- نظام وظیفه و خدمت سربازی - https://www.sarbazi.us -

مدت مجاز به تحصیل دانشجویان مشمول سربازی در مقاطع مختلف اعلام شد

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مدت مجاز به تحصیل دانشجویان مشمول سربازی در دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اعلام کرد و گفت: دانشجویان بیش از زمانهای تعیین شده نمی توانند از معافیت تحصیلی برخوردار شوند.
مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان سنوات دانشجویان پسری که معافیت تحصیلی دارند برای دوره های دکتری با احتساب مرخصی و ترم های مجاز ۸ ترم و برای دوره های کارشناسی ارشد با احتساب مرخصی و ترم های مجاز ۶ ترم است.

وی اظهار داشت: همچنین در دوره کارشناسی با مجوز دانشگاه دانشجو می تواند با احتساب دو ترم مرخصی ۶ سال به تحصیل بپردازد.
مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم به مهر گفت: کل مدت مجاز برای تحصیل در دوره کاردانی نیز ۳ سال تعیین شده است.

وی افزود: سنوات در تمامی دوره ها برای دختران و پسران یکسان است و تفاوت نمی کند تنها باید با مجوز دانشگاه باشد.