• کدهای مراکز آموزش نظامی  (21862 پاسخ)
 • تنها فرزند ذکور جد و جده  (763 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری  (12411 پاسخ)
 • معافیت 2 برادری_جدید  (1364 پاسخ)
 • مشاعره  (405 پاسخ)
 • نامه های ارسالی  (1491 پاسخ)
 • مشمولان غایب  (4035 پاسخ)
 • بخشودگي اضافه خدمت  (785 پاسخ)
 • معافیت پزشکی  (16008 پاسخ)
 • ماده ۴۴ مکرر  (1618 پاسخ)
 • اعزام به خدمت  (30303 پاسخ)
 • معافیت تحصیلی  (4211 پاسخ)
 • معافیت موارد خاص  (2159 پاسخ)
 • مجوز خروج از کشور  (1990 پاسخ)
 • معافیت کفالت  (9370 پاسخ)
 • معافیت های جدید  (2019 پاسخ)
 • ‌معافیت ‌های سال 88  (162 پاسخ)
 • مقالات  (38 پاسخ)
 • خاطرات سربازی  (2326 پاسخ)
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۳/۱۱  ۰۹:۳۰     سپهر پورنظری
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۳     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۳۱  ۰۸:۳۲     رضا میرزائی
 • ۰۲/۲۳  ۱۸:۲۹     ناصر جعفرپورگنجاری
 • ۱۲/۱۳  ۰۱:۰۰     سعید فتی
 • ۱۱/۲۸  ۰۸:۳۹     اله یار قره پور قره پور امیرسالاری

 • telegram_channel

  پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی

  مقدمه

  طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی که از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ در اجرای اصل نودوچهارم قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد.

  شورای نگهبان نیز پس از استمهال و سپس بررسی طرح، ۱۴ مورد مغایرت طرح با قانون اساسی و شرع را اعلام کرد که در ذیل به بررسی این موارد پرداخته می‌شود.

  بررسی ایرادات شورای نگهبان

  ۱٫ نظر به اینکه مقام معظم رهبری مطابق بند «۴» اصل یکصدودهم قانون اساسی فرماندهی کل نیروهای مسلح را به‌عهده دارد و با توجه به رویه موجود در قوانین، کسب اجازه از مقام معظم رهبری درخصوص برخی مواد ضروری است و درصورت عدم اخذ اجازه شبهه مغایرت با اصل یکصدودهم از جانب شورا مطرح می‌گردد. این امر موجب شده است که شورای نگهبان در بند «۱» ایرادات خود در خصوص وجود ابهام را اعلام نماید. جهت رفع این ابهام نیاز به اصلاح متن طرح نبوده و کافی است چنانچه اجازه مقام معظم رهبری اخذ شده به شورا اعلام شود و در غیر این‌صورت کسب اجازه از ایشان صورت گرفته و سپس به شورا منعکس شود.

  ۲٫ شورای محترم نگهبان در بندهای «۲» و «۵» نامه خود جایگزینی عبارت «حوزه‌های علمیه قم، خراسان رضوی و اصفهان و یا نماینده رسمی آنها» به‌جای عبارت «حوزه علمیه قم و یا نماینده رسمی آن» در مواد (۲۱) و (۲۷) طرح را به لحاظ مشخص نبودن حوزه نمایندگی هر کدام از حوزه‌های مذکور حاوی ابهام دانسته و جهت رفع ابهام عبارت ذیل را پیشنهاد داده است:

  «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای عالی حوزه‌های علمیه».

  درخصوص این ایراد قابل ذکر است که بر فرض وجود ابهام مطابق نامه شورای نگهبان شبهه مغایرت آن با قانون اساسی و شرع روشن نبوده و به‌نظر می‌رسد ایراد شورا در این بندها وارد نیست. در هر صورت با وجود اینکه ترتیب اثر دادن به پیشنهاد جایگزین شورای نگهبان برای نمایندگان مجلس الزامی نیست، لکن می‌توان با اعمال این پیشنهاد نظر شورای نگهبان را تأمین کرد.

  ۳٫ ماده (۲۵) طرح درخصوص اصلاح ماده (۳۶) قانون درباره معافیت تحصیلی ناشی از تحصیل در خارج از کشور است. شورای نگهبان در بند «۳» نامه خود این ماده را از این لحاظ که متعرض تحصیل طلاب در خارج از کشور و در نتیجه عدم معافیت تحصیلی این‌گونه طلاب نشده است مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی دانسته است. این بند از اصل سوم قانون اساسی دولت را ملزم به «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏‌های‏ مادی‏ و معنوی» دانسته است. ایراد شورا در این خصوص وارد نیست و وجود تبعیض در این ماده مشاهده نمی‌شود. توضیح اینکه به‌نظر می‌رسد نبود رویه ثابت و مشخصی درخصوص تحصیل طلاب در خارج از کشور و نیز نبود نهادی جهت نظارت و تأیید حوزه‌های علمیه خارج از کشور موجب شده که تحصیل طلاب در خارج از کشور دارای مکانیسم مشخصی نباشد، به همین دلیل وجود تبعیض در این خصوص محل تأمل است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است می‌تواند شاهد دیگری بر این مدعا باشد. لذا اصلاح این ماده ضروری نبوده و نمایندگان مجلس می‌توانند بر این ماده اصرار نمایند.

  ۴٫ شورای نگهبان در بند «۴» نامه ایراد مشابه ایراد بند قبل را مطرح کرده و درخصوص ماده (۲۶) طرح (مبنی‌بر اصلاح ماده (۳۷) قانون فعلی) عدم ذکر تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج از کشور را مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی و موجب تبعیض دانسته است. این ماده درخصوص تحصیل فرزندان ایرانیان خارج از کشور و نیز مأمورین ثابت دولت در خارج از کشور است که درصورت تحصیل در مدارس و مراکز آموزشی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش از معافیت تحصیلی برخوردار می‌شوند. ایراد شورا در این خصوص نیز وارد نبوده و با توجه به نبود رویه ثابت درخصوص تحصیل در حوزه‌های علمیه خارج کشور و نبود مرکزی جهت تأیید و نظارت این حوزه‌ها و با توجه به اینکه تنها تعداد معدودی از کشورها دارای حوزه‌های علمیه هستند و اکثر کشورها از وجود چنین حوزه‌هایی محرومند، «تحصیل در حوزه‌های علمیه» در این ماده موضوعیت نداشته و مصداق بارز تفاوت عادلانه و نه تبعیض است. عدم پیش‌بینی چنین امری در قانون موجود که مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است مؤید این ادعاست. ازاین‌رو نمایندگان محترم مجلس درخصوص این ماده نیز می‌توانند اصرار بر متن طرح نمایند.

  ۵٫ بند «۹» ایرادات شورای نگهبان حاوی ابهام بوده و مشخص نیست که چگونه افراد مشمول معافیت از پرداخت وجه طبق استنباط آن شورا افزایش یافته‌اند.

  ۶٫ شورای نگهبان در بند «۹» ایرادات به بررسی بند «۲» ماده (۴۲) طرح مبنی‌بر اصلاح ماده (۵۸) قانون پرداخته و معرفی مشمولین دارای غیبت اولیه به سازمان قضایی نیروهای مسلح را مغایر اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی دانسته است. توضیح آنکه مطابق اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی رسیدگی به جرائم عمومی نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. شورای محترم نگهبان غیبت اولیه مشمولین را جرم عمومی تلقی نموده و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود عبارت «به جرم آنها در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌گردد» جایگزین عبارت «به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی می‌گردند» شود.

  ۷٫ بند «۱۰» نامه شورای نگهبان به ایراد موجود در تبصره «۳» ماده (۴۲) درخصوص اصلاح ماده (۵۸) اختصاص یافته است. مطابق این تبصره «رسیدگی به وضعیت مشمولینی که دارای عذر موجه برای غیبت خویش می‌باشند مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد». مطابق نظر شورا کلمه «ضوابط» مبهم است. توضیح این ابهام بدین صورت است که چنانچه مقصود از «ضوابط»، «آیین‌نامه» و یا «تصویب‌نامه» باشد تصویب اینگونه موارد مطابق اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی در صلاحیت هیئت وزیران و یا یکی از وزراست و تصویب چنین مواردی توسط ستاد کل نیروهای مسلح مغایر اصل مذکور است. جهت رفع این شبهه مغایرت می‌توان عبارت «بنا به پیشنهاد ستاد کل به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» را جایگزین عبارت «توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می‌گردد» نمود.

  ۸٫ شورای محترم نگهبان در بند «۱۱» ایرادات، تبصره «۴» ماده (۴۲) طرح درخصوص اصلاح ماده (۵۸) قانون را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است. مطابق این تبصره نحوه رفتار با مشمولین دوره‌های احتیاط و ذخیره برابر دستورالعملی است که در ستاد کل تهیه و به تصویب می‌رسد. شورای نگهبان تصویب این دستورالعمل را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و لذا این تبصره را مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی اعلام کرده است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود عبارت «هیئت وزیران» پس از کلمه «تصویب» در متن این تبصره اضافه شود.

  ۹٫ مطابق اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی «همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌گیرد». براین‌اساس شورای نگهبان ماده (۸۴) پیشنهادی مبنی‌بر اینکه «۱۰۰ درصد درآمدهای حاصله از ارائه خدمات…در اختیار ناجا قرار می‌گیرد» را در بند «۱۴» نامه خود مغایر اصل فوق دانسته است. بدیهی است این امر با اصول بودجه ای نیز سازگار نبوده و پیشنهاد می‌گردد ماده مذکور جهت تأمین نظر شورای نگهبان و مطابقت با اصول بودجه‌ای حذف شود.

  ۱۰٫ ایرادات مذکور در بندهای «۷»، «۸»، «۱۲» و «۱۳» نامه شورای نگهبان درخصوص پیش‌بینی هزینه‌هایی در طرح است که طریق تأمین آنها مشخص نشده و لذا منجر به افزایش هزینه‌های دولت شده و از این جهت مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی اعلام شده است. بدیهی است جهت رفع مغایرت مذکور لازم است مواد مورد ایراد حذف و یا موافقت نماینده دولت در این خصوص اخذ گردد. همچنین می‌توان بار مالی این طرح را با درج در ردیف‌های بودجه سنواتی در سال‌های آینده مرتفع کرد که این نکته نیز نیاز به تصریح در همین قانون دارد.


  نسخه چاپی خبر نسخه چاپی خبر    ارسال به دوستان ارسال به دوستان

  تعداد بازدید : 20,056 | آذر ۲۸ام, ۱۳۸۸

  شما هم به جمع مشترک سایت نظام وظیفه و خدمت سربازی بپیوندید !

  بوسيله اس ام اس SMS : برای عضویت اینجا کلیک کنید

  بوسيله ايميل :
   

  ايميل شما نزد ما محفوظ و اشتراک تان هر لحظه با يک کليک قابل انصراف است.

  بوسيله RSS: فيد (خوراک)

  1. ali reza
    
   #1 | ۱۹:۵۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   کجاست یاری کننده ایی که مرا یاری کند
   با سلام به مدیر سایت و همه بچه های سه برادری و دو برادری 😳 امیدوارم که مرا در جمع خودتان بپذیرید 😳
   خواهش می کنم مرا راهنمایی کنید ❓ ❓
   دو برادر من دارای کارت پایان خدمت هستند و برادر سوم من ” تعهد پنج سال خدمت ” به نیروی انتظامی داشت که دوسال و نیم ( ۳۱ماه ) ازخدمت خود را در سخت ترین شرایط در نواحی مرزی خوزستان سپری کرد و بعد از آن در سال۷۷ بدلیل ازدواج و شرایط سخت کاری مجبور به انصراف شد و برای خرید سربازی اقدام کرد و کارت خرید خدمت برایش صادر شد
   البته تمام سوابق خدمت ایشان موجود میباشد حالا به نظر شما برادر من با ۳۱ ماه سابقه خدمت با افرادی که از همان ابتدا اقدام به خرید خدمت کرده اند تفاوتی ندارد و آیا من
   نمی توانم از معافیت سه برادری استفاده کنم 😐 😐

   با تشکر از همه دوستانی که مرا راهنمایی می کنند

   ali reza IP Address is : hidden
  2. یاس
    
   #2 | ۲۱:۰۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   kaywan :دو برادری های مفلوک فکر کردید این فلاکتتون تقصیره ماست اینقدر منتظره معافی بمونید تا موهاتون مثل دندان هاتون سفید بشه.
   امتیاز : ۰  1

   یادته آقا کیوان ۲٫۳ ماه پیش بود که میگفتی ای کاش طرح دو برادریه تو مجلس رای نیاره که معافیت سه برادریا دارای ارزش باشه .
   میدونی کیوان این زات تو هست یعنی اگه غیر از این بگی باید تعجب کرد .نمیتونی خیر خواه باشی نمیتونی بگی ان شاءال.. کاره ۲ برادریا درست بشه و از صدقه سر اونا کاره منم درست بشه کارتم زود بیاد.
   این زات توست و کسی نمیتونه اونا عوض کنه حتی خودتم انقدر اراده نداری که بتونی اصلاحش کنی یا اصلا سعی در اصلاحش نکردی.

   عقاب توی قفس باشه گنجشک ها هم زور میگن ** سوار قایق تنهایی از این مرداب دور میشم

   یاس IP Address is : hidden
  3.  
   #3 | ۲۱:۳۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   خطاب به دوستانی که در کامنت ها دوباره شخصیت همدیگر را زیر سوال بردند :

   تا اطلاع ثانوی من فقط از دور نظاره گر رفتار شما خواهم بود.
   فقط می تونم بگم که موفق باشید.دوست دارم بیشتر از شخصیت شما بدونم.

   باتشکر
   سایت سربازی

   مدیر سایت IP Address is : hidden
  4. mahdi124
    
   #4 | ۲۲:۰۷ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   سلام
   طاعات و عبادات همه قبول درگاه حق.
   کیوان عزیز مثل اینکه متوجه نشدی دوست من.من از کسی دفاع نمیکنم. من با توهین و تمسخر مخالفم. واقعا جالبه که جمله به این سادگی رو نمی تونی معنا کنی
   دوستانی هم که به حرفای من امتیاز منفی دادن هم ازشون تشکر میکنم ولی بدونن من دست از رک گویی هام ورنمیدارم. و اینا خودشون دارن خودشون رو در جهلشون پنهون میکنن.اگر کسی مخافتی داره بیاد جواب منو بده نه اینکه کور کورانه امتیاز منفی بده.
   به هر حال
   از همه دوستان و دشمنان التماس دعا دارم.
   امیدوارم دوستی هامون توی ماهی که نامردی ها و جنگ و فتنه و … بیش از قبل حرومه، بیشتر بشه.

   mahdi124 IP Address is : hidden
  5. mahdi124
    
   #5 | ۲۲:۱۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   یاس :

   kaywan :دو برادری های مفلوک فکر کردید این فلاکتتون تقصیره ماست اینقدر منتظره معافی بمونید تا موهاتون مثل دندان هاتون سفید بشه.
   امتیاز : ۰  1

   یادته آقا کیوان ۲٫۳ ماه پیش بود که میگفتی ای کاش طرح دو برادریه تو مجلس رای نیاره که معافیت سه برادریا دارای ارزش باشه .
   میدونی کیوان این زات تو هست یعنی اگه غیر از این بگی باید تعجب کرد .نمیتونی خیر خواه باشی نمیتونی بگی ان شاءال.. کاره ۲ برادریا درست بشه و از صدقه سر اونا کاره منم درست بشه کارتم زود بیاد.
   این زات توست و کسی نمیتونه اونا عوض کنه حتی خودتم انقدر اراده نداری که بتونی اصلاحش کنی یا اصلا سعی در اصلاحش نکردی.
   عقاب توی قفس باشه گنجشک ها هم زور میگن ** سوار قایق تنهایی از این مرداب دور میشم
   امتیاز : ۰  0

   با حرف یاس موافقم
   داری باز به همون حالات اولیه ات برمیگردی.
   یادت باشه معافیت دو برادری و هم مثل خیلی چیزای دیگه برای ما زیاد اهمیت نداره.فوقش اینه که ۱۸ ماه میریم سربازی.والا هر کسی که رفته از دوران خوبش برامون تعریف کرده ولی یادت باشه تو میمونی و روسیاهیت.
   در ضمن تو نسبت به اون موقع هیچ پیشرفتی نداشتی کیوان عزیز.حالا دوستان بشینن تا صبح به کامنت من امتیاز منفی بدن و رکورد تازه ای به ثبت برسونن !
   متاسفم که اینو میگم ولی یادت باشه این حسادت آخر همه چیزت رو ازت میگیره.
   همونطور که قابیل هابیل رو بخاطر حسادتش کشت.
   امیدوارم خدا کینه ها رو در این شبها و روزهای عزیز از دلهامون پاک کنه.

   mahdi124 IP Address is : hidden
  6. ali reza
    
   #6 | ۲۲:۳۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   کجاست یاری کننده ایی که مرا یاری کند
   با سلام به مدیر سایت و همه بچه های سه برادری و دو برادری 😳 امیدوارم که مرا در جمع خودتان بپذیرید 😳
   خواهش می کنم مرا راهنمایی کنید ❓ ❓
   دو برادر من دارای کارت پایان خدمت هستند و برادر سوم من ” تعهد پنج سال خدمت ” به نیروی انتظامی داشت که دوسال و نیم ( ۳۱ماه ) ازخدمت خود را در سخت ترین شرایط در نواحی مرزی خوزستان سپری کرد و بعد از آن در سال۷۷ بدلیل ازدواج و شرایط سخت کاری مجبور به انصراف شد و برای خرید سربازی اقدام کرد و کارت خرید خدمت برایش صادر شد
   البته تمام سوابق خدمت ایشان موجود میباشد حالا به نظر شما برادر من با ۳۱ ماه سابقه خدمت با افرادی که از همان ابتدا اقدام به خرید خدمت کرده اند تفاوتی ندارد و آیا من
   نمی توانم از معافیت سه برادری استفاده کنم 😐 😐
   البته من می دانم که برای برخورداری از این معافیت داشتن سه کارت پایان خدمت زیر پرچم الزامی است اما می خواهم بدانم آیا سابقه خدمت برادرم هیچ ارزشی ندارد و قابل احتساب نیست؟
   با تشکر از دوستانی که مرا راهنمایی می کنند

   ali reza IP Address is : hidden
  7. kaywan
    
   #7 | ۲۲:۴۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   مدیر سایت :
   خطاب به دوستانی که در کامنت ها دوباره شخصیت همدیگر را زیر سوال بردند :
   تا اطلاع ثانوی من فقط از دور نظاره گر رفتار شما خواهم بود.فقط می تونم بگم که موفق باشید.دوست دارم بیشتر از شخصیت شما بدونم.
   باتشکرسایت سربازی

   جناب مدیر
   من هرچی میخوام مثل انسان با اینها رفتا کنم خودشون نمیزارند.
   هر روز با یه بهانه ی جدید به من گیر میدن یه روز میان میگن تو مدیره سایت هستی همه ی مارو سره کار گذاشتی روز دیگه میگن تو به فلان کس توهین کردی روز دیگه بطور غیر مستقیم تو حرف هاشون به من توهین میکنند هر وقتی هم بهانه ی پیدا نمیکنند مثل احمق ها به نظراتم بی جهت منفی میدن اما اینها برای من مهم نیست چون میدونم سوزششون از چیه.اما وقتی یک گوسفند مثل یاس میاد و به من مستقیما” توهین میکنه باید به من حق بدید که ناراحت بشم.
   آخه من یه بار به این یاس گفتم که اینجا جای حرف سیاسی زدن نیست از اون موقع هر وقت من با کسی حرف میزنم با چکمه میپره وسط.
   حالا بیخیال اینا
   راستی جناب مدیر جریان اون مقاله چی شد :mrgreen: کاش میتونستید خودتون با یه مقداری دستکاری اون جوریکه خودتون بلدید بزارید تو سایت به خدا من چشمم آب نمیخوره حالا حالاها فراخوان کنند.بالاخره باید یه کاری کرد اینجوری که نمیشه 🙄

   kaywan IP Address is : hidden
  8. mahdi124
    
   #8 | ۲۲:۴۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   ali reza :
   کجاست یاری کننده ایی که مرا یاری کند
   با سلام به مدیر سایت و همه بچه های سه برادری و دو برادری امیدوارم که مرا در جمع خودتان بپذیرید
   خواهش می کنم مرا راهنمایی کنید
   دو برادر من دارای کارت پایان خدمت هستند و برادر سوم من ” تعهد پنج سال خدمت ” به نیروی انتظامی داشت که دوسال و نیم ( ۳۱ماه ) ازخدمت خود را در سخت ترین شرایط در نواحی مرزی خوزستان سپری کرد و بعد از آن در سال۷۷ بدلیل ازدواج و شرایط سخت کاری مجبور به انصراف شد و برای خرید سربازی اقدام کرد و کارت خرید خدمت برایش صادر شد
   البته تمام سوابق خدمت ایشان موجود میباشد حالا به نظر شما برادر من با ۳۱ ماه سابقه خدمت با افرادی که از همان ابتدا اقدام به خرید خدمت کرده اند تفاوتی ندارد و آیا من
   نمی توانم از معافیت سه برادری استفاده کنم
   البته من می دانم که برای برخورداری از این معافیت داشتن سه کارت پایان خدمت زیر پرچم الزامی است اما می خواهم بدانم آیا سابقه خدمت برادرم هیچ ارزشی ندارد و قابل احتساب نیست؟
   با تشکر از دوستانی که مرا راهنمایی می کنند
   امتیاز : ۰  0

   سلام
   دوست عزیز بارها زاده کمند تو خبرگذاری ها اعلام کرده که برای اینکه مشمول معافیت چهار برادری بشین باید ۳ تا کارت پایان خدمت ارائه کنید.با این اوصاف من فکر نمیکنم شما معاف بشید.باز بپرسید بهتره
   انشالله که موفق باشی

   mahdi124 IP Address is : hidden
  9. kaywan
    
   #9 | ۲۳:۰۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۴

   ali reza :کجاست یاری کننده ایی که مرا یاری کندبا سلام به مدیر سایت و همه بچه های سه برادری و دو برادری امیدوارم که مرا در جمع خودتان بپذیرید خواهش می کنم مرا راهنمایی کنید دو برادر من دارای کارت پایان خدمت هستند و برادر سوم من ” تعهد پنج سال خدمت ” به نیروی انتظامی داشت که دوسال و نیم ( ۳۱ماه ) ازخدمت خود را در سخت ترین شرایط در نواحی مرزی خوزستان سپری کرد و بعد از آن در سال۷۷ بدلیل ازدواج و شرایط سخت کاری مجبور به انصراف شد و برای خرید سربازی اقدام کرد و کارت خرید خدمت برایش صادر شدالبته تمام سوابق خدمت ایشان موجود میباشد حالا به نظر شما برادر من با ۳۱ ماه سابقه خدمت با افرادی که از همان ابتدا اقدام به خرید خدمت کرده اند تفاوتی ندارد و آیا مننمی توانم از معافیت سه برادری استفاده کنم البته من می دانم که برای برخورداری از این معافیت داشتن سه کارت پایان خدمت زیر پرچم الزامی است اما می خواهم بدانم آیا سابقه خدمت برادرم هیچ ارزشی ندارد و قابل احتساب نیست؟با تشکر از دوستانی که مرا راهنمایی می کنند
   امتیاز : ۰  0

   البته این درسته که تعهد خدمتی ها هم جزء خدمت کرده ها محسوب میشن اما متاسفانه چون مدت تعهد خدمت برادره شما کامل نشده فکر نمیکنم ارزشی داشته باشه و فکر هم نمیکنم که هیچ مدرکی به برادرتون داده باشند بابت اون دو سال خدمتش.اما اگر ایشان مدرکی در دست دارند شما حتما در این خصوص با یک کارشناس وظیفه ی عمومی در معاونت ها مشورت کنید.
   البته من یک جایی خوندم که اون کسانیکه برادرانشون تعهد خدمتی هستند میتونند بعد از گذشت دو سال از این تعهد تقاضای معافیت سه برادری کنند برای همین مسرا” از شما میخوام در این باره از یک کارشناس سئوال کنید.

   kaywan IP Address is : hidden
  10. user
    
   #10 | ۰۰:۱۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   سلام
   کارت معافیت تعهدخدمتی چه شکلیه ؟ فرقی داره با سایر کارتها ؟
   آخه این سردار تو یکی از ضحبتهاش گفته بود کسانی که کارت معافیت تعهدخدمتی دارن حساب میشن، بعد تو پرانتز نوشته بود جایگزین دوره خدمت ضرورت، میخواستم ببینم این کارت جور خاصیه یا مثل بقیه کارت معافیتهاست ؟

   user IP Address is : hidden
  11. arian
    
   #11 | ۰۰:۴۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   نه که تو خیلی باادبی وشخصیتت داره فوران میکنه ، وقتی کارتت اومد دستت باهاش پوز بده، اینو میگم که تو و امثال تو بدونن من وقتی قانون ۳برادری تصویب شد چون منم ۳تا برادر داشتم وشامل حالم میشد خیلی خوشحال و مغرور شدم اما یک هفته بعد خدا زد تو سرمو قانون شامل حالم نشد و منتظر قانون ۲برادری موندم که به قول تو هنوزم معلوم نیست ، پس زیاد به معافیت نناز ،۲ . القاب خودتو به کسی نسبت نده ، امتازات منفی تو هم به خاطر منفور بودنته،

   یه مطلبم برای مدیر گرامی: آق مدیر زیاد نظاره نکن از دور میدونی چرا ؟ چون خودت جو گیر میشی مطالبی از دهنت در میاد که اوضاع رو بدتر میکنی ( البته اگه بهت برخورد کرد بیصدا یوزر منو بلوکه کن ، نمیخواد بگی ” گنده تر از دهنم حرف میزنم”) این مشکل از کیوان نیست از بی درایتی شماست که بین یوزرها تفاوت قائل میشی و قوانین سایتت رو دل بخواهی اجرا میکنی( البته مشکل مملکت ما اینه “هر کسی قانونو به دلخواه خودش اجرا میکنه یعنی اگه به مزاجش خوش نیومد بیخیال قانون” اگه اینطور نبود وضع ما هم این نبود . آره آق مدیر

   arian IP Address is : hidden
  12. arian
    
   #12 | ۰۰:۴۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   kaywan :

   مدیر سایت :
   خطاب به دوستانی که در کامنت ها دوباره شخصیت همدیگر را زیر سوال بردند :
   تا اطلاع ثانوی من فقط از دور نظاره گر رفتار شما خواهم بود.فقط می تونم بگم که موفق باشید.دوست دارم بیشتر از شخصیت شما بدونم.
   باتشکرسایت سربازی

   جناب مدیر
   من هرچی میخوام مثل انسان با اینها رفتا کنم خودشون نمیزارند.
   هر روز با یه بهانه ی جدید به من گیر میدن یه روز میان میگن تو مدیره سایت هستی همه ی مارو سره کار گذاشتی روز دیگه میگن تو به فلان کس توهین کردی روز دیگه بطور غیر مستقیم تو حرف هاشون به من توهین میکنند هر وقتی هم بهانه ی پیدا نمیکنند مثل احمق ها به نظراتم بی جهت منفی میدن اما اینها برای من مهم نیست چون میدونم سوزششون از چیه.اما وقتی یک گوسفند مثل یاس میاد و به من مستقیما” توهین میکنه باید به من حق بدید که ناراحت بشم.
   آخه من یه بار به این یاس گفتم که اینجا جای حرف سیاسی زدن نیست از اون موقع هر وقت من با کسی حرف میزنم با چکمه میپره وسط.
   حالا بیخیال اینا
   راستی جناب مدیر جریان اون مقاله چی شد کاش میتونستید خودتون با یه مقداری دستکاری اون جوریکه خودتون بلدید بزارید تو سایت به خدا من چشمم آب نمیخوره حالا حالاها فراخوان کنند.بالاخره باید یه کاری کرد اینجوری که نمیشه
   امتیاز : ۰  1

   نه که تو خیلی باادبی وشخصیتت داره فوران میکنه ، وقتی کارتت اومد دستت باهاش پوز بده، اینو میگم که تو و امثال تو بدونن من وقتی قانون ۳برادری تصویب شد چون منم ۳تا برادر داشتم وشامل حالم میشد خیلی خوشحال و مغرور شدم اما یک هفته بعد خدا زد تو سرمو قانون شامل حالم نشد و منتظر قانون ۲برادری موندم که به قول تو هنوزم معلوم نیست ، پس زیاد به معافیت نناز ،۲ . القاب خودتو به کسی نسبت نده ، امتازات منفی تو هم به خاطر منفور بودنته،

   یه مطلبم برای مدیر گرامی: آق مدیر زیاد نظاره نکن از دور میدونی چرا ؟ چون خودت جو گیر میشی مطالبی از دهنت در میاد که اوضاع رو بدتر میکنی ( البته اگه بهت برخورد کرد بیصدا یوزر منو بلوکه کن ، نمیخواد بگی ” گنده تر از دهنم حرف میزنم”) این مشکل از کیوان نیست از بی درایتی شماست که بین یوزرها تفاوت قائل میشی و قوانین سایتت رو دل بخواهی اجرا میکنی( البته مشکل مملکت ما اینه “هر کسی قانونو به دلخواه خودش اجرا میکنه یعنی اگه به مزاجش خوش نیومد بیخیال قانون” اگه اینطور نبود وضع ما هم این نبود . آره آق مدیر

   arian IP Address is : hidden
   • Hatami.
     
    #13 | ۰۱:۰۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

    بزن زنگو….. وضع ما که از این خراب تر نمیشه آرین جون….. این سایت هم عین جامعه ی ماست همه چیزش… عدالت مسئولینش … رفتار ادم هاش … طبقات اجتماعی اش…. تبعیض هاش…. مشت نمونه ی خرواره داداش… 🙁

    Hatami. IP Address is : hidden
  13. Hatami.
    
   #14 | ۰۱:۰۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   اگه حرف سیاسی بده و باید پاک بشه چرا وقتی کیوان گفت امام جمعه تهران عین میمونه آی دیش حذف نشد؟؟؟ چرا بهش تذکر هم داده نشد؟؟ چرا نظرش ویرایش نشد؟؟ چرا بهش گفته نشد گنده تر از دهنت حرف میزنی ؟؟؟ چرا وقت با ارزش مدیر واسه ویرایش نظرات تلف نشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چند تا علامت سئوال بذارم که نشانگر میزان تعجبم باشه؟؟ من کازی به کیوان ندارم از تبعیض قائل شدن ها ناراحتم. جناب مدیر بیا از نزدیک نظاره گر باش و جواب بده. چرا بین کاربرها تبعیض قائل میشی؟؟ ❓ ❓

   Hatami. IP Address is : hidden
  14. یاس
    
   #15 | ۰۱:۳۷ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   مدیر سایت :
   خطاب به دوستانی که در کامنت ها دوباره شخصیت همدیگر را زیر سوال بردند :
   تا اطلاع ثانوی من فقط از دور نظاره گر رفتار شما خواهم بود.فقط می تونم بگم که موفق باشید.دوست دارم بیشتر از شخصیت شما بدونم.
   باتشکرسایت سربازی

   مدیر یه خورده بیا نزدیکتر بیا جلو یه کم دیگه بو بکش میدونی بوی چیه؟
   بوی گند تبعیض میاد تو سایتت میدونی چرا؟
   چون نمیدونم تو خودت ببخشید تو کیوان چی دیدی ؟
   اگرم مدیر .کیوان نباشی اما یه جورایی با کیوان هم شخصیتید واسه همینم ازخودت بازم ببخشید از کیوان خوشت میاد .
   خواهشا یه خورده بیا نزدیکتر مدیر صداتا نمیشنوم یه خورده بیا کف سایت ببین چه خبره ؟
   ببین چقدر آشغال کف سایته .خواهشا اینا را تمیز کن پاکشون کن خرجی هم نداره لازمش یه خورده اسید سولفوریکه میدونی جرا چون دیگه پودر رخشا هم نمیتونه این جرمها و کثافتا را پاک کنه.
   آره مدیر از دور نظاره کن…از دوررررررررررررر

   یاس IP Address is : hidden
  15. mahdi124
    
   #16 | ۰۱:۴۳ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   ای بابا
   چقدر گیر میدین به این مدیر سایت؟
   خیلی جالبه ها
   مدیر بیچاره وقتی کامنتای مزخرف دوستان رو پاک و ویرایش میکنه همه دادشون میره هوا که چرا پاک کردی، وقتی پاک نمیکنه باز همه شاکی ان. عجب ملت گیری هستین شمام بخدا.
   بس کنین دیگه
   جای اینکه همه تقصیرات رو بندازیم گردن اینو اون یه کم رفتار و گفتار خودمون رو اصلاح کنیم.
   بفهمیم از این زبون نا کردار چی در میاد

   mahdi124 IP Address is : hidden
  16. یاس
    
   #17 | ۰۱:۴۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   راستی توجه کردید دیگه به نظرات مدیر نمیشه امتیاز داد؟ :mrgreen: میترسه 😆

   یاس IP Address is : hidden
  17. kaywan
    
   #18 | ۰۱:۵۷ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   آخه یاسه جان چرا گریه میکنی عزیزم من کی به معافیت نازیدم 😆 والا یاس جون من با وجود اینکه به جای سه تا چهار تا کارت پایان خدمت دستم بود و معافیتم هم صد درصد بود برعکس اون چیزیکه تو فکر میکنی زیاد با معافیت حال نمیکنم چون خوب میدونم که بدبختی های اصلی زندگی بعد از حل شدن سربازی میاد آدم که مشکل سربازیش حل بشه مسئولیت هاش خیلی بیشتر میشه اما خوب بعضی وقتا برای حال گیریه یک سری افراده حسود بد چیزی نیست. 😀 میفهمی که چی میگم؟ 😛 تقصیره خودته که نمیتونی فکت رو ببندی آخه مگه من به تو فحش داده بودم که برگشتی به من گفتی سگ!؟!؟یه خورده به اعصاب خودت مسلط باش چون اگر در عالم واقعی اینجوری با کسی حرف بزنی ممکنه به قیمت شکستن چند تا از دندون هات تموم بشه 😀 حالا هم مثل یک پسر خوب اشک هاتو پاک کن و سعی کن همیشه تو زندگیت به اعصابت مسلط باشی 🙂 آفرین عزیزم نازی نازی.
   در ضمن جناب مدیر تا به حال چند تا از آی دی های منو بلوکه کردند در حالیکه من هیچ وقت به مدیره سایت بی احترامی نکردم اما شماها با وجود اینکه دارید بی احترامی میکنید کاری باهاتون نداره پس تبعیضی در کار نیست جانم مشکل از خوده شماست.شماها انتظار دارید بیست نفری بریزید سره من اخرش هم مدیر بیاد و منو تنبیه کنه 😀

   kaywan IP Address is : hidden
  18. kaywan
    
   #19 | ۰۲:۰۹ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   Hatami. :اگه حرف سیاسی بده و باید پاک بشه چرا وقتی کیوان گفت امام جمعه تهران عین میمونه آی دیش حذف نشد؟؟؟ چرا بهش تذکر هم داده نشد؟؟ چرا نظرش ویرایش نشد؟؟ چرا بهش گفته نشد گنده تر از دهنت حرف میزنی ؟؟؟ چرا وقت با ارزش مدیر واسه ویرایش نظرات تلف نشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چند تا علامت سئوال بذارم که نشانگر میزان تعجبم باشه؟؟ من کازی به کیوان ندارم از تبعیض قائل شدن ها ناراحتم. جناب مدیر بیا از نزدیک نظاره گر باش و جواب بده. چرا بین کاربرها تبعیض قائل میشی؟؟
   امتیاز : ۰  0

   من کی گفتم مثل میمونه چرا نشر اکاذیب میکنی 😛 من گفتم مثل هلو میمونه تازه این به قول خودت میمون کجاش حرفه سیاسی بود؟ 😛

   kaywan IP Address is : hidden
  19. Hatami.
    
   #20 | ۰۲:۲۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   کیوان جون همه ی اون درگیری ها به خاطر این بود که من گفته بود اشعار حداد عادل Xشعره. اون همه بلوا که مدیر به پا کرد و بعضی ها هم که دنبال سوژه درگیری بودن تا عقده هاشون رو خالی کنن به خاطر همین جمله بود. من نمیگم این کار درسته یا غلط. من میگم با همه ی کاربر ها یه جور برخورد بشه.

   Hatami. IP Address is : hidden
  20. kaywan
    
   #21 | ۰۲:۳۴ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   یاس :

   مدیر سایت :خطاب به دوستانی که در کامنت ها دوباره شخصیت همدیگر را زیر سوال بردند :تا اطلاع ثانوی من فقط از دور نظاره گر رفتار شما خواهم بود.فقط می تونم بگم که موفق باشید.دوست دارم بیشتر از شخصیت شما بدونم.باتشکرسایت سربازی

   مدیر یه خورده بیا نزدیکتر بیا جلو یه کم دیگه بو بکش میدونی بوی چیه؟بوی گند تبعیض میاد تو سایتت میدونی چرا؟چون نمیدونم تو خودت ببخشید تو کیوان چی دیدی ؟اگرم مدیر .کیوان نباشی اما یه جورایی با کیوان هم شخصیتید واسه همینم ازخودت بازم ببخشید از کیوان خوشت میاد .خواهشا یه خورده بیا نزدیکتر مدیر صداتا نمیشنوم یه خورده بیا کف سایت ببین چه خبره ؟ببین چقدر آشغال کف سایته .خواهشا اینا را تمیز کن پاکشون کن خرجی هم نداره لازمش یه خورده اسید سولفوریکه میدونی جرا چون دیگه پودر رخشا هم نمیتونه این جرمها و کثافتا را پاک کنه.آره مدیر از دور نظاره کن…از دوررررررررررررر
   امتیاز : ۰  0

   انصافا دیگه شورشو در آوردی اگر تو تشریف نیاری دیگه جنگی نمیمونه

   kaywan IP Address is : hidden
  21. kaywan
    
   #22 | ۰۲:۴۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   Hatami. :کیوان جون همه ی اون درگیری ها به خاطر این بود که من گفته بود اشعار حداد عادل Xشعره. اون همه بلوا که مدیر به پا کرد و بعضی ها هم که دنبال سوژه درگیری بودن تا عقده هاشون رو خالی کنن به خاطر همین جمله بود. من نمیگم این کار درسته یا غلط. من میگم با همه ی کاربر ها یه جور برخورد بشه.
   امتیاز : ۰  0

   نه عزیزم تو مشکل سیاسی نداشتی تو به خاطر توهین به مدیر اخراج شدی من که یادمه دیگه :mrgreen:

   kaywan IP Address is : hidden
   • kaywan
     
    #23 | ۰۲:۵۸ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

    میگن یه روز مامورها ابی و داریوش رو گرفتند داشتند میبردندنشون یک ولگرد خودش رو میندازه وسط میگه ما سه تارو کجا میبرید :mrgreen:

    kaywan IP Address is : hidden
  22. user
    
   #24 | ۰۳:۱۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   سلام
   کارت معافیت تعهدخدمتی چه شکلیه ؟ فرقی داره با سایر کارتهای معافیت ؟
   آخه این سردار تو یکی از ضحبتهاش گفته بود کسانی که کارت معافیت تعهدخدمتی دارن حساب میشن، بعد تو پرانتز نوشته بود جایگزین دوره خدمت ضرورت، میخواستم ببینم این کارت جور خاصیه یا مثل بقیه کارت معافیتهاست ؟

   user IP Address is : hidden
  23. kaywan
    
   #25 | ۰۷:۰۶ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   user :سلامکارت معافیت تعهدخدمتی چه شکلیه ؟ فرقی داره با سایر کارتهای معافیت ؟آخه این سردار تو یکی از ضحبتهاش گفته بود کسانی که کارت معافیت تعهدخدمتی دارن حساب میشن، بعد تو پرانتز نوشته بود جایگزین دوره خدمت ضرورت، میخواستم ببینم این کارت جور خاصیه یا مثل بقیه کارت معافیتهاست ؟
   امتیاز : ۰  0

   چیزی با عنوان کارت معافیت تعهد خدمتی وجود نداره.اصلا تعهد خدمت جزء معافیت ها حساب نمیشه فقط شخص متعهد میشهکه بجای خدمت سربازی یک مدتی در خدمت یک جای مثل کشتیرانی یا نیرو انتظامی یا … باشه.

   kaywan IP Address is : hidden
  24. arian
    
   #26 | ۱۱:۰۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   mahdi124 :
   ای بابا
   چقدر گیر میدین به این مدیر سایت؟
   خیلی جالبه ها
   مدیر بیچاره وقتی کامنتای مزخرف دوستان رو پاک و ویرایش میکنه همه دادشون میره هوا که چرا پاک کردی، وقتی پاک نمیکنه باز همه شاکی ان. عجب ملت گیری هستین شمام بخدا.
   بس کنین دیگه
   جای اینکه همه تقصیرات رو بندازیم گردن اینو اون یه کم رفتار و گفتار خودمون رو اصلاح کنیم.
   بفهمیم از این زبون نا کردار چی در میاد
   امتیاز : ۴  2

   دوست عزیز سلام اینجا کسی با خود مدیر مشکلی نداره اگه کسی انتقادی هم میکنه برای بهتر شدن نقصهاست من یه سوال از شما دارم دوستانه جواب بدید ممنون میشم ، مثلا اگه شما یه حرف زشت به مدیر بزنید یا یه نظر سیاسی بدید و من هم همون حرف زشت رو به مدیر یا همون حرف سیاسی رو بزنم ،” اما مدیر بیاد به شما بگه شما گنده گنده حرف میزنی یوزرت بلوکه شد اینجا قانون داره و من دوست ندارم سایتم برای زدن حرفهای سیاسی فیلتر بشه” بعضی مواقع نظراتت رو که نه حرف سیاسی داره و نه توهین وبی ادبانه است پاک کنه و در مقابل به من که همون حرفای شما رو تکرار کردم به شخصیت و قیافه آخوندا هم گیر دادم هیچ حرفی نزنه و تذکر هم نده به
   شخصیت شما بر نمیخوره ؟
   اگه قانونه، برا همه قانون یکسانه. چرا باید بعضی از یوزرهایی که بیشتر سوالات ما رو جواب میدادند دیگه هیچ نظری ندند .شما دلیلشو میدونی چرا mehdi، Mehdi ، بهنام یا نریمان و خیلی های دیگه هیچ نظری نمیدند؟ در صورتیکه اینها بیشتر سوالات بقیه رو جواب میدادند، و فکر کنم دلیل اینکه به مدیر گیر میدیم به خاطر اینه که ایشون که انسان با شخصیتی هستند بیان جواب بعضی رو بدن (اصلا بیان بگن دلشون میخاد ) حالا ببین اگه مدیر جوابی داد

   arian IP Address is : hidden
  25. Hatami.
    
   #27 | ۱۱:۲۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   kaywan :

   Hatami. :کیوان جون همه ی اون درگیری ها به خاطر این بود که من گفته بود اشعار حداد عادل Xشعره. اون همه بلوا که مدیر به پا کرد و بعضی ها هم که دنبال سوژه درگیری بودن تا عقده هاشون رو خالی کنن به خاطر همین جمله بود. من نمیگم این کار درسته یا غلط. من میگم با همه ی کاربر ها یه جور برخورد بشه.
   امتیاز : ۰  ۰

   نه عزیزم تو مشکل سیاسی نداشتی تو به خاطر توهین به مدیر اخراج شدی من که یادمه دیگه
   امتیاز : ۳  ۰

   معلومه خوب یادته. چون مخاطبم خودت بودی :mrgreen:

   Hatami. IP Address is : hidden
  26.  
   #28 | ۱۱:۳۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   من جداً تعجب می کنم . مگه اینجا فرومه که تو کامنت ها همدیگه رو مورد خطاب قرار می دید ؟ اصلاً کلمه ی کامنت به معنی “نظر” هست . یعنی شما نظرتون رو در مورد مطلبی که توسط صاحب بلاگ یا وبسایت ارسال شده اعلام کنید . این چه رسمشه که شده جای کل کل کامنت ها . من اگه جای مدیر باشم تمام نظراتی که به مطلب ارسالی غیر مرتبط هستند پاک و ویرایش می کنم . از جمله بعداً همین نظر خودمو !

   Linker IP Address is : hidden
  27. mahdi124
    
   #29 | ۱۲:۲۰ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   arian :

   mahdi124 :
   ای بابا
   چقدر گیر میدین به این مدیر سایت؟
   خیلی جالبه ها
   مدیر بیچاره وقتی کامنتای مزخرف دوستان رو پاک و ویرایش میکنه همه دادشون میره هوا که چرا پاک کردی، وقتی پاک نمیکنه باز همه شاکی ان. عجب ملت گیری هستین شمام بخدا.
   بس کنین دیگه
   جای اینکه همه تقصیرات رو بندازیم گردن اینو اون یه کم رفتار و گفتار خودمون رو اصلاح کنیم.
   بفهمیم از این زبون نا کردار چی در میاد
   امتیاز : ۴  2

   دوست عزیز سلام اینجا کسی با خود مدیر مشکلی نداره اگه کسی انتقادی هم میکنه برای بهتر شدن نقصهاست من یه سوال از شما دارم دوستانه جواب بدید ممنون میشم ، مثلا اگه شما یه حرف زشت به مدیر بزنید یا یه نظر سیاسی بدید و من هم همون حرف زشت رو به مدیر یا همون حرف سیاسی رو بزنم ،” اما مدیر بیاد به شما بگه شما گنده گنده حرف میزنی یوزرت بلوکه شد اینجا قانون داره و من دوست ندارم سایتم برای زدن حرفهای سیاسی فیلتر بشه” بعضی مواقع نظراتت رو که نه حرف سیاسی داره و نه توهین وبی ادبانه است پاک کنه و در مقابل به من که همون حرفای شما رو تکرار کردم به شخصیت و قیافه آخوندا هم گیر دادم هیچ حرفی نزنه و تذکر هم نده به
   شخصیت شما بر نمیخوره ؟
   اگه قانونه، برا همه قانون یکسانه. چرا باید بعضی از یوزرهایی که بیشتر سوالات ما رو جواب میدادند دیگه هیچ نظری ندند .شما دلیلشو میدونی چرا mehdi، Mehdi ، بهنام یا نریمان و خیلی های دیگه هیچ نظری نمیدند؟ در صورتیکه اینها بیشتر سوالات بقیه رو جواب میدادند، و فکر کنم دلیل اینکه به مدیر گیر میدیم به خاطر اینه که ایشون که انسان با شخصیتی هستند بیان جواب بعضی رو بدن (اصلا بیان بگن دلشون میخاد ) حالا ببین اگه مدیر جوابی داد
   امتیاز : ۰  0

   سلام.
   من این روزا رو چن وقت پیش، پیش بینی میکردم.
   زمانی که بعضیا میومدن اینجا بحث تاریخی سیاسی قومی و … میکردن.من نمیدونم بعضیا سواد ندارن عنوان سایت رو بخونن یا از رو قصد دارن واسه ملت مزاحمت ایجاد میکنن!
   آخه مگه اینجا سایت سیاسی و یا … هست که خضعبلاتشون رو اینجا خالی کنن؟
   منظورم هیچ شخص خاصی نیست.منظور من هر کسی هست که فکر میکنه واقعا این کارو کرده….!
   بله باهاتون موافقم که نریمان و عماد و دو سه تا از بچه های دیگه که واقعا دلشون با بچه ها بود، بخاطر حرفای بیهوده بعضیا دیگه اینجا سر نمیزنن.
   من فکر میکنم مدیر سایت بخاطر هجمه حرفای بیهوده ای که توی این سایت رد و بدل میشه، هنگ کرده ! البته با همه احترامی که به ایشون دارم این حرف رو میزنم.
   چرا که وقتی کسی میاد و آیدیش بلوکه میشه بخاطر توهین کردن به دوستان دیگه وعقایدشون، نباید بخاطر اصرار عده دیگه ای -که خودشون هم سابقه توهین به بقیه رو دارن- آیدش وا بشه. و اگر اینطوری بشه وضعیت همین میشه که می بینیم.
   من نمیگم مدیر کار درستی کرده یا اشتباه.
   من حرفم اینه که چرا ما باید اشتباه کنیم و به دیگران توهین کنیم که یکی بیاد بزنه تو سرمون و با وقاحت تمام و آبرو ریزی ما رو از سایت اخراج کنه؟
   دوستی که گفتن وضعیت سایت هم مثل جامعه ست درست گفته.هر کس حرف بی ربط بزنه باید با اردنگی انداختتش بیرون.
   من میدونم نیم ساعت دیگه نظرم کلا حذف میشه از بس که بهش امتیاز منفی میدن 😆
   به هر حال باید بفهمیم که هر گفتن هر نکته زمان و مکان خاص خودش رو می طلبه.

   mahdi124 IP Address is : hidden
   • Hatami.
     
    #30 | ۱۳:۴۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

    جناب مهدی ۱۲۴٫ متاسفانه زندگی توی یه روستای دور افتاده همین مشکلات رو هم داره. شما فکر کردی عضویت تو این سایت افتخاره بزرگیه؟؟ البته واسه شما بله چون توی روستاتون تنها کسی هستی که میتونه از مخابرات ده به اینترنت وصل بشه. من بواسطه شغلم ۲۴ ساعته آنلاینم. توی ۱۰۰۰ تا سایت و فروم داخلی و خارجی هم عضوم و نظر میذارم و با هزار تا ادم جور وا جور در زمینه های مختلف دوستم. هرز گاهی از سر بیکاری دو سه تا نظر هم واسه این سایت میذارم. هیچ اهمیتی هم واسم نداره تو این سایت باشم یا نباشم. شما تو این سایت بمون و به عضویت توش افتخار و کن و سعی کن باز هم به دفاع از ارزش های در حال سقوطتون ادامه بدید. وجود آدم هایی مثل تو خیلی مفیده واسه اینکه مردم بفهمن کسانی که دم از اسلام میرنن چه موجوداتی هستن. شما آبروی اسلام و خدا و بسیج و همه رو بردین…. واسه اینکه بدونی هیچ اهمیتی این سایت برام نداره دیگه نظر نمیذارم. شما هم بمون و واسه بچه های روستاتون تعریف کن بگو من عضو یه سایتم. من یه معذرت خواهی به امیر ۲۰۰۹ و یکی هم به کیوان بدهکارم. چون با جفتشون دوست بودم یه زمانی. از آرین و یاس عزیز هم ممنون که این مدت با من بودن. ازشون میخوام در غیاب من جواب فحاشی های این افراد مزدور رو بدن. خداحافظ

    Hatami. IP Address is : hidden
  28. mahdi124
    
   #31 | ۱۳:۵۵ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   😆
   زرت و پرتات رو جواب نمیدم چون اندازه اش نیستی.
   آخه … ! کی دم از اسلام زد؟
   چرا دوس داری به ملت بفهمونی که عقده ای هستی؟
   چرا دوس داری ملت بفهمن که از مذهبی ها بخاطر مسائلی که نمیدونم چیه، عقده و دشمنی به دل داری؟ مگه اونا چی کارت کردن؟ :mrgreen: آخه بی فرهنگ! من تو کامنت بالا اصلا چیزی از اسلام گفتم؟ چرا مردم رو وادار میکنی که بهت بخندن؟
   ولی خوشحالم که فکر میکنی من آدم مقدس مآبی هستم.
   تو هم اگر چه در شهر بزرگ شدی و فکر کردی شهری هستی ولی یادت باشه شعورت از آدمهایی که در جامعه زندگی میکنن کمتره.
   این سایت برای تو و امثال تو فقط یه تفریگاهه که عقده هاشون رو حالا به هر شکل بیرون بریزن.گاهی به مردم فحش بدن، گاهی با مزاحمت، گاهی سرخورده گی های سیاسی و مذهبی شون و گاهی هم عقده های قومیتی شون رو اینجا خالی کنن.و حتی بدون اینکه نظر من یا دیگران که نظر مخافلت رو دارن، فقط با دیدن اسم بهشون امتیاز منفی بدی.
   تو شعورت همین قدره که فقط به مردم فحش بدی
   یکبار نشد که به درد بچه های این سایت بخوری.حتی یکبار هم جواب پرسش های کاربران رو ندادی و به جاش فقط توهین کردی و نظم سایت رو به هم زدی
   شما نه تنها از این سایت، که روزی میرسه از جامعه مطرود خواهی شد.
   حالا از آتش حقیقت بسوز

   mahdi124 IP Address is : hidden
  29.  
   #32 | ۱۴:۰۱ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   Hatami. :

   جناب مهدی ۱۲۴٫ متاسفانه زندگی توی یه روستای دور افتاده همین مشکلات رو هم داره. شما فکر کردی عضویت تو این سایت افتخاره بزرگیه؟؟ البته واسه شما بله چون توی روستاتون تنها کسی هستی که میتونه از مخابرات ده به اینترنت وصل بشه. من بواسطه شغلم ۲۴ ساعته آنلاینم. توی ۱۰۰۰ تا سایت و فروم داخلی و خارجی هم عضوم و نظر میذارم و با هزار تا ادم جور وا جور در زمینه های مختلف دوستم. هرز گاهی از سر بیکاری دو سه تا نظر هم واسه این سایت میذارم. هیچ اهمیتی هم واسم نداره تو این سایت باشم یا نباشم. شما تو این سایت بمون و به عضویت توش افتخار و کن و سعی کن باز هم به دفاع از ارزش های در حال سقوطتون ادامه بدید. وجود آدم هایی مثل تو خیلی مفیده واسه اینکه مردم بفهمن کسانی که دم از اسلام میرنن چه موجوداتی هستن. شما آبروی اسلام و خدا و بسیج و همه رو بردین…. واسه اینکه بدونی هیچ اهمیتی این سایت برام نداره دیگه نظر نمیذارم. شما هم بمون و واسه بچه های روستاتون تعریف کن بگو من عضو یه سایتم. من یه معذرت خواهی به امیر ۲۰۰۹ و یکی هم به کیوان بدهکارم. چون با جفتشون دوست بودم یه زمانی. از آرین و یاس عزیز هم ممنون که این مدت با من بودن. ازشون میخوام در غیاب من جواب فحاشی های این افراد مزدور رو بدن. خداحافظ

   امتیاز : Thumb up ۰ Thumb down 0

   عضویت در این سایت افتخار نیست !
   اما عضویت در سایتی که شما مدیرش هستی افتخاره ؟

   تفرقه بنداز و حکومت کن , این یک اصل برای سایت های درپیتی مثل سایت شماست که مدیرش هستی.

   در هر حال از خبر بعدی که در سایت درج بشه . کامنت ها با تایید من به نمایش در خواهد آمد.

   سایت سربازی اگه ۴ تا کاربر مثل mahdi124 داشته باشد بهتر از ۱۰۰۰ تا کاربر مثل x , y است.

   با تشکر
   سایت سربازی

   مدیر سایت IP Address is : hidden
  30. mahdi124
    
   #33 | ۱۴:۰۲ - ۱۳۸۸/۱۰/۰۵

   در ضمن تو قبلا هم خدافظی کرده بودی ولی پرروتر و وقیحانه تر از قبل برگشتی.
   متاسفانه تو جزو اون آدمهای سیریشی هستی که اگه از در بندازنت بیرون از لوله بخاری میای تو!
   من از رفتن تو خوشحال نیستم.
   از این ناراحتم که آدم چقدر میتونه احساسات و آینده دیگران رو به بازی بگیره.
   در ضمن اگه فکر میکنی من دهاتی ام، من ناراحت نمیشم چون زمانی که شما شهریا دارین با چیزایی که لایق خودتونه ور میرین، ما داریم پله های ترقی رو یکی یکی میریم بالا!
   تو هم برو سبح تا شب تو آینه خودت رو نگاه کن و وقتی خودت رو تو آیینه می بینی بخودت بناز و بگو : اه پسر من یه بچه شهری خوشبختم !!!!

   mahdi124 IP Address is : hidden
  صفحه نظرات
  کاربران محترم :

  لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید.

  1- در نظم سایت کوشا بوده و از قرار دادن مطالبی که مرتبط با خبر فوق نمی باشد خودداری فرمایید.

  2- برای ساماندهی نظرات و مطالب ارسالی از بخش پرسش و پاسخ نیز می توانید استفاده نمایید.
  نظرات بسته شده است.