• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۱۰/۰۲  ۰۱:۰۱     جواد دادگر
 • ۰۹/۲۵  ۰۱:۰۱     محمد باقر باقری
 • ۰۹/۲۵  ۰۱:۰۱     محمد باقر باقری
 • ۰۹/۰۴  ۰۱:۰۱     سیاوش دولت
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۹/۰۳  ۱۰:۲۳     معصومه افتخاری
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور
 • ۰۷/۲۹  ۰۱:۰۰     محمدحسین محمدی پور

 • telegram_channel

  پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی

  مقدمه

  طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد.

  شورای نگهبان نیز پس از استمهال و سپس بررسی طرح، ۱۴ مورد مغایرت طرح با قانون اساسی و شرع را اعلام کرد که در ذیل به بررسی این موارد پرداخته می‌شود.

  بررسی ایرادات شورای نگهبان

  ۱٫ نظر به اینکه مقام معظم رهبری مطابق بند «۴» اصل یکصدودهم قانون اساسی فرماندهی کل نیروهای مسلح را به‌عهده دارد و با توجه به رویه موجود در قوانین، کسب اجازه از مقام معظم رهبری درخصوص برخی مواد ضروری است و درصورت عدم اخذ اجازه شبهه مغایرت با اصل یکصدودهم از جانب شورا مطرح می‌گردد. این امر موجب شده است که شورای نگهبان در بند «۱» ایرادات خود در خصوص وجود ابهام را اعلام نماید. جهت رفع این ابهام نیاز به اصلاح متن طرح نبوده و کافی است چنانچه اجازه مقام معظم رهبری اخذ شده به شورا اعلام شود و در غیر این‌صورت کسب اجازه از ایشان صورت گرفته و سپس به شورا منعکس شود.

  ۲٫ شورای محترم نگهبان در بندهای «۲» و «۵» نامه خود جایگزینی عبارت «حوزه‌های علمیه قم، خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آنها» به‌جای عبارت «حوزه علمیه قم و یا نماینده رسمی آن» در مواد (۲۱) و (۲۷) طرح را به لحاظ مشخص نبودن حوزه نمایندگی هر کدام از حوزه‌های مذکور حاوی ابهام دانسته و جهت رفع ابهام عبارت ذیل را پیشنهاد داده است:

  «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای عالی حوزه‌های علمیه».

  درخصوص این ایراد قابل ذکر است که بر فرض وجود ابهام مطابق نامه شورای نگهبان شبهه مغایرت آن با قانون اساسی و شرع روشن نبوده و به‌نظر می‌رسد ایراد شورا در این بندها وارد نیست. در هر صورت با وجود اینکه ترتیب اثر دادن به پیشنهاد جایگزین شورای نگهبان برای نمایندگان مجلس الزامی نیست، لکن می‌توان با اعمال این پیشنهاد نظر شورای نگهبان را تأمین کرد.

  ۳٫ ماده (۲۵) طرح درخصوص اصلاح ماده (۳۶) قانون درباره معافیت تحصیلی ناشی از تحصیل در خارج از کشور است. شورای نگهبان در بند «۳» نامه خود این ماده را از این لحاظ که متعرض تحصیل طلاب در خارج از کشور و در نتیجه عدم معافیت تحصیلی این‌گونه طلاب نشده است مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی دانسته است. این بند از اصل سوم قانون اساسی دولت را ملزم به «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏‌های‏ مادی‏ و معنوی» دانسته است. ایراد شورا در این خصوص وارد نیست و وجود تبعیض در این ماده مشاهده نمی‌شود. توضیح اینکه به‌نظر می‌رسد نبود رویه ثابت و مشخصی درخصوص تحصیل طلاب در خارج از کشور و نیز نبود نهادی جهت نظارت و تأیید حوزه‌های علمیه خارج از کشور موجب شده که تحصیل طلاب در خارج از کشور دارای مکانیسم مشخصی نباشد، به همین دلیل وجود تبعیض در این خصوص محل تأمل است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است می‌تواند شاهد دیگری بر این مدعا باشد. لذا اصلاح این ماده ضروری نبوده و نمایندگان مجلس می‌توانند بر این ماده اصرار نمایند.

  ۴٫ شورای نگهبان در بند «۴» نامه ایراد مشابه ایراد بند قبل را مطرح کرده و درخصوص ماده (۲۶) طرح (مبنی‌بر اصلاح ماده (۳۷) قانون فعلی) عدم ذکر تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج از کشور را مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی و موجب تبعیض دانسته است. این ماده درخصوص تحصیل فرزندان ایرانیان خارج از کشور و نیز مأمورین ثابت دولت در خارج از کشور است که درصورت تحصیل در مدارس و مراکز آموزشی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش از معافیت تحصیلی برخوردار می‌شوند. ایراد شورا در این خصوص نیز وارد نبوده و با توجه به نبود رویه ثابت درخصوص تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج کشور و نبود مرکزی جهت تأیید و نظارت این حوزه‌ها و با توجه به اینکه تنها تعداد معدودی از کشورها دارای حوزه‌های علمیه هستند و اکثر کشورها از وجود چنین حوزه‌هایی محرومند، «تحصیل در حوزه‌های علمیه» در این ماده موضوعیت نداشته و مصداق بارز تفاوت عادلانه و نه تبعیض است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است مؤید این ادعاست. ازاین‌رو نمایندگان محترم مجلس درخصوص این ماده نیز می‌توانند اصرار بر متن طرح نمایند.

  ۵٫ بند «۹» ایرادات شورای نگهبان حاوی ابهام بوده و مشخص نیست که چگونه افراد مشمول معافیت از پرداخت وجه طبق استنباط آن شورا افزایش یافته‌اند.

  ۶٫ شورای نگهبان در بند «۹» ایرادات به بررسی بند «۲» ماده (۴۲) طرح مبنی‌بر اصلاح ماده (۵۸) قانون پرداخته و معرفی مشمولین دارای غیبت اولیه به سازمان قضایی نیروهای مسلح را مغایر اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی دانسته است. توضیح آنکه مطابق اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی رسیدگی به جرائم عمومی نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. شورای محترم نگهبان غیبت اولیه مشمولین را جرم عمومی تلقی نموده و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود عبارت «به جرم آنها در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌گردد» جایگزین عبارت «به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی می‌گردند» شود.

  ۷٫ بند «۱۰» نامه شورای نگهبان به ایراد موجود در تبصره «۳» ماده (۴۲) درخصوص اصلاح ماده (۵۸) اختصاص یافته است. مطابق این تبصره «رسیدگی به وضعیت مشمولینی که دارای عذر موجه برای غیبت خویش می‌باشند مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد». مطابق نظر شورا کلمه «ضوابط» مبهم است. توضیح این ابهام بدین صورت است که چنانچه مقصود از «ضوابط»، «آیین‌نامه» و یا «تصویب‌نامه» باشد تصویب اینگونه موارد مطابق اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی در صلاحیت هیئت وزیران و یا یکی از وزراست و تصویب چنین مواردی توسط ستاد کل نیروهای مسلح مغایر اصل مذکور است. جهت رفع این شبهه مغایرت می‌توان عبارت «بنا به پیشنهاد ستاد کل به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» را جایگزین عبارت «توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد» نمود.

  ۸٫ شورای محترم نگهبان در بند «۱۱» ایرادات، تبصره «۴» ماده (۴۲) طرح درخصوص اصلاح ماده (۵۸) قانون را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. مطابق این تبصره نحوه رفتار با مشمولین دوره‌های احتیاط و ذخیره برابر دستورالعملی است که در ستاد کل تهیه و به تصویب می‌رسد. شورای نگهبان تصویب این دستورالعمل را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و لذا این تبصره را مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی اعلام کرده است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود عبارت «هیئت وزیران» پس از کلمه «تصویب» در متن این تبصره اضافه شود.

  ۹٫ مطابق اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی «همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌گیرد». براین‌اساس شورای نگهبان ماده (۸۴) پیشنهادی مبنی‌بر اینکه «۱۰۰ درصد درآمدهای حاصله از ارائه خدمات…در اختیار ناجا قرار می‌گیرد» را در بند «۱۴» نامه خود مغایر اصل فوق دانسته است. بدیهی است این امر با اصول بودجه ای نیز سازگار نبوده و پیشنهاد می‌گردد ماده مذکور جهت تأمین نظر شورای نگهبان و مطابقت با اصول بودجه‌ای حذف شود.

  ۱۰٫ ایرادات مذکور در بندهای «۷»، «۸»، «۱۲» و «۱۳» نامه شورای نگهبان درخصوص پیش‌بینی هزینه‌هایی در طرح است که طریق تأمین آنها مشخص نشده و لذا منجر به افزایش هزینه‌های دولت شده و از این جهت مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی اعلام شده است. بدیهی است جهت رفع مغایرت مذکور لازم است مواد مورد ایراد حذف و یا موافقت نماینده دولت در این خصوص اخذ گردد. همچنین می‌توان بار مالی این طرح را با درج در ردیف‌های بودجه سنواتی در سال‌های آینده مرتفع کرد که این نکته نیز نیاز به تصریح در همین قانون دارد.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 20,470 | آذر ۲۸ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. kaywan
    
   #1 | ۱۹:۳۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   پیام :سلام بچه ها من دیروز نظام وظیفه بودم یعنی منو فرخوان کردن
   رفتم اونجا ۲ تا تعهد نامه دیگه پر کردم بعد دوباره همه کارتهای برادرارو استعلام کرد خلاصه همه مدارک و چک کرد گفت تمومه تا ۱ ماه دیگه میاد در خونه
   اینم از فراخوان؛ من از فراخوان فهمیدیم فقط مشکل همون ۷۰۰۰ تومن باغیش چرته
   امتیاز : ۰  0

   تا یک ماه دیگه کارت میاد دره خونمون!!!!!!زرشک.اگر این یک ماه سه ماه نشد من سبیلمو میزنم 😛 بابا این مقاله رو بنویسید دیگه چرا اینقدر تنبلید یه تکونی به خودتون بدید تا وقتی شما اعتراضی نکنید معلومه وضع بهتر نمیشه.

   kaywan IP Address is : hidden
  2. vartan
    
   #2 | ۱۹:۳۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   پیام خان کی شما مدارکتون رو تحویل دادین

   vartan IP Address is : hidden
  3. یاس
    
   #3 | ۱۹:۳۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   قومی ! متفکّر اندر ره دیــــــــن ……… قومی ! به گمان فتاده در راه یقیــــن
   میترسـم از آنکه بانگ آید روزی ……… کای بیخبران ره نه آن است و نه این

   یاس IP Address is : hidden
  4. kaywan
    
   #4 | ۱۹:۴۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   بچه ها قیافه ی حجت الاسلام صدیقی امام جمعه ی تهران رو دیدید؟ 😆 اگر ندیدید حتما ببینید هرچی غم و غصه دارید یادتون میره 😛 خیلی شیرینه مثل هلو میمونه 😎
   http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810030842

   kaywan IP Address is : hidden
  5. mahdi124
    
   #5 | ۲۰:۴۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   کیوان تو که از آیت الله منتظری به عنوان یه روحانی خوب و مجتهد عالی قدر تعریف کردی، حالا چرا از روحانیای دیگه انقد بد میگی؟
   مسخره کردن کار درستی نیست.
   این حرفا رو میزنی آدم فکر میکنه برگشتی به همون رویه سابقت ….. 🙄

   mahdi124 IP Address is : hidden
  6. hamidrezash65
    
   #6 | ۲۰:۵۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   salam
   میشه یکی که میدونه بم بگه این قانون ۲برادری کدوم ماده بوده؟؟؟؟؟؟؟؟؟آیا شورا به اینم گیر داده یا نه؟به نظرتون ممکنه اجرانشه؟ 🙁

   hamidrezash65 IP Address is : hidden
  7. yahoo
    
   #7 | ۲۲:۰۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   kaywan :دریاست مجلس او دریاب وقت و در یاب***هان ای زیان رسیده وقت تجارت آمد
   امیدوارم جناب یاهو هم با توجه به متون زیبای که از ایشان دیدیم مارا یارا باشند.
   امتیاز : ۰  0

   ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم === یا جام باده یا قصه کوتاه

   yahoo IP Address is : hidden
  8. kaywan
    
   #8 | ۲۲:۳۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   mahdi124 :کیوان تو که از آیت الله منتظری به عنوان یه روحانی خوب و مجتهد عالی قدر تعریف کردی، حالا چرا از روحانیای دیگه انقد بد میگی؟مسخره کردن کار درستی نیست.این حرفا رو میزنی آدم فکر میکنه برگشتی به همون رویه سابقت …..
   امتیاز : ۰  1

   دانه ی فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه**هر دو میسوزاند اما این کجا و آن کجا
   هر چیزی رو نباید از روی ظاهرش با هم مقایسه کرد میان هر قشری خوب و بد وجود داره چه روحانی چه غیره روحانی.مهم اینه که انسان حقیقت رو ببینه

   kaywan IP Address is : hidden
  9. amir2009
    
   #9 | ۲۳:۱۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   ما که رفتیم تا دوشنبه که به امید اومدن فراخوان با صدای هر موتوسیکلتی به طرف پنجره بریم و بیرون رو نگاه کنیم…

   amir2009 IP Address is : hidden
  10. عماد
    
   #10 | ۲۳:۲۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۳

   amir2009 :ما که رفتیم تا دوشنبه که به امید اومدن فراخوان با صدای هر موتوسیکلتی به طرف پنجره بریم و بیرون رو نگاه کنیم…
   امتیاز : ۰  0

   به امید خدا …

  11. mahdi124
    
   #11 | ۰۰:۱۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   kaywan :

   mahdi124 :کیوان تو که از آیت الله منتظری به عنوان یه روحانی خوب و مجتهد عالی قدر تعریف کردی، حالا چرا از روحانیای دیگه انقد بد میگی؟مسخره کردن کار درستی نیست.این حرفا رو میزنی آدم فکر میکنه برگشتی به همون رویه سابقت …..
   امتیاز : ۰  1

   دانه ی فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه**هر دو میسوزاند اما این کجا و آن کجا
   هر چیزی رو نباید از روی ظاهرش با هم مقایسه کرد میان هر قشری خوب و بد وجود داره چه روحانی چه غیره روحانی.مهم اینه که انسان حقیقت رو ببینه
   امتیاز : ۰  0

   کسی حرف تو رو رد نمیکنه اما منو شما نمیتونیم ملاک خوبی و بدی دیگران رو بدون شناخت از دیگران تشخیص بدیم و به صرف اینکه کنار گود بشینیم و بگیم طرف آدم بدیه!
   گاهی همه ما حقیقت رو با تمام وجود می بینیم و درک میکنیم اما قبول نمیکنیم.نمیخوام مثال بزنم اما روزی که امام حسین وارد کربلا شد، ۱۰۰۰ نفر از لشگریان حر به حسین بن علی برای خوندن نماز اقتدا کردن ولی چند رو بعد سرش رو از تنش جدا کردند و برای به غارت بردن انگشترش، انگشتش رو قطع کردند و چه ها که نکردند ….
   گفتم که نمیخوام مثال بزنم فقط خواستم اینو بگم که خوبی و بدی ملاکی داره و اون همونی هست که خدا گفته: هر کسی که به من نزدیکتره انسان بهتریه ….
   اصلا دنبال بحث سیاسی نیستم و همینجا هم به من خیلی تهمت های سیاسی زده شده ولی خوشبختانه من سرم پیش وجدانم بالاست که هرگز با تعصب از کسی حمایت نکردم.
   ولی احساس میکنم شما داری با تعصب و بخاطر اینکه منتظری مخالف دولت و نظام بوده -و نه بخاطر فضیلت و روحانی بودنش- تحسینش میکنی.
   به هر حال خود دانی
   فقط خواستم یاد آوری کنم:
   ۱_ ما به خاطر غرض ورزیمون نمیتونیم بگیم کی خوبه کی بد.
   ۲_ بد گویی و غیبت خودش گناه بزرگیه و تهمت از اون هم بزرگتر….

   mahdi124 IP Address is : hidden
  12. mahdi124
    
   #12 | ۰۰:۲۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   در ضمن تو دقیقا ظاهر آقای صدیقی رو مسخره کردی !!! نه عمل و گفتارش رو !!!

   mahdi124 IP Address is : hidden
  13. kaywan
    
   #13 | ۰۲:۰۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   بابا ولمون کن مهدی جون داری از کی دفاع میکنی!اگر دوستش داری برو بشین پای خطبش.
   من که حوصله بحث کردن سره این موضوع رو ندارم.والا!!

   kaywan IP Address is : hidden
  14. veridical
    
   #14 | ۱۱:۱۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   االسلام علیک یا ابا عبدالله

   « بگذار این سالهای حرام بگذرد »

   در قبایل عرب همواره جنگ بود، اما مکه « زمین حرام » بود و سه ماه رجب، ذى القعده و محرم، « زمان حرام » یعنى که در آن جنگ حرام است.

   دو قبیله که با هم مى جنگیدند، تا وارد ماه حرام مى شدند جنگ را موقتاً تعطیل مى کردند، اما براى اینکه اعلام کنند که : ” در حال جنگند و این آرامش از سازش نیست، ماه حرام رسیده است و چون بگذرد، جنگ ادامه خواهد یافت”، سنت بود که بر قبه خیمه فرمانده قبیله، پرچم سرخى بر مى افراشتند، تا دوستان، دشمنان و مردم، همه بدانند که « جنگ پایان نیافته است ».

   آنها که به کربلا مى روند، مى بینند که جنگ با پیروزى یزید پایان گرفته و بر صحنه جنگ، آرامش مرگ سایه افکنده است.

   اما مى بینند که بر قبه آرامگاه امام حسین، پرچم سرخى در اهتزار است.

   بگذار این « سالهاى حرام بگذرد. »

   برگرفته از کتاب ” حسین وارث آدم » ـ دکتر شریعتى

   veridical IP Address is : hidden
  15. veridical
    
   #15 | ۱۱:۱۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   سلام به همه
   امیدوارم حال همه دوستان خوب باشه
   واقعا خیلی جالبه این طرح نظام وظیفه فک کنم گم شده تو مجلس 😆 بین کاغذ ماغذاشون گم کردن این طرحو الانم روشون نمیشه بگن ما گمش کردیم
   کارتای سه برادریا هم یه قمپزی در کردن که میخوایم کارتارو هوشمند کنیم حالا توش موندن 😆
   هوشمندم کجا بودهههه
   به هر حال نماینده های مجلس هم باید بین این تعطیلی تا تعطیلی بعدی یه کاری بکنن که بتونن برن باز تعطیلات 😆 میان میگردن بین کاغذا طرحو پیدا نمیکنن میگن خسته شدیم بریم تعطیلات 😆
   آقای زاده کمند هم گفته ایشالا یه کارت هوشمندی تولید میکنیم به حول قوه الهی 😉 😉
   اول و آخر این جوونا هم کردن که چند ماهه حیرونن.جوون تو ایران اصلا یعنی حیرون
   اصلا تو یه وزن هم هستن دقت کن:جوون=ایرون=حیرون
   چه معنی میده یه جوون تکلیف زندگیش مشخص باشه و بتونه رشد و ترقی کنه؟
   سربازیش تموم شه که بره بلاد کفر؟؟؟استغفرا.. :mrgreen:

   veridical IP Address is : hidden
   • Hatami.
     
    #16 | ۱۱:۴۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

    وای خاک به سرم نظر سیاسی دادی؟؟ الان یوزرت بلوکه میشه…. اصلا تو این کشور کسی حق نداره نظر سیاسی بده. سیاست رو فقط یه عده روحانی دانشمند که با خدا در ارتباطند می فهمن. ما نباید تو کار اونها دخالت کنیم. ببین اگه بخوای تو کار روحانیت دخالت کنی بهت میگن داری گنده تر از دهنت حرف میزنی … بعد اگه تو سایت باشی یوزرت و اگه بیرون باشی زندگی ات رو بلوکه می کنن.

    Hatami. IP Address is : hidden
  16. didar
    
   #17 | ۱۲:۲۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   السلام وعلیک یا ابا عبدالله السلام وعلی الارواح التی حلت بفنائک* السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین (ع)*
   و سلام به همه ی برو بچ وعرض تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی
   بچه ها من دیروز رو روزه ی نذری همین قانون دو برادری بودم و موفق شدم جزء دوم قرآن کریم رو که قول داده بودم رو ختم کنم اگه یادتون بیاد قرار گذاشتیم نفری یه جزء رو بخونیم و از خدا بخوایم مشکلمونو حل کنه ؛متاسفم که من تونستم اینقدر دیر این کار رو انجام بدم خیلی مشکلات داشتم و لی برای همتون هم سه برادری و دو برادری دعا کردم امیدوارم که مقبول حق بشه و به امید حق کارمون راست بشه.یادمه مرداد ماه که قانون تصویب شد وقتی سردار زاده کمند میگفتن شیش ماه دیگه اجرا میشه چقدر ناراحت میشدیم ولی الان داره شیش ماه تموم میشه و هنوز معلقیم خدا به دادمون برسه ،راستی من یه پیشنهاد دارم من مطمئنم که الان خیلی هاتون سر یه کاری هستین(منظورم شغله) ازتون خواهش میکنم اگه کارتون طوریه که مشکل مردم زیر دستتونه یا مردم معطل کارین که به شما مربوط میشه سعی کنین کم کاری نکنین و به کسی بیهوده سخت نگیرین و کار مردم و درست کنین حالا هر کس به نحوی ممکنه کارش یه گیری داشته باشه که لنگ شما باشه من خودم سعی کردم که این کارو بکنم چرا که ما تو مفاتیح هم خوندیم که روایت شده سعی کنید حاجات دیگران رو برآورده کنین تا خداوند هم حاجات شما رو برآورده بفرمایند مطمئن باشین که این موضوع زنجیره ایه و احتمالا هم طبق قانون علت و معلول یه جورایی به ما مربوط بشه.
   ببخشید که سرتونو درد آوردم. به امید موفقیت وپیروزی همه ی جوونها یا حق 😉

   didar IP Address is : hidden
  17. arian
    
   #18 | ۱۴:۵۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   دستور هفتکی کمیسیونها و جلسات مجلس
   http://tarh.majlis.ir/?ShowNews&Id=126

   arian IP Address is : hidden
  18. arian
    
   #19 | ۱۵:۰۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   Hatami. :
   وای خاک به سرم نظر سیاسی دادی؟؟ الان یوزرت بلوکه میشه…. اصلا تو این کشور کسی حق نداره نظر سیاسی بده. سیاست رو فقط یه عده روحانی دانشمند که با خدا در ارتباطند می فهمن. ما نباید تو کار اونها دخالت کنیم. ببین اگه بخوای تو کار روحانیت دخالت کنی بهت میگن داری گنده تر از دهنت حرف میزنی … بعد اگه تو سایت باشی یوزرت و اگه بیرون باشی زندگی ات رو بلوکه می کنن.
   امتیاز : ۰  0

   سلام حاتمی جون این یه مورد جزو خواص محسوب میشه به خاطر همین مدیر بلوکه ش نمیکنه( بالاخره یه سری بین خواص هستش دیگه )

   arian IP Address is : hidden
  19. arian
    
   #20 | ۱۵:۰۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   تو دستور کمیسیون فقط امده جمع بندی لوایح

   arian IP Address is : hidden
  20. arian
    
   #21 | ۱۵:۲۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   ببخشید این دستور هفته پیش بوده هنوز دستور این هفته منتشر نشده
   معذرت معذرت

   arian IP Address is : hidden
  21. یاس
    
   #22 | ۱۵:۵۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   arian :

   Hatami. :وای خاک به سرم نظر سیاسی دادی؟؟ الان یوزرت بلوکه میشه…. اصلا تو این کشور کسی حق نداره نظر سیاسی بده. سیاست رو فقط یه عده روحانی دانشمند که با خدا در ارتباطند می فهمن. ما نباید تو کار اونها دخالت کنیم. ببین اگه بخوای تو کار روحانیت دخالت کنی بهت میگن داری گنده تر از دهنت حرف میزنی … بعد اگه تو سایت باشی یوزرت و اگه بیرون باشی زندگی ات رو بلوکه می کنن.امتیاز : ۰  0

   سلام حاتمی جون این یه مورد جزو خواص محسوب میشه به خاطر همین مدیر بلوکه ش نمیکنه( بالاخره یه سری بین خواص هستش دیگه )
   امتیاز : ۱  0

   ریش خود را ز ادب صاف نمودم با تیغ
   همچنان آینه با صدق و صفا رفتم و شد
   عطر بر خود زدم و غالبه سا رفتم و شد
   حمد را خواندم و آن مد”ولاالضالین”را
   ننمودم ز ته حلق ادا رفتم و شد
   یکدم از قاسم و جبار نگفتم سخنی
   گفتم ای مایه هر مهر و وفا رفتم و شد
   همچو موسی نه عصا داشتم و نه نعلین
   سرخوش و بی خبر و بی سرو پا رفتم و شد
   “لن ترانی”نشنیدم ز خداوند چو او
   “ارنی” گفتم و او گفت “رثا” رفتم و شد
   مدعی گفت چرا رفتی و چون رفتی و کی؟
   من دلباخته بی چون و چرا رفتم وشد
   تو تنت پیش خدا روز و شبان خم شد و راست
   من خدا گفتم و او گفت بیا رفتم و شد
   مسجد و دیر و خرابات به دادم نرسید
   فارغ از کشمکش این دو سه تا رفتم و شد
   خانقاهم فلک آبی بی سقف و ستون
   پیر من آنکه مرا داد ندا رفتم وشد
   گفتم ای دل به خدا هست خدا هادی تو
   تا بدینسان شدم از خلق رها رفتم و شد

   یاس IP Address is : hidden
  22. datis
    
   #23 | ۱۶:۰۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   پیام :
   سلام بچه ها من دیروز نظام وظیفه بودم یعنی منو فرخوان کردن
   رفتم اونجا ۲ تا تعهد نامه دیگه پر کردم بعد دوباره همه کارتهای برادرارو استعلام کرد خلاصه همه مدارک و چک کرد گفت تمومه تا ۱ ماه دیگه میاد در خونه
   اینم از فراخوان؛ من از فراخوان فهمیدیم فقط مشکل همون ۷۰۰۰ تومن باغیش چرته
   امتیاز : ۰  0

   تبریک میگم !
   تعهد نامه ها چی بودن ؟ مگه استعلامایی که قبلا گرفته بودیم فایده نداشت که دوباره استعلام کردن ؟ بعد چجوری استعلام کردن ؟ چقدر طول کشید؟!
   پس این همه مدت مدارکی رو که جمع کرده بودیم بررسی نکردن که الان دارن بررسی میکنن ؟؟

   datis IP Address is : hidden
  23. kaywan
    
   #24 | ۱۷:۰۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   Hatami. :وای خاک به سرم نظر سیاسی دادی؟؟ الان یوزرت بلوکه میشه…. اصلا تو این کشور کسی حق نداره نظر سیاسی بده. سیاست رو فقط یه عده روحانی دانشمند که با خدا در ارتباطند می فهمن. ما نباید تو کار اونها دخالت کنیم. ببین اگه بخوای تو کار روحانیت دخالت کنی بهت میگن داری گنده تر از دهنت حرف میزنی … بعد اگه تو سایت باشی یوزرت و اگه بیرون باشی زندگی ات رو بلوکه می کنن.
   امتیاز بالا : ۹  3

   و البته بلوکه شدن حساب کاربری شما به خاطر توهین به مدیر سایت بود نه نظره سیاسی!
   تا الان کسی به خاطره نظره سیاسی بلوکه نشده میفرمایید نه؟نمونه بیارید.
   توصیه کردن و تذکر دادن یک چیزیست و بلوکه کردن آی دی چیزی دیگر.
   لابد الان باز میگوید که کیوان همان مدیره سایت است! 😛 بگوید بگوید بگوید گفتن یک چیزی و حقیقت چیزی دیگر.اصلا از کجا معلوم که من شما نباشم؟؟بیاید و ثابت کنید که هر کدام از شما کیوان نیستید آن و قت من هم ثابت خواهم کرد که مدیر نیستم. :mrgreen:
   در ضمن ما اگر خواص بودیم چندین بار آی دیمان بلوکه نمیشد 😛

   kaywan IP Address is : hidden
  24. یاس
    
   #25 | ۱۸:۰۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   kaywan :

   Hatami. :وای خاک به سرم نظر سیاسی دادی؟؟ الان یوزرت بلوکه میشه…. اصلا تو این کشور کسی حق نداره نظر سیاسی بده. سیاست رو فقط یه عده روحانی دانشمند که با خدا در ارتباطند می فهمن. ما نباید تو کار اونها دخالت کنیم. ببین اگه بخوای تو کار روحانیت دخالت کنی بهت میگن داری گنده تر از دهنت حرف میزنی … بعد اگه تو سایت باشی یوزرت و اگه بیرون باشی زندگی ات رو بلوکه می کنن.امتیاز بالا : ۹  3

   و البته بلوکه شدن حساب کاربری شما به خاطر توهین به مدیر سایت بود نه نظره سیاسی!تا الان کسی به خاطره نظره سیاسی بلوکه نشده میفرمایید نه؟نمونه بیارید.توصیه کردن و تذکر دادن یک چیزیست و بلوکه کردن آی دی چیزی دیگر.لابد الان باز میگوید که کیوان همان مدیره سایت است! بگوید بگوید بگوید گفتن یک چیزی و حقیقت چیزی دیگر.اصلا از کجا معلوم که من شما نباشم؟؟بیاید و ثابت کنید که هر کدام از شما کیوان نیستید آن و قت من هم ثابت خواهم کرد که مدیر نیستم. در ضمن ما اگر خواص بودیم چندین بار آی دیمان بلوکه نمیشد
   امتیاز : ۰  1

   من ثابت میکنم کیوان نیستم لابد میپرسید چطوری؟
   از افکار وعقایدم که به زبان میارم .
   حامدم کیوان نیست .شاید بپرسید تو از کجا میدونی ؟
   از اون معرفت و انسانیتی که تو وجودشه .
   مسیح آرین مهدی هم همینطور
   حال تو که اسمتا گذاشتی کیوان ثابت کن مدیر نیستی ؟ ❓

   یاس IP Address is : hidden
   • kaywan
     
    #26 | ۱۸:۵۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

    بله اونقدر دلایلتون محکم بود که من قانع شدم 😆
    فقط منم میتونم بگم که مدیر هم کیوان نیست.چرا؟؟
    از اون معرفت و انسانیتی که تو وجودشه :mrgreen:
    میگید نه ثابت کن.
    چقدر فکر کردی که این استدلال قوی رو آوردی؟ 😛
    راستی یه فیلم جدیدا اومده به اسمه<>کی این فیلمو دیده؟؟

    kaywan IP Address is : hidden
  25. Hatami.
    
   #27 | ۱۸:۱۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   اولا یاس عزیز شعرت حرف نداشت. دمت گرم. دوما کیوان جون: من یاس رو دیدک تلفنی با نصف بیشتر بچه های سایت هم صحبت کردم هیچ کدومشون کیوان نبودن. یادته اولین کسی که فهمید K1 bkc شمایی کی بود؟؟ یادته ده تا دلیل آوردم که ممکنه کیوان عزیز همون k1 bkc باشه. الان هم میتونم ها!!!!!!!!!!! حالا کیوان جون شما ثابت کن مدیر نیستی…

   Hatami. IP Address is : hidden
  26. Hatami.
    
   #28 | ۱۸:۱۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   در ضمن داش کیوان با ما هم؟؟؟؟ اون دفعه گفتم من خودم یه عمره تو کار رنگرزی ام. حامد کرزی رو رنگ می کنم به جای گوگوش میفروشم به ملت. :mrgreen:

   Hatami. IP Address is : hidden
  27. kaywan
    
   #29 | ۱۹:۰۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   Hatami. :در ضمن داش کیوان با ما هم؟؟؟؟ اون دفعه گفتم من خودم یه عمره تو کار رنگرزی ام. حامد کرزی رو رنگ می کنم به جای گوگوش میفروشم به ملت.
   امتیاز : ۲  2

   بابا نقطه یه حرفی بزن که آدم از خنده روده بر نشه 😆 تو که اگر با اصرار دو تا مثل من نبود از سایت افتاده بودی بیرون البته با اون بی احترامی که به مدیر کردی حق هم داشت قائدتا من نباید با فردی مثل تو که نمک میخوره و نمک دون میشکنه حرفی بزنم ولی خوب اشکال نداره 😛
   اون آی دیه k1.bkc رو خودم عمدا یک جوری ساختم که افرادی با ضریب هوشیه پایین بفهمند که همون کیوانه پس فکر نکن کاشف بزرگی هستی فقط مسئله خیلی راحت بود 😆
   حالا هم اگر فکر میکنی من مدیر سایتم مشکلی نیست چون مدیر سایت بودن که بد نیست :mrgreen: اما باید به منم اجازه بدی هر میخوام راجب تو بکنم 😆 مثلا فکر کنم که شما شاخ داری 🙂 یا فکر کنم که آدم خواری 😕 یا اصلا فکر کنم که وقتی…بیخیال 😆

   kaywan IP Address is : hidden
  28. kaywan
    
   #30 | ۱۹:۱۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   در ضمن من از امتیازهای منفی خیلی حال میکنم.چون احساس میکنم که حرف هام اینقدر محکمه که نمیشه برای اونها جوابی نوشت پس اونهای که باهاش مخالفند چاره ی ندارند جز اینکه خشم درونیه خودشون رو با منفی دادن خالی کنند. :mrgreen:

   kaywan IP Address is : hidden
  29. یاس
    
   #31 | ۱۹:۲۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   kaywan :در ضمن من از امتیازهای منفی خیلی حال میکنم.چون احساس میکنم که حرف هام اینقدر محکمه که نمیشه برای اونها جوابی نوشت پس اونهای که باهاش مخالفند چاره ی ندارند جز اینکه خشم درونیه خودشون رو با منفی دادن خالی کنند.
   امتیاز : ۰  0

   …………::::::: جواب سگ صفتان خاموشیست::::::::::……….

   یاس IP Address is : hidden
   • kaywan
     
    #32 | ۱۹:۴۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

    بلد نیستی مثل آدم حرف بزنی عوضی!حیف که اینجا جاش نیست

    kaywan IP Address is : hidden
  30. kaywan
    
   #33 | ۱۹:۵۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   دو برادری های مفلوک فکر کردید این فلاکتتون تقصیره ماست 😛 اینقدر منتظره معافی بمونید تا موهاتون مثل دندان هاتون سفید بشه.

   kaywan IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.