با توجه به اینکه تنها تعداد معدودی از کشورها دارای حوزه‌های علمیه هستند و اکثر کشورها از وجود چنین حوزه‌هایی محرومند، «تحصیل در حوزه‌های علمیه» در این ماده موضوعیت نداشته و مصداق بارز تفاوت عادلانه و نه تبعیض است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است مؤید این ادعاست. ازاین‌رو نمایندگان محترم مجلس درخصوص این ماده نیز می‌توانند اصرار بر متن طرح نمایند.

  ۵٫ بند «۹» ایرادات شورای نگهبان حاوی ابهام بوده و مشخص نیست که چگونه افراد مشمول معافیت از پرداخت وجه طبق استنباط آن شورا افزایش یافته‌اند.

  ۶٫ شورای نگهبان در بند «۹» ایرادات به بررسی بند «۲» ماده (۴۲) طرح مبنی‌بر اصلاح ماده (۵۸) قانون پرداخته و معرفی مشمولین دارای غیبت اولیه به سازمان قضایی نیروهای مسلح را مغایر اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی دانسته است. توضیح آنکه مطابق اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی رسیدگی به جرائم عمومی نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. شورای محترم نگهبان غیبت اولیه مشمولین را جرم عمومی تلقی نموده و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود عبارت «به جرم آنها در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌گردد» جایگزین عبارت «به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی می‌گردند» شود.

  ۷٫ بند «۱۰» نامه شورای نگهبان به ایراد موجود در تبصره «۳» ماده (۴۲) درخصوص اصلاح ماده (۵۸) اختصاص یافته است. مطابق این تبصره «رسیدگی به وضعیت مشمولینی که دارای عذر موجه برای غیبت خویش می‌باشند مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد». مطابق نظر شورا کلمه «ضوابط» مبهم است. توضیح این ابهام بدین صورت است که چنانچه مقصود از «ضوابط»، «آیین‌نامه» و یا «تصویب‌نامه» باشد تصویب اینگونه موارد مطابق اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی در صلاحیت هیئت وزیران و یا یکی از وزراست و تصویب چنین مواردی توسط ستاد کل نیروهای مسلح مغایر اصل مذکور است. جهت رفع این شبهه مغایرت می‌توان عبارت «بنا به پیشنهاد ستاد کل به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» را جایگزین عبارت «توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد» نمود.

  ۸٫ شورای محترم نگهبان در بند «۱۱» ایرادات، تبصره «۴» ماده (۴۲) طرح درخصوص اصلاح ماده (۵۸) قانون را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. مطابق این تبصره نحوه رفتار با مشمولین دوره‌های احتیاط و ذخیره برابر دستورالعملی است که در ستاد کل تهیه و به تصویب می‌رسد. شورای نگهبان تصویب این دستورالعمل را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و لذا این تبصره را مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی اعلام کرده است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود عبارت «هیئت وزیران» پس از کلمه «تصویب» در متن این تبصره اضافه شود.

  ۹٫ مطابق اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی «همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌گیرد». براین‌اساس شورای نگهبان ماده (۸۴) پیشنهادی مبنی‌بر اینکه «۱۰۰ درصد درآمدهای حاصله از ارائه خدمات…در اختیار ناجا قرار می‌گیرد» را در بند «۱۴» نامه خود مغایر اصل فوق دانسته است. بدیهی است این امر با اصول بودجه ای نیز سازگار نبوده و پیشنهاد می‌گردد ماده مذکور جهت تأمین نظر شورای نگهبان و مطابقت با اصول بودجه‌ای حذف شود.

  ۱۰٫ ایرادات مذکور در بندهای «۷»، «۸»، «۱۲» و «۱۳» نامه شورای نگهبان درخصوص پیش‌بینی هزینه‌هایی در طرح است که طریق تأمین آنها مشخص نشده و لذا منجر به افزایش هزینه‌های دولت شده و از این جهت مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی اعلام شده است. بدیهی است جهت رفع مغایرت مذکور لازم است مواد مورد ایراد حذف و یا موافقت نماینده دولت در این خصوص اخذ گردد. همچنین می‌توان بار مالی این طرح را با درج در ردیف‌های بودجه سنواتی در سال‌های آینده مرتفع کرد که این نکته نیز نیاز به تصریح در همین قانون دارد.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 20,473 | آذر ۲۸ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. عماد
    
   #1 | ۱۳:۵۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   amir2009 :

   vartan :سلام به دوستان من ۳۰/۳/۸۸ مدارکم به پلیس+۱۰ دادم ولی هنوز نامه ای به دستم نرسیده اگه کسی در این تاریخ مدارکشو تحویل داده وفراخوان دریافت کرده جواب بده راستی از تهران هستم با تشکرامتیاز : ۰  0

   باید منتظر باشی…زنگ هم که میزنی میگن میاد بزودی..ولی این بزودی کی فرا میرسه معلوم نیست..من امروز زنگ زدم گفتن زیاد طول نمیکشه ..من که ۴ تیر هستم..هنوز برای خردادیها نیومده!
   امتیاز : ۰  0

   من فکر کنم هرچقدر که حساس تر باشیم .بد تره.
   بیا بیخیال شیم …

  2. amir2009
    
   #2 | ۱۴:۰۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   آخه میدونی چیه عماد عزیز…مسئله اومدن فراخوان نیست..من از این حرص میخورم که این زاده کمند چطور اینقدر راحت دروغ میگه…گفت بدترین حالت ۱۰ دی همه فراخوان میشن..امروز چندمه؟جمعه که هست..شنبه یکشنبه هم که تعطیله…هنوز خردادیا فراخوان نشدن…یعنی سری اول هنوز بلاتکلیفه…خودتون قضاوت کنید…چطور تا ۱۰ دی میرسونن؟؟اینا دیگه همه رو به مسخره گرفتن…

   amir2009 IP Address is : hidden
  3. عماد
    
   #3 | ۱۴:۰۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   amir2009 :آخه میدونی چیه عماد عزیز…مسئله اومدن فراخوان نیست..من از این حرص میخورم که این زاده کمند چطور اینقدر راحت دروغ میگه…گفت بدترین حالت ۱۰ دی همه فراخوان میشن..امروز چندمه؟جمعه که هست..شنبه یکشنبه هم که تعطیله…هنوز خردادیا فراخوان نشدن…یعنی سری اول هنوز بلاتکلیفه…خودتون قضاوت کنید…چطور تا ۱۰ دی میرسونن؟؟اینا دیگه همه رو به مسخره گرفتن…
   امتیاز : ۰  0

   آره در دروغ گفتنش که هیچ شکی نیست.
   من بعید می دونم اینا تا آخر سال این فراخوان رو بتونن تموم کنن صدور کارت پیشکش

  4. amir2009
    
   #4 | ۱۴:۱۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   من هم همین نظرو دارم…البته امبدوارم کار ما زودتر درست شه ولی کسانی هستن که شهریور و مهر و…مدارکشون رو دادن که بعید میدونم اونا به این زودیا بتونن کارت بگیرن…با این سرعت فراخوانشون….

   amir2009 IP Address is : hidden
  5. k1.bkc
    
   #5 | ۱۵:۳۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   amir2009 :آخه میدونی چیه عماد عزیز…مسئله اومدن فراخوان نیست..من از این حرص میخورم که این زاده کمند چطور اینقدر راحت دروغ میگه…گفت بدترین حالت ۱۰ دی همه فراخوان میشن..امروز چندمه؟جمعه که هست..شنبه یکشنبه هم که تعطیله…هنوز خردادیا فراخوان نشدن…یعنی سری اول هنوز بلاتکلیفه…خودتون قضاوت کنید…چطور تا ۱۰ دی میرسونن؟؟اینا دیگه همه رو به مسخره گرفتن…
   امتیاز : ۰  0

   امیر خداوکیلی تو تا حالا دیدی که زاده کمند یک حرفی زده باشه و راست از آب در اومده باشه؟؟!!پس نباید از دروغ ها تعجب کرد بلکه باید از راست هاش تعجب کرد 😛
   یادتون وقتی گفت صدور کارتها از اول آذر شروع میشه ما چقدر ناراحت شدیم که چرا اینقدر دیر یادتون قبل از اون گفته بود مهر ماه صدور کارتها شروع میشه؟!!هر بار هم ما بدبختها روی حرفاش حساب کردیم ولی الان آذر هم تموم شد و هیچی معلوم نیست من که میگم اصلا نباید روی حرف های اینها حساب کرد هروقت دیدید که کارت تویه دستتونه انوقت باید خوشحال باشید.
   حالا شما فکر کردید که فراخوان بدن دیگه همه چیز تمومه؟؟نه داداش من فکر میکنم بعد از فراخوان هم باید چند وقتی اینجوری سره کار باشیم.
   آخه یکی نیست بگه چرا این همه دروغ میگید با این جونا یه خورده صادق باشید همین کارها رو کردید که این شده وضع مملکت.شما که میرید میلیارد میلیارد به کشورها ی دیگه کمک میکنید و نمیدونم جهزیه ی دخترهای سوریه و لبنان رو میدید چرا به فکر این سیصد هزار نفر بدبخت نیستید که ۸ ماهه سره کارشون گذاشتید.
   نکنید این کارهارو …
   وقتی مسئولان مملکتی شما باشید معلومه که مردم به هر کس و ناکسی پناه میبرند که وضعشون عوض بشه.
   آخه خداوکیلی اگر این جونها داوطلبانه نرن خدمت یا از خدمت فرار کنند شما میخواید چیکار کنید؟؟میخواید از کی بیگاری بکشید؟؟یک افرادی هستند تو سازمان وظیفه که انگار ما که معاف شدیم ارث پدرشون رو خوردیم برای همین فکر کردند هر کاری با ما میکنند نباید اعتراض کنیم.

   k1.bkc IP Address is : hidden
  6. k1.bkc
    
   #6 | ۱۶:۲۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   تاریخ خبر : ۱۳۸۸/۰۷/۱۲
   منبع خبر : روزنامه قدس
   رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد: کارتهای معافیت خدمت سربازی از آذر ماه سال جاری به صورت هوشمند صادر می شود. سردار محمد جواد زاده کمند همچنین گفت: اولین سری کارتهای هوشمند مربوط به معافیتهای فرزند چهارم، (معافیت یک فرزند از خانواد ه ای که سه فرزند آن خدمت کرده ) خواهد بود.وی با اشاره به فرایند رسیدگی به درخواست معافیت فرزند چهارم یک خانواده از خدمت، اظهار کرد: سیر مراحل بررسی مدارک مشمولان واجد شرایط این معافیت و دریافت تأییدیه اصالت کارتهای پایان خدمت سه برادر خدمت کرده، از زمان ثبت پرونده حداقل ۳ ماه و حداکثر ۶ ماه به طول می انجامد.سردار زاده کمند با اعلام اینکه اکثر پرونده های ثبت شده در این رابطه مورد رسیدگی قرار گرفته و مراحل نهایی خود را می گذراند، افزود: کسانی که در فاصله زمانی صدور کارت معافیت نیازمند گواهی هستند، می توانند به مراکز وظیفه عمومی استانها مراجعه و درخواست گواهی موقت کنند.
   $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
   این خبر مال دو ماه پیشه و نشون میده که حرفه آقایون هیچ اعتباری نداره آذر ماه هم تموم شد تا حالا هیچ بنی بشری رنگه کارته هوشمند رو ندیده!
   جناب آقای مدیر سایت من به شما پیشنها میکنم که با همکاری دوستان ۳ برادری یک مقاله در رابطه با این تاخیر در صدور کارتهای سه برادری بنویسم و به صورت یک پست در سایت قرار بدید والا به خدا ثواب داره شاید خبرگزاریها و مسئولان و خبرنگارها این مقاله رو بخونند و مقداری روی این قضیه حساس تر بشن.۸ماه تاخیر برای صدور کارت ولقعا جای بحث داره.
   دوستان نظره خودشون رو بگن من فکر میکنم با توجه به ترافیک بالای سایت تاثیرات مثبت خواهد داشت.

   k1.bkc IP Address is : hidden
  7.  
   #7 | ۱۶:۵۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   کیوان عزیز , من هم با پیشنهاد شما موافقم.

   دوستانی که اهل قلم هستند , لطف کنن و مقاله ای در این در رابطه تهیه کنند تا به عنوان اولین مقاله این سایت بصورت رسمی منتشر شود.

   لطفا مقاله های خود را به آدرس info@sarbazi.us ارسال نمایید تا از کلیه مقالات استفاده شده و یک مقاله مختصر و مفید تهیه گردد.

   در ضمن به خاطر این پیشنهاد مفید یوزر کیوان دوباره فعال گردید.

   با تشکر
   سایت سربازی

   مدیر سایت IP Address is : hidden
  8. kaywan
    
   #8 | ۱۸:۱۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   کمال تشکر را از مدیریت محترم سایت سربازی دارم که ما رو در شمول الطافه خود قرار دادند.
   دوستان همانطور همانطور که میبینید مدیریت سایت سربازی با این پیشنهاد موافقت کردند.
   لازم به ذکره که این پیشنهاد نه تنها در این مورد بلکه در مورده مشکلات و سستی های پیش آمده در مورده اجرای قانون دو برادری قابل اجراست.
   دوستان سیصد هزار نفر انسان در حال حاضر منتظر رسیدن این کارتها هستند و این عدد کمی نیست و تقریبا به اندازی جمعیت یک شهره متوسط است. حال اگر هرکدام از ما که در نوشتن دستی بر آتش داریم این کار را از طرفه این جمعیت بزرگ انجام دهیم قطعا اجره معنوی و اخروی شامل ما خواهد شد.
   دوستان حتما لازم نیست که این مقاله فقط از طرف یک نفر نوشته شود بلکه میتوان ترکیب و گلچینی از مقاله های همه ی ما باشد که جناب مدیره سایت یا کس دیگری زحمت تدوین آن را خواهد کشید.
   دوستان با نشستن و صبر کردن هیچ کاری انجام نمیگیرد.از شما خواهش میکنم که هر کداممان یک متن هرچند کوتاه که شامل مشکلاتمان یا قولهای مسئولیت که عملی نشده یا نظرات خودمان در این باره را بنویسید.
   همچنین دوستان دو برادری نیز میتوانند چنین کاری را در مورده خود انجام دهند.

   kaywan IP Address is : hidden
  9. arian
    
   #9 | ۱۸:۲۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   خوبه هرکی نظری داره تو سایت بذاره که این مقاله ابهت بیشتری داشته باشه

   arian IP Address is : hidden
  10. kaywan
    
   #10 | ۱۹:۳۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   من خودم اولین مطلب را از طریق گزینه ی تماس با ما در سایت برای مدیر ارسال میکنم هرچند که کامل نیست و نقص های زیادی داره اما امیدوارم که دوستان دیگر هم همکاری کنند و با فرستاد مطالب دیگری بر محتوای این مطلب بیفزایند و یک مقاله ی خوب از آب در بیاد.
   دوستان خواهش میکنم که همکاری کنید تا با جمع بندی مقاله های ما یک مقاله ی خوب تهیه کنیم.
   شاید همین مقاله ها باعث بشه که کارمون یه تکانی بخوره. 😀

   kaywan IP Address is : hidden
  11. mahdi124
    
   #11 | ۲۰:۴۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   کیوان فکر خیلی خوبیه
   بهتره یه مقاله هم برای رفت و برگشت بی معنی و مزخرف قوانین جدید بزاریم.
   دقیقا یکساله که این قوانین جدید رو میخوان تصویب و اجرایی کنن ولی به خاطرمسائل گوناگون هنوز این اتفاق نیافتاده.
   دوستان نظر شما چیه؟

   mahdi124 IP Address is : hidden
  12.  
   #12 | ۲۱:۵۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   دوستان :
   یکی از کاربران محترم مقاله بسیار جالبی ارسال نمودند که از ایشان تشکر می کنم و امیدوارم مقاله های ارسالی بیشتر شود تا بزودی یک مقاله کامل و مفید از طریق سایت منتشر شود.

   با تشکر

   مدیر سایت IP Address is : hidden
  13. kaywan
    
   #13 | ۲۲:۲۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   mahdi124 :کیوان فکر خیلی خوبیهبهتره یه مقاله هم برای رفت و برگشت بی معنی و مزخرف قوانین جدید بزاریم.دقیقا یکساله که این قوانین جدید رو میخوان تصویب و اجرایی کنن ولی به خاطرمسائل گوناگون هنوز این اتفاق نیافتاده.دوستان نظر شما چیه؟
   امتیاز : ۰  0

   مهدی جان مدیره سایت که موافقت خودش رو اعلام کرد.دیگه حرفی نمیمونه بسم الله 😀
   من یه دونه برای مدیر فرستادم البته باید با نظرات و نوشته های دوستان دیگر کاملتر بشه تا یک مقاله درست و حسابی بشه که توجه همه رو جلب کنه.
   به نظر من چون سایت دیگری به کیفیت این سایت و با ترافیک این سایت در زمینه ی سربازی وجود نداره این مقالات میتونه خیلی زود صدای اعتراض ما رو به گوش مسئولان برسونه و ممکنه سایتهای دیگر همین مقاله رو بزارند یا حداقل از ما تقلید کنند چون تا به حال مطلبی به صورت رسمی در این مورد نوشته نشده و طرحش مسئولان رو مجبور به اقدام میکنه.
   دوستان امیدوارم که خیلی سریع اقدام کنید تا ظرفه یکی دو روزه آینده این به انجام برسه. در ضمن آقای مدیر هم قطعا با توجه به تجربه ی که در زمینه ی اخبار و مسائل مربوط به سربازی دارند خودشان در تدوین این مقاله و افزودن مطالب به اون شرکت خواهند کرد.

   kaywan IP Address is : hidden
  14. kaywan
    
   #14 | ۲۲:۲۷ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   از دوستانیکه نشستند و فقط به این و اون امتیاز منفی میدن خواهش میکنم به جای این کارها بشینند حده اقل یک مطلب در مورده مشکل خودشون بنویسند 😛
   خیرشون به دیگران نمیرسه حده اقل به خودشون برسه :mrgreen:

   kaywan IP Address is : hidden
  15. yahoo
    
   #15 | ۲۲:۵۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

   دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد === کز حضرت سلیمان عشرت اشارت آمد

   yahoo IP Address is : hidden
   • kaywan
     
    #16 | ۲۳:۲۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۲

    دریاست مجلس او دریاب وقت و در یاب***هان ای زیان رسیده وقت تجارت آمد

    امیدوارم جناب یاهو هم با توجه به متون زیبای که از ایشان دیدیم مارا یارا باشند. 😀

    kaywan IP Address is : hidden
  16. ghasemkia
    
   #17 | ۰۸:۵۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   به نام خدا
   سلام.ممنونم از سایت خوبتون من یه خواهشی داشتم ازتون اینکه من اهل تنکابن هستم و دوره آموزشیم رو شهریور ۸۸ پادگان مرزن آباد گذروندم و الان تهران با درجه ستوان دوم خدمت میکنم.من باید به شهر خودم برگردم و خیلی دنبال کسی میگردم که محل خدمتم رو جابجا کنم این سایت یه جای خوبی بود که این پیام رو بدم که اگه کسی رو میشناسید که نیروی انتظامی مازندران خدمت میکنه و میخواد که به تهران بیاد با شماره ۰۹۳۵۹۸۳۷۵۶۲ تماس بگیرید.الهی هر کی هر چی از خدا میخواد بدست بیاره.یا علی.

   ghasemkia IP Address is : hidden
  17. 2baradari
    
   #18 | ۰۹:۳۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   دستور جلسه هفتگی مجلس شورای اسلامی از ۸/۱۰/۸۸ تا ۹/۱۰/۸۸
   http://tarh.majlis.ir/?ShowNews&Id=128

   2baradari IP Address is : hidden
  18. vartan
    
   #19 | ۱۰:۳۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   متاسفم برای این مسئولین بی مسئولیت که هر روز برای این معافیت های سه برادری یه
   دردسر میسازن و به فکر این همه جوون نیستن و فقط به فکر جیبشون هستند که به خاطر ۷۰۰۰ هزار تومن مردم رو سر کار میزارن شما اگه دقت کنید میبینید که کم پولی نمیشه ۳۰۰/۰۰۰ هزار نفر شامل این معافیت ها میشن یعنی در جمع میشه ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ این سه میلیارد و نیم کم پولی نیست ❗ ❗ 👿 تو این مملکت پول حرف اولو میزنه این پول باعث کل این بدبختی هاست عزیزان.

   vartan IP Address is : hidden
   • vartan
     
    #20 | ۱۰:۳۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

    با عرض پوزش میششه ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ دو میلیارد و صد

    vartan IP Address is : hidden
   • vartan
     
    #21 | ۱۰:۳۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

    با عرض پوزش میشه ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ دو میلیارد و صد

    vartan IP Address is : hidden
  19. Arash123
    
   #22 | ۱۱:۲۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   vartan :
   با عرض پوزش میشه ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ دو میلیارد و صد
   امتیاز : ۰  0

   ۱۰۰,۰۰۰ تومن هم بخوان میدیم فقط زود بهمون کارت بدن

   Arash123 IP Address is : hidden
  20. پیام
    
   #23 | ۱۱:۵۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   سلام بچه ها من دیروز نظام وظیفه بودم یعنی منو فرخوان کردن

   رفتم اونجا ۲ تا تعهد نامه دیگه پر کردم بعد دوباره همه کارتهای برادرارو استعلام کرد خلاصه همه مدارک و چک کرد گفت تمومه تا ۱ ماه دیگه میاد در خونه

   اینم از فراخوان؛ من از فراخوان فهمیدیم فقط مشکل همون ۷۰۰۰ تومن باغیش چرته

   پیام IP Address is : hidden
  21. mahdi124
    
   #24 | ۱۲:۳۷ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   ۲baradari :
   دستور جلسه هفتگی مجلس شورای اسلامی از ۸/۱۰/۸۸ تا ۹/۱۰/۸۸
   http://tarh.majlis.ir/?ShowNews&Id=128
   امتیاز : ۰  0

   اینکه فقط مال یک روزه 👿
   بابا بخدا اینا ملت رو مچل کردن 👿 😥

   mahdi124 IP Address is : hidden
  22. Hatami.
    
   #25 | ۱۳:۲۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان ( بیست میلیارد تومان) از صندوق ذخیره ارزی را به طرح مقابله با توطئه های آمریکا اختصاص دادند. این مبلغ به نهاد های فرهنگی در ارگان های مختلف جهت مقابله با جنگ نرم دشمن اختصاص داده شده است. نماینده های مجلس در چندین جلسه با بررسی ابعاد مختلف جنگ نرم دشمن این طرح را به تصویب رساندند. خاطر نشان می شود کارت های معافیت از خدمت سه برادری ها پس از هشت ماه هنوز بدستشان نرسیده است و طرح معافیت دو برادری پس از شش ماه توقف در مجلس هم چنان بلا تکلیف است.

   Hatami. IP Address is : hidden
  23. Arash123
    
   #26 | ۱۳:۵۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   پیام :
   سلام بچه ها من دیروز نظام وظیفه بودم یعنی منو فرخوان کردن
   رفتم اونجا ۲ تا تعهد نامه دیگه پر کردم بعد دوباره همه کارتهای برادرارو استعلام کرد خلاصه همه مدارک و چک کرد گفت تمومه تا ۱ ماه دیگه میاد در خونه
   اینم از فراخوان؛ من از فراخوان فهمیدیم فقط مشکل همون ۷۰۰۰ تومن باغیش چرته
   امتیاز : ۰  0

   از کجایی پیام کی مدارکتو داده بودی؟

   Arash123 IP Address is : hidden
  24. amir2009
    
   #27 | ۱۴:۰۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   پیام :سلام بچه ها من دیروز نظام وظیفه بودم یعنی منو فرخوان کردن
   رفتم اونجا ۲ تا تعهد نامه دیگه پر کردم بعد دوباره همه کارتهای برادرارو استعلام کرد خلاصه همه مدارک و چک کرد گفت تمومه تا ۱ ماه دیگه میاد در خونه
   اینم از فراخوان؛ من از فراخوان فهمیدیم فقط مشکل همون ۷۰۰۰ تومن باغیش چرته
   امتیاز : ۰  0

   اینم از فراخوان..تازه میگن یک ماه دیگه کارت میاد…پیام که میگه دهه اول خرداد داده مدارکش رو تازه دیروز نوبتش رسیده..وای بحال ما…اما مسئله جالب اینه که من اواخر خرداد که بردم مدارک رو تحویل بدم ، یکی از فرمهام باطل شده بود و یک فرم جدید جایگزین شده بود..یعنی ۲۵-۲۶ خرداد هنوز مدارک قطعی نشده بود.و تازه ثبت مدارکم رو در پلیس +۱۰ تا ۴ تیر کش دادند…دوستانی مثل اقای پیام چطور در روزهای اول خرداد مدارکشون رو دادن تعجب میکنم…بهرحال خوش بحالت پیام لااقل دیگه فقط متظر کارت هستی..

   amir2009 IP Address is : hidden
  25. amir2009
    
   #28 | ۱۴:۰۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   Arash123 :

   پیام :سلام بچه ها من دیروز نظام وظیفه بودم یعنی منو فرخوان کردنرفتم اونجا ۲ تا تعهد نامه دیگه پر کردم بعد دوباره همه کارتهای برادرارو استعلام کرد خلاصه همه مدارک و چک کرد گفت تمومه تا ۱ ماه دیگه میاد در خونهاینم از فراخوان؛ من از فراخوان فهمیدیم فقط مشکل همون ۷۰۰۰ تومن باغیش چرتهامتیاز : ۰  0

   از کجایی پیام کی مدارکتو داده بودی؟
   امتیاز : ۰  0

   پیام از تهرانه من پرسیده بودم ازش…

   amir2009 IP Address is : hidden
   • amir2009
     
    #29 | ۱۴:۰۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

    ۹ خرداد مدارکش رو ثبت کرده..

    amir2009 IP Address is : hidden
  26. amir2009
    
   #30 | ۱۴:۰۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   من فکر میکنم ثبت اولیه رو در اون تاریخ انجام داده و بعد از تکمیل مدارک دوباره مراجعه کرده..چون اونطور که یادمه اوایل ،قضیه ای بنام ثبت اولیه بود که بدون تکمیل مدارک فقط اسمشون و یکسری موارد مقدماتی رو ثبت میکردن….

   amir2009 IP Address is : hidden
  27. Arash123
    
   #31 | ۱۴:۱۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   امیر میگی چیکار کنیم؟

   Arash123 IP Address is : hidden
  28. amir2009
    
   #32 | ۱۵:۰۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   کاری از دستمون بر نمیاد که آرش جان..باید منتظر بشینیم تا اینا دلشون بسوزه و کارامون رو ردیف کنن.

   amir2009 IP Address is : hidden
  29. farhad
    
   #33 | ۱۵:۱۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   سلام
   بالاخره تکلیف دو برادری چی شد؟؟؟

   farhad IP Address is : hidden
  30. پیام
    
   #34 | ۱۷:۰۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   Arash123 :

   پیام :سلام بچه ها من دیروز نظام وظیفه بودم یعنی منو فرخوان کردنرفتم اونجا ۲ تا تعهد نامه دیگه پر کردم بعد دوباره همه کارتهای برادرارو استعلام کرد خلاصه همه مدارک و چک کرد گفت تمومه تا ۱ ماه دیگه میاد در خونهاینم از فراخوان؛ من از فراخوان فهمیدیم فقط مشکل همون ۷۰۰۰ تومن باغیش چرتهامتیاز : ۰  0

   از کجایی پیام کی مدارکتو داده بودی؟
   امتیاز : ۰  0

   از تهران آرش جان

   ۹ خرداد

   پیام IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.