- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

فرزند چهارم از خدمت معاف می شود

به گرازش sarbazi.us به نقل از نوآوری ، سرتیپ دوم پاسدار “موسی کمالی” گفت: استفاده از این قانون، در شرایطی امکان پذیر است که سه فرزند نخست خانواده خدمت مقدس سربازی را انجام داده و کارت پایان خدمت نظام وظیفه را دریافت کرده باشند.

وی افزود: اگر سه فرزند نخست خانواده کارت پایان خدمت ضرورت نداشته باشند، فرزند چهارم نمی تواند از این قانون بهره مند شود.

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ملاک نیروهای مسلح برای معافیت فرزند چهارم خانواده، شناسنامه پدر است و اگر فردی دو همسر داشته باشد و در شناسنامه مرد نام فرزندان هر دو همسر قید شده باشد، باز فرزند چهارم از انجام خدمت مقدس سربازی معاف خواهد بود.