- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

شرایط جدید اخذ هزینه دریافت کارت معافیت مشمولان

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد:‌ در رابطه با صدور انواع کارت معافیت نیز تعرفه‌هایی وضع شد که نسبت به تعرفه‌های فعلی افزایش قیمت دارد که بر این اساس مقرر شد افرادی که طبق قوانین فعلی مشمول معافیت می‌شوند اگر مدرک تحصیلی دکترا دارند از آنها برای صدور کارت معافیت دائمی یک میلیون تومان اخذ شود و همچنین درخصوص افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد ۵۰۰ هزار تومان، با تحصیلات کارشناسی ۲۵۰ هزار تومان، با تحصیلات فوق دیپلم ۱۷۵ هزار تومان، با تحصیلات دیپلم ۱۰۰ هزار تومان و برای کسانی که تحصیلات زیردیپلم دارند ۷۵ هزار تومان به منظور صدور کارت معافیت دائم اخذ شود.
مفتح ادامه داد: البته مشمولینی که خارج از کشور هستند و با قوانین موجود مشغول معافیت می‌شوند از آنها برای صدور کارت معافیت دائم مبلغ ۱۰ میلیون تومان اخذ خواهد شد؛ همچنین برای مشمولان کمیته امداد و بهزیستی نیز مقرر شد که از آنها برای صدور کارت معافیت دائم ۵ هزار تومان دریافت شود. البته برای کسانی که قصد دریافت کارت معافیت پزشکی دارند، نیز مبلغ ۱۰۰ هزار تومان دریافت خواهد شد.
وی در ادامه تأکید کرد: بحث منابع درآمدی در کمیسیون تلفیق همچنان ادامه دارد و درآمدهای حاصل از نفت که متاثر از آیت‌های مختلف هستند باقی مانده که در بسته‌ای به صورت جمعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.